Κινήσεις - Φυσική Β' Γυμνασίου

6 | Total Attempts: 1503

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Κινήσεις - Φυσική Β

Φυσική Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2ο  


Questions and Answers
 • 1. 
  Το χρονικό διάστημα μπορεί να πάρει και αρνητικές τιμές. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) είναι:
  • A. 

   Km/h

  • B. 

   M/s

  • C. 

   Κm/s

 • 3. 
  Το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι 0 s.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Το ταχύμετρο του αυτοκινήτου δείχνει:
  • A. 

   Το μέτρο της μέσης ταχύτητας

  • B. 

   Το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας

  • C. 

   Τίποτα από τα παραπάνω.

 • 5. 
  Το χρονικό διάστημα συμβολίζεται με
  • A. 

   T

  • B. 

   X

  • C. 

   Δt

  • D. 

   Δx

 • 6. 
  Η μέση ταχύτητα ορίζεται ως:
  • A. 

   Το πηλίκο του μήκους της διαδρομής που διήνυσε ένα κινητό σε ορισμένο χρονικό διάστημα προς το χρόνο αυτό.

  • B. 

   Το πηλίκο του χρονικού διαστήματος προς το μήκος της διαδρομής που διήνυσε ένα κινητό.

  • C. 

   Το γινόμενο του μήκους της διαδρομής που διήνυσε ένα κινητό σε ορισμένο χρονικό διάστημα προς το χρόνο αυτό.

Back to Top Back to top