Падежи

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Snata
S
Snata
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 31,938
: 9 | Attempts: 14,268

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Падежи - Quiz

На правом си месту уколико желиш да провериш своје знање о падежима. Срећно!


Questions and Answers
 • 1. 

  Обележи падеж који се употребљава само са предлозима :

  • A.

   номинатив

  • B.

   генитив

  • C.

   датив

  • D.

   акузатив

  • E.

   вокатив

  • F.

   инструментал

  • G.

   локатив

  Correct Answer
  G. локатив
  Explanation
  The correct answer is "локатив". The question asks for the case that is used only with prepositions. The nominative, genitive, dative, accusative, vocative, instrumental, and locative are all cases in the Serbian language. However, the locative case is the only one that is exclusively used with prepositions. Therefore, the correct answer is "локатив".

  Rate this question:

 • 2. 

  Независни падежи у српском језику су: ___________________ и ___________________.

  Correct Answer
  номинатив и вокатив
  номинатив, вокатив
  номинатив,вокатив
  Explanation
  The correct answer is "номинатив и вокатив". In Serbian grammar, the nominative case is used to indicate the subject of a sentence, while the vocative case is used to address someone directly. Both cases are important in sentence structure and communication.

  Rate this question:

 • 3. 

  Допуни реченице изразима датим у загради тако што ћеш их написати у инструменталу (укуцај одговоре малим словима редом): Дошао је са __________________(своји пријатељи). Пред __________ је читав живот (ти). Краљ је дуго и срећно владао __________(своје краљевство). Немој жалити за _________, биће их још! (та прилика).

  Correct Answer
  својим пријатељима, тобом, својим краљевством, том приликом
  Explanation
  The sentences are being completed by adding the instrumental case form of the given expressions. In the first sentence, "својим пријатељима" means "with his friends". In the second sentence, "тобом" means "with you". In the third sentence, "својим краљевством" means "with his kingdom". In the fourth sentence, "том приликом" means "with that opportunity".

  Rate this question:

 • 4. 

  Препознај значење акузатива у следећој реченици: Имам поклон за тебе.

  • A.

   место

  • B.

   време

  • C.

   начин

  • D.

   намена

  Correct Answer
  D. намена
  Explanation
  The accusative case in this sentence is used to indicate the purpose or intention of having a gift for someone. The sentence implies that the speaker has a gift specifically for the person they are addressing. Therefore, the correct answer is "намена" (purpose/intention).

  Rate this question:

 • 5. 

  Штиклирај значења генитива:

  • A.

   вршилац радње

  • B.

   средство

  • C.

   посесивно (присвојно)

  • D.

   усмереност

  • E.

   аблативно

  • F.

   деоно(партитивно)

  • G.

   описно (квалитативно)

  Correct Answer(s)
  C. посесивно (присвојно)
  E. аблативно
  F. деоно(партитивно)
  G. описно (квалитативно)
  Explanation
  The correct answer includes the following meanings of the genitive case: possessive (indicating ownership or possession), ablative (indicating movement away from or separation), partitive (indicating a part of a whole), and descriptive (indicating a quality or characteristic).

  Rate this question:

 • 6. 

  Допуни реченице одговарајућим падежним обликом:   Прогласили су га царем. Прогласили су га за ____________.  Пачићи иду иза патке. Пачићи иду за ___________.  Пита за наше летовање. Пита о _____________. Био је то младић високог стаса и тамних очију.  Био је то младић са ___________________. 

  Correct Answer(s)
  цара, патком, нашем летовању, високим стасом и тамним очима
  Explanation
  The correct answer for the first sentence is "цара" because it is the accusative case form of "цар" (king) which is the direct object of the verb "прогласили су" (they declared).

  The correct answer for the second sentence is "патком" because it is the instrumental case form of "патка" (duck) which is used to indicate the means or instrument by which the action is performed.

  The correct answer for the third sentence is "нашем летовању" because it is the locative case form of "летовање" (vacation) which is used to indicate the location or place where the action is taking place.

  The correct answer for the fourth sentence is "високим стасом и тамним очима" because it is the instrumental case form of "висок стас" (tall stature) and "тамне очи" (dark eyes) which are used to describe the young man.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Oct 10, 2012
  Quiz Created by
  Snata
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.