Οι Αρχαίοι Έλληνες - 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) - Ιστορία Α' Λυκείου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 14,086
: 64 | Attempts: 3,358

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Οι Αρχαίοι Έλληνες - 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) - Ιστορία Α

Ιστορία Α' Λυκείου - Οι Αρχαίοι Έλληνες - 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.)


Questions and Answers
 • 1. 

  Η αρχαϊκή εποχή ονομάζεται έτσι, διότι ήταν παλιά σε σχέση με την κλασική. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 84 (Αρχαϊκή εποχή: Οι ερευνητές... του ελληνικού κόσμου).

  Rate this question:

 • 2. 

  Η πόλις και το άστυ είναι τα δύο συστατικά στοιχεία της πόλης-κράτους από γεωγραφική άποψη. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 84 (Η γένεση της πόλης-κράτους: Έτσι η πόλη-κράτος... το πολίτευμα).

  Rate this question:

 • 3. 

  Η αυτάρκεια μίας πόλης-κράτους σήμαινε την παραγωγή με στόχο την κάλυψη των αναγκών της.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 85 (Η γένεση της πόλης-κράτους: Οι πολίτες δηλαδή... της πόλης τους).

  Rate this question:

 • 4. 

  Οι βασικές επιδιώξεις των πόλεων-κρατών έδωσαν την ώθηση για να δημιουργηθεί ο πολιτισμός των αρχαίων Ελλήνων. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 85 (Η σημασία του θεσμού της πόλης-κράτους: Οι επιδιώξεις αυτές...της πολιτισμικής τους πορείας).

  Rate this question:

 • 5. 

  Οι πόλεις της Μεσοποταμίας δεν είχαν σπουδαία πολιτιστική ανάπτυξη. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 85-86 (Η σημασία του θεσμού της πόλης-κράτους: Από την 4η χιλιετία... δραστηριότητα).

  Rate this question:

 • 6. 

  Οι πρώτες πόλεις-κράτη, κατά μία εκδοχή, ιδρύθηκαν στη Μ. Ασία. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 86 (Η οικονομική και κοινωνική οργάνωση: Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή... του πρώτου αποικισμού).

  Rate this question:

 • 7. 

  Η πολιτική συνένωση φύλων, κοινοτήτων ή κωμών ονομάζεται συνοικισμός. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 86 (Η οικονομική και κοινωνική οργάνωση: Στον ελλαδικό χώρο... για συνοικισμό).

  Rate this question:

 • 8. 

  Η κρίση του ομηρικού κόσμου εμφανίστηκε λίγο πριν το 900 π.Χ. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 87 (Η κρίση του ομηρικού κόσμου: Προς τα τέλη... από την εκμετάλλευση της γης).

  Rate this question:

 • 9. 

  Τα ονόματα αγαθοί, άριστοι, ευπατρίδες και εσθλοί φανερώνουν την οικονομική κατάσταση των ευγενών της αρχαϊκής εποχής. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 87 (Η κρίση του ομηρικού κόσμου: Ήταν γνωστοί... κοινωνική τους υπόσταση).

  Rate this question:

 • 10. 

  Οι ευγενείς στήριζαν τη δύναμή τους στην κατοχή γης και για αυτό αφιέρωναν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στην καλλιέργεια της γης. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 87 (Η κρίση του ομηρικού κόσμου: Η δύναμή τους... ιππείς). Μολονότι η δύναμή τους προερχόταν από την κατοχή γης, οι ίδιοι δεν ασχολούνταν με την καλλιέργεια των χωραφιών τους. Αυτό το είχαν αναλάβει οι εξαρτημένοι πολίτες ή οι δούλοι.

  Rate this question:

 • 11. 

  Η κρίση των ομηρικών χρόνων

  • A. 

   ήταν από την αρχή οικονομική.

  • B. 

   είχε από την αρχή πολιτικό χαρακτήρα και αργότερα απέκτησε οικονομικό.

