Prometni Propisi I Sigurnosna Pravila - Test Br. 25.

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Luka
L
Luka
Community Contributor
Quizzes Created: 24 | Total Attempts: 4,249,313
Pitanja: 38 | Attempts: 116,946

SettingsSettingsSettings
Prometni Propisi I Sigurnosna Pravila - Test Br. 25. - Quiz

Za rješavanje testa imate na raspolaganju 45 minuta. Vaša zadaća je da na svako pitanje i ponuđene odgovore odlučite koji je odgovor od ponuđenih točan. Kada se odlučite za točan odgovor ili točne odgovore kliknite na kvadratić pored tog odgovora. U nekim pitanjima potrebno je upisati broj na za to predviđeno mjesto. Na jedno postavljeno pitanje može biti jedan ili više točnih odgovora, pa i svi ponuđeni odgovori mogu biti točni. Pitanje na koje nije odgovoreno ili je netočno odgovoreno ili je samo djelomično odgovoreno ocjenjuje se kao netočno. Ispit ćete položiti ako odgovorite točno na najmanje 34 od ukupno 38 pitanja.


Questions and Answers
 • 1. 

  Što je ugrožavanje prometa? (Priručnik, strana 1-9)

  • A.

   Takav način sudjelovanja u prometu zbog kojega je nastupila neposredna opasnost nastanka prometne nesreće

  • B.

   Radnja u prometu kojom se nekoga suprotno prometnim propisima prisiljava na promjenu dotadašnjeg načina sudjelovanja u prometu bez nastupanja neposredne opasnosti od nastanka prometne nesreće

  Correct Answer
  A. Takav način sudjelovanja u prometu zbog kojega je nastupila neposredna opasnost nastanka prometne nesreće
  Explanation
  Ugrožavanje prometa je opisan kao takav način sudjelovanja u prometu koji stvara neposrednu opasnost od prometne nesreće. To znači da je osoba ili vozilo izvelo radnju koja je dovela do situacije u kojoj je bila moguća nesreća. Ova definicija ne uključuje prisiljavanje drugih sudionika prometa na promjenu ponašanja ili kršenje prometnih propisa bez neposredne opasnosti od nesreće.

  Rate this question:

 • 2. 

  Koliko kolničkih traka ima cesta u situaciji kao na slici. (Priručnik, strana 1-7)

  • A.

   Jednu

  • B.

   Dvije

  • C.

   Tri

  Correct Answer
  B. Dvije
  Explanation
  The correct answer is "dvije" which means two in English. The question asks how many traffic lanes are there on the road in the situation shown in the picture. Without the picture, it is difficult to provide a specific explanation, but based on the given options, the road in the picture must have two traffic lanes.

  Rate this question:

 • 3. 

  Smije li vozač tijekom upravljanja vozilom koristiti mobitel? (Priručnik, strana 1-12)

  • A.

   Smije ako upotrebljava napravu koja omogućuje njegovo korištenje bez uporabe ruku

  • B.

   Ne smije na način koji bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom

  • C.

   Smije ako i ne upotrebljava napravu koja omogućuje njegovo korištenja bez uporabe ruku kad se radi o službenom mobitelu

  Correct Answer(s)
  A. Smije ako upotrebljava napravu koja omogućuje njegovo korištenje bez uporabe ruku
  B. Ne smije na način koji bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom
  Explanation
  The correct answer states that a driver is allowed to use a mobile phone while driving if they use a device that enables hands-free use. However, they are not allowed to use it in a way that would reduce their ability to react and safely operate the vehicle. This means that although hands-free use is permitted, it should not distract the driver or compromise their focus on the road.

  Rate this question:

 • 4. 

  Vozite autocestom u situaciji kao na slici. Zbog čega možete biti u opasnosti? (Priručnik, strana 2-5)

  • A.

   Zbog smanjene vidljivosti

  • B.

   Zbog mokroga i skliskoga kolnika

  • C.

