Prometni Propisi I Sigurnosna Pravila - Test Br.1. Quiz

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Luka
L
Luka
Community Contributor
Quizzes Created: 24 | Total Attempts: 4,305,700
Pitanja: 38 | Attempts: 703,892

SettingsSettingsSettings
Prometni Propisi I Sigurnosna Pravila - Test Br.1. Quiz - Quiz

Naputak za rješavanje testa.   Za rješavanje testa imate na raspolaganju 45 minuta. Vaša zadaća je da na svako pitanje i ponuđene odgovore odlučite koji je odgovor od ponuđenih točan. Kada se odlučite za točan odgovor ili točne odgovore kliknite na kvadratić pored tog odgovora. U nekim pitanjima potrebno je upisati broj na za to predviđeno mjesto. Na jedno postavljeno pitanje može biti jedan ili više točnih odgovora, pa i svi ponuđeni odgovori mogu biti točni. Pitanje na koje nije odgovoreno ili je netočno odgovoreno ili je samo djelomično odgovoreno ocjenjuje se kao netočno. Ispit ćete položiti ako odgovorite točno na najmanje 34 od ukupno 38 pitanja.


Questions and Answers
 • 1. 

  Što je kolnik? (Priručnik, strana 1-6)

  • A.

   Dio cestovne površine namijenjen u prvom redu za promet vozila, s jednom prometnom trakom ili više prometnih traka

  • B.

   Dio cestovne površine namijenjen u prvom redu za promet pješaka, s jednom pješačkom stazom ili više pješačkih staza

  Correct Answer
  A. Dio cestovne površine namijenjen u prvom redu za promet vozila, s jednom prometnom trakom ili više prometnih traka
  Explanation
  The correct answer states that a kolnik is a part of the road surface primarily intended for vehicle traffic, with one or more traffic lanes. This means that a kolnik is specifically designed for vehicles to travel on, with designated lanes for traffic flow.

  Rate this question:

 • 2. 

  Koji je preduvjet za sigurno ponašanje sudionika u prometu? (Priručnik, strana 2-2)

  • A.

   Međusobno poštovanje

  • B.

   Agresivno ponašanje

  • C.

   Prometni odgoj i prometna kultura

  Correct Answer(s)
  A. Međusobno poštovanje
  C. Prometni odgoj i prometna kultura
  Explanation
  The preconditions for safe behavior of participants in traffic are mutual respect and traffic education and culture. This means that in order for traffic to be safe, individuals must respect each other on the road and have a good understanding of traffic rules and etiquette. Aggressive behavior is not conducive to safety and can lead to accidents and conflicts. Therefore, the correct answer is mutual respect, traffic education, and traffic culture.

  Rate this question:

 • 3. 

  O čemu ovisi duljina potrebnog razmaka od vozila ispred u situaciji kao na slici?  (Priručnik, strana 3-11)

  • A.

   O prometnom znaku izričite naredbe

  • B.

   O brzini vožnje

  • C.

   O pozornosti vozača

  Correct Answer(s)
  B. O brzini vožnje
  C. O pozornosti vozača
  Explanation
  The length of the required distance from the vehicle in front depends on the speed of driving and the attentiveness of the driver.

  Rate this question:

 • 4. 

  Kako se, u situaciji kao na slici, ponašaju pješaci? (Priručnik, strana 2-2, 2-3)

  • A.

   Neodgovorno

  • B.

   U skladu s propisima

  • C.

   Nepropisno

  Correct Answer(s)
  A. Neodgovorno
  C. Nepropisno
  Explanation
  Treba primjetiti upaljeno zeleno svjetlo na semaforu, iz čega možemo zaključiti da je istovremeno pješacima upaljeno crveno svjetlo pa nebi smjeli prelaziti preko obilježenog pješačkog prijelaza

  Rate this question:

 • 5. 

  Koliko metara ceste mora osvijetliti svjetlosni snop kratkog svijetla ispred vozila noću? (Priručnik, strana 8-8)

  • A.

   Najmanje 40, a najviše 80 metara

  • B.

   Najmanje 100 metara

  • C.

   Najviše 35 metara

  • D.

