Fizika Hőtan GáztöRVények

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Matgaz
M
Matgaz
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,064
k�rd�s: 18 | Attempts: 1,066

SettingsSettingsSettings
Fizika Hőtan GáztöRVények - Quiz

Fizika


Questions and Answers
 • 1. 

  Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik gázmennyiség jellemzői p1, V1, T1, a másiké p2, V2, T2. A két tartályt összenyitjuk. Melyik állítás igaz?

  • A.

   A kialakuló közös nyomás a két eredeti nyomás összege

  • B.

   A kialakuló közös hőmérséklet a két eredeti hőmérséklet összege

  • C.

   A kialakuló térfogat a két eredeti térfogat összege

  • D.

   Mindkét gázmennyiség a saját tartályában marad

  Correct Answer
  C. A kialakuló térfogat a két eredeti térfogat összege
  Explanation
  When two containers of different quantities of the same ideal gas are connected, the total volume of the gas will be the sum of the initial volumes of the two containers. This is because the gas molecules will spread out to occupy the available space in both containers, resulting in an increase in the total volume. Therefore, the statement "A kialakuló térfogat a két eredeti térfogat összege" (The resulting volume is the sum of the initial volumes) is true.

  Rate this question:

 • 2. 

  Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik gázmennyiség jellemzői p1, V1, T1, a másiké p2, V2, T2. A két tartályt összenyitjuk. Melyik állítás nem igaz?

  • A.

   A kialakuló térfogat a két eredeti térfogat összege

  • B.

   A nagyobb nyomású tartályból gáz áramlik a kisebb nyomású tartályba

  • C.

   A kialakuló közös nyomás a kisebbik eredeti nyomással egyenlő

  • D.

   A két gázmennyiség közös hőmérsékleten lesz egyensúlyban

  Correct Answer
  C. A kialakuló közös nyomás a kisebbik eredeti nyomással egyenlő
  Explanation
  When the two containers are connected, the gas will flow from the higher pressure container to the lower pressure container until equilibrium is reached. This means that the resulting common pressure will be equal to the pressure of the smaller original container. Therefore, the statement "A kialakuló közös nyomás a kisebbik eredeti nyomással egyenlő" (The resulting common pressure is equal to the pressure of the smaller original container) is true.

  Rate this question:

 • 3. 

  Egy tartályban adott nyomású, térfogatú, hőmérsékletű és mennyiségű ideális gáz van. A tartály egyharmadát egy fal betolásával elválasztjuk. Melyik állítás igaz?

  • A.

   A kisebbik tartályban a nyomás az eredetinek harmada lesz

  • B.

   A kisebbik tartályban a gáz mennyisége az eredetinek harmada lesz

  • C.

   A kisebbik tartályban a gáz hőmérséklete az eredetinek harmada lesz

  • D.

   A kisebbik tartályban a gáz térfogata és nyomása az eredeti értékek harmada lesz

  Correct Answer
  B. A kisebbik tartályban a gáz mennyisége az eredetinek harmada lesz
  Explanation
  Ha a tartály egyharmadát egy fal betolásával elválasztjuk, akkor a kisebbik tartályban a gáz mennyisége az eredetinek harmada lesz. Ez azért van, mert az ideális gázok esetében a gáz mennyisége a térfogattal arányos, és ha a tartály egyharmadát leválasztjuk, akkor a gáz mennyisége is egyharmadára csökken. A nyomás, hőmérséklet és térfogat változatlan maradhat, csak a mennyiség csökken.

  Rate this question:

 • 4. 

  Melyik állítás igaz? Ha egy tartályban lévő ideális gázhoz vele azonos hőmérsékletű újabb gázmennyiséget töltünk

  • A.

   A nyomás megnő

  • B.

   A hőmérséklet megnő

  • C.

   A nyomás és a hőmérséklet megnő

  • D.

   A hőmérséklet csökken

  Correct Answer
  A. A nyomás megnő
  Explanation
  Ha egy tartályban lévő ideális gázhoz vele azonos hőmérsékletű újabb gázmennyiséget töltünk, akkor a nyomás megnő. Ez azért van, mert az újabb gázmennyiség hozzáadásával a gáz részecskéinek száma nő, ami növeli a részecskék ütközéseinek számát és ezáltal a nyomást. A hőmérséklet nem változik, mivel azt feltételeztük, hogy az újabb gázmennyiség ugyanolyan hőmérsékletű, mint a már meglévő gáz a tartályban.