   Zbog nepreglednog zavoja

  Correct Answer(s)
  A. Zbog smanjene vidljivosti
  B. Zbog mokroga i skliskoga kolnika
  Explanation
  The correct answer is because of reduced visibility and because of wet and slippery road surface. In the given situation, the picture shows a curve in the road, which can potentially reduce visibility. Additionally, the road appears to be wet and slippery, which can increase the risk of losing control of the vehicle. Both factors, reduced visibility and wet road surface, can pose a danger to the driver.

  Rate this question:

 • 5. 

  Kako treba postupiti vozač pod utjecajem alkohola? (Priručnik, strana 2-11)

  • A.

   Ne smije upravljati niti početi upravljati vozilom

  • B.

   Smije upravljati vozilom, ali samo u prisutnosti starijeg vozača

  • C.

   Treba koristiti javni prijevoz

  Correct Answer(s)
  A. Ne smije upravljati niti početi upravljati vozilom
  C. Treba koristiti javni prijevoz
  Explanation
  A driver under the influence of alcohol should not operate or start operating a vehicle. Instead, they should use public transportation.

  Rate this question:

 • 6. 

  Koja je cesta označena ovim prometnim znakom? (Priručnik, strana 3-2)

  • A.

   Brza cesta

  • B.

   Autocesta

  • C.

   Cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila

  Correct Answer(s)
  A. Brza cesta
  C. Cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila
  Explanation
  This traffic sign indicates a fast road or a highway, which is designed for motor vehicle traffic only.

  Rate this question:

 • 7. 

  O čemu morate voditi računa u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 3-3 do 3-4)

  • A.

   O stanju kolnika

  • B.

   O brzini vožnje

  • C.

   O opasnoj uzbrdici

  Correct Answer(s)
  A. O stanju kolnika
  B. O brzini vožnje
  Explanation
  In the given situation, you need to consider the condition of the road (stanje kolnika) and the speed of driving (brzina vožnje). This means that you should be aware of the road surface conditions, such as whether it is wet, icy, or damaged, and adjust your driving speed accordingly. It is important to drive at a safe speed that is appropriate for the road conditions to ensure your safety and the safety of others. There is no mention of an "opasna uzbrdica" (dangerous uphill) in the question, so it is not a relevant factor to consider in this situation.

  Rate this question:

 • 8. 

  Kojim postupcima vozač može utjecati na produljenje zaustavnog puta vozila? (Priručnik, strana 3-8 do 3-11)

  • A.

   Ako vozi pod utjecajem alkohola

  • B.

   Ako vozi smanjenom brzinom

  • C.

   Ako nije koncentriran na vožnju

  Correct Answer(s)
  A. Ako vozi pod utjecajem alkohola
  C. Ako nije koncentriran na vožnju
  Explanation
  If a driver is under the influence of alcohol, their reaction time and coordination will be impaired, leading to a longer stopping distance for the vehicle. Similarly, if a driver is not focused or concentrated on driving, their reaction time will be slower and they may not be able to respond quickly to potential hazards, resulting in a longer stopping distance. Both of these factors can significantly impact the ability of a vehicle to come to a stop in a timely manner.

  Rate this question:

 • 9. 

  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici ako namjeravate skrenuti ulijevo kad dođete do semafora? (Priručnik, strana 4-12)

  • A.

   Nastaviti vožnju ulijevo

  • B.

   Zaustaviti vozilo i čekati slobodan prolazak

  • C.

   Nastaviti vožnju ravno

  Correct Answer
  B. Zaustaviti vozilo i čekati slobodan prolazak
  Explanation
  In the given situation, if you intend to turn left at the traffic light, you should stop the vehicle and wait for a clear passage. This is because the traffic light is indicating a red signal, which means you must come to a halt and wait until it turns green or until there is a safe opportunity to proceed. Continuing to drive straight or turning left without stopping at a red signal would be a violation of traffic rules and can lead to accidents or penalties.

  Rate this question:

 • 10. 

  Kako ćete postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici ako namjeravate skrenuti udesno? (Priručnik, strana 4-26)

  • A.

   Obvezno zaustaviti vozilo

  • B.

   Voziti u smjeru ispružene ruke

  • C.