   Najviše 100 metara

  Correct Answer
  A. Najmanje 40, a najviše 80 metara
  Explanation
  The correct answer is "najmanje 40, a najviše 80 metara." According to the manual, the light beam of the low beam headlights should illuminate the road ahead for a minimum distance of 40 meters and a maximum distance of 80 meters. This ensures that the driver has enough visibility to react to any obstacles or hazards on the road at night.

  Rate this question:

 • 6. 

  Kojom brzinom je dopušteno voziti nakon izlaska iz naselja u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-7)

  • A.

   Brzinom do 50 km na sat

  • B.

   Brzinom 70 km na sat samo do prvoga raskrižja

  • C.

   Brzinom do 90 km na sat

  Correct Answer
  C. Brzinom do 90 km na sat
  Explanation
  After exiting the settlement, it is allowed to drive at a speed of up to 90 km per hour.

  Rate this question:

 • 7. 

  Na kojim dijelovima ceste zimi često dolazi do sklizanja ili zanošenja vozila? (Priručnik, strana 12-11, 12-12)

  • A.

   Na mostovima ili vijaduktima

  • B.

   Na ravnim dionicama ceste

  • C.

   Na uzbrdicama ili zavojima

  Correct Answer(s)
  A. Na mostovima ili vijaduktima
  C. Na uzbrdicama ili zavojima
  Explanation
  P.S. Objašnjenje odgovora pod A. Obzirom na isparavanje vodene pare ispod mostova ili u blizini vijadukata može doći do zaleđivanje iste na kolniku prometnice, za vrijeme niskih temperatura koje vladaju zimi.

  Rate this question:

 • 8. 

  Koji su najčešći uzroci događanja prometnih nesreća? (Priručnik, strana 11-2)

  • A.

   Nedostatno vozačko iskustvo

  • B.

   Vožnja neprilagođeom brzinom

  • C.

   Vožnja pod utjecajem alkohola i droga

  • D.

   Vožnja brzinom prilagođenom uvjetima vožnje

  Correct Answer(s)
  A. Nedostatno vozačko iskustvo
  B. Vožnja neprilagođeom brzinom
  C. Vožnja pod utjecajem alkohola i droga
  Explanation
  The most common causes of traffic accidents are insufficient driving experience, driving at an inappropriate speed, and driving under the influence of alcohol and drugs. These factors contribute to a lack of control and impaired judgment, increasing the risk of accidents. Additionally, driving at a speed appropriate to the driving conditions is crucial for maintaining safety on the road.

  Rate this question:

 • 9. 

  S čime mora računati vozač tijekom vožnje u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 6-6)

  • A.

   S time da ga dijete ne uočava

  • B.

   S nepredvidivim reagiranjem djeteta

  • C.

   S time da će se dijete zaustaviti ispred vozila

  Correct Answer(s)
  A. S time da ga dijete ne uočava
  B. S nepredvidivim reagiranjem djeteta
  Explanation
  The driver must be aware that the child may not see them and may react unpredictably.

  Rate this question:

 • 10. 

  Koji sudionici u prometu se, u pravilu, slabo uočavaju noću? (Priručnik, strana 12-)

  • A.

   Pješaci

  • B.

   Neosvijetljeni biciklisti

  • C.

   Vozači teretnih automobila

  Correct Answer(s)
  A. Pješaci
  B. Neosvijetljeni biciklisti
  Explanation
  During the night, pedestrians and unlit cyclists are generally less visible to other participants in traffic. This is because they do not have any form of lighting or reflective gear to make themselves more noticeable in the dark. As a result, drivers and other road users may have difficulty seeing them, increasing the risk of accidents.

  Rate this question:

 • 11. 

  Koje opasnosti mogu nastati tijekom vožnje po kiši? (Priručnik, strana 12-4)

  • A.

   Zanošenje ili slijetanje vozila s ceste

  • B.

   Smanjena vidljivost

  • C.

   Sklizak kolnik

  Correct Answer(s)
  A. Zanošenje ili slijetanje vozila s ceste
  B. Smanjena vidljivost
  C. Sklizak kolnik
  Explanation
  During driving in the rain, there are several dangers that can arise. One danger is the possibility of the vehicle skidding or sliding off the road due to the slippery road conditions caused by the rain. Another danger is the reduced visibility caused by the rain, which can make it difficult for drivers to see the road and other vehicles clearly. Additionally, the rain can make the road surface slippery, increasing the risk of accidents and loss of control.

  Rate this question:

 • 12. 

  Koje opasnosti su moguće tijekom vožnje u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 5-2, 12-4)

  • A.

   Smanjena preglednost

  • B.

   Smanjena vidljivost iz vozila

  • C.

   Nastanak vodenoga klina

  Correct Answer(s)
  A. Smanjena preglednost
  B. Smanjena vidljivost iz vozila
  C. Nastanak vodenoga klina
  Explanation
  Primjetiti da pada kiša. Dakle, u pravilu to znači smanjenu vidljivost a time i smanjenu preglednost. Objašnjenje pojmova vidljivosti i preglednosti potražite u priručniku za osposobljavanje (HAK, izdanje bilo 2006. bilo 2010.). Vodeni klin je sloj vode između kolnika i samog kotača vozila uslijed kojeg dolazi do pojave "skijanja na vodi" koji se može pojaviti kada je cesta mokra. Detaljnije u navedenom Priručniku.

  Rate this question:

 • 13. 

  Što je vozač dužan učiniti u situaciji kao na slici ako želi voziti u smjeru dopunske zelene svjetleće strelice? (Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Narodne novine broj 67/2008, članak 60., http://www.nn.hr/)

  • A.

   Propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju se uključuje

  • B.

   Treba čekati da se na semaforu upali zeleno svjetlo

  • C.

   Propustiti pješake koji prelaze preko kolnika

  Correct Answer(s)
  A. Propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju se uključuje
  C. Propustiti pješake koji prelaze preko kolnika
  Explanation
  In this situation, the driver is required to yield to all vehicles that are already on the road they are merging onto. This is indicated by the supplementary green arrow, which allows the driver to turn in the direction indicated by the arrow only if it is safe to do so. Additionally, the driver must also yield to pedestrians who are crossing the road. Therefore, the correct answer is to yield to all vehicles on the road and to pedestrians crossing the road.

  Rate this question:

 • 14. 

  Koja je svrha dopunskih ploča? (Priručnik, strana 4-10)

  • A.

   Pobliže odrediti značenje prometnog znaka

  • B.

   Najaviti udaljenost do sljedećega prometnog znaka

  Correct Answer
  A. Pobliže odrediti značenje prometnog znaka
  Explanation
  The purpose of supplemental panels is to provide a closer determination of the meaning of a traffic sign. They provide additional information or clarify the meaning of the main sign.

  Rate this question:

 • 15. 

  Što za vozača znači istovremeno upaljeno crveno i žuto svjetlo na semaforu? (Priručnik, strana 4-12)

  • A.

   Slobodan prolazak

  • B.

   Zabranu prolaska

  • C.

   Skori prestanak zabrane prolaska

  Correct Answer(s)
  B. Zabranu prolaska
  C. Skori prestanak zabrane prolaska
  Explanation
  When the red and yellow lights are simultaneously lit on a traffic light, it indicates a prohibition on passing and also signals that the prohibition will soon end. This means that drivers should not proceed through the intersection and should wait for the green light to appear, indicating that it is safe to proceed.

  Rate this question:

 • 16. 

  Kako ćete postupiti približavajući se vozilom policijskom službeniku u situaciji kao na slici?(Priručnik, strana 4-26)

  • A.

   Obvezno zaustaviti vozilo

  • B.

   Ubrzati i što prije proći

  • C.

   Pratiti znak policijskog službenika

  Correct Answer(s)
  A. Obvezno zaustaviti vozilo
  C. Pratiti znak policijskog službenika
  Explanation
  When approaching a police officer in a situation like the one in the picture, it is necessary to stop the vehicle and follow the instructions given by the police officer.

  Rate this question:

 • 17. 

  Na koju zabranu ukazuje ovaj prometni znak? (Priručnik, strana 4-7)

  • A.

   Na zabranu prometa u jednom smjeru

  • B.

   Na zabranu prometa u oba smjera

  • C.

   Na zabranu prometa samo za osobne automobile

  Correct Answer
  A. Na zabranu prometa u jednom smjeru
  Explanation
  This traffic sign indicates a prohibition of traffic in one direction.

  Rate this question:

 • 18. 

  Koji prometni znak označuje zabranu prometa za sva motorna vozila? (Priručnik, strana 13-2)

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  Traffic sign number 3 indicates a prohibition of traffic for all motor vehicles.

  Rate this question:

 • 19. 

  Koji prometni znak označuje obvezan smjer vožnje? (Priručnik, strana 4-7)

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  Prometni znak broj 3 označava obvezan smjer vožnje.

  Rate this question:

 • 20. 

  Koji prometni znak označuje mjesto na kojem cesta prelazi preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika? (Priručnik, strana 7-26)

  • A.

   3

  • B.

   1

  • C.

   2

  Correct Answer
  A. 3
  Explanation
  Pažljivo čitati pitanje. Naime, traži se "mjesto" a ne "približavanje mjestu". Dakle, prometni znak pod brojem 1. postavlja se na nekoj udaljenosti ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika, dok se prometni znak pod brojem 3. postavlja neposredno na samom mjestu prelaska...

  Rate this question:

 • 21. 

  Što označuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom? (Priručnik, strana 3-6; 4-10)

  • A.

   Opasnu uzbrdicu u duljini 600 metara od znaka

  • B.

   Opasnu uzbrdicu 600 metara nakon znaka

  • C.

   Opasnu nizbrdicu u duljini 600 metara od znaka

  Correct Answer
  A. Opasnu uzbrdicu u duljini 600 metara od znaka
  Explanation
  This traffic sign with an additional plate indicates a dangerous uphill stretch that is 600 meters long starting from the sign.

  Rate this question:

 • 22. 

  Što mora učiniti vozač prije započinjanja neke radnje vozilom u prometu? (Priručnik, strana 7-2)

  • A.

   Uvjeriti se da radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu

  • B.

   Uvjeriti se da radnju može obaviti uz što manji razmak između vozila

  Correct Answer
  A. Uvjeriti se da radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu
  Explanation
  Before starting any action with the vehicle in traffic, the driver must ensure that they can perform the action without endangering other participants in traffic.

  Rate this question:

 • 23. 

  Koja svjetla moraju biti upaljena na motornom vozilu za vrijeme vožnje danju u zimskom razdoblju računanja vremena? (Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Narodne novine 67/2008, članak 102., http://www.nn.hr/)

  • A.

   Duga svjetla

  • B.

   Samo pozicijska svjetla

  • C.

   Kratka svjetla

  Correct Answer
  C. Kratka svjetla
  Explanation
  During daytime driving in the winter time, only the low beams (kratka svjetla) need to be turned on.

  Rate this question:

 • 24. 

  Što je dužan učiniti vozač koji se vozilom uključuje u promet na cesti? (Priručnik, strana 7-2)

  • A.

   Propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju se uključuje

  • B.

   Propustiti samo vozila koja mu dolaze ususret

  • C.

   Propustiti sve pješake koji se kreću cestom na koju se uključuje

  Correct Answer(s)
  A. Propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju se uključuje
  C. Propustiti sve pješake koji se kreću cestom na koju se uključuje
  Explanation
  The correct answer is to yield to all vehicles and pedestrians on the road they are merging onto. This means that the driver must wait for a safe gap in traffic and allow all vehicles and pedestrians to pass before merging into the road. This ensures the safety of all road users and promotes smooth traffic flow.

  Rate this question:

 • 25. 

  Kako ćete postupiti, u situaciji kao na slici, prema autobusu koji se uključuje sa stajališta u promet? (Priručnik, strana 7-3)

  • A.

   Omogućiti uključivanje autobusa u promet

  • B.

   Upotrijebiti zvučni znak upozorenja i povećati brzinu

  • C.

   Obići autobus i voziti prometnom trakom za suprotan smjer

  Correct Answer
  A. Omogućiti uključivanje autobusa u promet
  Explanation
  In this situation, the correct answer is to allow the bus to merge into traffic. This means that you should give the bus enough space and time to safely enter the flow of traffic. It is important to be patient and considerate towards other vehicles, including buses, when driving. Using the horn or increasing speed would not be appropriate or safe actions in this situation. Overtaking the bus and driving in the opposite direction lane is illegal and dangerous.

  Rate this question:

 • 26. 

  Koju prometnu površinu vozač mora u pravilu koristiti za kretanje motornog vozila? (Priručnik, strana 7-3)

  • A.

   Nogostup

  • B.

   Isključivo kolnik

  • C.

   Pješačku stazu

  Correct Answer
  B. Isključivo kolnik
  Explanation
  The correct answer is "isključivo kolnik." According to the given question, the driver must use the roadway surface exclusively for the movement of a motor vehicle. This means that the driver should not use the sidewalk or pedestrian path for driving, but only the road.

  Rate this question:

 • 27. 

  Kako je dužan kretati se vozač vozilom kolnikom na kojem prometne trake nisu obilježene? (Priručnik, strana 7-3)

  • A.

   što bliže sredini kolnika

  • B.

   što bliže desnom rubu kolnika

  • C.

   Lijevom stranom kolnika

  Correct Answer
  B. što bliže desnom rubu kolnika
  Explanation
  When the traffic lanes are not marked, the driver should move as close as possible to the right edge of the road.

  Rate this question:

 • 28. 

  Što vozač mora uključiti na vozilu za vrijeme kretanja unatrag? (Priručnik, strana 7-5)

  • A.

   Lijevi pokazivač smjera

  • B.

   Sve pokazivače smjera

  • C.

   Desni pokazivač smjera

  Correct Answer
  B. Sve pokazivače smjera
  Explanation
  During backward movement, the driver must activate all turn signals on the vehicle.

  Rate this question:

 • 29. 

  Kolika je najveća dopuštena brzina kretanja vozila na brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila? (Priručnik, strana 7-7)

  • A.

   90 km na sat

  • B.

   100 km na sat

  • C.

   110 km na sat

  Correct Answer
  C. 110 km na sat
  Explanation
  The correct answer is 110 km/h. This is the maximum allowed speed for vehicles on highways and roads intended exclusively for motor vehicle traffic.

  Rate this question:

 • 30. 

  Što je dužan učiniti vozač koji se vozilom približava raskrižju? (Priručnik, strana 7-8)

  • A.

   Prilagoditi brzinu prometnim uvjetima

  • B.

   Povećati brzinu i što prije proći kroz raskrižje

  • C.

   Utvrditi način uređenja odvijanja prometa na raskrižju

  Correct Answer(s)
  A. Prilagoditi brzinu prometnim uvjetima
  C. Utvrditi način uređenja odvijanja prometa na raskrižju
  Explanation
  The driver approaching an intersection is responsible for adjusting their speed to the traffic conditions and determining the traffic flow arrangement at the intersection. This ensures safe and efficient navigation through the intersection, taking into account any potential hazards or changes in traffic patterns.

  Rate this question:

 • 31. 

  O čemu se mora voditi računa prilikom mijenjanja prometne trake? (Priručnik, strana 7-8)

  • A.

   O bočnim smetnjama uz cestu

  • B.

   O sigurnosti drugih sudionika

  • C.

   O položaju vozila, smjeru i brzini vožnje

  Correct Answer(s)
  B. O sigurnosti drugih sudionika
  C. O položaju vozila, smjeru i brzini vožnje
  Explanation
  When changing lanes, it is important to consider the safety of other road users as well as the position, direction, and speed of your vehicle. This means being aware of other vehicles around you, signaling your intention to change lanes, checking your blind spots, and ensuring that there is enough space to safely merge into the desired lane. By considering these factors, you can minimize the risk of accidents and ensure a smooth and safe lane change.

  Rate this question:

 • 32. 

  Kako ćete postupiti ako ste pred raskrižjem zauzeli vozilom prometnu traku kojom ne namjeravate proći kroz raskrižje? (Priručnik, strana 7-9)

  • A.

   Možete promijeniti prometnu traku dok je na semaforu crveno svjetlo

  • B.

   Možete promijeniti prometnu traku kada vozilom uđete u raskrižje

  • C.

