Prometni Propisi I Sigurnosna Pravila - Test Br.14.

38 Pitanja | Total Attempts: 103099

SettingsSettingsSettings
Prometni Propisi I Sigurnosna Pravila - Test Br.14. - Quiz

Naputak za rješavanje testa.  Za rješavanje testa imate na raspolaganju 45 minuta. Vaša zadaća je da na svako pitanje i ponuđene odgovore odlučite koji je odgovor od ponuđenih točan. Kada se odlučite za točan odgovor ili točne odgovore kliknite na kvadratić pored tog odgovora. U nekim pitanjima potrebno je upisati broj na za to predviđeno mjesto. Na jedno postavljeno pitanje može biti jedan ili više točnih odgovora, pa i svi ponuđeni odgovori mogu biti točni. Pitanje na koje nije odgovoreno ili je netočno odgovoreno ili je samo djelomično odgovoreno ocjenjuje se kao netočno. Ispit ćete položiti ako odgovorite točno na najmanje 34 od ukupno 38 pitanja.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kada mladi vozač koji posjeduje vozačku dozvolu B kategorije ne smije upravljati vozilom? (Priručnik, strana 1-14)
  • A. 

   Kada u organizmu ima opojnih droga ili ako pokazuje znakove alkoholiziranosti

  • B. 

   Kada organizirano prevozi djecu

  • C. 

   Kada snaga motora osobnog automobila prelazi 80 kW

 • 2. 
  Kako ćete voziti pokraj osoba prema kojima ne možete primijeniti načelo povjerenja? (Priručnik, strana 2-4)
  • A. 

   Ubrzati i što prije se od njih maknuti

  • B. 

   Pokraj njih voziti uz povećani oprez

  • C. 

   Procjenjivati njihove namjere

 • 3. 
  Što smanjuje umor vozača za vrijeme vožnje? (Priručnik, strana 2-12)
  • A. 

   Vožnja noću ili vožnja u otežanim uvjetima

  • B. 

   Ugodna mikroklima u vozilu

  • C. 

   Dugotrajna brza vožnja autocestom

 • 4. 
  O čemu ovisi duljina razmaka od vozila ispred u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 3-12)
  • A. 

   O pozornosti vozača

  • B. 

   O brzini vožnje

  • C. 

   O brzini vozila koja nailaze iz suprotnog smjera

 • 5. 
  Što mora učiniti vozač vozila čija je brzina kretanja niža za više od polovice najveće dopuštene brzine na cesti ili dijelu ceste kojom se kreće? (Priručnik, strana 7-6)
  • A. 

   Uključiti kratka svjetla na vozilu

  • B. 

   Uključiti sve pokazivače smjera

  • C. 

   Uključiti gabaritna svjetla

 • 6. 
  Kada vozač vozilom ne smije početi pretjecati drugo vozilo? (Priručnik, strana 7-19)
  • A. 

   Ako nakon pretjecanja ne može zauzeti položaj u prometnoj traci kojom se kretao prije pretjecanja

  • B. 

   Ako prometna traka kojom namjerava pretjecati nije slobodna

  • C. 

   Ako je vozač vozila ispred na istoj prometnoj traci dao znak da namjerava pretjecati

 • 7. 
  Kako ćete postupiti tijekom vožnje u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 11-2 do 11-4)
  • A. 

   Na potrebnom razmaku zaustaviti vozilo

  • B. 

   Uključiti sve pokazivače smjera

  • C. 

   Odmah obavijestiti vatrogasnu službu

 • 8. 
  Kako ćete postupiti ako je na vašem vozilu, tijekom vožnje u tunelu, nastala neispravnost zbog koje ne možete voziti? (Priručnik, strana 4-30, 7-25, 7-29)*
  • A. 

   Uključiti sve pokazivače smjera

  • B. 

   Postaviti sigurnosni trokut

  • C. 

   Koristiti SOS telefon kako bi obavijestili nadležnu službu

 • 9. 
  Vozite gradom i želite skrenuti u ulicu označenu prometnim znakom na slici. Kako ćete postupiti? (Priručnik, strana 9-3)
  • A. 

   Skrenut ćete u tu ulicu i nastaviti vožnju brzinom 30 km u satu

  • B. 

   Skrenut ćete u tu ulicu, ali ćete voziti najviše do brzine hoda pješaka

  • C. 

   Skrenut ćete i pratiti situaciju na cesti jer je tu dječja igra dopuštena

 • 10. 
  Koje su opasnosti moguće pri pretjecanju vozila, u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 10-9)
  • A. 

   Pogrešna procjena duljine preglednosti za pretjecanje

  • B. 

   Pogrešna procjena prostora za povratak nakon pretjecanja

  • C. 

