Падежи

9 | Attempts: 13692
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Падежи - Quiz

На правом си месту уколико желиш да провериш своје знање о падежима. Срећно!


Questions and Answers
 • 1. 
  Обележи падеж који се употребљава само са предлозима :
  • A. 

   номинатив

  • B. 

   генитив

  • C. 

   датив

  • D. 

   акузатив

  • E. 

   вокатив

  • F. 

   инструментал

  • G. 

   локатив

 • 2. 
  Независни падежи у српском језику су: ___________________ и ___________________.
 • 3. 
  Допуни реченице изразима датим у загради тако што ћеш их написати у инструменталу (укуцај одговоре малим словима редом): Дошао је са __________________(своји пријатељи). Пред __________ је читав живот (ти). Краљ је дуго и срећно владао __________(своје краљевство). Немој жалити за _________, биће их још! (та прилика).
 • 4. 
  Препознај значење акузатива у следећој реченици: Имам поклон за тебе.
  • A. 

   место

  • B. 

   време

  • C. 

   начин

  • D. 

   намена

 • 5. 
  Штиклирај значења генитива:
  • A. 

   вршилац радње

  • B. 

   средство

  • C. 

   посесивно (присвојно)

  • D. 

   усмереност

  • E. 

   аблативно

  • F. 

   деоно(партитивно)

  • G. 

   описно (квалитативно)

 • 6. 
  Допуни реченице одговарајућим падежним обликом:   Прогласили су га царем. Прогласили су га за ____________.  Пачићи иду иза патке. Пачићи иду за ___________.  Пита за наше летовање. Пита о _____________. Био је то младић високог стаса и тамних очију.  Био је то младић са ___________________. 
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.