   Morate nastaviti vožnju u smjeru koji određuju oznake na kolniku za prometnu traku u koju ste se prestrojili

  Correct Answer
  C. Morate nastaviti vožnju u smjeru koji određuju oznake na kolniku za prometnu traku u koju ste se prestrojili
  Explanation
  If you have already entered a traffic lane that you do not intend to pass through the intersection, you must continue driving in the direction indicated by the markings on the road for that lane. This means that you are not allowed to change lanes or make any other maneuvers that would deviate from the designated path indicated by the lane markings.

  Rate this question:

 • 33. 

  Koja vozila ste dužni propustiti na raskrižju cesta iste važnosti bez obzira na smjer iz kojeg dolaze, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno? (Priručnik, strana 7-10)

  • A.

   Teretne automobile

  • B.

   Motocikle i mopede

  • C.

   Vozila koja se kreću po tračnicama

  Correct Answer
  C. Vozila koja se kreću po tračnicama
  Explanation
  Vehicles that are moving on rails must be given the right of way at an intersection of equal importance, regardless of the direction they are coming from, unless indicated otherwise by a traffic sign.

  Rate this question:

 • 34. 

  Što ste dužni učiniti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-17)

  • A.

   Povećati brzinu vožnje

  • B.

   Prema potrebi pomaknuti svoje vozilo k desnom rubu kolnika

  • C.

   Ostaviti dovoljan razmak sa svoje lijeve strane

  Correct Answer(s)
  B. Prema potrebi pomaknuti svoje vozilo k desnom rubu kolnika
  C. Ostaviti dovoljan razmak sa svoje lijeve strane
  Explanation
  In the given situation, the correct action to take is to move your vehicle towards the right edge of the road as necessary and leave sufficient space on your left side. This is important to ensure that there is enough room for other vehicles to pass safely and to maintain proper lane discipline. Increasing the speed would not be the correct response in this situation.

  Rate this question:

 • 35. 

  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-10, 7-11)

  • A.

   Propustiti sivo vozilo

  • B.

   Voziti prije sivog vozila

  • C.

   Propustiti vozilo ako dolazi s lijeve strane

  Correct Answer
  A. Propustiti sivo vozilo
  Explanation
  IZVADAK IZ ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Narodne novine br. 67/2008.

  NAPOMENA: Primjenjuje se odredba pisana velikim slovima.

  V. PROMETNA PRAVILA

  1. OPĆE ODREDBE

  Članak 34.
  (1) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU SA ZNAKOVIMA I NAREDBAMA OVLAŠTENIH OSOBA, PROPISIMA O PROMETNIM PRAVILIMA TE PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI.
  (2) Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu s prometnim znakovima postavljenim na cesti i kad time odstupaju od propisa o prometnim pravilima. Sudionici u prometu dužni su postupati prema značenju prometnih svjetala i kad se to značenje razlikuje od pravila o prednosti prolaska izraženom na istom mjestu drugim prometnim znakom.
  (3) Sudionici u prometu dužni su postupati i prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja prometnih svjetala.
  7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

  Članak 57.
  (1) NA RASKRIŽJU CESTA ISTE VAŽNOSTI ILI U SUSRETU S DRUGIM VOZILOM VOZAČ JE DUŽAN PROPUSTITI VOZILO KOJE NAILAZI S NJEGOVE DESNE STRANE.
  (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.
  (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.
  (6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

  8. PROMET NA RASKRIŽJU

  Članak 59.
  (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:
  1) crveno svjetlo – zabranu prolaska,
  2) zeleno svjetlo – slobodan prolazak,
  3) žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti.
  (2) Žuto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.
  (3) Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez.
  (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla.
  Članak 60.
  (1) Ako je uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskrižju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili više dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetleće strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, vozač može vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika.
  (2) Ako zeleno svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima ima oblik strelice, vozač se vozilom smije
  kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.
  26. VOZILA POD PRATNJOM

  Članak 148.
  (1) Vozilima pod pratnjom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
  (3) Vozila pod pratnjom vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe i na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona...

