Fizika Hőtan GáztöRVények

18 krds | Total Attempts: 922

SettingsSettingsSettings
Fizika Hőtan GáztöRVények - Quiz

Fizika


Questions and Answers
 • 1. 
  Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik gázmennyiség jellemzői p1, V1, T1, a másiké p2, V2, T2. A két tartályt összenyitjuk. Melyik állítás igaz?
  • A. 

   A kialakuló közös nyomás a két eredeti nyomás összege

  • B. 

   A kialakuló közös hőmérséklet a két eredeti hőmérséklet összege

  • C. 

   A kialakuló térfogat a két eredeti térfogat összege

  • D. 

   Mindkét gázmennyiség a saját tartályában marad

 • 2. 
  Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik gázmennyiség jellemzői p1, V1, T1, a másiké p2, V2, T2. A két tartályt összenyitjuk. Melyik állítás nem igaz?
  • A. 

   A kialakuló térfogat a két eredeti térfogat összege

  • B. 

   A nagyobb nyomású tartályból gáz áramlik a kisebb nyomású tartályba

  • C. 

   A kialakuló közös nyomás a kisebbik eredeti nyomással egyenlő

  • D. 

   A két gázmennyiség közös hőmérsékleten lesz egyensúlyban

 • 3. 
  Egy tartályban adott nyomású, térfogatú, hőmérsékletű és mennyiségű ideális gáz van. A tartály egyharmadát egy fal betolásával elválasztjuk. Melyik állítás igaz?
  • A. 

   A kisebbik tartályban a nyomás az eredetinek harmada lesz

  • B. 

   A kisebbik tartályban a gáz mennyisége az eredetinek harmada lesz

  • C. 

   A kisebbik tartályban a gáz hőmérséklete az eredetinek harmada lesz

  • D. 

   A kisebbik tartályban a gáz térfogata és nyomása az eredeti értékek harmada lesz

 • 4. 
  Melyik állítás igaz? Ha egy tartályban lévő ideális gázhoz vele azonos hőmérsékletű újabb gázmennyiséget töltünk
  • A. 

   A nyomás megnő

  • B. 

   A hőmérséklet megnő

  • C. 

   A nyomás és a hőmérséklet megnő

  • D. 

   A hőmérséklet csökken

 • 5. 
  Milyen feltétel mellett érvényes a Boyle-Mariotte törvény az ideális gázokra vonatkozóan?
  • A. 

   A gáz nyomása és hőmérséklete azonos a két állapotban

  • B. 

   A gáz térfogata és hőmérséklete azonos a két állapotban

  • C. 

   A gáz nyomása és mennyisége azonos a két állapotban

  • D. 

   A gáz hőmérséklete és mennyisége azonos a két állapotban

 • 6. 
  Milyen feltétel mellett érvényes Gay-Lussac I. törvénye az ideális gázokra vonatkozóan?
  • A. 

   A gáz nyomása és mennyisége azonos a két állapotban

  • B. 

   A gáz térfogata és hőmérséklete azonos a két állapotban

  • C. 

   A gáz hőmérséklete és mennyisége azonos a két állapotban

  • D. 

   A gáz térfogata és mennyisége azonos a két állapotban

 • 7. 
  Milyen feltétel mellett érvényes Gay-Lussac II. törvénye az ideális gázokra vonatkozóan?
  • A. 

   A gáz térfogata és hőmérséklete azonos a két állapotban

  • B. 

   A gáz térfogata és mennyisége azonos a két állapotban

  • C. 

   A gáz nyomása és hőmérséklete azonos a két állapotban

  • D. 

   A gáz nyomása és mennyisége azonos a két állapotban

 • 8. 
  Milyen feltétel mellett érvényes az egyesített gáztörvény az ideális gázokra vonatkozóan?
  • A. 

   A gáz térfogata azonos a két állapotban

  • B. 

   A gáz nyomása azonos a két állapotban

  • C. 

   A gáz hőmérséklete azonos a két állapotban

  • D. 

   A gáz mennyisége azonos a két állapotban

 • 9. 
  A nem hőszigetelt tartályból kiáramlik az ideális gáz egy része, mert a csapot rövid időre megnyitottuk. Ezután várunk egy ideig, majd megvizsgáljuk a bennmaradó gáz jellemzőit. Mit tapasztalunk?
  • A. 

   A bennmaradó gáz nyomása az eredeti nyomásnál kisebb

  • B. 

   A bennmaradó gáz nyomása az eredeti nyomásnál nagyobb

  • C. 

   A bennmaradó gáz hőmérséklete az eredeti hőmérsékletnél kisebb

  • D. 

