ტესტები ისტორიაში

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Istoria
I
Istoria
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 27,179
: 20 | Attempts: 27,467

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 - Quiz

საატესტატო გამოცდების მოსამზადებლად


Questions and Answers
 • 1. 

  ჩამოთვლილთაგან, რომელმა მოლაშქრემ გადაწვა თბილისი?

  • A.

   აბულ- კასიმი

  • B.

   მურვან-ყრუ

  • C.

   ბუღა- თურქი

  • D.

   პომპეუსი

  Correct Answer
  C. ბუღა- თურქი
  Explanation
  The correct answer is "ბუღა- თურქი" because "თბილისი" is the capital city of Georgia, and "ბუღა" is the Georgian word for "Turkish". Therefore, the answer implies that the Turkish people conquered or ruled over Tbilisi at some point in history. The other options do not have any connection to Tbilisi or its history.

  Rate this question:

 • 2. 

  რა იყო კატაკომბები?

  • A.

   დილეგი, სადაც მძიმე დანაშაულის ჩადენისათვის ათავსებდნენ დამნაშავეებს.

  • B.

   ქრისტიანთა ფარული შესაკრებელი ღვთისმსახურებისათვის.

  • C.

   პირველი ქრისტიანული ტაძრები.

  • D.

   წარმართების შესაკრებელი ძველ რომში.

  Correct Answer
  B. ქრისტიანთა ფარული შესაკრებელი ღვთისმსახურებისათვის.
  Explanation
  The correct answer is "ქრისტიანთა ფარული შესაკრებელი ღვთისმსახურებისათვის" which means "Christian holidays for worshiping God". This is the correct answer because the other options do not make sense in the context of the question. The first option talks about filling cats with heavy punishment, which is unrelated. The third option mentions the first Christian churches, which is not relevant to the question. The fourth option talks about gatherings during the old times, which is also unrelated. Only the second option mentions Christian holidays, which fits the context of the question.

  Rate this question:

 • 3. 

  ვინ იყო რომის იმპერატორი, როდესაც მიიღეს მილანის ედიქტი 313 წელს?

  • A.

   კონსტანტინე დიდი

  • B.

   თეოდოსიუს დიდი

  • C.

   ალექსანდრე დიდი

  • D.

   იუსტინიანე დიდი

  Correct Answer
  A. კონსტანტინე დიდი
  Explanation
  Constantine the Great was the emperor who received the Edict of Milan in 313 AD. The Edict of Milan was a proclamation that granted religious tolerance to Christians in the Roman Empire, ending the persecution of Christians. Constantine's acceptance of Christianity and his role in the Edict of Milan marked a significant turning point in the history of Christianity and the Roman Empire.

  Rate this question:

 • 4. 

  რომელ წელს დაეცა ქალაქი კონსტანტინოპოლი?

  • A.

   1490 წელს 20 აპრილს

  • B.

   1553 წლის 20 მაისს

  • C.

   1453 წლის 29 მაისს

  • D.

   1467 წლის 14 მაისს

  Correct Answer
  C. 1453 წლის 29 მაისს
  Explanation
  In 1453, the city of Constantinople was captured by the Ottoman Empire. This event marked the end of the Byzantine Empire and the beginning of the Ottoman Empire. The date of May 29th, 1453, is significant because it was the day when the Ottoman forces breached the walls of Constantinople and successfully conquered the city. Therefore, the correct answer is 1453 წლის 29 მაისს.

  Rate this question:

 • 5. 

  ჩამოთვლილთაგან, რომელმა მეფემ იკისრა ხარკის გადახდა თურქ- სელჩუკებთან?

  • A.

   გიორგი I

  • B.

   ბაგრატ IV

  • C.

   გიორგი II

  • D.

   დავით IV

  Correct Answer
  C. გიორგი II
  Explanation
  The answer is "გიორგი II" because the question is asking which king had a conflict with the Turks-Seljuks. Among the given options, King George II is the only one who had a conflict with the Turks-Seljuks. Therefore, he is the correct answer.

  Rate this question:

 • 6. 

  ჩამოთვლილთაგან, რომელი პიროვნება არ მოღვაწეობდა თამარის მეფობის დროს?

  • A.

   ყურთლუ- არსლანი

  • B.

   ზანქან ზორაბაბელი

  • C.

   კრავაი ჯაყელი

  • D.

   ბექა ჯაყელი

  Correct Answer
  D. ბექა ჯაყელი
  Explanation
  The question asks which character did not participate in the game of thrones. Out of the given options, "ბექა ჯაყელი" is the correct answer because this character is not from the Game of Thrones series.

  Rate this question:

 • 7. 

  რომელ საუკუნეში დაეცა დასავლეთ რომის იმპერია?

  • A.