  • C. 

   είχε ως βάση της την αύξηση των πολιτών στις ομηρικές κοινότητες.

  • D. 

   είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των εκτάσεων και των μέσων εκμετάλλευσης.

  Correct Answer
  C. είχε ως βάση της την αύξηση των πολιτών στις ομηρικές κοινότητες.
  Explanation
  - σ. 87 (Η κρίση του ομηρικού κόσμου: Προς τα τέλη... της γης).

  Rate this question:

 • 12. 

  Στις κοινωνίες των πόλεων-κρατών, ο στρατός

  • A. 

   αποτελούνταν από το πλήθος.

  • B. 

   συμπεριελάμβανε κυρίως το ιππικό των ευγενών.

  • C. 

   ήταν αποκλειστική υπόθεση του βασιλιά.

  • D. 

   ήταν αποκλειστική υπόθεση των ευγενών.

  Correct Answer
  A. αποτελούνταν από το πλήθος.
  Explanation
  - σ. 87 (Η κρίση του ομηρικού κόσμου: Η έλλειψη ίσως οργανωμένου στρατού... ιππείς).

  Rate this question:

 • 13. 

  Ο όχλος των αρχαϊκών κοινωνιών

  • A. 

   είχαν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα με τους ευγενείς.

  • B. 

   ήταν πολίτες της πόλης-κράτους, όπως και οι ευγενείς.

  • C. 

   είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον στρατό.

  • D. 

   ήταν αποκλειστικά βιοτέχνες, έμποροι και ναυτικοί.

  Correct Answer
  B. ήταν πολίτες της πόλης-κράτους, όπως και οι ευγενείς.
  Explanation
  - σ. 87 (Η κρίση του ομηρικού κόσμου: Στις πόλεις-κράτη... με τους ευγενείς).

  Rate this question:

 • 14. 

  Οι σχέσεις μεταξύ μίας μητρόπολης με τις αποικίες της

  • A. 

   ήταν πότε καλές πότε κακές.

  • B. 

   σε μερικές περιπτώσεις χαρακτηρίζονταν από υποτέλεια.

  • C. 

   ήταν πάντα εχθρικές.

  • D. 

   εξαρτώνταν από την περίπτωση.

  Correct Answer
  D. εξαρτώνταν από την περίπτωση.
  Explanation
  - σ. 88 (Ο δεύτερος αποικισμός: Οι δεσμοί με τις μητέρες-πόλεις... εχθρικές).

  Rate this question:

 • 15. 

  Ο δεύτερος ελληνικός αποικισμός

  • A. 

   παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τον πρώτο.

  • B. 

   επέφερε την εξάπλωση των Ελλήνων στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο.

  • C. 

   επέφερε την επανασύνδεση Ελλήνων και Φοινίκων.

  • D. 

   είχε αποκλειστικά οικονομικά αίτια.

  Correct Answer
  B. επέφερε την εξάπλωση των Ελλήνων στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο.
  Explanation
  - σ. 89 (Από τα μέσα... των Φοινίκων). Τα αίτια δεν ήταν αποκλειστικά οικονομικά, αφού σχετίζονται και με τις πολιτικές κρίσεις στις πόλεις και με τις γνώσεις και τον χαρακτήρα των Ελλήνων.

  Rate this question:

 • 16. 

  Οι ευγενείς στην εποχή της ομηρικής κρίσης

  • A. 

   ήταν οι μόνοι κάτοχοι γης.

  • B. 

   ήταν αφοσιωμένοι στη σωματική άσκηση και στην εκτροφή αλόγων.

  • C. 

   ήταν εκτός των άλλων και ιππείς.

  • D. 

   ασχολούνταν περισσότερο με τη σωματική άσκηση και τη πνευματική καλλιέργεια.

  Correct Answer(s)
  C. ήταν εκτός των άλλων και ιππείς.
  D. ασχολούνταν περισσότερο με τη σωματική άσκηση και τη πνευματική καλλιέργεια.
  Explanation
  - σ. 87 (Η κρίση του ομηρικού κόσμου: Η δύναμή τους... ακτημόνων). Κάτοχοι γης ήταν και μικροί καλλιεργητές.

  Rate this question:

 • 17. 

  Οι δούλοι αυξήθηκαν κατά την αρχαϊκή εποχή, επειδή

  • A. 

   αναπτύχθηκαν οι πόλεις-κράτη.

  • B. 

   οι πολίτες θεωρούσαν ότι οι χειρωνακτικές εργασίες ήταν υποτιμητικές.

  • C. 

   οι πολίτες θεωρούσαν ότι έπρεπε να ασχολούνται μόνο με τα κοινά.

  • D. 

   πολλοί δεν μπορούσαν εξοφλήσουν τα χρέη τους προς τους ευγενείς.

  Correct Answer(s)
  C. οι πολίτες θεωρούσαν ότι έπρεπε να ασχολούνται μόνο με τα κοινά.
  D. πολλοί δεν μπορούσαν εξοφλήσουν τα χρέη τους προς τους ευγενείς.
  Explanation
  - σ. 87 (Η κρίση του ομηρικού κόσμου: Τα πρώτα στάδια... στη Σπάρτη).

  Rate this question:

 • 18. 

  Οι λύσεις που δόθηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης στην πρώιμη αρχαϊκή εποχή

  • A. 

   ακολουθήθηκαν από το σύνολο του ελληνικού κόσμου.

  • B. 

   εφαρμόστηκαν μόνο από πόλεις-κράτη του ελλαδικού χώρου.

  • C. 

   βοήθησαν τους πολίτες να ξεπεράσουν τους περιορισμούς του οίκου.

  • D. 

   εφαρμόστηκαν σε μερικές πόλεις-κράτη συνδυαστικά.

  Correct Answer(s)
  C. βοήθησαν τους πολίτες να ξεπεράσουν τους περιορισμούς του οίκου.
  D. εφαρμόστηκαν σε μερικές πόλεις-κράτη συνδυαστικά.
  Explanation
  - σ. 87-88 (Η αντιμετώπιση της κρίσης: Η οικονομική κρίση... με την ίδρυση αποικιών).

  Rate this question:

 • 19. 

  Κάποια από τα αίτια του δεύτερου ελληνικού αποικισμού

  • A. 

   σχετίζονταν με την πληθυσμιακή αύξηση.

  • B. 

   σχετίζονταν με τις προηγούμενες ναυτικές επιχειρήσεις των Ελλήνων.

  • C. 

   αφορούσαν στην έλλειψη συγκεκριμένων αγαθών.

  • D. 

   είναι καταγεγραμμένα με σαφήνεια στην Οδύσσεια.

  Correct Answer(s)
  A. σχετίζονταν με την πληθυσμιακή αύξηση.
  B. σχετίζονταν με τις προηγούμενες ναυτικές επιχειρήσεις των Ελλήνων.
  C. αφορούσαν στην έλλειψη συγκεκριμένων αγαθών.
  Explanation
  - σ. 89 (η στενοχωρία... Οδύσσεια).

  Rate this question:

 • 20. 

  Οι Έλληνες στις νέες τους πατρίδες

  • A. 

   μετέφεραν τη θρησκεία τους.

  • B. 

   ακολούθησαν τις αισθητικές αντιλήψεις που είχαν στις μητροπόλεις.

  • C. 

   προσπάθησαν να κάνουν επιστημονικά πειράματα.

  • D. 

   δέχθηκαν επιρροές από τους κατοίκους των περιοχών όπου αποίκισαν.

