Οι Αρχαίοι Έλληνες - 2.1 Ομηρική εποχή - Ιστορία Α' Λυκείου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 14,086
: 32 | Attempts: 1,944

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Οι Αρχαίοι Έλληνες - 2.1 Ομηρική εποχή - Ιστορία Α

Ιστορία Α Λυκείου - Οι Αρχαίοι Έλληνες - 2.1 Ομηρική εποχή


Questions and Answers
 • 1. 

  Η ομηρική εποχή ονομάζεται έτσι, διότι η μόνη πηγή για αυτήν είναι ο Όμηρος.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 76 (Κύρια πηγή... ομηρική εποχή).

  Rate this question:

 • 2. 

  Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός άρχισε το 1050 π.Χ. περ.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 78 (Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός: Τα ελληνικά φύλα... της Μ. Ασίας).

  Rate this question:

 • 3. 

  Τα ελληνικά φύλα κατά τον πρώτο αποικισμό εγκαταστάθηκαν στα ανατολικά παράλια της Μ. Ασίας και το δυτικό Αιγαίο. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 78 (Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός: Τα ελληνικά φύλα... της Μ. Ασίας).

  Rate this question:

 • 4. 

  Ολόκληρη η δυτική ακτή της Μ. Ασίας ονομάστηκε Ιωνία. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 78 (Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός: Η εξάπλωση των Ιώνων... Ιωνία).

  Rate this question:

 • 5. 

  Οι Δωριείς που εγκαταστάθηκαν στις νοτιοδυτικές ακτές της Μ. Ασίας ίδρυσαν τη δωρική εξάπολη. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 78-80 (Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός: Τέλος, ακολούθησε... Κνίδου).

  Rate this question:

 • 6. 

  Η βασικότερη κοινωνική μονάδα κατά την ομηρική εποχή ήταν η οικογένεια. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 80 (Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, β) Η κοινωνία: Στις πρώιμες... συγκρότησης). Η οικογένεια δεν ταυτίζεται με τον οίκο, αλλά συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν.

  Rate this question:

 • 7. 

  Οι άνθρωποι στην ομηρική εποχή χρησιμοποιούσαν ως ανταλλακτικό μέσο και τους δούλους. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 80 (Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, α) Η οικονομία: Μέτρο αναφοράς... δούλοι).

  Rate this question:

 • 8. 

  Τα μέλη του οίκου ήταν συγγενείς μεταξύ τους. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 80 (Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, α) Η οικονομία: Τα μέλη δηλαδή... παραγωγικές εργασίες). Τα εξαρτημένα μέλη δεν ανήκαν στην οικογένεια. Βλ. και παράθεμα 3.

  Rate this question:

 • 9. 

  Οι δούλοι κατά την ομηρική εποχή είναι κτήμα του οίκου. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 81 (Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, β) Η κοινωνία: Τέλος, οι δούλοι... του οίκου).

  Rate this question:

 • 10. 

  Η πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα στην ομηρική εποχή ήταν οι δημιουργοί.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 81 (Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, β) Η κοινωνία: Αυτοί αποτελούσαν... μιας περιοχής). Η πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα ήταν το πλήθος, η οποία εντασσόταν στο πλαίσιο του οίκου. Οι δημιουργοί ήταν ουσιαστικά εκτός του οίκου.

  Rate this question:

 • 11. 

  Οι Έλληνες που μιλούσαν την αιολική διάλεκτο εγκαταστάθηκαν

  • A. 

   σε μια περιοχή που ονομάστηκε Αιολία.

  • B. 

   στα νότια παράλια της Μ. Ασίας.

  • C. 

   στα νησιά Τένεδο και Λέσβο.

  • D. 

   στη Θεσσαλία.

  Correct Answer
  C. στα νησιά Τένεδο και Λέσβο.
  Explanation
  - σ. 78 (Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός: Ελληνικά φύλα... Αιολίς).

  Rate this question:

 • 12. 

  Οι Ίωνες μετακινήθηκαν προς τις νέες πατρίδες τους ξεκινώντας από

  • A. 

   την ανατολική Στερεά και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο.

  • B. 

   τις Κυκλάδες.

  • C. 

   την Ιωνία.

  • D. 

   τη Σάμο και τη Χίο.

  Correct Answer
  A. την ανατολική Στερεά και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο.
  Explanation
  - σ. 78 (Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός: Οι Ίωνες... νέες πόλεις).

  Rate this question:

 • 13. 