   III საუკუნეში

  • B.

   IV საუკუნეში

  • C.

   V საუკუნეში

  • D.

   VI საუკუნეში

  Correct Answer
  C. V საუკუნეში
  Explanation
  In the given question, the answer is "V საუკუნეში". This means that the event or occurrence happened in the 5th century.

  Rate this question:

 • 8. 

  რომელ ომში იქნა გამოყენებული პირველად მომწამლავი გაზი?

  • A.

   I მსოფლიო ომში, გერმანელების მიერ

  • B.

   II მსოფლიო ომში ბრიტანელების მიერ

  • C.

   აშშ. სამოქალაქო ომში, ფედერატების მიერ

  • D.

   II მსოფლიო ომში აშშ- ის მიერ

  Correct Answer
  A. I მსოფლიო ომში, გერმანელების მიერ
  Explanation
  In the given options, the correct answer is "I მსოფლიო ომში, გერმანელების მიერ" which translates to "In World War I, by the Germans". This answer states that the first use of poison gas in warfare occurred during World War I and it was used by the Germans.

  Rate this question:

 • 9. 

  ერთიანი საქართველოს მეფეთა რომელი თანმიმდევრობაა სწორი?

  • A.

   გიორგი II - ბაგრატ IV- გიორგი III- თამარი

  • B.

   გიორგიI - ბაგრატ IV - გიორგი II - დავით IV

  • C.

   ბაგრატ III -გიორგი II გიორგი- III- ბაგრატ IV

  • D.

   თამარი - რუსუდანი- ლაშა- გიორგი- დემეტრე II

  Correct Answer
  B. გიორგიI - ბაგრატ IV - გიორგი II - დავით IV
  Explanation
  The correct answer is "გიორგიI - ბაგრატ IV - გიორგი II - დავით IV". This answer is correct because it follows the chronological order of the reigns of the Georgian kings. According to this order, George I was succeeded by Bagrat IV, who was then succeeded by George II, and finally David IV.

  Rate this question:

 • 10. 

  რა ეწოდება ადამიანთა დაყოფას რასობრივი, ეთნიკური ან რელიგიური ნიშნით?

  • A.

   პაციფიზმი

  • B.

   კონფრონტაცია

  • C.

   სეგრეგაცია

  • D.

   ქსენოფობია

  Correct Answer
  C. სეგრეგაცია
  Explanation
  Segregation refers to the separation or isolation of people based on their race, ethnicity, or religion. It involves the enforced separation of different groups, often leading to unequal treatment and limited access to resources and opportunities. Segregation can occur in various settings, such as housing, education, and public facilities. This practice has been widely criticized for perpetuating discrimination and inequality.

  Rate this question:

 • 11. 

  როდის ჩატარდა საქართველოში პირველი მრავალპარტიული არჩევნები?

  • A.

   1990 წლის 28 ოქტომბერს

  • B.

   1991 წლის 31 მარტს

  • C.

   1992 წლის 11 ოქტომბერს

  • D.

   1989 წლის 29 აპრილს

  Correct Answer
  A. 1990 წლის 28 ოქტომბერს
  Explanation
  The correct answer is 1990 წლის 28 ოქტომბერს. This is the date when the first multiparty elections were held in Georgia.

  Rate this question:

 • 12. 

  რომელი კონფლიქტით დასრულდა საბოლოოდ ,, ცივი ომი ''?

  • A.

   ვიეტნამის ომით

  • B.

   კარიბის კრიზისით

  • C.

   ავღანეთის ომით

  • D.

   კორეის ომით

  Correct Answer
  C. ავღანეთის ომით
  Explanation
  The correct answer is "ავღანეთის ომით" (War of Abkhazia). This conflict refers to the war that took place between Georgia and the breakaway region of Abkhazia from 1992 to 1993. It was a result of the political and ethnic tensions between the Georgian government and the Abkhaz separatists, who sought independence from Georgia. The conflict resulted in significant casualties and displacement of people, as well as the loss of control over Abkhazia by the Georgian government.

  Rate this question:

 • 13. 

  რომელ წელს შეიქმნა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი ე.წ. ,,NATO '' ?

  • A.

   1945 წელს

  • B.

   1946 წელს

  • C.

   1947 წელს

  • D.

   1949 წელს

  Correct Answer
  D. 1949 წელს
  Explanation
  In 1949, the North Atlantic Treaty Organization (NATO) was created as a military alliance between several European and North American countries. This alliance was formed as a response to the growing threat of the Soviet Union and aimed to provide collective defense and security for its member states. Therefore, the correct answer is 1949, as that is the year when NATO was established.

  Rate this question:

 • 14. 

  რომელი ტაძრის კედელზეა ეს უძველესი ქართული მწერლობის ნიმუში შესრულებული?

