Prometni Propisi I Sigurnosna Pravila - Test Br.8.

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Luka
L
Luka
Community Contributor
Quizzes Created: 24 | Total Attempts: 4,315,247
Pitanja: 38 | Attempts: 165,636

SettingsSettingsSettings
Prometni Propisi I Sigurnosna Pravila - Test Br.8. - Quiz

  Naputak za rješavanje testa.  Za rješavanje testa imate na raspolaganju 45 minuta. Vaša zadaća je da na svako pitanje i ponuđene odgovore odlučite koji je odgovor od ponuđenih točan. Kada se odlučite za točan odgovor ili točne odgovore kliknite na kvadratić pored tog odgovora. U nekim pitanjima potrebno je upisati broj na za to predviđeno mjesto. Na jedno postavljeno pitanje može biti jedan ili više točnih odgovora, pa i svi ponuđeni odgovori mogu biti točni. Pitanje na koje nije odgovoreno ili je netočno odgovoreno ili je samo djelomično odgovoreno ocjenjuje se kao netočno. Ispit ćete položiti ako odgovorite točno na najmanje 34 od ukupno 38 pitanja.  


Questions and Answers
 • 1. 

  Kada vozač ne smije upravljati niti početi upravljati vozilom na cesti? (Priručnik, strana 1-12)

  • A.

   Ako u organizmu ima alkohola iznad propisane količine

  • B.

   Ako je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan da je nesposoban za vožnju

  • C.

   Ako koristi lijekove na kojima nije označeno da se ne smiju upotrebljavati prije ili za vrijeme vožnje

  Correct Answer(s)
  A. Ako u organizmu ima alkohola iznad propisane količine
  B. Ako je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan da je nesposoban za vožnju
  Explanation
  According to the given options, a driver is not allowed to operate or start operating a vehicle on the road if they have alcohol in their system above the prescribed limit, or if they are extremely tired or sick to the point of being unfit to drive. Additionally, if they are taking medication that is not labeled as safe for use before or during driving, they are also not allowed to drive.

  Rate this question:

 • 2. 

  Što utječe na vrijeme reagiranja vozača? (Priručnik, strana 2-6)

  • A.

   Složenost prometne situacije

  • B.

   Starosna dob vozača

  • C.

   Stanje kolnika

  Correct Answer(s)
  A. Složenost prometne situacije
  B. Starosna dob vozača
  Explanation
  The complexity of the traffic situation and the age of the driver can both affect the driver's reaction time. A complex traffic situation with multiple vehicles, pedestrians, and road signs can require more attention and processing time, potentially leading to a slower reaction time. Similarly, older drivers may have slower cognitive processing abilities, which can also result in delayed reaction times.

  Rate this question:

 • 3. 

  Koje opasnosti prepoznajate u situaciji na slici? (Priručnik, strana 3-8)*

  • A.

   Zavoj na cesti usmjeren udesno

  • B.

   Sklizak kolnik

  • C.

   Moguće zanošenje vozila

  Correct Answer(s)
  A. Zavoj na cesti usmjeren udesno
  C. Moguće zanošenje vozila
 • 4. 

  Vozite automobil cestom iza traktora u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (Priručnik, strana 6-11 do 6-12)

  • A.

   Preteći traktor

  • B.

   Voziti iza traktora na potrebnom razmaku

  • C.

   Pretjecanje obaviti kada to bude sigurno

  Correct Answer(s)
  B. Voziti iza traktora na potrebnom razmaku
  C. Pretjecanje obaviti kada to bude sigurno
  Explanation
  The correct answer is to drive behind the tractor at a necessary distance and overtake when it is safe to do so. This is because it is important to maintain a safe distance behind the tractor to ensure visibility and allow for any sudden movements. Overtaking should only be done when it is safe and there is enough space to do so without endangering oneself or other road users.

  Rate this question:

 • 5. 

  Kako ćete postupiti kada se tijekom vožnje na instrumentnoj ploči upali žaruljica kao na slici? (Priručnik, strana 8-3)

  • A.

   Odmah, na prikladnom mjestu, isključiti vozilo iz prometa i isključiti rad motora

  • B.

   Zaustaviti vozilo na prvoj benzinskoj postaji

  • C.

   Provjeriti razinu tekućine u sustavu za hlađenje motora

  Correct Answer(s)
  A. Odmah, na prikladnom mjestu, isključiti vozilo iz prometa i isključiti rad motora
  C. Provjeriti razinu tekućine u sustavu za hlađenje motora
  Explanation
  When the warning light on the instrument panel lights up, the correct action is to immediately and safely pull over and turn off the vehicle's engine. After doing so, the driver should then proceed to check the coolant level in the engine cooling system. This sequence of actions is necessary to ensure the safety of the driver and prevent any further damage to the vehicle.

  Rate this question:

 • 6. 

  Kada se vozilom isključujete iz raskrižja s kružnim tokom prometa, kako ćete upozoriti druge sudionike? (Priručnik, strana 9-8)

  • A.

   Uključiti ćete lijevi pokazivač smjera

  • B.

   Uključiti ćete desni pokazivač smjera

  • C.

   Nećete ih upozoriti

  Correct Answer
  B. Uključiti ćete desni pokazivač smjera
  Explanation
  When exiting a roundabout, you should use your right turn signal to indicate to other drivers that you are leaving the roundabout. This is important for the safety of other road users as it allows them to anticipate your movement and adjust their driving accordingly. It is necessary to use the correct turn signal to communicate your intentions and avoid confusion or potential accidents.

  Rate this question:

 • 7. 

  O čemu morate voditi računa tijekom prolaska raskrižjem? (Priručnik, strana 9-6)

  • A.

   O sigurnosti i protočnosti

  • B.

   O prometnoj traci kojom vozite

  • C.

   O vozilima koja imaju zabranjen prolazak raskrižjem

  Correct Answer(s)
  A. O sigurnosti i protočnosti
  B. O prometnoj traci kojom vozite
  Explanation
  During crossing an intersection, it is important to consider both safety and traffic flow. This means being aware of other vehicles and pedestrians, following traffic rules and signals, and ensuring a smooth and efficient movement through the intersection. Additionally, it is also important to pay attention to the lane you are driving in, as different lanes may have different rules or restrictions.

  Rate this question:

 • 8. 

  Može li se prema djeci u prometu primjeniti načelo povjerenja? (Priručnik, strana 6-6)

  • A.

   Može

  • B.

   Ne može

  • C.

   Može samo kada se igraju pokraj ceste

  Correct Answer
  B. Ne može
  Explanation
  According to the given answer, the principle of trust cannot be applied to children in traffic. This means that children cannot be trusted to always make safe and responsible decisions when it comes to traffic situations. Therefore, it is important for adults and caregivers to closely supervise and guide children in traffic to ensure their safety.

  Rate this question:

 • 9. 

  Kako treba postupiti vozač koji je sustigao vozilo ispred tijekom vožnje u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 5-8)

  • A.

   Voziti na potrebnom razmaku iza vozila

  • B.

   Zvučnim znakom upozoriti vozača vozila ispred na namjeru pretjecanja

  • C.

   Voziti predviđajući potencijalnu opasnost

  Correct Answer(s)
  A. Voziti na potrebnom razmaku iza vozila
  C. Voziti predviđajući potencijalnu opasnost
  Explanation
  The driver should maintain a safe distance behind the vehicle ahead and drive anticipating potential danger. This means that the driver should keep a reasonable distance to ensure a safe reaction time and be aware of any potential hazards that may arise while driving. This is important for maintaining safety on the road and preventing accidents.

  Rate this question:

 • 10. 

  Kada ne smijete za vožnje noću upotrebljavati duga svjetla za osvjetljavanje ceste? (Priručnik, strana 12-9)

  • A.

   Kada postoji opasnost zasljepljivanja drugog vozača

  • B.

   Kada vozilom prolazite pokraj kolone pješaka

  • C.

   Kada vozite cestom izvan naselja

  Correct Answer(s)
  A. Kada postoji opasnost zasljepljivanja drugog vozača
  B. Kada vozilom prolazite pokraj kolone pješaka
  Explanation
  Duga svjetla mogu zaslijepiti druge vozače, što može biti opasno i ometati njihovu vidljivost na cesti. Stoga, kada postoji opasnost od zasljepljivanja drugog vozača, kao i kada vozite pored kolone pješaka, trebali biste izbjegavati upotrebu duga svjetla za osvjetljavanje ceste.

  Rate this question:

 • 11. 

  Vozite autocestom u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (Priručnik, strana 12-6)

  • A.

