Работа с CorelDRAW

9 Questions | Total Attempts: 135

SettingsSettingsSettings
Please wait...
CorelDRAW Quizzes & Trivia

Работа с CorelDraw


Questions and Answers
 • 1. 
  Може ли да се създаде нов работен документ чрез шаблон?
  • A. 

   да

  • B. 

   не

 • 2. 
  В изгледа Simple Wareframe:
  • A. 

   се визуализрат само контурните линии

  • B. 

   едноцветните запълвания се показват нормално, преливащите чрез смесен плътен цвят, сложните преливания – с условни шарки

  • C. 

   изображението се визуализира по начина, по който е създадено

  • D. 

   обектите се визуализират нормално, растерните изображения с висока разделителна способност, векторните изображения са изгладени

 • 3. 
  Как се създава копие на обект?
  • A. 

   Чрез командите Copy - Paste

  • B. 

   Чрез създаване на дубликат: Edit > Duplicate

  • C. 

   Чрез клониране на обект: Edit > Clone

  • D. 

   Чрез изтриване на обект: Edit > Delete

 • 4. 
  Въможно ли е числово (чрез полетата Object Size и Scale Factor) да се промени размера на обект?
  • A. 

   да

  • B. 

   не

 • 5. 
  С кой инструмент в CorelDraw можете да нарисувате произволна крива?
  • A. 

   Freehand

  • B. 

   Pen

  • C. 

   Beizer

  • D. 

   Polyline

 • 6. 
  Коя опция трябва да се използва, за да се напасне текст към крива?
  • A. 

   Convert to curves

  • B. 

   Convert to artistic text

  • C. 

   Fit text to frame

  • D. 

   Fit text to frame

 • 7. 
  Коя е опцията, с която можете да копирате САМО очертанията от една към друга фигура?
  • A. 

   Copy fill

  • B. 

   Powerclip inside

  • C. 

   Copy

  • D. 

   Copy outline

 • 8. 
  Как ще се добави ефект на снеговалеж върху вмъкнато изображение?
  • A. 

   Bitmaps > Creative

  • B. 

   Effects > Creative

  • C. 

   Layout > Creative

 • 9. 
  Избройте стъпките за създаване на показаното изображение: