Prometni Propisi I Sigurnosna Pravila - Test Br.10.

38 Pitanja | Attempts: 179030
Share

SettingsSettingsSettings
Prometni Propisi I Sigurnosna Pravila - Test Br.10. - Quiz

Naputak za rješavanje testa.  Za rješavanje testa imate na raspolaganju 45 minuta. Vaša zadaća je da na svako pitanje i ponuđene odgovore odlučite koji je odgovor od ponuđenih točan. Kada se odlučite za točan odgovor ili točne odgovore kliknite na kvadratić pored tog odgovora. U nekim pitanjima potrebno je upisati broj na za to predviđeno mjesto. Na jedno postavljeno pitanje može biti jedan ili više točnih odgovora, pa i svi ponuđeni odgovori mogu biti točni. Pitanje na koje nije odgovoreno ili je netočno odgovoreno ili je samo djelomično odgovoreno ocjenjuje se kao netočno. Ispit ćete položiti ako odgovorite točno na najmanje 34 od ukupno 38 pitanja.


Questions and Answers
 • 1. 
  Što je prometna traka? (Priručnik, strana 1-7)
  • A. 

   Obilježeni ili neobilježeni dio kolnika čija je širina dovoljna za nesmetan promet jednog reda motornih vozila u jednom smjeru

  • B. 

   Uzdužni dio kolnika namijenjen za promet vozila u jednom smjeru, s jednom prometnom trakom ili više prometnih traka

 • 2. 
  Kako alkohol djeluje na vozača? (Priručnik, strana 2-10)
  • A. 

   Tako da vozač, u pravilu, sporije reagira

  • B. 

   Tako da vozač brže reagira

  • C. 

   Tako da vozač precjenjuje svoje sposobnosti

 • 3. 
  Kojom se cestom kreće vozilo u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 3-2)
  • A. 

   Brzom cestom

  • B. 

   Autocestom

  • C. 

   Cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila

 • 4. 
  Vozite cestom u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (Priručnik, strana 6-4 do 6-5)*
  • A. 

   Voziti pokraj pješaka i paziti na vozača zaustavljenog vozila uz rub kolnika

  • B. 

   Voziti neobazirajući se na pješaka i vozača zaustavljenog vozila

  • C. 

   Usporiti i predvidjeti nepropisni prelazak pješaka preko kolnika

 • 5. 
  Koje dokumente morate imati sa sobom dok upravljate vozilom u prometu na cesti? (Priručnik, strana 1-13, 8-2)
  • A. 

   Prometnu dozvolu

  • B. 

   Vozačku dozvolu

  • C. 

   Knjižicu vozila

 • 6. 
  Kojom prometnom trakom vam je dopušteno voziti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 9-15)
  • A. 

   Prometnom trakom uz desni rub kolnika

  • B. 

   Prometnom trakom uz središnju crtu

  • C. 

   Prometnom trakom lijevo od središnje crte

 • 7. 
  Kako treba postupiti vozač u vožnji po nizbrdici? (Priručnik, strana 10-15)
  • A. 

   Pravodobno promijeniti u nižu brzinu

  • B. 

   Voziti trakom za spora vozila

  • C. 

   Isključiti rad motora

 • 8. 
  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 6-5)
  • A. 

   Obići pješake na obilježenom pješačkom prijelazu

  • B. 

   Upotrijebiti zvučni znak upozorenja

  • C. 

   Stati i propustiti pješake na obilježenom pješačkom prijelazu

 • 9. 
  Što vozaču omogućuje prepoznavanje i izbjegavanje mogućih opasnih situacija tijekom vožnje? (Priručnik, strana 5-3)
  • A. 

   Vožnja sa smanjenom pozornošću

  • B. 

   Vožnja maksimalno dopuštenom brzinom

  • C. 

   Pravodobno uočavanje prometne situacije

 • 10. 
  Pretječete noću vozilo koje vozi s upaljenim kratkim svjetlima za osvjetljenje ceste. Kako ćete postupiti? (Priručnik, strana 12-9)
  • A. 

   Pretjecanje se započinje s upaljenim dugim svjetlima

  • B. 

   Kad se dođe usporedno s vozilom, uključuju se duga svjetla

  • C. 

   Voziti iza njega s upaljenim kratkim svjetlima

 • 11. 
  Koja se opasnost može očekivati u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 12-6)
  • A. 

   Nakon jednog kilometra jak bočni vjetar

  • B. 

   Jak bočni vjetar u duljini od jednog kilometra

  • C. 

   Jak bočni vjetar samo s lijeve strane

 • 12. 
  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 12-5)
  • A. 

   Pravodobno smanjiti brzinu

  • B. 

   U zavoju kočiti

  • C. 

   Mekano okretati upravljač

 • 13. 
  Koja vozila smiju koristiti cestu obilježenu ovim prometnim znakom? (Priručnik, strana 7-26)
  • A. 

   Osobni automobili

  • B. 

   Motocikli

  • C. 

   Traktori

 • 14. 
  Kako ćete postupiti pri nailasku na ovaj prometni znak ako pješaci namjeravaju prijeći kolnik? (Priručnik, strana 4-31)
  • A. 

   Povećanom brzinom proći prije pješaka

  • B. 

   Smanjiti brzinu vožnje

  • C. 

   Prema potrebi zaustaviti vozilo

 • 15. 
  Koje obavijesti pružaju sudionicima u prometu znakovi obavijesti? (Priručnik, strana 4-8)
  • A. 

   O zabranama na cesti kojom se kreću

  • B. 

   O cesti kojom se kreću

  • C. 

   O prestanku važenja znakova izričitih naredaba

  • D. 

   O nazivima mjesta kroz koja cesta prolazi

 • 16. 
  Na što vozaču ukazuju prometni znakovi kao na slici? (Priručnik, strana 4-6 do 4-7)
  • A. 

   Na zabranu prometa vozilima na udaljenosti 100 metara od prometnog znaka

  • B. 

   Na nailazak na cestu s prednošću prolaska nakon 100 metara

  • C. 

   Na obvezno zaustavljanje nakon 100 metara od znaka

 • 17. 
  Na koju opasnost upozorava postavljeni prometni znak u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 4-10, 10-2)
  • A. 

   Na više uzastopnih zavoja u duljini 2000 metara od znaka od kojih je prvi ulijevo

  • B. 

   Na više uzastopnih zavoja na udaljenosti 2000 metara nakon znaka od kojih je prvi ulijevo

  • C. 

   Na više uzastopnih zavoja u duljini 2000 metara od znaka od kojih je prvi udesno

 • 18. 
  Na što sudionike u prometu upozoravaju znakovi opasnosti? (Priručnik, strana 4-5)
  • A. 

   Na ograničenja koja se odnose na cestu ili dio ceste kojom vozač vozi

  • B. 

   Na opasnost koja prijeti vozaču na cesti ili na dijelu ceste kojom vozi

  • C. 

   Na prirodu opasnosti koja prijeti vozaču na cesti ili na dijelu ceste kojom vozi

 • 19. 
  Gdje se postavljaju prometni znakovi na mjestima na kojima postoji opasnost da ih sudionici u prometu neće na vrijeme uočiti? (Priručnik, strana 4-3)
  • A. 

   S lijeve i desne strane ceste uz kolnik

  • B. 

   Isključivo s lijeve strane ceste uz kolnik

  • C. 

   Iznad kolnika

 • 20. 
  Čime je određeno značenje prometnog znaka? (Priručnik, strana 4-2)
  • A. 

   Položajem znaka uz cestu

  • B. 

   Oblikom prometnog znaka

  • C. 

   Simbolom na prometnom znaku

 • 21. 
  Kako policijski službenici mogu davati znakove sudionicima u prometu? (Priručnik, strana 4-26)  
  • A. 

   Svjetlosnim i zvučnim znakovima

  • B. 

   Prometnim znakovima

  • C. 

   Znakovima koji se daju rukama i položajem tijela

 • 22. 
  Koja se vozila smatraju vozilima pod pratnjom? (Priručnik, strana 7-29)
  • A. 

   Vozila hitne pomoći

  • B. 

   Vozila koja prate pripadnici policije

  • C. 

   Vozila vatrogasne službe

 • 23. 
  Što se ne smije činiti vozilom na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila?
  • A. 

   Polukružno okretati vozilo

  • B. 

   Pretjecati druga vozila

  • C. 

   Zaustavljati i parkirati vozilo osim na površinama posebno uređenim za to

  • D. 

   Vozilom prelaziti iz trake u traku (slalom vožnja)

 • 24. 
  Koliki mora biti najmanji razmak od nadvožnjaka, podvožnjaka, mosta i tunela i zaustavljenog ili parkiranog vozila? Upišite odgovor (brojku izraženu u metrima) u kvadratić. (Priručnik, strana 7-22 do 7-23)
 • 25. 
  Gdje vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo na cesti na kojoj se promet odvija u jednom smjeru? (Priručnik, strana 7-22)
  • A. 

   Na sredini kolnika

  • B. 

   Uz desni rub kolnika

  • C. 

   Uz lijevi rub kolnika

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.