Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330 – 717) - Ιστορία Β' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 152,576
: 30 | Attempts: 2,910

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330 – 717) - Ιστορία Β

Ιστορία Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1ο - Ενότητα Ι


Questions and Answers
 • 1. 

  Το Βυζάντιο συνδέει την ύπαρξη του με τον όνομα του Κωνσταντίνου Α’.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Ισχύει. Ο Κωνσταντίνος Α’ μετέφερε την πρωτεύουσα.

  Rate this question:

 • 2. 

  Ο Κωνσταντίνος αναγνώρισε το δικαίωμα άσκησης της χριστιανικής λατρείας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελίδα 7 σχολικού βιβλίου

  Rate this question:

 • 3. 

  Ο Κωνσταντίνος όσον αφορά τη διοίκηση, προχώρησε στη διάκριση της πολιτικής από τη στρατιωτική εξουσία.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελίδα 7 σχολικού βιβλίου

  Rate this question:

 • 4. 

  Ο Κωνσταντίνος εφάρμοσε το σύστημα της τετραρχίας στην αυτοκρατορία.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το σύστημα της τετραρχίας εφαρμόστηκε από τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό.

  Rate this question:

 • 5. 

  Ο Κωνσταντίνος έκοψε και έθεσε σε κυκλοφορία ένα πολύ ισχυρό νόμισμα. Το νόμισμα αυτό ήταν κατασκευασμένο από:

  • A.

   άργυρο

  • B.

   χρυσό

  • C.

   κασσίτερο

  Correct Answer
  B. χρυσό
  Explanation
  Ο χρυσός ήταν ήδη από τα χρόνια του Βυζαντίου ένα μέταλλο με μεγάλη αξία.

  Rate this question:

 • 6. 

  Ο Κωνσταντίνος έμεινε μονοκράτορας στην αυτοκρατορία μετά από τη νικηφόρα μάχη του απέναντι στον:

  • A.

   Μαξέντιο

  • B.

   Βάλεντα

  • C.

   Λικίνιο

  • D.

   Ονόριο

  Correct Answer
  C. Λικίνιο
 • 7. 

  Ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στο Βυζάντιο επειδή:

  • A.

   Η ανατολή διέθετε ακμαίο πληθυσμό και οικονομία

  • B.

   Στην ανατολή υπήρχαν περισσότερο συμπαγείς χριστιανικοί πληθυσμοί

  • C.

   Οι θρησκευτικές έριδες στην ανατολή ήταν σε όξυνση

  • D.

   όλα τα παραπάνω

  Correct Answer
  D. όλα τα παραπάνω
  Explanation
  Σελίδα 7 σχολικού βιβλίου

  Rate this question:

 • 8. 

  Η ρυμοτομία του Βυζαντίου ακολούθησε τα πρότυπα της Ιταλίας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η ρυμοτομία του Βυζαντίου ακολούθησε τα πρότυπα της Ρώμης και όχι της Ιταλίας γενικά.

  Rate this question:

 • 9. 

  Τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης τελέστηκαν στις:

  • A.

   11 Μαΐου 331

  • B.

   11 Μαΐου 330

  • C.

   11 Ιουνίου 330

  • D.

   11 Ιουνίου 331

  • E.

   δεν έγιναν επίσημα εγκαίνια

  Correct Answer
  B. 11 Μαΐου 330
  Explanation
  The correct answer is 11 Μαΐου 330. This is the correct date for the official inauguration of the city of Constantinople. The other dates mentioned are either incorrect or not relevant to the question.

  Rate this question:

 • 10. 

  Ο Κωνσταντίνος νίκησε τον Μαξέντιο το:

  • A.

   310

  • B.

   312

  • C.

   313

  • D.

   324

  Correct Answer
  B. 312
  Explanation
  Σελίδα 8 σχολικού βιβλίου

  Rate this question:

 • 11. 

  Το διάταγμα των Μεδιολάνων που συνομολογήθηκε το 313 προέβλεπε ότι  ο χριστιανισμός είναι η επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το διάταγμα των Μεδιολάνων προέβλεπε την ελευθερία του καθενός να ασπάζεται όποια θρησκεία επιθυμεί.

  Rate this question:

 • 12. 

  Η οικουμενική σύνοδος στη Νίκαια της Βιθυνίας συγκλήθηκε από τον Κωνσταντίνο το έτος:

  • A.

   327

  • B.

   326

  • C.

   324

  • D.

   325

  Correct Answer
  D. 325
  Explanation
  Σελίδα 8 σχολικού βιβλίου

  Rate this question:

 • 13. 

  Η κύρια πηγή πλούτου κατά την περίοδο του Πρώιμου Βυζαντίου ήταν η γεωργία.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελίδα 10 σχολικού βιβλίου

  Rate this question:

 • 14. 

  Κατά την Πρώιμη εποχή του Βυζαντίου, το κράτος ακολούθησε παρεμβατική οικονομική πολιτική. Αυτό σήμαινε ότι:

  • A.

   ο καθένας ήταν ελεύθερος να αποφασίζει τον τρόπο που θα εμπορεύεται

  • B.

   οι εισαγωγές ήταν περισσότερες από τις εξαγωγές

  • C.

   το κράτος προσπαθούσε να καθορίσει τις οικονομικές εξελίξεις

  • D.

   οι εξαγωγές ήταν περισσότερες από τις εισαγωγές

  Correct Answer
  C. το κράτος προσπαθούσε να καθορίσει τις οικονομικές εξελίξεις
  Explanation
  The correct answer is "το κράτος προσπαθούσε να καθορίσει τις οικονομικές εξελίξεις" (the state was trying to determine economic developments). This answer is supported by the statement "ο καθένας ήταν ελεύθερος να αποφασίζει τον τρόπο που θα εμπορεύεται" (everyone was free to decide how to trade) and "οι εισαγωγές ήταν περισσότερες από τις εξαγωγές" (imports were greater than exports). These statements imply that the state was trying to control economic developments in order to address the trade imbalance caused by higher imports.

  Rate this question:

 • 15. 

  Στο ανατολικό τμήμα , ως τα μέσα του 6ου αι., οι πόλεις είχαν βαρύνουσα οικονομική σημασία (απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο). Ποια χρονική διάρκεια από τις παρακάτω αντιστοιχεί στα μέσα του 6ου αι.;

  • A.

   645 - 657

  • B.

   540 - 556

  • C.

   525 - 533

  • D.

   640 – 650

  Correct Answer
  B. 540 - 556
  Explanation
  6ος αιώνας: 500 – 599

  Rate this question:

 • 16. 

  Κατά την Πρώιμη εποχή του Βυζαντίου, οι φόροι έπλητταν περισσότερο τον αστικό πληθυσμό.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Οι φόροι έπλητταν περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό.

  Rate this question:

 • 17. 

  Κατά την Πρώιμη εποχή του Βυζαντίου αυξήθηκε ο πληθυσμός των μεγάλων πόλεων.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English.

  Rate this question:

 • 18. 

  Ο Θεοδόσιος ήταν αυτοκράτορας τη χρονική διάρκεια:

  • A.

   380 – 394

  • B.

   381 – 392

  • C.

   379 – 395

  • D.

   378 - 396

  Correct Answer
  C. 379 – 395
  Explanation
  Σελίδα 11 σχολικού βιβλίου

  Rate this question:

 • 19. 

  Ο Θεοδόσιος Β’ με αυτοκρατορικό διάταγμα, ίδρυσε το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης το έτος:

  • A.

   425

  • B.

   426

  • C.

   427

  • D.

   428

  Correct Answer
  A. 425
 • 20. 

  Ο Θεοδοσιανός κώδικας εκδόθηκε το έτος 438.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελίδα 12 σχολικού βιβλίου

  Rate this question:

 • 21. 

  Η αίρεση που κυριάρχησε κατά τον 4ο αιώνα ήταν ο Νεστοριανισμός.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η αίρεση που κυριάρχησε κατά τον 4ο αιώνα ήταν ο Αρειανισμός.