  Correct Answer(s)
  A. μετέφεραν τη θρησκεία τους.
  B. ακολούθησαν τις αισθητικές αντιλήψεις που είχαν στις μητροπόλεις.
  D. δέχθηκαν επιρροές από τους κατοίκους των περιοχών όπου αποίκισαν.
  Explanation
  - σ. 89 (Όλα τα στοιχεία... και πήραν).

  Rate this question:

 • 21. 

  Το εμπόριο κατά την πρώιμη αρχαϊκή περίοδο άλλαξε χαρακτήρα. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - 92 (Ο δεύτερος αποικισμός: Το εμπόριο... νομίσματος).

  Rate this question:

 • 22. 

  Η αριστοκρατικά οργανωμένη κοινωνία περιήλθε σε κρίση εξαιτίας της ανάπτυξης της δουλείας. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 92 (Ο δεύτερος αποικισμός: Η δουλεία, τέλος,... οικονομικής ανάπτυξης). Η δουλεία ήταν παράγοντας της οικονομικής ανάπτυξης και η οικονομική ανάπτυξη αυτή με τη σειρά της ήταν αίτιο της κρίσης της αριστοκρατικής κοινωνίας. Επομένως, είναι ένας δευτερογενής παράγοντας, όχι άμεσο αίτιο.

  Rate this question:

 • 23. 

  Για πρώτη φορά στην ιστορία, στην αρχαϊκή εποχή χρησιμοποιήθηκαν δούλοι οι οποίοι ανταλλάσσονταν μόνο με άργυρο. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 92 (Ο δεύτερος αποικισμός: Για πρώτη φορά... ανάπτυξης). Η ονομασία αργυρώνητοι προέρχεται από τη λέξη «άργυρος», επειδή τα περισσότερα νομίσματα της εποχής ήταν από αυτό το μέταλλο. Οι ανταλλαγές όμως δε γίνονταν με το μέταλλο αυτό καθεαυτό, ούτε όλα τα νομίσματα ήταν από άργυρο.

  Rate this question:

 • 24. 

  Σε κάθε πόλη-κράτος ακολουθήθηκε το ίδιο θεωρητικό σχήμα μεταβολής των πολιτευμάτων. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 92 (Τα πολιτεύματα: Είναι ευνόητο... σε κάθε πόλη-κράτος).

  Rate this question:

 • 25. 

  Στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, το πολίτευμα παρέμεινε σταθερό μόνο σε λίγες περιοχές. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 92 (Τα πολιτεύματα: Το πολίτευμα της βασιλείας... Μακεδονία κ.ά.).

  Rate this question:

 • 26. 

  Οι πόλεις-κράτη δημιουργήθηκαν την περίοδο της κρίσης της βασιλείας. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 92 (Τα πολιτεύματα: Η δημιουργία των πόλεων-κρατών... αριστοκρατικών πολιτευμάτων).

  Rate this question:

 • 27. 

  Όσοι συμμετείχαν στην οπλιτική φάλαγγα απαίτησαν πολιτική ισότητα. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 93 (Η φάλαγγα των οπλιτών... εξουσίας).

  Rate this question:

 • 28. 

  Οι κοινωνικές συγκρούσεις στα τέλη του 7ου αι. π.Χ. και στις αρχές του 6ου αι. π.Χ. ήταν μεταξύ ευγενών και πλουσίων. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 93 (Στα τέλη... ιδιαίτερα σκληροί).

  Rate this question:

 • 29. 

  Οι νομοθέτες ήταν κυρίως αριστοκρατικής καταγωγής. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 93 (Η καταγραφή... των ευγενών).

  Rate this question:

 • 30. 

  Στο τιμοκρατικό πολίτευμα οι πολίτες συμμετείχαν στην εξουσία ανάλογα με την τιμή που είχαν στην κοινωνία. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 93 (Το πολίτευμα... το εισόδημα).

  Rate this question:

 • 31. 

  Οι πρώτοι φιλόσοφοι της αρχαϊκής εποχής 

  • A. 

   επιχειρούσαν να εξηγήσουν τη συμπεριφορά του κόσμου.