  Rate this question:

 • 5. 

  Milyen feltétel mellett érvényes a Boyle-Mariotte törvény az ideális gázokra vonatkozóan?

  • A.

   A gáz nyomása és hőmérséklete azonos a két állapotban

  • B.

   A gáz térfogata és hőmérséklete azonos a két állapotban

  • C.

   A gáz nyomása és mennyisége azonos a két állapotban

  • D.

   A gáz hőmérséklete és mennyisége azonos a két állapotban

  Correct Answer
  D. A gáz hőmérséklete és mennyisége azonos a két állapotban
  Explanation
  The Boyle-Mariotte law states that for an ideal gas, the product of its pressure and volume is constant at constant temperature. Therefore, the correct answer is "A gáz térfogata és hőmérséklete azonos a két állapotban" (The gas volume and temperature are the same in both states).

  Rate this question:

 • 6. 

  Milyen feltétel mellett érvényes Gay-Lussac I. törvénye az ideális gázokra vonatkozóan?

  • A.

   A gáz nyomása és mennyisége azonos a két állapotban

  • B.

   A gáz térfogata és hőmérséklete azonos a két állapotban

  • C.

   A gáz hőmérséklete és mennyisége azonos a két állapotban

  • D.

   A gáz térfogata és mennyisége azonos a két állapotban

  Correct Answer
  A. A gáz nyomása és mennyisége azonos a két állapotban
  Explanation
  Gay-Lussac I. törvénye azt mondja ki, hogy az ideális gázoknál a gáz nyomása és mennyisége azonos marad két különböző állapotban. Ez azt jelenti, hogy ha a gáz mennyisége változik, akkor a nyomása is változik, de ha a gáz mennyisége állandó, akkor a nyomása is állandó marad. Ez az összefüggés az ideális gázokra vonatkozik, amelyeket a valóságtól eltérően tökéletesen rugalmas részecskék alkotnak.

  Rate this question:

 • 7. 

  Milyen feltétel mellett érvényes Gay-Lussac II. törvénye az ideális gázokra vonatkozóan?

  • A.

   A gáz térfogata és hőmérséklete azonos a két állapotban

  • B.

   A gáz térfogata és mennyisége azonos a két állapotban

  • C.

   A gáz nyomása és hőmérséklete azonos a két állapotban

  • D.

   A gáz nyomása és mennyisége azonos a két állapotban

  Correct Answer
  B. A gáz térfogata és mennyisége azonos a két állapotban
  Explanation
  Gay-Lussac II. törvénye szerint az ideális gázokra vonatkozóan a gáz térfogata és mennyisége azonos marad két állapotban. Ez azt jelenti, hogy ha a gáz térfogata és mennyisége változik, akkor a hőmérséklete és nyomása is változik. Ez a törvény matematikailag megfogalmazva a következőképpen írható: V1/n1 = V2/n2, ahol V1 és V2 a gáz térfogata a két állapotban, míg n1 és n2 a gáz mennyisége a két állapotban.

  Rate this question:

 • 8. 

  Milyen feltétel mellett érvényes az egyesített gáztörvény az ideális gázokra vonatkozóan?

  • A.

   A gáz térfogata azonos a két állapotban

  • B.

   A gáz nyomása azonos a két állapotban

  • C.

   A gáz hőmérséklete azonos a két állapotban

  • D.

   A gáz mennyisége azonos a két állapotban

  Correct Answer
  D. A gáz mennyisége azonos a két állapotban
  Explanation
  The correct answer is "A gáz mennyisége azonos a két állapotban." This means that the quantity of gas remains the same in both states. The ideal gas law states that for a given amount of gas, the pressure, volume, and temperature are related. Therefore, if the quantity of gas is the same in two states, the other variables (pressure, volume, temperature) must also be the same.

  Rate this question:

 • 9. 

  A nem hőszigetelt tartályból kiáramlik az ideális gáz egy része, mert a csapot rövid időre megnyitottuk. Ezután várunk egy ideig, majd megvizsgáljuk a bennmaradó gáz jellemzőit. Mit tapasztalunk?

