Nutriţia Autotrofă

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Profadebio
P
Profadebio
Community Contributor
Quizzes Created: 17 | Total Attempts: 209,988
�ntrebri: 25 | Attempts: 11,569

SettingsSettingsSettings
Nutriţia Autotrofă - Quiz

Biologie Clasa a X-a


Questions and Answers
 • 1. 

  Pentru a realiza fotosinteza, un organism viu trebuie să:

  • A.

   Aparţină regnului fungi

  • B.

   Conţină cloroplaste

  • C.

   Absoarbă glucoză din sol

  • D.

   Sintetizeze substanţe anorganice

  Correct Answer
  B. Conţină cloroplaste
  Explanation
  To carry out photosynthesis, a living organism needs to contain chloroplasts. Chloroplasts are the organelles found in plant cells that contain chlorophyll, the pigment responsible for capturing light energy. During photosynthesis, chloroplasts convert light energy into chemical energy, which is used to synthesize organic compounds such as glucose. Therefore, the presence of chloroplasts is essential for an organism to perform photosynthesis.

  Rate this question:

 • 2. 

  Nutriţie autotrofă prin fotosinteză au:

  • A.

   Ciupercile

  • B.

   Algele unicelulare

  • C.

   Sporozoarele

  • D.

   Bacteriile parazite

  Correct Answer
  B. Algele unicelulare
  Explanation
  Algele unicelulare sunt capabile să realizeze nutriție autotrofă prin fotosinteză. Aceste organisme sunt eucariote și pot fi găsite în mediul acvatic, precum mări, oceane, lacuri sau bălți. Ele conțin pigmenți fotosintetici, precum clorofila, care le permite să convertească energia solară în energie chimică, prin procesul de fotosinteză. Astfel, algele unicelulare pot produce propriul lor aliment, utilizând dioxidul de carbon și lumina solară.

  Rate this question:

 • 3. 

  Fotosinteza:

  • A.

   Are loc la nivelul leucoplastelor

  • B.

   Duce la sinteza de substanţe anorganice

  • C.

   Este o modalitate de nutriţie heterotrofă

  • D.

   Este un tip de nutriţie autotrofă

  Correct Answer
  D. Este un tip de nutriţie autotrofă
  Explanation
  Fotosinteza este un proces prin care plantele și alte organisme autotrofe produc substanțe organice folosind energie solară. Aceasta se desfășoară în cloroplaste, nu în leucoplaste. Prin urmare, răspunsul corect este că fotosinteza este un tip de nutriție autotrofă, deoarece organismele care o realizează sunt capabile să producă propriile lor substanțe organice din substanțe anorganice, precum dioxidul de carbon și apa, folosind energia solară.

  Rate this question:

 • 4. 

  Cloroplastele:

  • A.

   Depozitează substanţe de rezervă

  • B.

   Sunt sediul fotosintezei

  • C.

   Participă la procesul de respiraţie anaerobă

  • D.

   Transportă substanţele intracelular

  Correct Answer
  B. Sunt sediul fotosintezei
  Explanation
  Cloroplastele sunt sediul fotosintezei, deoarece aceste organele celulare conțin pigmenți fotosintetici, cum ar fi clorofila, care captează energia luminoasă și o transformă în energie chimică. Prin intermediul fotosintezei, cloroplastele convertește dioxidul de carbon și apa în glucoză și oxigen, proces esențial pentru producerea de hrană și oxigen în plante. Astfel, cloroplastele sunt locul în care are loc fotosinteza, procesul vital prin care plantele produc energia de care au nevoie pentru a supraviețui.

  Rate this question:

 • 5. 

  Prin fotosinteză se produce:

  • A.

   Oxigen

  • B.

   Dioxid de carbon

  • C.

   Azot

  • D.

   Energie luminoasă

  Correct Answer
  A. Oxigen
  Explanation
  During photosynthesis, plants use sunlight, water, and carbon dioxide to produce glucose and oxygen. Oxygen is released as a byproduct of this process and is essential for the survival of many organisms, including humans. Therefore, the correct answer is oxygen.