   Prema potrebi smanjiti brzinu

  • B.

   Povećati brzinu

  • C.

   čvrsto držati upravljač

  Correct Answer(s)
  A. Prema potrebi smanjiti brzinu
  C. čvrsto držati upravljač
  Explanation
  In the given situation, the correct answer is to decrease speed as necessary and firmly hold the steering wheel. This is because the image suggests that the road conditions may be challenging or dangerous, requiring the driver to adjust their speed accordingly to maintain control of the vehicle. Firmly holding the steering wheel is also important to ensure proper handling and stability while navigating through the situation.

  Rate this question:

 • 12. 

  Koji tehnički uređaj olakšava polazak vozilom na skliskom kolniku? (Priručnik, strana 12-11)

  • A.

   Servo-upravljač

  • B.

   Pogon na sve kotače

  • C.

   Antiblokirajući sustav (ABS)

  Correct Answer
  B. Pogon na sve kotače
  Explanation
  Komentar odgovora pod C. ABS uređaj sprečava blokiranje kotača kod intenzivnog kočenja.

  Rate this question:

 • 13. 

  Na što vozača obvezuje žuto treptavo svjetlo na semaforu? (Priručnik, strana 4-)  

  • A.

   Na povećanje brzine vožnje

  • B.

   Na zaustavljanje vozila

  • C.

   Da vozi uz povećani oprez

  Correct Answer
  C. Da vozi uz povećani oprez
  Explanation
  The yellow flashing light on the traffic light obliges the driver to drive with increased caution.

  Rate this question:

 • 14. 

  Na što upozoravaju natpisi na kolniku u sutuaciji kao na slici? (Priručnik, strana 4-22)

  • A.

   Na blizinu škole

  • B.

   Na kretanje uz povećani oprez

  • C.

   Na potrebu vožnje većom brzinom

  Correct Answer(s)
  A. Na blizinu škole
  B. Na kretanje uz povećani oprez
  Explanation
  The signs on the road in the given situation are warning drivers about the proximity of a school and the need to drive with increased caution. These signs are meant to alert drivers to be aware of the presence of children and to adjust their driving behavior accordingly, such as reducing speed and being more attentive to potential hazards.

  Rate this question:

 • 15. 

  Što se obilježava strelicama na kolniku u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 4-22)*

  • A.

   Zabranu vožnje lijevom prometnom trakom

  • B.

   Usmjerivanje prometa

  • C.

   Obvezno zaustavljanje vozila

  Correct Answer
  B. Usmjerivanje prometa
  Explanation
  The correct answer is usmjerivanje prometa. This means that the arrows on the road are used to direct traffic in a certain direction.

  Rate this question:

 • 16. 

  O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici? (Priručnik, strana 10-9)

  • A.

   O zabrani pretjecanja svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda

  • B.

   o prestanku zabrane pretjecanja svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda

  • C.

   O prestanku svih zabrana

  Correct Answer
  B. o prestanku zabrane pretjecanja svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda
  Explanation
  The sign in the picture informs the driver about the end of the prohibition of overtaking all motor vehicles except motorcycles without trailers and mopeds.

  Rate this question:

 • 17. 

  Na koju obavijest ukazuje ovaj prometni znak? (Priručnik, strana 9-4)

  • A.

   Da vozilom ulazite u dvosmjernu cestu

  • B.

   Da vozilom ulazite u cestu s jednosmjernim prometom

  • C.

   Da vozilom izlazite iz dvosmjerne ceste

  Correct Answer
  B. Da vozilom ulazite u cestu s jednosmjernim prometom
  Explanation
  This traffic sign indicates that you are entering a one-way road.

  Rate this question:

 • 18. 

  Koja motorna vozila ne smijete pretjecati nakon ovoga prometnog znaka? (Priručnik, strana 7-18)

  • A.

   Motocikl bez prikolice

  • B.

   Osobne automobile

  • C.

   Teretne automobile

  Correct Answer(s)
  B. Osobne automobile
  C. Teretne automobile
  Explanation
  After this traffic sign, you are not allowed to overtake personal cars and trucks.

  Rate this question:

 • 19. 

  Koji od prometnih znakova zabranjuje promet u oba smjera? Upišite odgovor (redni broj iznad prometnog znaka) u kvadratić. (Priručnik, strana 4-6)

  Correct Answer(s)
  2
  Explanation
  Prometni znak broj 2 zabranjuje promet u oba smjera.

