Κινήσεις - Φυσική Β' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 152,576
: 18 | Attempts: 3,634

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Κινήσεις - Φυσική Β

Φυσική Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2ο  


Questions and Answers
 • 1. 

  Το χρονικό διάστημα μπορεί να πάρει και αρνητικές τιμές. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ο χρόνος παίρνει μόνο θετικές τιμές.

  Rate this question:

 • 2. 

  Η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) είναι:

  • A.

   Km/h

  • B.

   M/s

  • C.

   Κm/s

  Correct Answer
  B. M/s
  Explanation
  The correct answer is m/s because the question is asking for the unit of speed in the International System of Units (SI). In the SI system, the unit for speed is meters per second (m/s). Kilometers per hour (Km/h) and kilometers per second (Km/s) are not the standard units used in the SI system for measuring speed.

  Rate this question:

 • 3. 

  Το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι 0 s.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το χρονικό διάστημα δείχνει πόσος χρόνος μεσολάβησε μεταξύ δύο χρονικών στιγμών.

  Rate this question:

 • 4. 

  Το ταχύμετρο του αυτοκινήτου δείχνει:

  • A.

   Το μέτρο της μέσης ταχύτητας

  • B.

   Το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας

  • C.

   Τίποτα από τα παραπάνω.

  Correct Answer
  B. Το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας
  Explanation
  Δείχνει την ταχύτητα του αυτοκινήτου κάθε χρονική στιγμή, άρα τη στιγμιαία ταχύτητα.

  Rate this question:

 • 5. 

  Το χρονικό διάστημα συμβολίζεται με

  • A.

   T

  • B.

   X

  • C.

   Δt

  • D.

   Δx

  Correct Answer
  C. Δt
 • 6. 

  Το χρονικό διάστημα ισούται με Δt = t- t2

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το χρονικό διάστημα ισούται με Δt = t2 - t1.

  Rate this question:

 • 7. 

  Η τροχιά είναι το σύνολο των διαδοχικών θέσεων από τις οποίες περνά ένα κινητό. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The answer is correct because the word "Σωστό" in Greek translates to "Correct" in English.

  Rate this question:

 • 8. 

  Η ταχύτητα μας δείχνει πόσο γρήγορα ή πόσο αργά κινείται ένα αυτοκίνητο. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 9. 

  Η ταχύτητα 108 km/h είναι ίση με

  • A.

   30 km/s

  • B.

   1800 m/s

  • C.

   30 m/s

  • D.

   1,8 m/min

  Correct Answer
  C. 30 m/s
  Explanation
  1 km = 1000 m, 1h = 3600 s.
  108 km/h = 30 m/s.

  Rate this question:

 • 10. 

  Ένα αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα υ= 72 km/h και ένα φορτηγό κινείται με ταχύτητα υ= 60 m/s. 

  • A.

   Το αυτοκίνητο κινείται πιο γρήγορα από το φορτηγό.

  • B.

   Το φορτηγό κινείται πιο γρήγορα από το αυτοκίνητο.

  • C.

   Το αυτοκίνητο και το φορτηγό κινούνται με την ίδια ταχύτητα.

  Correct Answer
  B. Το φορτηγό κινείται πιο γρήγορα από το αυτοκίνητο.
  Explanation
  Για να συγκρίνω τις ταχύτητες θα πρέπει να έχουν ίδια μονάδα μέτρησης!!
  Η ταχύτητα του αυτοκινήτου σε m/s είναι υ1 = 72 km/h = 20 m/s (1 km = 1000 m, 1h = 3600 s). Άρα υ2 > υ1.

  Rate this question:

 • 11. 

  Ένα αυτοκίνητο κινήθηκε για 2 min με μέση ταχύτητα υμ=40 m/s. To συνολικό διάστημα που διήνυσε είναι:

  • A.

   4800 m

  • B.

   80 m

  • C.

   3 m

  Correct Answer
  A. 4800 m
  Explanation
  Τα 2min = 2.60s = 120s, άρα το διάστημα  s = υμ.t = 40 m/s . 120s = 4800m.

  Rate this question:

 • 12. 

  Ο Φώτης έτρεξε 150 m σε 30 s. Πόση ήταν η μέση ταχύτητά του;

  • A.

   4500 m/s

  • B.

   5 m/s

  • C.

   0,2 m/s

  Correct Answer
  B. 5 m/s
  Explanation
  υμ = s / t = 5 m/s.

  Rate this question:

 • 13. 

   Ένα φορτηγό διήνυσε 0,5 km σε  20 s. H μέση ταχύτητά του ήταν 10 m/s.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  υμ = s / t = 500 m / 20s = 25 m/s.

  Rate this question:

 • 14. 

  Ένα λεωφορείο κινείται με μέση ταχύτητα υμ = 6 m/s και διανύει μια απόσταση 18 m. Το χρονικό διάστημα κίνησης του λεωφορείου είναι:

  • A.

   108 s

  • B.

   0.33 s

  • C.

   3 s

  Correct Answer
  C. 3 s
  Explanation
  t = s / υμ = 3 s.

  Rate this question:

 • 15. 

  To 1 m/s ισούται με 3,6 km/h.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  1 m = 1/1000 km
  1 s = 1/3600 h

  Rate this question:

 • 16. 

  Η ταχύτητα 90 km/h είναι ίση με

  • A.

   25 km/s

  • B.

   25 m/s

  • C.

   1500 m/s

  • D.

   1,5 m/min

  Correct Answer
  B. 25 m/s
  Explanation
  1 km = 1000 m, 1h = 3600 s.
  90 km/h = 90000m/3600s = 25 m/s.

  Rate this question:

 • 17. 

  Ένας τενίστας χτυπάει το μπαλάκι σε ευθεία γραμμή με μέση ταχύτητα 120 km/h. Σε πόσο χρόνο θα φτάσει το μπαλάκι στον αντίπαλο παίκτη αν η απόστασή τους είναι 40 μέτρα;

  • A.

   0,33 s

  • B.

   0,83s

  • C.

   1,2 s

  • D.

   3 s

  Correct Answer
  C. 1,2 s
  Explanation
  1 km=1000 m, 1h = 3600 s, άρα υμ= 33,33 m/s.
  t= s / υμ = 1,2 s.

  Rate this question:

 • 18. 

  Η μέση ταχύτητα ορίζεται ως:

  • A.

   Το πηλίκο του μήκους της διαδρομής που διήνυσε ένα κινητό σε ορισμένο χρονικό διάστημα προς το χρόνο αυτό.

  • B.

   Το πηλίκο του χρονικού διαστήματος προς το μήκος της διαδρομής που διήνυσε ένα κινητό.

  • C.

   Το γινόμενο του μήκους της διαδρομής που διήνυσε ένα κινητό σε ορισμένο χρονικό διάστημα προς το χρόνο αυτό.

  Correct Answer
  A. Το πηλίκο του μήκους της διαδρομής που διήνυσε ένα κινητό σε ορισμένο χρονικό διάστημα προς το χρόνο αυτό.
  Explanation
  The correct answer is "Το πηλίκο του μήκους της διαδρομής που διήνυσε ένα κινητό σε ορισμένο χρονικό διάστημα προς το χρόνο αυτό." This answer correctly describes the concept of velocity, which is the ratio of the distance traveled by an object to the time taken to travel that distance.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 25, 2013
  Quiz Created by
  Ioannis Krokos
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.