  Rate this question:

 • 6. 

  Realizează fotosinteză:

  • A.

   Cuscuta

  • B.

   Castravetele

  • C.

   Mucegaiul verde-albăstrui

  • D.

   Drojdia de bere

  Correct Answer
  B. Castravetele
  Explanation
  Castravetele realizează fotosinteză deoarece are cloroplaste în celulele sale, care conțin clorofilă. Clorofila este pigmentul responsabil de captarea energiei luminoase și transformarea acesteia în energie chimică, prin intermediul procesului de fotosinteză. Acest proces implică absorbția luminii solare, utilizarea acestei energii pentru a converti dioxidul de carbon și apa în glucoză și oxigen. Castravetele, fiind o plantă verde, are capacitatea de a realiza acest proces metabolic esențial pentru creșterea și dezvoltarea sa.

  Rate this question:

 • 7. 

  Nutriţia autotrofă:

  • A.

   Este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci

  • B.

   Este realizată de plante prin fotosinteză

  • C.

   Constă în sinteza de substanţe anorganice

  • D.

   Se realizează prin preluarea de substane organice din sol

  Correct Answer
  B. Este realizată de plante prin fotosinteză
  Explanation
  Autotrophic nutrition refers to the process by which organisms, in this case, plants, are able to produce their own food through photosynthesis. Photosynthesis is a biochemical process in which plants use sunlight, carbon dioxide, and water to synthesize organic compounds such as glucose. This process allows plants to convert inorganic substances into organic substances, providing them with the necessary nutrients and energy for growth and development.

  Rate this question:

 • 8. 

  Nutriţia autotrofă:

  • A.

   Este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci

  • B.

   Constă în sinteza de substanţe anorganice

  • C.

   Se realizează prin preluarea de substane organice din sol

  • D.

   Este realizată de bacterii chemosintetizante

  Correct Answer
  D. Este realizată de bacterii chemosintetizante
  Explanation
  Autotrophic nutrition refers to the ability of an organism to synthesize its own food from inorganic substances. In this case, the correct answer states that autotrophic nutrition is carried out by chemosynthetic bacteria. Chemosynthetic bacteria are able to obtain energy by oxidizing inorganic compounds, such as sulfur or ammonia, and use this energy to synthesize organic molecules. This process is different from photosynthesis, which is carried out by plants and some other organisms using sunlight as the energy source. Therefore, the correct answer is that autotrophic nutrition is performed by chemosynthetic bacteria.

  Rate this question:

 • 9. 

  În ecuaţia chimică generală a fotosintezei:

  • A.

   Apa este reactant

  • B.

   Apa este produs de reacţie

  • C.

   Fotosinteza nu este influenţată de cantitatea de apă

  • D.

   Apa este eliminată sub formă de vapori

  Correct Answer
  A. Apa este reactant
  Explanation
  In the general chemical equation of photosynthesis, water is a reactant. This means that water is one of the substances that is used up during the process of photosynthesis to produce glucose and oxygen.

  Rate this question:

 • 10. 

  Reactanţii în ecuaţia chimică generală a fotosintezei sunt:

  • A.

   Dioxid de carbon, oxigen şi apa

  • B.

   Dioxid de carbon, apă şi săruri minerale

  • C.

   Substanţe organice şi substanţe anorganice

  • D.

   Substanţe organice şi oxigen

  Correct Answer
  B. Dioxid de carbon, apă şi săruri minerale
  Explanation
  The correct answer is "dioxid de carbon, apă și săruri minerale". This is because in the general chemical equation of photosynthesis, carbon dioxide (dioxid de carbon) and water (apă) are the reactants that are used by plants to produce glucose and oxygen. Additionally, plants also require certain inorganic nutrients (săruri minerale) such as nitrogen, phosphorus, and potassium for their growth and development. Therefore, the correct answer includes all the necessary reactants for photosynthesis.