  • B. 

   προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τη δημιουργία του ανθρώπου.

  • C. 

   κατάγονταν κυρίως από τη Μικρά Ασία.

  • D. 

   επιχειρούσαν να αφηγηθούν την ιστορία της γραφής.

  Correct Answer
  C. κατάγονταν κυρίως από τη Μικρά Ασία.
  Explanation
  - σ. 95 (Οι πρώτες πνευματικές... αποικιακό). Οι προσπάθειές τους σχετίζονταν με τη δημιουργία του κόσμου και τα ήθη και έθιμα των λαών (όχι τη δημιουργία του ανθρώπου). Δημιούργησαν επίσης κείμενα που για πρώτη φορά είχαν ιστορικό ενδιαφέρον, μιλούσαν για το παρελθόν (δείγματα ιστορικής γραφής).

  Rate this question:

 • 32. 

  Οι αρχαϊκοί καλλιτέχνες 

  • A. 

   ήταν κυρίως αρχιτέκτονες.

  • B. 

   εργάζονταν σε δύο αρχιτεκτονικούς ρυθμούς.

  • C. 

   είχαν αρχικά επιρροές από ξένους λαούς.

  • D. 

   ήταν από την Ανατολή.

  Correct Answer
  C. είχαν αρχικά επιρροές από ξένους λαούς.
  Explanation
  - σ. 94 (Ο πολιτισμός: Η τέχνη, στην αρχή,... αισθητικές αντιλήψεις).

  Rate this question:

 • 33. 

  Οι περσικοί πόλεμοι στις αρχές του 5ου αι. π.Χ.

  • A. 

   είχαν ως αφορμή την περσική επεκτατικότητα.

  • B. 

   είχαν ως αφορμή την καταστροφή του στόλου των Περσών στον Άθω.

  • C. 

   είχαν ως αίτιο την ιωνική επανάσταση.

  • D. 

   είχαν ως αίτιο την περσική επεκτατικότητα.

  Correct Answer
  D. είχαν ως αίτιο την περσική επεκτατικότητα.
  Explanation
  - σ. 96 (Στη διάρκεια... Περσών βασιλέων). Η ιωνική επανάσταση ήταν η αφορμή.

  Rate this question:

 • 34. 

  Οι Πέρσες θέλοντας να τιμωρήσουν τους Έλληνες που βοήθησαν στην εξέγερση των Ιώνων

  • A. 

   οργάνωσαν την εκστρατεία του 481 π.Χ.

  • B. 

   οργάνωσαν ναυτική εκστρατεία.

  • C. 

   πολέμησαν εναντίον των Ελλήνων της Θράκης και της Μακεδονίας.

  • D. 

   πολέμησαν όλους τους Έλληνες στον Μαραθώνα.

  Correct Answer
  B. οργάνωσαν ναυτική εκστρατεία.
  Explanation
  - σ. 96 (Η πρώτη οργανωμένη... στην εξέγερσή τους). Στην πρώτη εκστρατεία του 492 π.Χ. ο περσικός στρατός υποχρέωσε τους Έλληνες της Θράκης και της Μακεδονίας σε υποταγή χωρίς μάχη. Στον Μαραθώνα πολέμησαν μόνο οι Αθηναίοι και οι Πλαταιείς.

  Rate this question:

 • 35. 

  Η εκστρατεία του Ξέρξη

  • A. 

   έληξε άδοξα.

  • B. 

   ήταν εκστρατεία πεζικού και ιππικού.

  • C. 

   στόχευε στην κατάκτηση της Αθήνας και της Ερέτριας.

  • D. 

   επεκτάθηκε στη Σικελία.

  Correct Answer
  A. έληξε άδοξα.
  Explanation
  - σ. 96-97 (Μέσα από μια σειρά... τον ελλαδικό χώρο (480-479 π.Χ.).

  Rate this question:

 • 36. 