  Το Πανιώνιο που ίδρυσαν οι Ίωνες

  • A. 

   αποτελούνταν από δώδεκα φύλα.

  • B. 

   εξελίχθηκε σε βάρος των άλλων φύλων.

  • C. 

   εκτεινόταν σε όλη την Ιωνία.

  • D. 

   ήταν θρησκευτική ένωση.

  Correct Answer
  D. ήταν θρησκευτική ένωση.
  Explanation
  - σ. 78 (Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός: Αυτές οι πόλεις... Μυκάλης).

  Rate this question:

 • 14. 

  Η δωρική εξάπολη που ίδρυσαν οι Δωριείς

  • A. 

   είχε ως κέντρο το ιερό του Απόλλωνα στο ακρωτήριο της Μυκάλης.

  • B. 

   συμπεριελάμβανε όλες τις πόλεις που ίδρυσαν οι Δωριείς κατά τον πρώτο αποικισμό.

  • C. 

   ήταν ένα φυλετικό κράτος.

  • D. 

   συμπεριελάμβανε τρεις δωρικές πόλεις της Ρόδου.

  Correct Answer
  D. συμπεριελάμβανε τρεις δωρικές πόλεις της Ρόδου.
  Explanation
  - σ. 80 (Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός: Οι πόλεις Ιαλισός... Κνίδου).

  Rate this question:

 • 15. 

  Τα ελληνικά φύλα που μετανάστευσαν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στις μικρασιατικές ακτές

  • A. 

   απέκτησαν μόνιμες εγκαταστάσεις και περιορίστηκαν σε αυτές.

  • B. 

   αναμίχθηκαν μόνο μεταξύ τους.

  • C. 

   απέκτησαν μετά από καιρό μόνιμες εγκαταστάσεις και επεκτάθηκαν στην ενδοχώρα.

  • D. 

   αναμίχθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις και με ντόπιους πληθυσμούς.

  Correct Answer
  D. αναμίχθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις και με ντόπιους πληθυσμούς.
  Explanation
  - σ. 80 (Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός: Σε ορισμένες περιπτώσεις... πληθυσμούς).

  Rate this question:

 • 16. 

  Οι δημιουργοί στην ομηρική εποχή

  • A. 

   ήταν εξαρτημένοι από έναν οίκο.

  • B. 

   ήταν περιουσία των ευγενών.

  • C. 

   ήταν εξαρτημένοι από οίκους μίας περιοχής.

  • D. 

   ήταν ειδικευμένοι τεχνίτες.

  Correct Answer(s)
  C. ήταν εξαρτημένοι από οίκους μίας περιοχής.
  D. ήταν ειδικευμένοι τεχνίτες.
  Explanation
  - σ. 81 (Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, β) Η κοινωνία: Ανεξάρτητοι... μιας περιοχής).

  Rate this question:

 • 17. 

  Τα φυλετικά κράτη 

  • A. 

   ήταν οργανωμένα με φυλετικά κριτήρια.

  • B. 

   συγκροτούνται από ανθρώπους που έχουν κοινή καταγωγή.

  • C. 

   προέρχονται ενίοτε από τμήματα φύλων που είτε διασπώνται είτε ενώνονται.

  • D. 

   αποκτούν αμέσως πολιτική οργάνωση.

  Correct Answer(s)
  A. ήταν οργανωμένα με φυλετικά κριτήρια.
  B. συγκροτούνται από ανθρώπους που έχουν κοινή καταγωγή.
  C. προέρχονται ενίοτε από τμήματα φύλων που είτε διασπώνται είτε ενώνονται.
  Explanation
  - σ. 81 (Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, γ) Η πολιτική οργάνωση: Οι πρώτες ελληνικές κοινωνίες... πολιτική τους οργάνωση).

  Rate this question:

 • 18. 

  Η βουλή των γερόντων

  • A. 

   συζητούσε τα θέματα για τα οποία θα αποφάσιζε ο βασιλιάς.

  • B. 

   συμβούλευε τον βασιλιά, ο οποίος αποφάσιζε.

  • C. 

   αποτελούνταν αποκλειστικά από πολεμιστές.

  • D. 

   αποτελούνταν αποκλειστικά από ευγενείς.

  Correct Answer(s)
  B. συμβούλευε τον βασιλιά, ο οποίος αποφάσιζε.
  D. αποτελούνταν αποκλειστικά από ευγενείς.
  Explanation
  - σ. 82 (Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, γ) Η πολιτική οργάνωση: Δίπλα στο βασιλιά... τη βασιλική εξουσία).