  Rate this question:

 • 22. 

  Ο Αρειανισμός δίδασκε ότι:

  • A.

   Ο Υιός είναι δημιούργημα του αγίου πνεύματος

  • B.

   Το άγιο πνεύμα εκπορεύεται από τον Υιό

  • C.

   Ο Υιός είναι δημιούργημα του Πατρός

  • D.

   Ο Υιός είναι δημιούργημα του Πατρός, αμφισβητώντας τη θεϊκή του φύση

  Correct Answer
  D. Ο Υιός είναι δημιούργημα του Πατρός, αμφισβητώντας τη θεϊκή του φύση
  Explanation
  Σελίδα 13 σχολικού βιβλίου

  Rate this question:

 • 23. 

  Ο Αρειανισμός καταδικάστηκε από τις οικουμενικές συνόδους της Νίκαιας και της Κωνσταντινούπολης που έγιναν αντίστοιχα τα έτη:

  • A.

   323 – 324

  • B.

   330 – 355

  • C.

   325 – 381

  • D.

   345 – 394

  Correct Answer
  C. 325 – 381
  Explanation
  Σελίδα 13 σχολικού βιβλίου

  Rate this question:

 • 24. 

  Η Γ’ οικουμενική σύνοδος σε ποια από τις παρακάτω πόλεις έλαβε χώρα και πότε;

  • A.

   Στη Μίλητο το 431

  • B.

   Στην Έφεσο το 431

  • C.

   Στις Σάρδεις το 432

  • D.

   Στα Θυάτειρα το 433

  Correct Answer
  B. Στην Έφεσο το 431
 • 25. 

  Ο Μονοφυσιτισμός τασσόταν υπέρ της απορρόφησης της Θείας φύσης του Χριστού από την ανθρώπινη.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ο Μονοφυσιτισμός τασσόταν υπέρ της απορρόφησης της ανθρώπινης φύσης από τη Θεία φύση του Χριστού.

  Rate this question:

 • 26. 

  Ο Μονοφυσιτισμός καταδικάστηκε από την Οικουμενική σύνοδο της Χαλκηδόνας το 451. Η οικουμενική σύνοδος της Χαλκηδόνας ήταν κατά σειρά ποιά Οικουμενική σύνοδος;

  • A.

   η Ε’

  • B.

   η ΣΤ’

  • C.

   η Β’

  • D.

   η Δ'

  Correct Answer
  D. η Δ'
  Explanation
  The correct answer is "η Δ'" because the question is asking for the fourth letter of the Greek alphabet, which is Delta. The other options (Ε', ΣΤ', Β') do not correspond to the fourth letter of the Greek alphabet.

  Rate this question:

 • 27. 

  Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός προσπάθησε να επαναφέρει στο προσκήνιο την αρχαία Ελληνική θρησκεία των θεών του Ολύμπου.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελίδα 14 σχολικού βιβλίου

  Rate this question:

 • 28. 

  Ο Αυτοκράτορας Ιουλιανός ονομάστηκε από τους ιστορικούς "παραβάτης".

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 29. 

  Ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος έδωσε εντολή να καταστραφούν όλα τα αρχαία Ελληνικά μνημεία.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος έκλεισε τους ναούς και τα μαντεία και απαγόρευσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα Ελευσίνια Μυστήρια.

  Rate this question:

 • 30. 

  Κύμα βίας ξεσπά κατά των μνημείων του αρχαίου κόσμου και των οπαδών της αρχαίας θρησκείας κατά την περίοδο:

  • A.

   τέλη 4ου αι.

  • B.

   αρχές 5ου αι.

  • C.

   και τα δύο παραπάνω

  • D.

   κανένα από τα δυο παραπάνω

  Correct Answer
  C. και τα δύο παραπάνω
  Explanation
  The correct answer is "και τα δύο παραπάνω" which means "both of the above" in Greek. This answer indicates that both statements mentioned above (4 and 5) are correct.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 29, 2013
  Quiz Created by
  Ioannis Krokos
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.