   Pratiti znak policijskog službenika

  Correct Answer(s)
  A. Obvezno zaustaviti vozilo
  C. Pratiti znak policijskog službenika
  Explanation
  When approaching a police officer in a situation like the one in the picture and intending to turn right, it is necessary to stop the vehicle and follow the instructions of the police officer.

  Rate this question:

 • 11. 

  Što je širina vidnog polja vozača? (Priručnik, strana 5-4)

  • A.

   Prostor koji vozač vidi iza svog vozila

  • B.

   Prostor mrtvog kuta

  • C.

   Prostor koji vozač vidi bez pomicanja očiju

  Correct Answer
  C. Prostor koji vozač vidi bez pomicanja očiju
  Explanation
  The correct answer is "prostor koji vozač vidi bez pomicanja očiju" which translates to "the space that the driver sees without moving their eyes." This refers to the field of vision that the driver can see without needing to turn their head or move their eyes excessively.

  Rate this question:

 • 12. 

  Što bi mogao očekivati vozač tijekom vožnje u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 5-8 do 5-9)

  • A.

   Vozilo iz suprotnog smjera koje pretječe

  • B.

   Da je prometna situacija sigurna

  • C.

   Da vozilo ispred može naglo smanjiti brzinu

  Correct Answer(s)
  A. Vozilo iz suprotnog smjera koje pretječe
  C. Da vozilo ispred može naglo smanjiti brzinu
  Explanation
  While driving in a situation depicted in the picture, the driver can expect a vehicle approaching from the opposite direction to overtake. Additionally, the driver should anticipate the possibility of the vehicle in front suddenly reducing its speed.

  Rate this question:

 • 13. 

  Zašto su vozači bicikla opasni u prometu? (Priručnik, strana 6-9)

  • A.

   Lako mogu izgubiti ravnotežu ili stabilnost

  • B.

   često voze sporo

  • C.

   Mnogi bez pokazivanja namjera mijenjaju smjer vožnje

  Correct Answer(s)
  A. Lako mogu izgubiti ravnotežu ili stabilnost
  C. Mnogi bez pokazivanja namjera mijenjaju smjer vožnje
  Explanation
  Bicyclists can be dangerous in traffic because they can easily lose balance or stability, and many of them change direction without signaling their intentions.

  Rate this question:

 • 14. 

  Kolika je najveća dopuštena brzina kretanja vozila na autocesti? Upišite u kvadratić brojku izraženu u km na sat. (Priručnik, strana 7-5 do 7-7)

  Correct Answer(s)
  130
  Explanation
  The maximum allowed speed limit on highways is 130 kilometers per hour. This information can be found in the manual on pages 7-5 to 7-7.

  Rate this question:

 • 15. 

  Zašto su raskrižja opasna mjesta? (Priručnik, strana 7-7)

  • A.

   Zato što vozači često ne poštuju pravila propuštanja vozila

  • B.

   Zato što su obilježena prometnim znakovima

  • C.

   Zato što se na njima najčešće događaju prometne nesreće

  Correct Answer(s)
  A. Zato što vozači često ne poštuju pravila propuštanja vozila
  C. Zato što se na njima najčešće događaju prometne nesreće
  Explanation
  Raskrižja su opasna mjesta zato što vozači često ne poštuju pravila propuštanja vozila i zato što se na njima najčešće događaju prometne nesreće. Vozači koji ne poštuju pravila propuštanja mogu uzrokovati sudare i stvarati opasnost za druge sudionike u prometu. Raskrižja su često mjesta gdje se različiti tokovi prometa susreću, što povećava vjerojatnost sudara. Stoga, vozači trebaju biti posebno oprezni na raskrižjima kako bi smanjili rizik od nesreća.

  Rate this question:

 • 16. 

  Smije li se zaustaviti ili parkirati vozilo u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-21)

  • A.

   Smije se zaustaviti ili parkirati

  • B.

   Ne smije se zaustaviti ili parkirati

  • C.

   Smije se zaustaviti, ali se ne smije parkirati

  Correct Answer
  B. Ne smije se zaustaviti ili parkirati
  Explanation
  According to the given answer, it is not allowed to stop or park the vehicle in the situation depicted in the picture.

  Rate this question:

 • 17. 

  Koji od uređaja na vozilu omogućuje normalnu vidljivost iz vozila? (Priručnik, strana 8-5)

  • A.

   Vjetrobran i prozorska stakla kabine

  • B.

   Glavna svjetla

  • C.

   Uređaj za brisanje vjetrobrana

  Correct Answer(s)
  A. Vjetrobran i prozorska stakla kabine
  C. Uređaj za brisanje vjetrobrana
  Explanation
  The correct answer is "vjetrobran i prozorska stakla kabine, uređaj za brisanje vjetrobrana." This is because the windshield and cabin windows provide visibility for the driver, allowing them to see the road and surroundings. The windshield wipers are also crucial in maintaining clear visibility by removing rain, snow, or debris from the windshield.

  Rate this question:

 • 18. 

  Koliko metara ceste mora osvijetliti svjetlosni snop svjetala za maglu? (Priručnik, strana 8-8)

  • A.

   Najviše 35 metara ceste

  • B.

   Najviše 55 metara ceste

  • C.

   Najviše 100 metara ceste

  Correct Answer
  A. Najviše 35 metara ceste
  Explanation
  The correct answer is "najviše 35 metara ceste" because according to the manual on page 8-8, the fog lights should illuminate a maximum distance of 35 meters ahead of the vehicle.

  Rate this question:

 • 19. 

  Koja je uloga parkirne kočnice na motornom vozilu? (Priručnik, strana 8-13)

  • A.

   Osigurati vozilo u zakočenom položaju

  • B.

   Spriječiti zanošenje vozila prilikom nagloga kočenja

  • C.

   Osigurati bolje kočenje na mokrom kolniku

  Correct Answer
  A. Osigurati vozilo u zakočenom položaju
  Explanation
  The role of the parking brake on a motor vehicle is to secure the vehicle in a parked position. It is used to prevent the vehicle from rolling or moving when it is parked, especially on inclines or uneven surfaces. The parking brake provides an additional level of safety and ensures that the vehicle remains stationary while parked.

  Rate this question:

 • 20. 

  Koje su posljedice manjeg tlaka u gumama od propisanog? (Priručnik, strana 8-14 do 8-15)

  • A.

   Smanjenje potrošnje goriva

  • B.

   Produljenje puta kočenja i slabije prijanjanje

  • C.

   Brže trošenje i zagrijavanje guma

  Correct Answer(s)
  B. Produljenje puta kočenja i slabije prijanjanje
  C. Brže trošenje i zagrijavanje guma
  Explanation
  When the tire pressure is lower than the recommended level, it can lead to several consequences. One of the consequences is that it can result in a longer braking distance and reduced traction. This is because the tire has less contact with the road surface, making it harder to stop the vehicle quickly and reducing its grip on the road. Additionally, lower tire pressure can cause the tires to wear out more quickly and heat up faster, which can affect their overall performance and lifespan.

  Rate this question:

 • 21. 

  Kada se neispravno vozilo smije vući drugim vozilom autocestom? (Priručnik, strana 8-16 do 8-17)

  • A.

   Ako je plaćena cestarina za oba vozila

  • B.

   Ako je neispravnost nastala na autocesti

  • C.

   Ako je neispravnost nastala izvan autoceste

  • D.

   Uopće se ne smije vući

  Correct Answer
  B. Ako je neispravnost nastala na autocesti
  Explanation
  If a vehicle becomes faulty on the highway, it is allowed to be towed by another vehicle on the highway.

  Rate this question:

 • 22. 

  Na što vas upozoravaju dva sigurnosna trokuta postavljena jedan pokraj drugog na kolniku? (Priručnik, strana 8-19)

  • A.

   Da je na kolniku na razmaku od najmanje 100 metara od tog mjesta zaustavljeno vozilo koje prevozi opasne tvari

  • B.

   Da se na kolniku na razmaku od najmanje 100 metara od tog mjesta nalaze zaustavljena dva motorna vozila

  Correct Answer
  A. Da je na kolniku na razmaku od najmanje 100 metara od tog mjesta zaustavljeno vozilo koje prevozi opasne tvari
  Explanation
  The two warning triangles are placed on the road to indicate that there is a vehicle carrying dangerous substances stopped on the road, at a distance of at least 100 meters from that location. This is important information for other drivers to be aware of, as they need to exercise caution and take necessary precautions while passing by the area to ensure their safety.

  Rate this question:

 • 23. 

  U kojem vremenu vlasnik novog osobnog automobila mora obaviti redoviti tehnički pregled? (Priručnik, strana 8-21)

  • A.

   U roku 24 mjeseca od prvoga tehničkog pregleda

  • B.

   U roku 12 mjeseci od prvoga tehničkog pregleda

  • C.

   U roku 18 mjeseci od prvoga tehničkog pregleda

  Correct Answer
  A. U roku 24 mjeseca od prvoga tehničkog pregleda
  Explanation
  The owner of a new personal car must undergo regular technical inspection within 24 months of the first technical inspection.

  Rate this question:

 • 24. 

  Na što upozoravaju prometni znakovi ucrtani na kolniku u situaciji kao na slici?

  • A.

   Na približavanje raskrižju

  • B.

   Na ograničenje brzine 40 km na sat

  • C.

   Na obilježeni pješački prijelaz

  Correct Answer
  B. Na ograničenje brzine 40 km na sat
  Explanation
  The traffic signs on the road in the given situation are indicating a speed limit of 40 km/h. These signs are placed to inform drivers that they should not exceed this speed in that particular area. This is important for ensuring the safety of both drivers and pedestrians, as a lower speed limit reduces the risk of accidents and allows for better control of vehicles. Therefore, the correct answer is "na ograničenje brzine 40 km na sat" (on a speed limit of 40 km/h).

  Rate this question:

 • 25. 

  Koje opasnosti možete predvidjeti za vožnje kao u situaciji na slici?

  • A.

   Naglo skretanje tramvaja ulijevo

  • B.

   Mogućnost naleta na vozilo ispred

  • C.

   Nailazak pješaka ispred tramvaja

  Correct Answer(s)
  B. Mogućnost naleta na vozilo ispred
  C. Nailazak pješaka ispred tramvaja
  Explanation
  The dangers that can be predicted for driving in a situation like the one in the picture are the possibility of colliding with the vehicle in front and encountering pedestrians in front of the tram.

  Rate this question:

 • 26. 

  Vozite krajnjom lijevom prometnom trakom i želite na raskrižju skrenuti ulijevo u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti?

  • A.

   Nastaviti voziti ravno

  • B.

   Obvezno se zaustaviti

  • C.

   Na pojavu zelenog svjetla skrenuti ulijevo

  Correct Answer(s)
  B. Obvezno se zaustaviti
  C. Na pojavu zelenog svjetla skrenuti ulijevo
  Explanation
  In the given situation, the driver is on the far left lane and wants to turn left at the intersection. The correct procedure is to come to a complete stop and wait for the green light before making the left turn. Therefore, the driver must "obvezno se zaustaviti" (mandatory to stop) and then "na pojavu zelenog svjetla skrenuti ulijevo" (turn left when the green light appears).

  Rate this question:

 • 27. 

  Autobus je zaustavljen u situaciji kao na slici. Koje opasnosti možete predvidjeti? (Priručnik, strana 9-15 do 9-16)

  • A.

   Kontrolu karata u autobusu

  • B.

   Iznenadnu pojavu djece ispred autobusa

  • C.

   Iznenadno pretrčavanje djece preko kolnika

  Correct Answer(s)
  B. Iznenadnu pojavu djece ispred autobusa
  C. Iznenadno pretrčavanje djece preko kolnika
  Explanation
  The given answer states that the possible dangers that can be predicted in this situation are the sudden appearance of children in front of the bus and the sudden crossing of children across the road. This means that there is a risk of children unexpectedly appearing in front of the bus and running across the road, which can potentially lead to accidents or collisions.

  Rate this question:

 • 28. 

  Koja su obilježja vožnje izvan naselja? (Priručnik, strana 10-2)

  • A.

   Učestale promjene dionica ceste

  • B.

   Brojni pješački prijelazi

  • C.

   Veće brzine vožnje

  Correct Answer(s)
  A. Učestale promjene dionica ceste
  C. Veće brzine vožnje
  Explanation
  The correct answer is "učestale promjene dionica ceste" and "veće brzine vožnje". This is because when driving outside of urban areas, the road conditions often vary, requiring frequent changes in the driving route. Additionally, higher speeds are typically allowed on rural roads compared to urban areas, which means drivers need to be more cautious and attentive to maintain control of their vehicle.

  Rate this question:

 • 29. 

  Zbog čega morate dobro procijeniti brzinu vozila koja nailaze cestom na koju se uključujete? (Priručnik, strana 10-3 do 10-5)

  • A.

   Zbog toga da ne dođe do ometanja vozila koja nailaze tom cestom

  • B.

   Zbog toga da ne dođe do ugrožavanja vozila koja nailaze tom cestom

  • C.

   Zbog toga da se možete što kasnije uključiti na tu cestu

  Correct Answer(s)
  A. Zbog toga da ne dođe do ometanja vozila koja nailaze tom cestom
  B. Zbog toga da ne dođe do ugrožavanja vozila koja nailaze tom cestom
  Explanation
  You need to carefully estimate the speed of the vehicles approaching the road you are merging onto in order to avoid obstructing or endangering them.

  Rate this question:

 • 30. 

  Kada se češće stvaraju kolone vozila na cestama izvan naselja? (Priručnik, strana 10-7 do 10-9)*

  • A.

   Tijekom sezone godišnjih odmora

  • B.

   Tijekom nadolazećih blagdana

  • C.

   U slučaju prometne nesreće na cesti

  Correct Answer(s)
  A. Tijekom sezone godišnjih odmora
  B. Tijekom nadolazećih blagdana
  C. U slučaju prometne nesreće na cesti
  Explanation
  During the holiday season, there is typically an increase in the number of vehicles on the roads outside of urban areas. This is due to people going on vacations and visiting family and friends. Additionally, during holidays such as Christmas and New Year's, there is often an increase in traffic as people travel to celebrate with loved ones. Finally, in the case of a traffic accident on the road, there may be a buildup of vehicles as emergency services respond to the incident.

  Rate this question:

 • 31. 

  Smijete li pretjecati u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 10-9 do 10-12)

  • A.

   Ne, jer nailaze vozila iz suprotnog smjera

  • B.

   Da, jer je dobra vidljivost

  • C.

   Da, jer je isprekidana crta na kolniku

  Correct Answer
  A. Ne, jer nailaze vozila iz suprotnog smjera
  Explanation
  In the given question, the correct answer is "ne, jer nailaze vozila iz suprotnog smjera" which translates to "no, because vehicles are approaching from the opposite direction." This means that it is not safe to overtake in the situation depicted in the picture because there are vehicles coming towards you from the opposite direction.

  Rate this question:

 • 32. 

  Koje opasnosti pri mimoilaženju mogu nastati u ovoj situaciji? (Priručnik, strana 12-7 do 12-8)

  • A.

   Nalet na pješake

  • B.

   Nalet na bicikliste

  • C.

   Produljeno vrijeme reagiranja

  Correct Answer(s)
  A. Nalet na pješake
  B. Nalet na bicikliste
  Explanation
  In this situation, there are two potential dangers that can occur during passing. The first danger is the risk of colliding with pedestrians who may be crossing the road. The second danger is the possibility of colliding with cyclists who may also be using the road. Both of these scenarios require extra caution and attention from the driver to ensure the safety of all road users. Additionally, the prolonged reaction time mentioned in the options could also contribute to the increased risk of accidents in this situation.

  Rate this question:

 • 33. 

  Približavate se ovom raskrižju. Na semaforu je upaljeno žuto trepčuće svjetlo. Kako ćete postupiti? (Priručnik, strana 4-12)

  • A.