  Rate this question:

 • 11. 

  În ecuaţia chimică generală a fotosintezei produşii de reacţie sunt:

  • A.

   Dioxid de carbon, oxigen şi apa

  • B.

   Dioxid de carbon, apă şi săruri minerale

  • C.

   Substanţe organice şi substanţe anorganice

  • D.

   Substanţe organice şi oxigen

  Correct Answer
  D. Substanţe organice şi oxigen
  Explanation
  The correct answer is "substanţe organice şi oxigen." In the general equation of photosynthesis, organic substances and oxygen are the products of the reaction. Photosynthesis is the process by which plants convert carbon dioxide and water into glucose (an organic substance) and oxygen. This process occurs in the chloroplasts of plant cells, where sunlight is used as an energy source to drive the reaction. Therefore, the correct answer includes the products formed during photosynthesis.

  Rate this question:

 • 12. 

  Oxigenul produs de plante prin fotosinteză rezultă din:

  • A.

   Dioxid de carbon

  • B.

   Apă

  • C.

   Clorofilă

  • D.

   Substanţe prganice

  Correct Answer
  B. Apă
  Explanation
  Plantele produc oxigen prin fotosinteză, un proces prin care energia solară este utilizată pentru a converti dioxidul de carbon și apa în glucoză și oxigen. Apa este unul dintre principalii compuși necesari pentru fotosinteză, fiind descompusă în timpul procesului, iar oxigenul este eliberat în atmosferă. Astfel, oxigenul produs de plante prin fotosinteză rezultă din apa utilizată în acest proces.

  Rate this question:

 • 13. 

  Fotosinteza este un proces de sinteză a substanţelor organice din substanţe anorganice.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The statement is true because photosynthesis is indeed a process in which organic substances are synthesized from inorganic substances. During photosynthesis, plants use sunlight, carbon dioxide, and water to produce glucose and oxygen. This process occurs in the chloroplasts of plant cells and is essential for the production of food and oxygen in the ecosystem.

  Rate this question:

 • 14. 

  Fotosinteza este un proces de sinteză a substanţelor anorganice din substanţe organice.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  The given statement is false. Photosynthesis is actually a process of synthesis of organic substances from inorganic substances, not the other way around. During photosynthesis, plants use sunlight, water, and carbon dioxide to produce glucose and oxygen. This process is essential for the survival of plants and other organisms that rely on them for food and oxygen.

  Rate this question:

 • 15. 

  Faza  de lumină a fotosintezei are loc în stroma cloroplastelor şi constă în eliberarea de oxigen rezultat din fotoliza apei şi sinteza de ATP.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  Faza de lumină a fotosintezei are loc în grana cloroplastelor.

  Rate this question:

 • 16. 

  Faza de lumină a fotosintezei are loc în grana cloroplastelor şi constă în eliberarea de oxigen rezultat din descompunerea dioxidului de carbon şi sinteză de ATP:

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  Faza de lumină constă în descompunerea fotochimică a apei (fotoliza) cu eliberarea oxigenului rezultat.

  Rate this question:

 • 17. 

  Fotoliza apei:

  • A.

   Se desfăşoară în stroma cloroplastului

  • B.

   Se desfăşoară în grana cloroplastului

  • C.

   Nu este influenţată de lumină

  • D.

   Are loc în mitocondrie

  Correct Answer
  B. Se desfăşoară în grana cloroplastului
  Explanation
  The correct answer is "se desfăşoară în grana cloroplastului." This is because the process of fotoliza apei, or water photolysis, occurs in the thylakoid membranes of the chloroplasts, which are stacked into structures called grana. In this process, water molecules are split into oxygen, protons, and electrons, which are then used in the light-dependent reactions of photosynthesis to produce energy-rich molecules like ATP and NADPH. Therefore, the correct answer is that fotoliza apei takes place in the grana of the chloroplast.

  Rate this question:

 • 18. 

  Faza de întuneric a fotosintezei:

  • A.

