Κινήσεις - Φυσική Β' Γυμνασίου

18 | Total Attempts: 2307

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Κινήσεις - Φυσική Β

Φυσική Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2ο  


Questions and Answers
 • 1. 
  Το χρονικό διάστημα μπορεί να πάρει και αρνητικές τιμές. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) είναι:
  • A. 

   Km/h

  • B. 

   M/s

  • C. 

   Κm/s

 • 3. 
  Το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι 0 s.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Το ταχύμετρο του αυτοκινήτου δείχνει:
  • A. 

   Το μέτρο της μέσης ταχύτητας

  • B. 

   Το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας

  • C. 

   Τίποτα από τα παραπάνω.

 • 5. 
  Το χρονικό διάστημα συμβολίζεται με
  • A. 

   T

  • B. 

   X

  • C. 

   Δt

  • D. 

   Δx

 • 6. 
  Το χρονικό διάστημα ισούται με Δt = t- t2
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Η τροχιά είναι το σύνολο των διαδοχικών θέσεων από τις οποίες περνά ένα κινητό. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Η ταχύτητα μας δείχνει πόσο γρήγορα ή πόσο αργά κινείται ένα αυτοκίνητο. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Η ταχύτητα 108 km/h είναι ίση με
  • A. 

   30 km/s

  • B. 

   1800 m/s

  • C. 

   30 m/s

  • D. 

   1,8 m/min

 • 10. 
  Ένα αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα υ= 72 km/h και ένα φορτηγό κινείται με ταχύτητα υ= 60 m/s. 
  • A. 

   Το αυτοκίνητο κινείται πιο γρήγορα από το φορτηγό.

  • B. 

   Το φορτηγό κινείται πιο γρήγορα από το αυτοκίνητο.

  • C. 

   Το αυτοκίνητο και το φορτηγό κινούνται με την ίδια ταχύτητα.

 • 11. 
  Ένα αυτοκίνητο κινήθηκε για 2 min με μέση ταχύτητα υμ=40 m/s. To συνολικό διάστημα που διήνυσε είναι:
  • A. 

   4800 m

  • B. 

   80 m

  • C. 

   3 m

 • 12. 
  Ο Φώτης έτρεξε 150 m σε 30 s. Πόση ήταν η μέση ταχύτητά του;
  • A. 

   4500 m/s

  • B. 

   5 m/s

  • C. 

   0,2 m/s

 • 13. 
   Ένα φορτηγό διήνυσε 0,5 km σε  20 s. H μέση ταχύτητά του ήταν 10 m/s.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 14. 
  Ένα λεωφορείο κινείται με μέση ταχύτητα υμ = 6 m/s και διανύει μια απόσταση 18 m. Το χρονικό διάστημα κίνησης του λεωφορείου είναι:
  • A. 

   108 s

  • B. 

   0.33 s

  • C. 

   3 s

 • 15. 
  To 1 m/s ισούται με 3,6 km/h.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 16. 
  Η ταχύτητα 90 km/h είναι ίση με
  • A. 

   25 km/s

  • B. 

   25 m/s

  • C. 

   1500 m/s

  • D. 

   1,5 m/min

 • 17. 
  Ένας τενίστας χτυπάει το μπαλάκι σε ευθεία γραμμή με μέση ταχύτητα 120 km/h. Σε πόσο χρόνο θα φτάσει το μπαλάκι στον αντίπαλο παίκτη αν η απόστασή τους είναι 40 μέτρα;
  • A. 

   0,33 s

  • B. 

   0,83s

  • C. 

   1,2 s

  • D. 

   3 s

 • 18. 
  Η μέση ταχύτητα ορίζεται ως:
  • A. 

   Το πηλίκο του μήκους της διαδρομής που διήνυσε ένα κινητό σε ορισμένο χρονικό διάστημα προς το χρόνο αυτό.

  • B. 

   Το πηλίκο του χρονικού διαστήματος προς το μήκος της διαδρομής που διήνυσε ένα κινητό.

  • C. 

   Το γινόμενο του μήκους της διαδρομής που διήνυσε ένα κινητό σε ορισμένο χρονικό διάστημα προς το χρόνο αυτό.

Back to Top Back to top