   Smanjiti brzinu

  • B.

   Zaustaviti vozilo

  • C.

   Povećati oprez

  • D.

   Nastaviti vožnju

  Correct Answer(s)
  A. Smanjiti brzinu
  C. Povećati oprez
  D. Nastaviti vožnju
  Explanation
  When approaching a flashing yellow light at an intersection, the driver should slow down, increase caution, and continue driving. This indicates that the driver should be prepared to stop if necessary, but they are not required to come to a complete stop like they would with a red light. Instead, they should proceed with caution and be aware of other vehicles or pedestrians in the intersection.

  Rate this question:

 • 34. 

  Autobus je zaustavljen na stajalištu radi izlaska odnosno ulaska putnika. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

  • A.

   Smanjiti brzinu i povećati pozornost

  • B.

   Biti spreman na kočenje

  • C.

   Očekivati nailazak pješaka ili djece

  • D.

   Propustiti autobus

  Correct Answer(s)
  A. Smanjiti brzinu i povećati pozornost
  B. Biti spreman na kočenje
  C. Očekivati nailazak pješaka ili djece
  Explanation
  In the given situation, the bus is stopped at a bus stop for passengers to get on or off. Therefore, it is important to reduce speed and increase attention to ensure the safety of pedestrians or children who may be crossing the road. Additionally, being prepared to brake is necessary as sudden movements by passengers or pedestrians can occur. It is crucial to anticipate these situations and prioritize the safety of others on the road.

  Rate this question:

 • 35. 

  Zbog čega ćete u situaciji kao na slici voziti prije crvenog automobila? (Priručnik, strana 7-10)

  • A.

   Zbog toga što me je dužan propustiti

  • B.

   Zbog toga što nailazite s desne strane

  • C.

   Zbog toga što se nalazi na sporednoj cesti

  Correct Answer(s)
  A. Zbog toga što me je dužan propustiti
  B. Zbog toga što nailazite s desne strane
  Explanation
  IZVADAK IZ ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Narodne novine br. 67/2008.

  NAPOMENA: Primjenjuje se odredba pisana velikim slovima.

  V. PROMETNA PRAVILA

  1. OPĆE ODREDBE

  Članak 34.
  (1) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU SA ZNAKOVIMA I NAREDBAMA OVLAŠTENIH OSOBA, PROPISIMA O PROMETNIM PRAVILIMA TE PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI.
  (2) Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu s prometnim znakovima postavljenim na cesti i kad time odstupaju od propisa o prometnim pravilima. Sudionici u prometu dužni su postupati prema značenju prometnih svjetala i kad se to značenje razlikuje od pravila o prednosti prolaska izraženom na istom mjestu drugim prometnim znakom.
  (3) Sudionici u prometu dužni su postupati i prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja prometnih svjetala.
  7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

  Članak 57.
  (1) NA RASKRIŽJU CESTA ISTE VAŽNOSTI ILI U SUSRETU S DRUGIM VOZILOM VOZAČ JE DUŽAN PROPUSTITI VOZILO KOJE NAILAZI S NJEGOVE DESNE STRANE.
  (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.
  (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.
  (6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

  8. PROMET NA RASKRIŽJU

  Članak 58.
  (1) Vozač koji se približava raskrižju mora voziti s povećanim oprezom koji odgovara prometnim uvjetima na raskrižju.
  (2) Vozač je dužan na dovoljnoj udaljenosti pred raskrižjem vozilom zauzeti položaj na onoj prometnoj traci kojom mora proći kroz raskrižje.
  Članak 59.
  (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:
  1) crveno svjetlo – zabranu prolaska,
  2) zeleno svjetlo – slobodan prolazak,
  3) žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti.
  (2) Žuto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.
  (3) Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez.
  (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla.
  Članak 60.
  (1) Ako je uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskrižju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili više dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetleće strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, vozač može vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika.
  (2) Ako zeleno svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima ima oblik strelice, vozač se vozilom smije
  kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.
  26. VOZILA POD PRATNJOM

  Članak 148.
  (1) Vozilima pod pratnjom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
  (3) Vozila pod pratnjom vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe i na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona...