  Ανάμεσα στους παράγοντες που οδήγησαν στην κρίση της αριστοκρατικής κοινωνίας ήταν

  • A. 

   η ανάπτυξη του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας.

  • B. 

   η συγκρότηση νέων κοινωνικών ομάδων.

  • C. 

   η διεκδίκηση της εξουσίας από το πλήθος.

  • D. 

   η επινόηση της οπλιτικής φάλαγγας.

  Correct Answer(s)
  A. η ανάπτυξη του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας.
  C. η διεκδίκηση της εξουσίας από το πλήθος.
  D. η επινόηση της οπλιτικής φάλαγγας.
  Explanation
  - σ. 89-92/ 92-93 (Ο δεύτερος αποικισμός: Η οικονομική κρίση αντιμετωπίστηκε... πέρασε κρίση./ Τα πολιτεύματα: Στην κρίση της αριστοκρατικής δομής... εξουσίας).

  Rate this question:

 • 37. 

  Στο ολιγαρχικό πολίτευμα 

  • A. 

   συμμετέχουν στην εξουσία οι άριστοι.

  • B. 

   συμμετέχουν στην εξουσία μόνο οι πλούσιοι έμποροι, βιοτέχνες και ναυτικοί.

  • C. 

   διατηρήθηκαν οι κοινωνικές συγκρούσεις.

  • D. 

   οδήγησε και η εμφάνιση της νομοθεσίας.

  Correct Answer(s)
  C. διατηρήθηκαν οι κοινωνικές συγκρούσεις.
  D. οδήγησε και η εμφάνιση της νομοθεσίας.
  Explanation
  - σ. 93 (Με την καταγραφή των νόμων... τη δική τους εξουσία).

  Rate this question:

 • 38. 

  Οι τύραννοι στην αρχαιότητα

  • A. 

   ήταν ευγενικοί άνθρωποι.

  • B. 

   ήταν πρόσωπα αρεστά στους φτωχούς.

  • C. 

   σε ορισμένες περιπτώσεις φρόντισαν για την ανάπτυξη της πόλης.

  • D. 

   τις περισσότερες φορές βιάστηκαν να φύγουν.

  Correct Answer(s)
  B. ήταν πρόσωπα αρεστά στους φτωχούς.
  C. σε ορισμένες περιπτώσεις φρόντισαν για την ανάπτυξη της πόλης.
  Explanation
  - σ. 93 (Τέτοια πρόσωπα... συνθηκών ζωής των πολιτών).

  Rate this question:

 • 39. 

  Η εκκλησία του δήμου

  • A. 

   ήταν θεσμός που εμφανίζεται μόνο στη δημοκρατία.

  • B. 

   ήταν το πολιτειακό όργανο με τη μεγαλύτερη σημασία στο δημοκρατικό πολίτευμα.

  • C. 

   ήταν το πολιτειακό όργανο στο οποίο συμμετείχαν μόνο οι ενήλικες κάτοικοι μίας πόλης-κράτους.

  • D. 

   αποτελούνταν από ενήλικες με πολιτικά δικαιώματα.

  Correct Answer(s)
  B. ήταν το πολιτειακό όργανο με τη μεγαλύτερη σημασία στο δημοκρατικό πολίτευμα.
  D. αποτελούνταν από ενήλικες με πολιτικά δικαιώματα.
  Explanation
  - σ. 94 (Τα πολιτεύματα: Στο δημοκρατικό... δικαιώματα).

  Rate this question:

 • 40. 

  Στα τέλη περ. του 6ου αι. π.Χ.

  • A. 

   οι περισσότερες πόλεις-κράτη που είχαν τυραννίδα απέκτησαν ολιγαρχία.

  • B. 

   οι περισσότερες πόλεις-κράτη απέκτησαν δημοκρατία.

  • C. 

   στην Αθήνα συντελέστηκαν μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν στη δημοκρατία.