   A bennmaradó gáz hőmérséklete az eredeti hőmérsékletnél nagyobb

 • 10. 
  Melyik állítás igaz az ideális gázokra vonatkozóan?
  • A. 

   A Boyle-Mariotte törvényt csak akkor alkalmazhatjuk, ha az egyik állapotból a másikba való átmenet során a hőmérséklet és a gáz mennyisége végig állandó

  • B. 

   A Gay-Lussac I. törvényét csak akkor alkalmazhatjuk, ha az egyik állapotból a másikba való átmenet során a gáz nyomása és mennyisége végig állandó

  • C. 

   A Gay-Lussac II. törvényét csak akkor alkalmazhatjuk, ha az egyik állapotból a másikba való átmenet során a gáz térfogata és mennyisége végig állandó

  • D. 

   Az egyesített gáztörvényt akkor alkalmazhatjuk, ha a két állapotban a gáz mennyisége azonos

 • 11. 
  Melyik állítás nem igaz az ideális gázokra vonatkozóan?
  • A. 

   A gáz állapotegyenlete két állapotot hasonlít össze

  • B. 

   A Boyle-Mariotte törvény két állapotot hasonlít össze

  • C. 

   Az egyesített gáztörvény két állapotot hasonlít össze

  • D. 

   A Gay-Lussac törvények két állapotot hasonlítanak össze

 • 12. 
  Melyik állítás nem igaz az ideális gázokra vonatkozóan?
  • A. 

   Ha két állapotban a nyomás és a térfogat azonos, akkor a hőmérséklet és a gázmennyiség között fordított arányosság érvényes

  • B. 

   Ha két állapotban a térfogat és a hőmérséklet azonos, akkor a nyomás és a gázmennyiség között fordított arányosság érvényes

  • C. 

   Ha két állapotban a nyomás és a hőmérséklet azonos, akkor a térfogat és a gázmennyiség között egyenes arányosság érvényes

  • D. 

   Ha két állapotban a nyomás azonos, akkor az m*T/V kifejezés értéke a két állapotban azonos

 • 13. 
  Melyik állítás nem igaz az ideális gázokra vonatkozóan?
  • A. 

   Egy folyamat izochor, ha a térfogat és a gáz mennyisége a folyamat során minden pillanatban állandó

  • B. 

   Egy folyamat izobar, ha a nyomás és a gáz mennyisége a kezdő és a végállapotban azonos

  • C. 

   Egy folyamat izoterm, ha a hőmérséklet és a gáz mennyisége a folyamat során minden pillanatban állandó

  • D. 

   Egy folyamat adiabatikus, ha a folyamat során a gáz és környezete között nincs hőátadás

 • 14. 
  Melyik állítás nem igaz az adott tömegű ideális gázokra vonatkozóan?
  • A. 

   A p-V grafikonon az izoterm folyamat grafikonja hiperbola

  • B. 

   A p-V grafikonon az izobar folyamat grafikonja hiperbola

  • C. 

   A p-V grafikonon az izobar folyamat grafikonja szakasz

  • D. 

   A p-V grafikonon az izochor folyamat grafikonja szakasz

 • 15. 
  Fejezze be a mondatot helyesen! Ha egy feladat úgy kezdődik az adott tömegű ideális gázokra vonatkozóan, hogy „Egy zárt tartályban lévő gázt melegítünk…”, akkor a vizsgált folyamat
  • A. 

   izobar

  • B. 

   izoterm

  • C. 

   Izochor

  • D. 

   Adiabatikus

 • 16. 
  Fejezze be a mondatot helyesen! Ha egy feladat úgy kezdődik az adott tömegű ideális gázokra vonatkozóan, hogy „Egy tartályban lévő gázt könnyen mozgó dugattyú zár el a külső levegőtől …”, akkor a vizsgált folyamat
  • A. 

   izobar

  • B. 

   izoterm

  • C. 

   Izochor

  • D. 

   Adiabatikus

 • 17. 
  Fejezze be a mondatot helyesen! Ha egy feladat úgy kezdődik az adott tömegű ideális gázokra vonatkozóan, hogy „Egy nem hőszigetelt tartályban lassan összenyomjuk a gázt …”, akkor a vizsgált folyamat
  • A. 

   izobar

  • B. 

   izoterm

  • C. 

   Izochor

  • D. 

   Adiabatikus

 • 18. 
  Fejezze be a mondatot helyesen! Ha egy feladat úgy kezdődik az adott tömegű ideális gázokra vonatkozóan, hogy „Hőszigetelt tartályban …”, akkor a vizsgált folyamat
  • A. 

   izobar

  • B. 

   izoterm

  • C. 

   Izochor

  • D. 

   Adiabatikus

Back to Top Back to top