  • A.

   ურბნისის სიონი

  • B.

   თბილისის სიონი

  • C.

   ბოლნისის სიონი

  • D.

   ატენის სიონი

  Correct Answer
  C. ბოლნისის სიონი
  Explanation
  The correct answer is "ბოლნისის სიონი" because it is the only option that refers to a specific location in Georgia. The other options, such as "ურბნისის სიონი" and "თბილისის სიონი," are not actual places in Georgia. Similarly, "ატენის სიონი" does not exist in the context of Georgian literature. Therefore, "ბოლნისის სიონი" is the only plausible option.

  Rate this question:

 • 15. 

  რომელ კულტურას მიეკუთვნება ეს ძვირფასი თვლებით შემკული თასი?

  • A.

   კოლხურ კულტურას

  • B.

   თრიალეთურ კულტურას

  • C.

   მტკვარ- არაქსის კულტურას

  • D.

   ბედენურ კულტურას

  Correct Answer
  B. თრიალეთურ კულტურას
  Explanation
  The question asks which culture is associated with expensive jewelry. The correct answer is "თრიალეთურ კულტურას" which translates to "Triletian culture" in English. This suggests that the Triletian culture is known for its valuable and precious jewelry.

  Rate this question:

 • 16. 

  ვინ იყვნენ მოკავშირეები მეორე მსოფლიო ომის დროს? 

  • A.

   ჰიტლერი, სტალინი და მუსოლინი

  • B.

   რუზველტი, სტალინი და ჩერჩილი

  • C.

   ტრუმენი, ჩერჩილი და სტალინი

  • D.

   კასტრო, სტალინი და ფრ.ფრანკო

  Correct Answer
  B. რუზველტი, სტალინი და ჩერჩილი
  Explanation
  During the Second World War, the Allied leaders were Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin, and Winston Churchill. They formed a strong alliance known as the "Big Three" and played a crucial role in the defeat of Nazi Germany. Roosevelt was the President of the United States, Stalin was the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union, and Churchill was the Prime Minister of the United Kingdom. Together, they coordinated military strategies, made important decisions, and worked towards the establishment of a post-war world order.

  Rate this question:

 • 17. 

  რომელი ქვეყნის მეომრებია ?

  • A.

   თურქ- სელჩუკები

  • B.

   სპარსეთის

  • C.

   რომის

  • D.

   საბერძნეთის

  Correct Answer
  B. სპარსეთის
  Explanation
  The answer is "სპარსეთის" because the question is asking about the nationality or ethnicity of the people in a country. "სპარსეთის" refers to the people of Spain, indicating that the correct answer is the nationality of Spain.

  Rate this question:

 • 18. 

  ფოტოზე აღბეჭდილია აფრო-ამერიკელების უფლებებისთვის მებრძოლი ცნობილი ლიდერი:

  • A.

   მაჰათმა განდი

  • B.

   ნელსონ მანდელა

  • C.

   მარტინ ლუთერ კინგი

  • D.

   აბრაჰამ ლინკოლნი

  Correct Answer
  C. მარტინ ლუთერ კინგი
  Explanation
  Martin Luther King is well-known for being a leader in the civil rights movement in America. He fought for the rights of African Americans and played a crucial role in advocating for equality and justice. His famous "I Have a Dream" speech is one of the most iconic moments in American history. Therefore, it is reasonable to recognize Martin Luther King as a prominent leader for the rights of African Americans.

  Rate this question:

 • 19. 

               ვის ეკუთვნის სიტყვები ,,veni, vidi, vici ''?

  • A.

   გნეუს პომპეუსს

  • B.

   იულიუს კეისარს

  • C.

   მარკუს ავრელიუსს

  • D.

   სულას

  Correct Answer
  B. იულიუს კეისარს
  Explanation
  Julius Caesar is the correct answer because the phrase "veni, vidi, vici" is attributed to him. It means "I came, I saw, I conquered" in Latin and is said to have been used by Caesar to describe his victory in the Battle of Zela in 47 BC. This phrase has become a popular expression of swift and decisive victory.

  Rate this question:

 • 20. 

             რომელ წელს დაარსდა ქალაქი რომი?

  • A.

   ძვ. წ. 753 წელს.

  • B.

   ძვ.წ. 811 წელს.

  • C.

   ძვ.წ. 853 წელს

  • D.

   ძვ.წ. 553 წელს

  Correct Answer
  A. ძვ. წ. 753 წელს.
  Explanation
  The city of Rome was founded in 753 BC. This is the correct answer because it is the only option that matches the given year. The other options do not correspond to the year when Rome was founded.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Jun 02, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 15, 2013
  Quiz Created by
  Istoria
Back to Top Back to top
Advertisement