  27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

  Članak 149.
  (1) Na vozila službe hitne pomoći, vatrogasne službe, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), ...
  (4) Glede međusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. ovoga članka važe odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska.

  Rate this question:

 • 36. 

  Obzirom na situaciju koja je prikazana na slici kako ćete postupiti? (Priručnik, strana 7-10)

  • A.

   Voziti prije biciklista

  • B.

   Propustiti biciklista

  Correct Answer
  A. Voziti prije biciklista
  Explanation
  Based on the situation shown in the picture, the correct answer is to drive before the cyclist. This means that the driver should proceed and continue driving without stopping or yielding to the cyclist.

  Rate this question:

 • 37. 

  Kako ćete postupiti na ovom raskrižju? (Priručnik, strana 7-10)

  • A.

   Obratiti pozornost na tramvaj

  • B.

   Propustiti tramvaj

  • C.

   Voziti prije tramvaja

  Correct Answer(s)
  A. Obratiti pozornost na tramvaj
  C. Voziti prije tramvaja
  Explanation
  IZVADAK IZ ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Narodne novine br. 67/2008.

  NAPOMENA: Primjenjuje se odredba pisana velikim slovima.

  V. PROMETNA PRAVILA

  1. OPĆE ODREDBE

  Članak 34.
  (1) Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu sa znakovima i naredbama ovlaštenih osoba, propisima o prometnim pravilima te prometnim znakovima postavljenim na cesti.
  (2) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU S PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI I KAD TIME ODSTUPAJU OD PROPISA O PROMETNIM PRAVILIMA. SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI PREMA ZNAČENJU PROMETNIH SVJETALA I KAD SE TO ZNAČENJE RAZLIKUJE OD PRAVILA O PREDNOSTI PROLASKA IZRAŽENOM NA ISTOM MJESTU DRUGIM PROMETNIM ZNAKOM.
  (3) Sudionici u prometu dužni su postupati i prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja prometnih svjetala.
  7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

  Članak 57.
  (1) Na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane.
  (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (4) VOZAČ KOJI ULAZI VOZILOM NA CESTU KOJA JE PROMETNIM ZNAKOM OZNAČENA KAO CESTA S PREDNOŠĆU PROLASKA DUŽAN JE PROPUSTITI SVA VOZILA KOJA SE KREĆU TOM CESTOM.
  (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.
  (6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

  8. PROMET NA RASKRIŽJU

  Članak 58.
  (1) Vozač koji se približava raskrižju mora voziti s povećanim oprezom koji odgovara prometnim uvjetima na raskrižju.
  (2) Vozač je dužan na dovoljnoj udaljenosti pred raskrižjem vozilom zauzeti položaj na onoj prometnoj traci kojom mora proći kroz raskrižje.
  Članak 59.
  (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:
  1) crveno svjetlo – zabranu prolaska,
  2) zeleno svjetlo – slobodan prolazak,
  3) žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti.
  (2) Žuto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.
  (3) Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez.
  (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla.
  Članak 60.
  (1) Ako je uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskrižju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili više dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetleće strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, vozač može vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika.
  (2) Ako zeleno svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima ima oblik strelice, vozač se vozilom smije
  kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.
  26. VOZILA POD PRATNJOM

  Članak 148.
  (1) Vozilima pod pratnjom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
  (3) Vozila pod pratnjom vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe i na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona...

  27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

  Članak 149.
  (1) Na vozila službe hitne pomoći, vatrogasne službe, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), ...
  (4) Glede međusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. ovoga članka važe odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska.

  Rate this question:

 • 38. 

  Kako ćete postupiti na ovom raskrižju? (Priručnik, strana 7-10)

  • A.

   Propustiti vozilo

  • B.

   Voziti prije vozila

  Correct Answer
  A. Propustiti vozilo
  Explanation
  At this intersection, the correct action is to yield or give way to the other vehicle. This means that you should let the other vehicle go first before proceeding.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.