Atmosfera – Test Powtórkowy

16 Pyta | Attempts: 11985
Share

SettingsSettingsSettings
Atmosfera Test Powtrkowy - Quiz

Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą hydrosfery.


Questions and Answers
 • 1. 
  Jaki procent objętości powietrza zajmuje azot?
  • A. 

   50%

  • B. 

   78%

  • C. 

   89,9%

 • 2. 
  Spośród podanych wybierz stałe składniki powietrza:
  • A. 

   Dwutlenek węgla

  • B. 

   Ozon

  • C. 

   Argon

  • D. 

   Hel

 • 3. 
  Uzupełnij brakującą warstwę atmosfery: egzosfera, termosfera, mezosfera, ...., troposfera
 • 4. 
  W tej sferze zachodzą ruchy pionowe powietrza i tworzą się chmury złożone z kryształków lodu, tzw. obłoki świecące. Jest to:
 • 5. 
  Albedo to parametr określający zdolność odbijania lub pochłaniania promieniowania słonecznego. Im niższy procentowo współczynnik, tym więcej promieniowania zostaje od razu odbite, im wyższy – tym więcej zostaje pochłonięte. Spośród przykładowych powierzchni wskaż tę, która ma najwyższy współczynnik albedo.
  • A. 

   Droga asfaltowa

  • B. 

   łąka

  • C. 

   Ośnieżone góry

  • D. 

   Staw

 • 6. 
  W miejscowości X położonej na wysokości 1500 m n.p.m. temperatura powietrza wynosi 3,5o C. Oblicz temperaturę panującą w miejscowości Y położonej na wysokości 2000 m n.p.m. Przyjmujemy założenie, że temperatura powietrza wraz z wysokością maleje o 0,6o C na każde 100 m. Temperatura wynosi oC:
 • 7. 
  Podaj nazwę kontynentu, na którym zanotowano najniższą temperaturę na Ziemi.
 • 8. 
  Obszar obniżonego ciśnienia wciśnięty w obszar podwyższonego ciśnienia, peryferyjna część niżu to:
  • A. 

   Zatoka niskiego ciśnienia

  • B. 

   Klin wysokiego ciśnienia

  • C. 

   Niż baryczny

  • D. 

   Wyż baryczny

 • 9. 
  Oblicz wartość ciśnienia atmosferycznego panującego na szczycie góry (3450 m n.p.m.), jeśli u podnóża (830 m n.p.m.) ciśnienie wynosi 1000 hPa. Założenie: ciśnienie atmosferyczne spada wraz z wysokością o 12,5 hPa/100 m.
 • 10. 
  Wiatr wieje zawsze:
  • A. 

   Z niżu do wyżu

  • B. 

   Z wyżu do niżu

 • 11. 
  Wiatr stały wiejący od zwrotników ku równikowi to:
 • 12. 
  Podaj nazwę wiatru fenowego występującego w Polsce (Tatry):
 • 13. 
  Cyklon tropikalny o nazwie willy-willy występuje w rejonie:
  • A. 

   Ameryki Środkowej

  • B. 

   Azji Pd.-Wsch.

  • C. 

   Indii

  • D. 

   Australii

 • 14. 
  Skroplenie pary wodnej to:
 • 15. 
  Chmury deszczowe to chmury typu:
  • A. 

   Cirrus

  • B. 

   Cumulus

  • C. 

   Nimbus

 • 16. 
  Heliograf to przyrząd służący do pomiarów:
  • A. 

   Wilgotności powietrza

  • B. 

   Dobowej sumy opadów

  • C. 

   Nasłonecznienia

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.