  Rate this question:

 • 20. 

  Kako ćete postupiti nakon ovoga prometnog znaka? (Priručnik, strana 4-30)

  • A.

   Pripremiti se na kočenje i zaustavljanje

  • B.

   Očekivati prelazak djece preko kolnika

  • C.

   Vožnju nastaviti povećanom brzinom

  Correct Answer(s)
  A. Pripremiti se na kočenje i zaustavljanje
  B. Očekivati prelazak djece preko kolnika
  Explanation
  After seeing this traffic sign, you should prepare to brake and stop, as well as expect children to cross the road. This sign is indicating a potential crossing area for pedestrians, particularly children, so it is important to be cautious and ready to slow down or stop if necessary.

  Rate this question:

 • 21. 

  Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 4-26)

  • A.

   Zabranu prolaska za sve sudionike u prometu čiji smjer kretanja siječe smjer ispružene ruke policijskog službenika

  • B.

   Dopušten prolazak svim sudionicima koji nailaze s bočnih strana policijskog službenika

  • C.

   Dopušten prolazak svim sudionicima u prometu čiji smjer kretanja siječe smjer ispružene ruke policijskog službenika

  Correct Answer
  A. Zabranu prolaska za sve sudionike u prometu čiji smjer kretanja siječe smjer ispružene ruke policijskog službenika
  Explanation
  The correct answer is "zabranu prolaska za sve sudionike u prometu čiji smjer kretanja siječe smjer ispružene ruke policijskog službenika." This means that the position of the body and the sign given by the police officer in the situation depicted in the picture indicate a prohibition of passage for all traffic participants whose direction of movement intersects with the direction of the police officer's outstretched arm.

  Rate this question:

 • 22. 

  Koja se vozila smatraju vozilima s pravom prednosti prolaska? (Priručnik, strana 7-30)

  • A.

   Vozila koja daju posebne zvučne i svjetlosne znakove plave boje

  • B.

   Vozila koja daju posebne zvučne i svjetlosne znakove žute boje

  • C.

   Vozila koja daju posebne zvučne i svjetlosne znakove plave i crvene boje

  Correct Answer
  A. Vozila koja daju posebne zvučne i svjetlosne znakove plave boje
  Explanation
  The correct answer is "vozila koja daju posebne zvučne i svjetlosne znakove plave boje". This is because vehicles that give special blue light and sound signals are considered vehicles with the right of way.

  Rate this question:

 • 23. 

  Kojom se prometnom trakom na brzoj cesti moraju kretati vozila u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-27)

  • A.

   Desnom prometnom trakom ako nije zakrčena vozilima u koloni

  • B.

   Zaustavnom trakom ako je desna prometna traka zakrčena vozilima u koloni

  • C.

   Lijevom prometnom trakom ako pretječu

  Correct Answer(s)
  A. Desnom prometnom trakom ako nije zakrčena vozilima u koloni
  C. Lijevom prometnom trakom ako pretječu
  Explanation
  Vozila se moraju kretati desnom prometnom trakom ako ta traka nije zakrčena vozilima u koloni. Ako je desna prometna traka zakrčena vozilima u koloni, vozila se moraju kretati zaustavnom trakom. Također, vozila se mogu kretati lijevom prometnom trakom samo ako pretječu druge automobile.

  Rate this question:

 • 24. 

  Je li vozač dužan zaustaviti svoje vozilo ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini kada se daju svjetlosni ili zvučni znaci koji najavljuju približavanje vlaka? (Priručnik, strana 7-25 do 7-26)

  • A.

   Dužan je zaustaviti svoje vozilo

  • B.

   Dužan je zaustaviti svoje vozilo ako je vlak neposredno ispred prijelaza

  • C.

   Nije dužan zaustaviti svoje vozilo

  Correct Answer
  A. Dužan je zaustaviti svoje vozilo
  Explanation
  According to the given question, the driver is required to stop their vehicle in front of the level crossing when there are light or sound signals indicating the approaching train. Therefore, the correct answer is "dužan je zaustaviti svoje vozilo" which means "they are obliged to stop their vehicle".

  Rate this question:

 • 25. 

  Kada je vozač dužan obilježiti svoje vozilo posebnim znakom za označavanje vozila zaustavljenog na kolniku (sigurnosni trokut) u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-24 do 7-25)

  • A.

