Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330 – 717) - Ιστορία Β' Γυμνασίου

30 | Total Attempts: 2031

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330 – 717) - Ιστορία Β

Ιστορία Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1ο - Ενότητα Ι


Questions and Answers
 • 1. 
  Το Βυζάντιο συνδέει την ύπαρξη του με τον όνομα του Κωνσταντίνου Α’.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Ο Κωνσταντίνος αναγνώρισε το δικαίωμα άσκησης της χριστιανικής λατρείας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Ο Κωνσταντίνος όσον αφορά τη διοίκηση, προχώρησε στη διάκριση της πολιτικής από τη στρατιωτική εξουσία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Ο Κωνσταντίνος εφάρμοσε το σύστημα της τετραρχίας στην αυτοκρατορία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Ο Κωνσταντίνος έκοψε και έθεσε σε κυκλοφορία ένα πολύ ισχυρό νόμισμα. Το νόμισμα αυτό ήταν κατασκευασμένο από:
  • A. 

   άργυρο

  • B. 

   χρυσό

  • C. 

   κασσίτερο

 • 6. 
  Ο Κωνσταντίνος έμεινε μονοκράτορας στην αυτοκρατορία μετά από τη νικηφόρα μάχη του απέναντι στον:
  • A. 

   Μαξέντιο

  • B. 

   Βάλεντα

  • C. 

   Λικίνιο

  • D. 

   Ονόριο

 • 7. 
  Ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στο Βυζάντιο επειδή:
  • A. 

   Η ανατολή διέθετε ακμαίο πληθυσμό και οικονομία

  • B. 

   Στην ανατολή υπήρχαν περισσότερο συμπαγείς χριστιανικοί πληθυσμοί

  • C. 

   Οι θρησκευτικές έριδες στην ανατολή ήταν σε όξυνση

  • D. 

   όλα τα παραπάνω

 • 8. 
  Η ρυμοτομία του Βυζαντίου ακολούθησε τα πρότυπα της Ιταλίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης τελέστηκαν στις:
  • A. 

   11 Μαΐου 331

  • B. 

   11 Μαΐου 330

  • C. 

   11 Ιουνίου 330

  • D. 

   11 Ιουνίου 331

  • E. 

   δεν έγιναν επίσημα εγκαίνια

 • 10. 
  Ο Κωνσταντίνος νίκησε τον Μαξέντιο το:
  • A. 

   310

  • B. 

   312

  • C. 

   313

  • D. 

   324

 • 11. 
  Το διάταγμα των Μεδιολάνων που συνομολογήθηκε το 313 προέβλεπε ότι  ο χριστιανισμός είναι η επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 12. 
  Η οικουμενική σύνοδος στη Νίκαια της Βιθυνίας συγκλήθηκε από τον Κωνσταντίνο το έτος:
  • A. 

   327

  • B. 

   326

  • C. 

   324

  • D. 

   325

 • 13. 
  Η κύρια πηγή πλούτου κατά την περίοδο του Πρώιμου Βυζαντίου ήταν η γεωργία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 14. 
  Κατά την Πρώιμη εποχή του Βυζαντίου, το κράτος ακολούθησε παρεμβατική οικονομική πολιτική. Αυτό σήμαινε ότι:
  • A. 

   ο καθένας ήταν ελεύθερος να αποφασίζει τον τρόπο που θα εμπορεύεται

  • B. 

   οι εισαγωγές ήταν περισσότερες από τις εξαγωγές

  • C. 

   το κράτος προσπαθούσε να καθορίσει τις οικονομικές εξελίξεις

  • D. 

   οι εξαγωγές ήταν περισσότερες από τις εισαγωγές

 • 15. 
  Στο ανατολικό τμήμα , ως τα μέσα του 6ου αι., οι πόλεις είχαν βαρύνουσα οικονομική σημασία (απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο). Ποια χρονική διάρκεια από τις παρακάτω αντιστοιχεί στα μέσα του 6ου αι.;
  • A. 

   645 - 657

  • B. 

   540 - 556

  • C. 

   525 - 533

  • D. 

   640 – 650

 • 16. 
  Κατά την Πρώιμη εποχή του Βυζαντίου, οι φόροι έπλητταν περισσότερο τον αστικό πληθυσμό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 17. 
  Κατά την Πρώιμη εποχή του Βυζαντίου αυξήθηκε ο πληθυσμός των μεγάλων πόλεων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 18. 
  Ο Θεοδόσιος ήταν αυτοκράτορας τη χρονική διάρκεια:
  • A. 

   380 – 394

  • B. 

   381 – 392

  • C. 

   379 – 395

  • D. 

   378 - 396

 • 19. 
  Ο Θεοδόσιος Β’ με αυτοκρατορικό διάταγμα, ίδρυσε το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης το έτος:
  • A. 

   425

  • B. 

   426

  • C. 

   427

  • D. 

   428

 • 20. 
  Ο Θεοδοσιανός κώδικας εκδόθηκε το έτος 438.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 21. 
  Η αίρεση που κυριάρχησε κατά τον 4ο αιώνα ήταν ο Νεστοριανισμός.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 22. 
  Ο Αρειανισμός δίδασκε ότι:
  • A. 

   Ο Υιός είναι δημιούργημα του αγίου πνεύματος

  • B. 

   Το άγιο πνεύμα εκπορεύεται από τον Υιό

  • C. 

   Ο Υιός είναι δημιούργημα του Πατρός

  • D. 

   Ο Υιός είναι δημιούργημα του Πατρός, αμφισβητώντας τη θεϊκή του φύση

 • 23. 
  Ο Αρειανισμός καταδικάστηκε από τις οικουμενικές συνόδους της Νίκαιας και της Κωνσταντινούπολης που έγιναν αντίστοιχα τα έτη:
  • A. 

   323 – 324

  • B. 

   330 – 355

  • C. 

   325 – 381

  • D. 

   345 – 394

 • 24. 
  Η Γ’ οικουμενική σύνοδος σε ποια από τις παρακάτω πόλεις έλαβε χώρα και πότε;
  • A. 

   Στη Μίλητο το 431

  • B. 

   Στην Έφεσο το 431

  • C. 

   Στις Σάρδεις το 432

  • D. 

   Στα Θυάτειρα το 433

 • 25. 
  Ο Μονοφυσιτισμός τασσόταν υπέρ της απορρόφησης της Θείας φύσης του Χριστού από την ανθρώπινη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top