  • A.

   A bennmaradó gáz nyomása az eredeti nyomásnál kisebb

  • B.

   A bennmaradó gáz nyomása az eredeti nyomásnál nagyobb

  • C.

   A bennmaradó gáz hőmérséklete az eredeti hőmérsékletnél kisebb

  • D.

   A bennmaradó gáz hőmérséklete az eredeti hőmérsékletnél nagyobb

  Correct Answer
  A. A bennmaradó gáz nyomása az eredeti nyomásnál kisebb
  Explanation
  When a portion of the ideal gas flows out of the non-insulated container due to briefly opening the tap, the remaining gas experiences a decrease in pressure. This is because the gas molecules that escaped had higher kinetic energy, causing a decrease in the average kinetic energy and therefore a decrease in pressure of the remaining gas.

  Rate this question:

 • 10. 

  Melyik állítás igaz az ideális gázokra vonatkozóan?

  • A.

   A Boyle-Mariotte törvényt csak akkor alkalmazhatjuk, ha az egyik állapotból a másikba való átmenet során a hőmérséklet és a gáz mennyisége végig állandó

  • B.

   A Gay-Lussac I. törvényét csak akkor alkalmazhatjuk, ha az egyik állapotból a másikba való átmenet során a gáz nyomása és mennyisége végig állandó

  • C.

   A Gay-Lussac II. törvényét csak akkor alkalmazhatjuk, ha az egyik állapotból a másikba való átmenet során a gáz térfogata és mennyisége végig állandó

  • D.

   Az egyesített gáztörvényt akkor alkalmazhatjuk, ha a két állapotban a gáz mennyisége azonos

  Correct Answer
  D. Az egyesített gáztörvényt akkor alkalmazhatjuk, ha a két állapotban a gáz mennyisége azonos
  Explanation
  The correct answer states that the combined gas law can be applied when the quantity of gas is the same in both states. This means that the amount of gas molecules remains constant during the transition from one state to another. The combined gas law combines Boyle's law, Charles's law, and Gay-Lussac's law, and it relates the pressure, volume, and temperature of a gas. It allows us to calculate the values of these variables when the quantity of gas is constant.

  Rate this question:

 • 11. 

  Melyik állítás nem igaz az ideális gázokra vonatkozóan?

  • A.

   A gáz állapotegyenlete két állapotot hasonlít össze

  • B.

   A Boyle-Mariotte törvény két állapotot hasonlít össze

  • C.

   Az egyesített gáztörvény két állapotot hasonlít össze

  • D.

   A Gay-Lussac törvények két állapotot hasonlítanak össze

  Correct Answer
  A. A gáz állapotegyenlete két állapotot hasonlít össze
  Explanation
  The statement "A gáz állapotegyenlete két állapotot hasonlít össze" is not true for ideal gases. The ideal gas equation, also known as the equation of state for ideal gases, relates the pressure, volume, and temperature of a gas. It does not compare two different states of the gas. Instead, it provides a mathematical relationship between these variables.

  Rate this question:

 • 12. 

  Melyik állítás nem igaz az ideális gázokra vonatkozóan?

  • A.

   Ha két állapotban a nyomás és a térfogat azonos, akkor a hőmérséklet és a gázmennyiség között fordított arányosság érvényes

  • B.

   Ha két állapotban a térfogat és a hőmérséklet azonos, akkor a nyomás és a gázmennyiség között fordított arányosság érvényes

  • C.

   Ha két állapotban a nyomás és a hőmérséklet azonos, akkor a térfogat és a gázmennyiség között egyenes arányosság érvényes

  • D.

   Ha két állapotban a nyomás azonos, akkor az m*T/V kifejezés értéke a két állapotban azonos

  Correct Answer
  B. Ha két állapotban a térfogat és a hőmérséklet azonos, akkor a nyomás és a gázmennyiség között fordított arányosság érvényes
  Explanation
  If the volume and temperature are the same in two states, then there is an inverse proportionality between the pressure and the amount of gas. This means that as the pressure increases, the amount of gas decreases, and vice versa.

  Rate this question:

 • 13. 

  Melyik állítás nem igaz az ideális gázokra vonatkozóan?

  • A.

   Egy folyamat izochor, ha a térfogat és a gáz mennyisége a folyamat során minden pillanatban állandó

  • B.