   Kada je bio prisiljen vozilo zaustaviti na mjestu ili dijelu ceste gdje je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje

  • B.

   Kad je zaustavljen na nogostupu ili mjestu rezerviranom za vozila osoba s invaliditetom

  • C.

   Kad je vozilo zaustavljeno na kolniku na mjestu gdje ga vozači vozila koja nailaze ne mogu ili teško mogu pravodobno uočiti

  Correct Answer(s)
  A. Kada je bio prisiljen vozilo zaustaviti na mjestu ili dijelu ceste gdje je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje
  C. Kad je vozilo zaustavljeno na kolniku na mjestu gdje ga vozači vozila koja nailaze ne mogu ili teško mogu pravodobno uočiti
  Explanation
  The driver is required to mark their vehicle with a special sign for marking a vehicle stopped on the road (safety triangle) in situations where they were forced to stop the vehicle in a place or part of the road where stopping and parking is prohibited, or when the vehicle is stopped on the road in a place where drivers of approaching vehicles cannot or have difficulty in timely noticing it.

  Rate this question:

 • 26. 

  Koliki mora biti najmanji razmak od raskrižja i zaustavljenog ili parkiranog vozila? Upišite odgovor (brojku izraženu u metrima) u kvadratić. (Priručnik, strana 7-23)

  Correct Answer(s)
  5
  Explanation
  The minimum distance from an intersection to a stopped or parked vehicle must be 5 meters.

  Rate this question:

 • 27. 

  Što se smatra prekidom kretanja vozila na cesti u trajanju duljem od tri  minute osim prekida koji se čini da bi se postupilo po prometnom znaku ili pravilu? (Priručnik, strana 7-21)

  • A.

   Zaustavljanje vozila

  • B.

   Parkiranje vozila

  Correct Answer
  B. Parkiranje vozila
  Explanation
  The correct answer is "parkiranje vozila" because according to the given information, it is stated that "prekid kretanja vozila na cesti u trajanju duljem od tri minute" is considered as parkiranje vozila. This means that if a vehicle stops on the road for more than three minutes, it is considered as parking the vehicle.

  Rate this question:

 • 28. 

  Što se ne smije činiti vozilom ako se vozi cestom na kojoj postoje najmanje dvije prometne trake za promet u istom smjeru i na kojima su kolone vozila u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-21)

  • A.

   Kretati se lijevom prometnom trakom

  • B.

   Kretati se desnom prometnom trakom

  • C.

   Prelaziti vozilom iz trake u traku (voziti slalom)

  Correct Answer
  C. Prelaziti vozilom iz trake u traku (voziti slalom)
  Explanation
  When there are at least two traffic lanes for traffic in the same direction and there are columns of vehicles, it is not allowed to change lanes frequently or drive in a zigzag manner (slalom). This behavior can be dangerous and disrupt the flow of traffic. It is important to maintain a steady and consistent movement in one lane to ensure the safety of all road users.

  Rate this question:

 • 29. 

  Što je dužan učiniti vozač koji pretječe drugo vozilo? (Priručnik, strana 7-20)

  • A.

   Održavati potreban bočni razmak od vozila koje pretječe

  • B.

   Voziti što bliže vozilu koje pretječe

  • C.

   Pretjecati tako da ga ne ometa niti ugrožava

  Correct Answer(s)
  A. Održavati potreban bočni razmak od vozila koje pretječe
  C. Pretjecati tako da ga ne ometa niti ugrožava
  Explanation
  The correct answer is "održavati potreban bočni razmak od vozila koje pretječe" which means "maintain the necessary lateral distance from the vehicle being overtaken". This is important to ensure the safety of both vehicles involved in the overtaking maneuver. Additionally, the answer "pretjecati tako da ga ne ometa niti ugrožava" which means "overtake without obstructing or endangering it" is also correct, as it emphasizes the need to overtake safely without causing any harm or inconvenience to the other vehicle.

  Rate this question:

 • 30. 

  Što je obilaženje? (Priručnik, strana 7-18)

  • A.

   Prolaženje vozilom pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na prometnoj traci kojom se vozilo kreće

  • B.