  27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

  Članak 149.
  (1) Na vozila službe hitne pomoći, vatrogasne službe, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), ...
  (4) Glede međusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. ovoga članka važe odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska.

  Rate this question:

 • 36. 

  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-10, 7-11)

  • A.

   Propustiti vozilo koje nailazi s moje desne strane

  • B.

   Voziti prije vozila koje dolazi iz suprotnog smjera

  • C.

   Propustiti vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera

  Correct Answer(s)
  A. Propustiti vozilo koje nailazi s moje desne strane
  C. Propustiti vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera
  Explanation
  IZVADAK IZ ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Narodne novine br. 67/2008.

  NAPOMENA: Primjenjuje se odredba pisana velikim slovima.

  V. PROMETNA PRAVILA

  1. OPĆE ODREDBE

  Članak 34.
  (1) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU SA ZNAKOVIMA I NAREDBAMA OVLAŠTENIH OSOBA, PROPISIMA O PROMETNIM PRAVILIMA TE PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI.
  (2) Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu s prometnim znakovima postavljenim na cesti i kad time odstupaju od propisa o prometnim pravilima. Sudionici u prometu dužni su postupati prema značenju prometnih svjetala i kad se to značenje razlikuje od pravila o prednosti prolaska izraženom na istom mjestu drugim prometnim znakom.
  (3) Sudionici u prometu dužni su postupati i prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja prometnih svjetala.
  7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

  Članak 57.
  (1) NA RASKRIŽJU CESTA ISTE VAŽNOSTI ILI U SUSRETU S DRUGIM VOZILOM VOZAČ JE DUŽAN PROPUSTITI VOZILO KOJE NAILAZI S NJEGOVE DESNE STRANE.
  (2) VOZAČ VOZILA KOJE SKREĆE ULIJEVO DUŽAN JE PROPUSTITI VOZILO KOJE, DOLAZEĆI IZ SUPROTNOG SMJERA, ZADRŽAVA SMJER SVOJEG KRETANJA ILI SKREĆE UDESNO, OSIM AKO POSTAVLJENIM PROMETNIM ZNAKOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO.
  (3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.
  (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.
  (6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

  8. PROMET NA RASKRIŽJU

  Članak 59.
  (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:
  1) crveno svjetlo – zabranu prolaska,
  2) zeleno svjetlo – slobodan prolazak,
  3) žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti.
  (2) Žuto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.
  (3) Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez.
  (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla.
  Članak 60.
  (1) Ako je uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskrižju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili više dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetleće strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, vozač može vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika.
  (2) Ako zeleno svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima ima oblik strelice, vozač se vozilom smije
  kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.
  26. VOZILA POD PRATNJOM

  Članak 148.
  (1) Vozilima pod pratnjom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
  (3) Vozila pod pratnjom vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe i na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona...

  27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

  Članak 149.
  (1) Na vozila službe hitne pomoći, vatrogasne službe, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), ...
  (4) Glede međusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. ovoga članka važe odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska.

  Rate this question:

 • 37. 

  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-11)

  • A.

   Propustiti oba automobila

  • B.

   Voziti poslije crvenog a prije sivog automobila

  • C.

   Voziti prvi raskrižjem

  Correct Answer
  A. Propustiti oba automobila
  Explanation
  IZVADAK IZ ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Narodne novine br. 67/2008.

  NAPOMENA: Primjenjuje se odredba pisana velikim slovima.

  V. PROMETNA PRAVILA

  1. OPĆE ODREDBE

  Članak 34.
  (1) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU SA ZNAKOVIMA I NAREDBAMA OVLAŠTENIH OSOBA, PROPISIMA O PROMETNIM PRAVILIMA TE PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI.
  (2) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU S PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI I KAD TIME ODSTUPAJU OD PROPISA O PROMETNIM PRAVILIMA. SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI PREMA ZNAČENJU PROMETNIH SVJETALA I KAD SE TO ZNAČENJE RAZLIKUJE OD PRAVILA O PREDNOSTI PROLASKA IZRAŽENOM NA ISTOM MJESTU DRUGIM PROMETNIM ZNAKOM.
  (3) Sudionici u prometu dužni su postupati i prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja prometnih svjetala.
  7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