   Egy folyamat izobar, ha a nyomás és a gáz mennyisége a kezdő és a végállapotban azonos

  • C.

   Egy folyamat izoterm, ha a hőmérséklet és a gáz mennyisége a folyamat során minden pillanatban állandó

  • D.

   Egy folyamat adiabatikus, ha a folyamat során a gáz és környezete között nincs hőátadás

  Correct Answer
  B. Egy folyamat izobar, ha a nyomás és a gáz mennyisége a kezdő és a végállapotban azonos
  Explanation
  Az adott állítás nem igaz az ideális gázokra vonatkozóan, mert egy folyamat izobar, ha a nyomás a kezdő és a végállapotban azonos, de a gáz mennyisége nem feltétlenül azonos.

  Rate this question:

 • 14. 

  Melyik állítás nem igaz az adott tömegű ideális gázokra vonatkozóan?

  • A.

   A p-V grafikonon az izoterm folyamat grafikonja hiperbola

  • B.

   A p-V grafikonon az izobar folyamat grafikonja hiperbola

  • C.

   A p-V grafikonon az izobar folyamat grafikonja szakasz

  • D.

   A p-V grafikonon az izochor folyamat grafikonja szakasz

  Correct Answer
  B. A p-V grafikonon az izobar folyamat grafikonja hiperbola
  Explanation
  Az adott állítás szerint az izobar folyamat grafikonja hiperbola a p-V grafikonon. Az izobar folyamat azonban olyan folyamat, ahol a nyomás állandó marad, tehát a grafikonja egyenes szakasz lesz a p-V grafikonon. Tehát az adott állítás nem igaz.

  Rate this question:

 • 15. 

  Fejezze be a mondatot helyesen! Ha egy feladat úgy kezdődik az adott tömegű ideális gázokra vonatkozóan, hogy „Egy zárt tartályban lévő gázt melegítünk…”, akkor a vizsgált folyamat

  • A.

   izobar

  • B.

   izoterm

  • C.

   Izochor

  • D.

   Adiabatikus

  Correct Answer
  C. Izochor
  Explanation
  If a task starts with "We heat a gas in a closed container..." it means that the volume of the gas is kept constant during the process. This type of process is called isochoric, where the volume remains constant while the temperature increases.

  Rate this question:

 • 16. 

  Fejezze be a mondatot helyesen! Ha egy feladat úgy kezdődik az adott tömegű ideális gázokra vonatkozóan, hogy „Egy tartályban lévő gázt könnyen mozgó dugattyú zár el a külső levegőtől …”, akkor a vizsgált folyamat

  • A.

   izobar

  • B.

   izoterm

  • C.

   Izochor

  • D.

   Adiabatikus

  Correct Answer
  A. izobar
  Explanation
  The correct answer is izobar. This is because an izobar process is characterized by constant pressure. In the given sentence, it is mentioned that a piston seals off the gas from the external air, indicating that the pressure inside the container remains constant.

  Rate this question:

 • 17. 

  Fejezze be a mondatot helyesen! Ha egy feladat úgy kezdődik az adott tömegű ideális gázokra vonatkozóan, hogy „Egy nem hőszigetelt tartályban lassan összenyomjuk a gázt …”, akkor a vizsgált folyamat

  • A.

   izobar

  • B.

   izoterm

  • C.

   Izochor

  • D.

   Adiabatikus

  Correct Answer
  B. izoterm
  Explanation
  The correct answer is "izoterm" because the phrase "lassan összenyomjuk a gázt" suggests that the process is slow and the gas is compressed, indicating a decrease in volume. In an isothermal process, the temperature remains constant, so the gas will cool down as it is compressed.

  Rate this question:

 • 18. 

  Fejezze be a mondatot helyesen! Ha egy feladat úgy kezdődik az adott tömegű ideális gázokra vonatkozóan, hogy „Hőszigetelt tartályban …”, akkor a vizsgált folyamat

  • A.

   izobar

  • B.

   izoterm

  • C.

   Izochor

  • D.

   Adiabatikus

  Correct Answer
  D. Adiabatikus
  Explanation
  If a task starts with "In a heat-insulated container..." in relation to ideal gases, then the process being examined is adiabatic.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.