   Prolaženje vozilom pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na prometnoj traci za vozila iz suprotnog smjera

  Correct Answer
  A. Prolaženje vozilom pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na prometnoj traci kojom se vozilo kreće
  Explanation
  The correct answer is "prolaženje vozilom pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na prometnoj traci kojom se vozilo kreće." This means passing a vehicle or object that is stopped or parked on the traffic lane in which the vehicle is moving.

  Rate this question:

 • 31. 

  Kada se na velikom uzdužnom nagibu na kojemu je mimoilaženje otežano susretnu vozila istih kategorija, koje se vozilo mora kretati unatrag i omogućiti mimoilaženje? (Priručnik, strana 7-17)

  • A.

   Vozilo koje se kreće uz nagib

  • B.

   Vozilo koje se kreće niz nagib

  Correct Answer
  B. Vozilo koje se kreće niz nagib
  Explanation
  When vehicles of the same category meet on a steep incline where overtaking is difficult, the vehicle moving downhill must move backwards and allow the other vehicle to pass. This is because the vehicle moving downhill has better control and visibility compared to the vehicle moving uphill.

  Rate this question:

 • 32. 

  Kako ćete postupiti kada svojim vozilom ulazite s ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom i kada ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska? (Priručnik, strana 7-10)

  • A.

   Propustiti isključivo vozila koja nailaze s desne strane

  • B.

   Propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom

  • C.

   Propustiti vozila koja dolaze iz suprotnog smjera

  Correct Answer
  B. Propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom
  Explanation
  When entering a road without modern pavement onto a road with modern pavement and without a priority sign, you should give way to all vehicles moving on that road.

  Rate this question:

 • 33. 

  Koja vozila morate propustiti na raskrižju kada svojim vozilom skrećete ulijevo? (Priručnik, strana 7-10)

  • A.

   Vozila koja, dolazeći vam iz suprotnog smjera, zadržavaju smjer kretanja

  • B.

   Vozila koja, dolazeći vam iz suprotnog smjera, skreću udesno

  • C.

   Vozila koja, dolazeći vam iz suprotnog smjera, skreću ulijevo

  Correct Answer(s)
  A. Vozila koja, dolazeći vam iz suprotnog smjera, zadržavaju smjer kretanja
  B. Vozila koja, dolazeći vam iz suprotnog smjera, skreću udesno
  Explanation
  When turning left at an intersection, you must yield to vehicles coming from the opposite direction that are continuing straight or turning right. This means that you must give priority to vehicles that are maintaining their direction of travel or turning right.

  Rate this question:

 • 34. 

  Kolika je najveća dopuštena brzina kretanja vozila na cesti, osim na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila? Upišite odgovor (brojku izraženu u km na sat) u kvadratić. (Priručnik, strana 7-7)

  Correct Answer(s)
  90
  Explanation
  The maximum allowed speed for vehicles on roads, excluding highways, expressways, and roads intended solely for motor vehicle traffic, is 90 km/h.

  Rate this question:

 • 35. 

  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-10)

  • A.

   Proći prije tramvaja

  • B.

   Propustiti tramvaj

  Correct Answer
  B. Propustiti tramvaj
  Explanation
  IZVADAK IZ ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Narodne novine br. 67/2008.

  NAPOMENA: Primjenjuje se odredba pisana velikim slovima.

  V. PROMETNA PRAVILA

  1. OPĆE ODREDBE

  Članak 34.
  (1) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU SA ZNAKOVIMA I NAREDBAMA OVLAŠTENIH OSOBA, PROPISIMA O PROMETNIM PRAVILIMA TE PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI.
  (2) Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu s prometnim znakovima postavljenim na cesti i kad time odstupaju od propisa o prometnim pravilima. Sudionici u prometu dužni su postupati prema značenju prometnih svjetala i kad se to značenje razlikuje od pravila o prednosti prolaska izraženom na istom mjestu drugim prometnim znakom.
  (3) Sudionici u prometu dužni su postupati i prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja prometnih svjetala.
  7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

  Članak 57.
  (1) Na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane.
  (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (3) IZNIMNO OD ODREDABA STAVKA 1. I 2. OVOGA ČLANKA, NA RASKRIŽJU ILI PRI SUSRETU S VOZILOM KOJE SE KREĆE PO TRAČNICAMA VOZAČ JE DUŽAN PROPUSTITI TAKVO VOZILO BEZ OBZIRA S KOJE STRANE DOLAZI, OSIM AKO POSTAVLJENIM PROMETNIM ZNAKOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO.
  (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.
  (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.
  (6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