   Se desfăşoară în stroma cloroplastului

  • B.

   Se desfăşoară în grana cloroplastului

  • C.

   Are loc la întuneric

  • D.

   Are loc în mitocondrie

  Correct Answer
  A. Se desfăşoară în stroma cloroplastului
  Explanation
  Faza de întuneric este numită aşa nu pentru că necesită întuneric, ci pentru că nu mai necesită lumină.

  Rate this question:

 • 19. 

  Faza de întuneric a fotosintezei are loc în stroma cloroplastelor şi constă în sinteza de substanţe organice din dioxid de carbon şi hidrogenul rezultat din fotoliză.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The given statement is true. The dark phase of photosynthesis occurs in the stroma of chloroplasts and involves the synthesis of organic substances from carbon dioxide and the hydrogen produced from photolysis. This process is also known as the Calvin cycle or the light-independent reactions of photosynthesis. During this phase, energy from ATP and NADPH, which are produced in the light-dependent reactions, is used to convert carbon dioxide into glucose and other organic molecules.

  Rate this question:

 • 20. 

  Faza de întuneric a fotosintezei are loc în grana cloroplastelor şi constă în sinteza de substanţe organice din dioxid de carbon şi hidrogenul rezultat din fotoliză.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  Faza de întuneric a fotosintezei are loc în stroma cloroplastelor.

  Rate this question:

 • 21. 

  Pigmenţii asimilatori transformă energia luminii în energie...........................................

  Correct Answer
  chimică
  chimica
  Explanation
  The pigmenţii asimilatori (assimilatory pigments) are responsible for transforming light energy into chemical energy. This process is known as photosynthesis, where pigments such as chlorophyll absorb light energy and convert it into chemical energy in the form of glucose. This chemical energy is then used by the plant for various metabolic processes. Therefore, the correct answer is "chimică" or "chimica" in Romanian, which means "chemical" in English.

  Rate this question:

 • 22. 

  Sub influenţa luminii, molecula de clorofilă eliberează un.........................................

  Correct Answer
  electron
  Explanation
  Under the influence of light, the chlorophyll molecule releases an electron.

  Rate this question:

 • 23. 

  Pigmenţii clorofilieni sunt .....................................şi.............................................

  Correct Answer
  clorofila a clorofila b
  clorofila a si clorofila b
  clorofila a şi clorofila b
  Explanation
  The correct answer is "clorofila a şi clorofila b." This answer is correct because it states that the chlorophyll pigments are both chlorophyll a and chlorophyll b.

  Rate this question:

 • 24. 

  Pigmenţii galbeni (carotenoizi) sunt:

  Correct Answer
  carotina si xantofila
  carotina şi xantofila
  Explanation
  The correct answer is "carotina si xantofila,carotina şi xantofila". This answer suggests that the yellow pigments (carotenoids) are both carotene and xanthophyll. Carotene and xanthophyll are two types of carotenoids that are responsible for the yellow color in various plants and organisms. Carotene is a type of orange pigment, while xanthophyll is a type of yellow pigment. Therefore, the correct answer implies that both carotene and xanthophyll contribute to the yellow pigmentation.

  Rate this question:

 • 25. 

  Punerea în evidenţă a procesului de fotosinteză NU se realizeză prin:

  • A.

   Evidenţierea oxigenului produs

  • B.

   Evidenţierea dioxidului de carbon consumat

  • C.

   Evidenţierea substanţelor organice consumate

  • D.

   Evidenţierea substanţelor organice sintetizate

  Correct Answer
  C. Evidenţierea substanţelor organice consumate
  Explanation
  The process of photosynthesis is the conversion of carbon dioxide and water into glucose and oxygen, using sunlight as the source of energy. The question asks for the method that does NOT highlight a part of this process. The correct answer, "evidenţierea substanţelor organice consumate" (highlighting the organic substances consumed), is not a way to showcase photosynthesis because it focuses on the organic compounds being used up rather than the products or inputs of the process.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.