   Pridržavanje dovoljnog bočnog razmaka

 • 11. 
  Što podrazumijeva vožnja prilagođenom brzinom? (Priručnik, strana 10-3)
  • A. 

   Vožnju brzinom prilagođenom uvjetima vožnje

  • B. 

   Mogućnost pravodobnog zaustavljanja vozila pred svakom zaprekom

  • C. 

   Vožnju najvećom brzinom do željenog odredišta

 • 12. 
  Koje opasnosti prijete u vožnji na cesti izvan naselja dionicom kroz šumu? (Priručnik, strana 10-2 do 10-3)
  • A. 

   Različita struktura vozila

  • B. 

   Vožnja cestama s jednosmjernim prometom

  • C. 

   Na pojedinim dionicama ceste mogućnost pojave divljači na cesti

 • 13. 
  Što karakterizira vožnju izvan naselja? (Priručnik, strana 10-2)
  • A. 

   Vožnja u kolonama i brojna pretjecanja

  • B. 

   Brojna i različita raskrižja

  • C. 

   Veće brzine vožnje

 • 14. 
  Kako treba postupiti vozač vozila da bi pravodobno uočio prometnu situaciju tijekom vožnje u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 5-6 do 5-10)
  • A. 

   Voziti na potrebnom razmaku iza teretnog automobila

  • B. 

   Predviđati potencijalne opasnosti

  • C. 

   Položajem vozila zauzeti poziciju za pravodobno uočavanje uvjeta

 • 15. 
  Kojom brzinom je dopušteno voziti ulaskom u naselje u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 9-2)
  • A. 

   Brzinom većom od 70 km na sat

  • B. 

   Brzinom do 70 km na sat do prvog raskrižja

  • C. 

   Brzinom do 70 km na sat kroz cijelo naselje

 • 16. 
  U gradu vozite u usporednim kolonama vozila, kao u situaciji na slici. Koje su moguće opasnosti? (Priručnik, strana 9-16 do 9-17)  
  • A. 

   Nalijetanje na vozila ispred

  • B. 

   Zasljepljivanje od vozila iz suprotnog smjera

  • C. 

   Iznenadno mijenjanje prometne trake

 • 17. 
  Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? (Priručnik, strana 8-7)
  • A. 

   Katalizator

  • B. 

   Grešku u radu motora

  • C. 

   Predgrijavanje dizelskog motora

 • 18. 
  Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? (Priručnik, strana 8-4)
  • A. 

   Tlak ulja u motoru

  • B. 

   Punjenje akumulatora

  • C. 

   Temperaturu rashladne tekućine

 • 19. 
  Koja je svrha uključivanja stop-svjetala na motornom vozilu? (Priručnik, strana 8-10)
  • A. 

   Obavijest vozaču koji vozi iza na promjenu smjera kretanja

  • B. 

   Obavijest vozaču koji vozi iza na smanjenje brzine

  • C. 

   Obavijest vozaču koji vozi iza na povećanje brzine

 • 20. 
  Kada se vuča obavlja pomoću užeta, koliki mora biti razmak između vučnog i vučenog vozila? (Priručnik, strana 8-17)
  • A. 

   Manje od tri metra

  • B. 

   Tri do pet metara

  • C. 

   Više od pet metara

 • 21. 
  Parkirali ste vozilo. Što morate poduzeti prije napuštanja vozila? (Priručnik, strana 8-22)
  • A. 

   Isključiti motor

  • B. 

   Ostaviti ključeve u vozilu i zatvoriti vrata

  • C. 

   Osigurati vozilo od samopokretanja

 • 22. 
  Kako se očituju sposobnosti kod umornog vozača? (Priručnik, strana 2-12)  
  • A. 

   Slabi pozornost i koncentracija

  • B. 

   Reakcije su iznenadne i u pravilu netočne

  • C. 

   Reakcije su točne i brze

 • 23. 
  Na koje opasnosti treba računati tijekom vožnje u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 12-3)
  • A. 

   Na smanjenu vidljivost

  • B. 

   Na dolazak vozila iz suprotnog smjera

  • C. 

   Na sklizak kolnik

 • 24. 
  Kako ćete postupiti, u siituaciji kao na slici, pri mijenjanju prometne trake? (Priručnik, strana 12-11 do 12-12)
  • A. 

   Naglo kočiti

  • B. 

   Voziti po tragovima drugih vozila

  • C. 

   Prilagoditi brzinu stanju kolnika

 • 25. 
  Zbog čega nastaje vodeni klin (aquaplaning)? (Priručnik, strana 12-4 do 12-5)
  • A. 

   Zbog velike količine vode na kolniku

  • B. 

   Zbog malog profila guma

  • C. 

   Zbog male brzine vožnje

Back to Top Back to top