  8. PROMET NA RASKRIŽJU

  Članak 59.
  (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:
  1) crveno svjetlo – zabranu prolaska,
  2) zeleno svjetlo – slobodan prolazak,
  3) žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti.
  (2) Žuto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.
  (3) Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez.
  (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla.
  Članak 60.
  (1) Ako je uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskrižju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili više dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetleće strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, vozač može vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika.
  (2) Ako zeleno svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima ima oblik strelice, vozač se vozilom smije
  kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.
  26. VOZILA POD PRATNJOM

  Članak 148.
  (1) Vozilima pod pratnjom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
  (3) Vozila pod pratnjom vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe i na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona...

  27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

  Članak 149.
  (1) Na vozila službe hitne pomoći, vatrogasne službe, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), ...
  (4) Glede međusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. ovoga članka važe odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska.

  Rate this question:

 • 36. 

  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-10)

  • A.

   Propustiti oba vozila

  • B.

   Voziti prije vozila koje nailazi s desne strane

  • C.

   Voziti prije oba vozila

  Correct Answer
  A. Propustiti oba vozila
  Explanation
  IZVADAK IZ ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Narodne novine br. 67/2008.

  NAPOMENA: Primjenjuje se odredba pisana velikim slovima.

  V. PROMETNA PRAVILA

  1. OPĆE ODREDBE

  Članak 34.
  (1) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU SA ZNAKOVIMA I NAREDBAMA OVLAŠTENIH OSOBA, PROPISIMA O PROMETNIM PRAVILIMA TE PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI.
  (2) Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu s prometnim znakovima postavljenim na cesti i kad time odstupaju od propisa o prometnim pravilima. Sudionici u prometu dužni su postupati prema značenju prometnih svjetala i kad se to značenje razlikuje od pravila o prednosti prolaska izraženom na istom mjestu drugim prometnim znakom.
  (3) Sudionici u prometu dužni su postupati i prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja prometnih svjetala.
  7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

  Članak 57.
  (1) NA RASKRIŽJU CESTA ISTE VAŽNOSTI ILI U SUSRETU S DRUGIM VOZILOM VOZAČ JE DUŽAN PROPUSTITI VOZILO KOJE NAILAZI S NJEGOVE DESNE STRANE.
  (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.
  (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.
  (6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

  8. PROMET NA RASKRIŽJU

  Članak 59.
  (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:
  1) crveno svjetlo – zabranu prolaska,
  2) zeleno svjetlo – slobodan prolazak,
  3) žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti.
  (2) Žuto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.
  (3) Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez.
  (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla.
  Članak 60.
  (1) Ako je uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskrižju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili više dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetleće strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, vozač može vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika.
  (2) Ako zeleno svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima ima oblik strelice, vozač se vozilom smije
  kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.
  26. VOZILA POD PRATNJOM

  Članak 148.
  (1) Vozilima pod pratnjom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
  (3) Vozila pod pratnjom vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe i na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona...

  27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

  Članak 149.
  (1) Na vozila službe hitne pomoći, vatrogasne službe, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), ...
  (4) Glede međusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. ovoga članka važe odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska.

  Rate this question:

 • 37. 

  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-10)

  • A.

   Propustiti crveni automobil

  • B.

   Voziti prije crvenog automobila

  Correct Answer
  B. Voziti prije crvenog automobila
  Explanation
  IZVADAK IZ ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Narodne novine br. 67/2008.

  NAPOMENA: Primjenjuje se odredba pisana velikim slovima.

  V. PROMETNA PRAVILA

  1. OPĆE ODREDBE

  Članak 34.
  (1) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU SA ZNAKOVIMA I NAREDBAMA OVLAŠTENIH OSOBA, PROPISIMA O PROMETNIM PRAVILIMA TE PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI.
  (2) Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu s prometnim znakovima postavljenim na cesti i kad time odstupaju od propisa o prometnim pravilima. Sudionici u prometu dužni su postupati prema značenju prometnih svjetala i kad se to značenje razlikuje od pravila o prednosti prolaska izraženom na istom mjestu drugim prometnim znakom.
  (3) Sudionici u prometu dužni su postupati i prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja prometnih svjetala.
  7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