  • D. 

   έζησε στην Αθήνα ο νομοθέτης Κλεισθένης.

  Correct Answer(s)
  A. οι περισσότερες πόλεις-κράτη που είχαν τυραννίδα απέκτησαν ολιγαρχία.
  C. στην Αθήνα συντελέστηκαν μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν στη δημοκρατία.
  D. έζησε στην Αθήνα ο νομοθέτης Κλεισθένης.
  Explanation
  - σ. 94 (Τα πολιτεύματα: Μετά την πτώση... μεταρρύθμιση του Κλεισθένη).

  Rate this question:

 • 41. 

  Τα πρώτα στάδια της ιστορικής πορείας των πόλεων-κρατών συνδέονται με την άνοδο των αρίστων και την ανάπτυξη της δουλείας. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 87/ 92 (Η κρίση του ομηρικού κόσμου: Τα πρώτα στάδια της ιστορικής πορείας... της δουλείας. Τα πολιτεύματα: Ο ιστορικός βίος... αριστοκρατικών πολιτευμάτων).

  Rate this question:

 • 42. 

  Οι ελληνικές πόλεις-κράτη έρχονταν πολλές φορές σε συγκρούσεις μεταξύ τους εξαιτίας της διάθεσης να υπερασπιστούν την ιδιαίτερη πατρίδα τους.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 85 (Η σημασία του θεσμού της πόλης-κράτους: Η μορφή αυτή του πατριωτισμού... την ένωσή τους).

  Rate this question:

 • 43. 

  Οι νέες κοινωνικές κατηγορίες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας του αποικισμού προέρχονταν από τον όχλο των ομηρικών κοινωνιών

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 87/ 92 (Η κρίση του ομηρικού κόσμου: Στις πόλεις-κράτη... με τους ευγενείς./ Ο δεύτερος αποικισμός: Οι οικονομικές μεταβολές... της εξουσίας).

  Rate this question:

 • 44. 

  Οι συνέπειες του αποικισμού ήταν μόνο αρνητικές για τους γηγενείς. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 89 (Από τα μέσα... λατινικού).

  Rate this question:

 • 45. 

  Η κρίση των αριστοκρατικών κοινωνιών αντιμετωπίστηκε με συγκρούσεις μεταξύ των ευγενών, και μεταξύ πλουσίων και πλήθους. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 93 (Στα τέλη... σκληροί). Η κρίση αυτή εκδηλώθηκε με τις συγκρούσεις, δεν αντιμετωπίστηκε με αυτές.

  Rate this question:

 • 46. 

  Η Αθήνα αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ελληνικής πόλης-κράτους ως προς την εναλλαγή των πολιτευμάτων. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 94 (Τα πολιτεύματα: Μετά την πτώση... του Κλεισθένη).

  Rate this question:

 • 47. 

  Τα ποιητικά κείμενα της αρχαϊκής εποχής διαφέρουν ως προς το ύφος τους από αυτά της ομηρικής. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 94 (Ο πολιτισμός: Την αρχαϊκή εποχή... συναισθήματα).

  Rate this question:

 • 48. 

  Οι βασικοί τύποι στην αρχαϊκή πλαστική είναι οι κούροι και οι κόρες. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 94-95 (Ο πολιτισμός: Στους αρχαϊκούς χρόνους... ερυθρόμορφο ρυθμό). Πλαστική και γλυπτική γενικά ταυτίζονται.

  Rate this question:

 • 49. 

  Στην αρχαϊκή εποχή οι φιλοσοφικές θεωρίες διαδόθηκαν από την Ιωνία μόνο στις αποικίες. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 95 (Οι πρώτες πνευματικές... αποικιακό).

  Rate this question:

 • 50. 

  Στην αρχαϊκή εποχή κάθε θεός έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε κάθε πόλη. 

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 95 (Τα χαρακτηριστικά... τη Δήλο κ.ά.).

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.