Autoškola Start Test 1.

37 Pitanja | Attempts: 15317
Share

SettingsSettingsSettings
Autokola Start  Test 1. - Quiz

Ovaj test vam omogučava da provjerite vaše znanje o prometu i ponešto naučite.


Questions and Answers
 • 1. 
  Što za vozača znaći upaljeno žuto i crveno svjetlo na semaforu ? (90p, 4-13)
  • A. 

   U pravilu zabranu prolaska

  • B. 

   Slobodan prolazak

  • C. 

   Isključen semafor

 • 2. 
  Što je vozač dužan učiniti kad naiđe na mjesto prometne nesreće ?  (5p, 11-1)
  • A. 

   Dužan je ukazati pomoć stradalima

  • B. 

   Dužan je nastaviti vožnju bez zaustavljanja

  • C. 

   Dužan je odmah obići mjesto prometne nesreće

 • 3. 
   Kako treba postupiti vozač pod utjecajem alkohola? (46p, 2-6)
  • A. 

   Ne smije upravjati niti početi upravljati vozilom

  • B. 

   Smije upravljati vozilom ali samo uz prisutnost starijeg vozača

  • C. 

   Može (treba) korisitit javni prijevoz

 • 4. 
  Zašto je vozaču važno pravodobno uočiti opasnost u prometu ?  (17 p, 2-3)
  • A. 

   Zato damože pravodobno reagirati na tuđe pogreške

  • B. 

   Zato što može izbjegavati konkretne opasnosti

  • C. 

   Zato što može dulje vrijeme nesmetano slušati radijeski program

 • 5. 
  Kako morate voziti neposredno ispred raskrižja i u samom raskrižju?
  • A. 

   Moram mijenjati prometnu traku u samom raskrižju

  • B. 

   Moram proči raskrižjem onom prometnom trakom u koju sam se razvrstao

 • 6. 
  Kolika mora biti najmanja širina slobodnog prolaza na dijelu ceste od zaustavljenog ili parkiranog vozila do pune uzdužne crte na kolniku?
  • A. 

   4 m

  • B. 

   1,6 m

  • C. 

   3 m

  • D. 

   5 m

 • 7. 
  O čemu ovisi dužina zaustavnog puta?
  • A. 

   O brzini vožnje

  • B. 

   O gustoći prometa

  • C. 

   O stanju kolnika

 • 8. 
  Što je to kolnik?
  • A. 

   Dio cestovne površine namijenjen u prvom redu za promet pješake

  • B. 

   Dio cestovne površine namijenjen u prvom redu za promet vozila

 • 9. 
  Vozite kroz tunel. Što ne smijete činiti vozilom?
  • A. 

   Zaustavljati i parkirati

  • B. 

   Voziti s upaljenim kratkim svjetlima

  • C. 

   Polukružno okretati

 • 10. 
  Čemu ste dužni prilagoditi brzinu vožnje na cesti?
  • A. 

   Broju putnika koji prevozite u vozilu

  • B. 

   Osobinama i stanju ceste, vidljivosti i preglednosti

 • 11. 
  S koje strane se u pravilu obavlja pretjecanje?
  • A. 

   S lijeve strane

  • B. 

   S desne strane

 • 12. 
  Koja se svjetla u pravilu koriste za osvjetljavanje ceste?
  • A. 

   Kratka svjetla

  • B. 

   Duga svjetla

  • C. 

   Pozicijska svjetla

 • 13. 
  Što morate učiniti prije uključivanja vozilom u promet na cestu na koju se namjeravate uljkučiti?
  • A. 

   Pravodobno upozoriti sve sudionike u prometu o mojoj namjeri

  • B. 

   Uvjeriti se mogu li uključivanje obaviti bez opasnosti za druge sudionike

  • C. 

   Propustiti pješake ako nailaze, a uključiti se u promet prije vozila koja nailaze cestom na koju se uključujem

  • D. 

   Propustiti vozila I pješake ako se kreću cestom na koju se uključujem

 • 14. 
  Za vožnje na instrument ploči vam se upali crvena kontrolna žaruljica kao na slici. Što ćete poduzeti?                                                                                                             
  • A. 

   Isključiti se vozilom iz prometa i isključiti motor iz rada

  • B. 

   Provjeriti razinu ulja u motoru

 • 15. 
  Kolika je najveća dopuštena brzina vožnje vozila na autocesti?
  • A. 

   110 km / h

  • B. 

   80 km / h

  • C. 

   130 km / h

  • D. 

   90 km /h

  • E. 

   60 km / h

 • 16. 
  Kada je dozvoljeno započeti pretjecati drugo vozilo?
  • A. 

   Uvijek ako je cesta pregledna bez obzira na oznake na kolniku

  • B. 

   Ako vozilo iza nije započelo pretjecati

  • C. 

   Ako se pretjecanjem ne ugrožavaju vozila iz suprotnog smjera

 • 17. 
  Što ćete učiniti danju u vožnji ako iznenada nastupi magla?
  • A. 

   Uključiti svjetla za maglu, ako postoje

  • B. 

   Prilagoditi brzinu vožnje

  • C. 

   Uključiti samo pozicijska svjetla

 • 18. 
  Na raskrižju želite skrenuti ulijevo. Kako ćete se mimoići s vozilom koje iz suprotnog smjera također skreće ulijevo?
  • A. 

   Propustiti vozilo s moje desne strane

  • B. 

   Propustiti vozilo s moje lijeve strane

 • 19. 
  Uključujete se vozilom iz dvorišta u promet. Kako ćete postupiti?
  • A. 

   Propustiti pješake ako nailaze i voziti prije vozila koja se kreču po cesti

  • B. 

   Postupno se približiti mjestu preglednosti

  • C. 

   Ako nailaze pješaci i vozila, propustiti ih

 • 20. 
  Susrećete drugo vozilo? O čemu će ovisiti dužina puta pretjecanja ?
  • A. 

   O dužini vozila koje namjeravam pretjecati

  • B. 

   O brzini vozila koje namjeravam pretjecati

  • C. 

   O brzini vozila koje vozi iza mene

  • D. 

   O brzini kojom vozim

 • 21. 
  Vašim osobnim automobilom vučete kamp-prikolicu. Kojom brzinom najviše smijete voziti.
  • A. 

   40 km / h

  • B. 

   60 km / h

  • C. 

   80 km / h

 • 22. 
  Sustigli ste cisternu obilježenu kao na slici. Što prevozi?                                                                                            
  • A. 

   Zapaljivu tekućinu

  • B. 

   Opasnu tvar

  • C. 

   Lako pokvarljive prehrambene proizvode

 • 23. 
  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?                                                                              
  • A. 

   Prilagoditi brzinu vožnje

  • B. 

   Naglo kočiti

  • C. 

   Povećati razmak

 • 24. 
  Vozite crno vozilo i namjeravate skrenuti udesno. Kako ćete postupiti?                                                                          
  • A. 

   Skrenuti prije bicikliste

  • B. 

   Propustiti biciklistu i potom skrenuti

 • 25. 
  Na što ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?                                                                                                            
  • A. 

   na zabranu zaustavljanja u vremenu od 8-16 h

  • B. 

   Na mjesto gdje je dopušteno zaustavljanje i parkiranje u vremenu od 8-16h

  • C. 

   Na zabranu parkiranja u vremenu od 8-16 h

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.