  Rate this question:

 • 19. 

  Η γραφή των ομηρικών χρόνων

  • A. 

   διαφέρει από τη γραμμική Β΄ ως προς το ότι δε γραφόταν σε πήλινες πλάκες.

  • B. 

   διαφέρει από τη γραμμική Β΄ ως προς το ότι δεν ήταν συλλαβική.

  • C. 

   ήταν προσαρμογή του ελλιπούς φοινικικού αλφαβήτου.

  • D. 

   εμφανίστηκε στα τέλη του 8ου αι. π.Χ.

  Correct Answer(s)
  B. διαφέρει από τη γραμμική Β΄ ως προς το ότι δεν ήταν συλλαβική.
  C. ήταν προσαρμογή του ελλιπούς φοινικικού αλφαβήτου.
  Explanation
  - σ. 82-83 (Ο πολιτισμός: Για τρεις περίπου αιώνες... φοινικικό αλφάβητο).

  Rate this question:

 • 20. 

  Τα ομηρικά έπη

  • A. 

   ήταν πρωτότυπη δημιουργία του Ομήρου.

  • B. 

   συγγράφτηκαν ταυτόχρονα.

  • C. 

   βασίζονται σε δύο διαφορετικά θέματα.

  • D. 

   το περιεχόμενό τους σχετίζεται με μυκηναϊκά τραγούδια.

  Correct Answer(s)
  C. βασίζονται σε δύο διαφορετικά θέματα.
  D. το περιεχόμενό τους σχετίζεται με μυκηναϊκά τραγούδια.
  Explanation
  - σ. 83 (Από τη μυκηναϊκή... του 7ου αι. π.Χ.).

  Rate this question:

 • 21. 

  Η ομηρική εποχή διήρκεσε από τον 11ο αι. π.Χ. έως τον 8ο αι. π.Χ. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 76

  Rate this question:

 • 22. 

  Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός ολοκληρώθηκε έως το 900 π.Χ. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 78 (Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός: Τα ελληνικά φύλα... της Μ. Ασίας).

  Rate this question:

 • 23. 

  Η γραφή επανεμφανίζεται στον ελλαδικό χώρο στα τέλη του 9ου ή στις αρχές του 8ου αι. π.Χ. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 82 (Ο πολιτισμός: Ωστόσο,... στον ελλαδικό χώρο).

  Rate this question:

 • 24. 

  Τα ιερά που αργότερα απέκτησαν πανελλήνιο χαρακτήρα ιδρύθηκαν κατά την ομηρική εποχή. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 83 (Την ομηρική εποχή... πανελλήνιο χαρακτήρα).

  Rate this question:

 • 25. 

  Τα τραγούδια που απετέλεσαν τη βάση για τα θέματα των ομηρικών επών συντέθηκαν κατά την ομηρική εποχή. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 83 (Από τη μυκηναϊκή... τα ομηρικά έπη).

  Rate this question:

 • 26. 

  Τα ομηρικά έπη συντέθηκαν από το 750 π.Χ. περ. έως πιθανόν τις αρχές του επόμενου αιώνα. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 83 (Η παράδοση... του 7ου αι. π.Χ.).

  Rate this question:

 • 27. 

  Η τέχνη της ομηρικής εποχής ονομάζεται μικροτεχνία. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 83 (Η τέχνη... γεωμετρική).

  Rate this question:

 • 28. 

  Τα φύλα που ακολούθησαν τους Ίωνες στη μετακίνησή τους ήταν κυρίως οι Δόλοπες, οι Μολοσσοί, οι Αρκάδες, οι Φωκαείς και οι Μάγνητες. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 78 (Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός: Οι Ίωνες... νέες πόλεις). Οι Φωκαείς δεν ταυτίζονται με τους Φωκείς.

  Rate this question:

 • 29. 

  Οι Δωριείς που μετακινήθηκαν κατά τον πρώτο αποικισμό αποχώρησαν από την Πελοπόννησο. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 78-80 (Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός: Τέλος,... ακτές της Μ. Ασίας).

  Rate this question:

 • 30. 

  Τα νησιά που αποικίστηκαν από τα διάφορα ελληνικά φύλα κατά τον πρώτο αποικισμό ήταν κυρίως η Τένεδος, η Λέσβος, η Σάμος, η Χίος, η Ρόδος και η Κως. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 78-80 (Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός: Ελληνικά φύλα... Κνίδου).

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.