  Članak 57.
  (1) NA RASKRIŽJU CESTA ISTE VAŽNOSTI ILI U SUSRETU S DRUGIM VOZILOM VOZAČ JE DUŽAN PROPUSTITI VOZILO KOJE NAILAZI S NJEGOVE DESNE STRANE.
  (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (4) VOZAČ KOJI ULAZI VOZILOM NA CESTU KOJA JE PROMETNIM ZNAKOM OZNAČENA KAO CESTA S PREDNOŠĆU PROLASKA DUŽAN JE PROPUSTITI SVA VOZILA KOJA SE KREĆU TOM CESTOM.
  (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.
  (6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

  8. PROMET NA RASKRIŽJU

  Članak 59.
  (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:
  1) crveno svjetlo – zabranu prolaska,
  2) zeleno svjetlo – slobodan prolazak,
  3) žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti.
  (2) Žuto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.
  (3) Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez.
  (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla.
  Članak 60.
  (1) Ako je uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskrižju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili više dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetleće strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, vozač može vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika.
  (2) Ako zeleno svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima ima oblik strelice, vozač se vozilom smije
  kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.
  26. VOZILA POD PRATNJOM

  Članak 148.
  (1) Vozilima pod pratnjom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
  (3) Vozila pod pratnjom vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe i na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona...

  27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

  Članak 149.
  (1) Na vozila službe hitne pomoći, vatrogasne službe, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), ...
  (4) Glede međusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. ovoga članka važe odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska.

  Rate this question:

 • 38. 

  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 1-15, 7-10, 7-11, 7-12)

  • A.

   Propustiti autobus

  • B.

   Voziti prije autobusa

  Correct Answer
  A. Propustiti autobus
  Explanation
  IZVADAK IZ ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Narodne novine br. 67/2008.

  NAPOMENA: Primjenjuje se odredba pisana velikim slovima.

  V. PROMETNA PRAVILA

  1. OPĆE ODREDBE

  Članak 34.
  (1) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU SA ZNAKOVIMA I NAREDBAMA OVLAŠTENIH OSOBA, PROPISIMA O PROMETNIM PRAVILIMA TE PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI.
  (2) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU S PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI I KAD TIME ODSTUPAJU OD PROPISA O PROMETNIM PRAVILIMA. SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI PREMA ZNAČENJU PROMETNIH SVJETALA I KAD SE TO ZNAČENJE RAZLIKUJE OD PRAVILA O PREDNOSTI PROLASKA IZRAŽENOM NA ISTOM MJESTU DRUGIM PROMETNIM ZNAKOM.
  (3) Sudionici u prometu dužni su postupati i prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja prometnih svjetala.
  7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

  Članak 57.
  (1) Na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane.
  (2) VOZAČ VOZILA KOJE SKREĆE ULIJEVO DUŽAN JE PROPUSTITI VOZILO KOJE, DOLAZEĆI IZ SUPROTNOG SMJERA, ZADRŽAVA SMJER SVOJEG KRETANJA ILI SKREĆE UDESNO, OSIM AKO POSTAVLJENIM PROMETNIM ZNAKOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO.
  (3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.
  (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.
  (6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

  8. PROMET NA RASKRIŽJU

  Članak 59.
  (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:
  1) crveno svjetlo – zabranu prolaska,
  2) ZELENO SVJETLO – SLOBODAN PROLAZAK,
  3) žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti.
  (2) Žuto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.
  (3) Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez.
  (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla.
  Članak 60.
  (1) Ako je uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskrižju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili više dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetleće strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, vozač može vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika.
  (2) Ako zeleno svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima ima oblik strelice, vozač se vozilom smije
  kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.
  26. VOZILA POD PRATNJOM

  Članak 148.
  (1) Vozilima pod pratnjom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
  (3) Vozila pod pratnjom vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe i na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona...

  27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

  Članak 149.
  (1) Na vozila službe hitne pomoći, vatrogasne službe, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), ...
  (4) Glede međusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. ovoga članka važe odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska.

  P.S. Sic!

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • May 30, 2022
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 26, 2008
  Quiz Created by
  Luka
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.