  Članak 57.
  (1) NA RASKRIŽJU CESTA ISTE VAŽNOSTI ILI U SUSRETU S DRUGIM VOZILOM VOZAČ JE DUŽAN PROPUSTITI VOZILO KOJE NAILAZI S NJEGOVE DESNE STRANE.
  (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.
  (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.
  (6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

  8. PROMET NA RASKRIŽJU

  Članak 59.
  (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:
  1) crveno svjetlo – zabranu prolaska,
  2) zeleno svjetlo – slobodan prolazak,
  3) žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti.
  (2) Žuto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.
  (3) Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez.
  (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla.
  Članak 60.
  (1) Ako je uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskrižju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili više dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetleće strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, vozač može vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika.
  (2) Ako zeleno svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima ima oblik strelice, vozač se vozilom smije
  kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.
  26. VOZILA POD PRATNJOM

  Članak 148.
  (1) Vozilima pod pratnjom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
  (3) Vozila pod pratnjom vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe i na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona...

  27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

  Članak 149.
  (1) Na vozila službe hitne pomoći, vatrogasne službe, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), ...
  (4) Glede međusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. ovoga članka važe odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska.

  Rate this question:

 • 38. 

  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-10)

  • A.

   Obvezno se zaustaviti

  • B.

   Voziti zadnji kroz raskrižje

  • C.

   Voziti prvi kroz raskrižje

  Correct Answer(s)
  A. Obvezno se zaustaviti
  B. Voziti zadnji kroz raskrižje
  Explanation
  IZVADAK IZ ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Narodne novine br. 67/2008.

  NAPOMENA: Primjenjuje se odredba pisana velikim slovima.

  V. PROMETNA PRAVILA

  1. OPĆE ODREDBE

  Članak 34.
  (1) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU SA ZNAKOVIMA I NAREDBAMA OVLAŠTENIH OSOBA, PROPISIMA O PROMETNIM PRAVILIMA TE PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI.
  (2) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU S PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI I KAD TIME ODSTUPAJU OD PROPISA O PROMETNIM PRAVILIMA. SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI PREMA ZNAČENJU PROMETNIH SVJETALA I KAD SE TO ZNAČENJE RAZLIKUJE OD PRAVILA O PREDNOSTI PROLASKA IZRAŽENOM NA ISTOM MJESTU DRUGIM PROMETNIM ZNAKOM.
  (3) Sudionici u prometu dužni su postupati i prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja prometnih svjetala.
  7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

  Članak 57.
  (1) Na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane.
  (2) VOZAČ VOZILA KOJE SKREĆE ULIJEVO DUŽAN JE PROPUSTITI VOZILO KOJE, DOLAZEĆI IZ SUPROTNOG SMJERA, ZADRŽAVA SMJER SVOJEG KRETANJA ILI SKREĆE UDESNO, OSIM AKO POSTAVLJENIM PROMETNIM ZNAKOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO.
  (3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (4) VOZAČ KOJI ULAZI VOZILOM NA CESTU KOJA JE PROMETNIM ZNAKOM OZNAČENA KAO CESTA S PREDNOŠĆU PROLASKA DUŽAN JE PROPUSTITI SVA VOZILA KOJA SE KREĆU TOM CESTOM.
  (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.
  (6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

  8. PROMET NA RASKRIŽJU

  Članak 59.
  (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:
  1) crveno svjetlo – zabranu prolaska,
  2) zeleno svjetlo – slobodan prolazak,
  3) žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti.
  (2) Žuto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.
  (3) Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez.
  (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla.
  Članak 60.
  (1) Ako je uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskrižju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili više dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetleće strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, vozač može vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika.
  (2) Ako zeleno svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima ima oblik strelice, vozač se vozilom smije
  kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.
  26. VOZILA POD PRATNJOM

  Članak 148.
  (1) Vozilima pod pratnjom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
  (3) Vozila pod pratnjom vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe i na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona...

  27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

  Članak 149.
  (1) Na vozila službe hitne pomoći, vatrogasne službe, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), ...
  (4) Glede međusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. ovoga članka važe odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska.

  P.S. Propuštamo crveni automobil (čl.57. stavak 4.) a zatim i automobil iz suprotnog smjera (čl.57. stavak 2.)

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2022
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Mar 07, 2009
  Quiz Created by
  Luka
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.