Στήριξη και κίνηση - Βιολογία Α' Γυμνασίου

100 | Total Attempts: 5684

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
  -

Βιολογία Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 5ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Ενώ υπάρχουν διαφορές μεταξύ ζωικού και φυτικού κυττάρου, δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ ζωικών και φυτικών οργανισμών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η πιο χαρακτηριστική διαφορά μεταξύ ζωικών και φυτικών οργανισμών είναι η θρέψη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Τα φυτά μπορούν να κινούνται και να μετακινούνται.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Η μετακίνηση χρησιμεύει στους ζωικούς οργανισμούς για:
  • A. 

   εύρεση τροφής.

  • B. 

   αναπαραγωγή.

  • C. 

   προστασία από εχθρούς.

  • D. 

   όλα τα παραπάνω.

 • 5. 
  Όλοι οι ζωικοί οργανισμοί μπορούν να μετακινηθούν.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Οι σπόγγοι και τα κοράλλια είναι φυτά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Κάποιοι μονοκύτταροι οργανισμοί διαθέτουν κυτταρικό τοίχωμα ακριβώς ίδιας σύστασης με των φυτικών κυττάρων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων και των μυκήτων βοηθά στην στήριξη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Οι μονοκύτταροι οργανισμοί μετακινούνται με τη βοήθεια των:
  • A. 

   μαστιγίων.

  • B. 

   ψευδοποδιών.

  • C. 

   βλεφαρίδων.

  • D. 

   όλων των παραπάνω.

 • 10. 
  Το παραμήκιο μετακινείται με μαστίγιο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 11. 
  Η ευγλήνη μετακινείται με τη βοήθεια του μαστιγίου.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 12. 
  Η μετακίνηση της αμοιβάδας γίνεται με ψευδοπόδια με αμοιβαδοειδή κίνηση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 13. 
  Βασική λειτουργία των φυτών είναι:
  • A. 

   η προσφορά οξυγόνου.

  • B. 

   η φωτοσύνθεση.

  • C. 

   η κυτταρική αναπνοή.

  • D. 

   τίποτα από τα παραπάνω.

 • 14. 
  Χωρίς ηλιακή ακτινοβολία δεν υφίσταται φωτοσύνθεση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 15. 
  Τα φύλλα των φυτών χρειάζεται να είναι εκτεθειμένα στον ήλιο μόνο περιστασιακά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 16. 
  Τα φύλλα και οι λειτουργίες των φυτών λειτουργούν ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα τμήματά τους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 17. 
  Ο βλαστός είναι υπεύθυνος για την στήριξη του φυτού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 18. 
  Η ρίζα βοηθάει στο να συγκρατεί το φυτό σταθερό στο έδαφος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 19. 
  Το ξύλωμα έχει αγωγούς με τοιχώματα σκληρά και αδιάβροχα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 20. 
  Στα δέντρα οι αγωγοί του ξυλώματος είναι το κύριο συστατικό του ξύλου. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 21. 
  Τα κύτταρα του ξυλώματος στον κορμό των δέντρων είναι νεκρά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 22. 
  Στην κίνηση τα συστήματα που μας βοηθούν είναι:
  • A. 

   τα άκρα.

  • B. 

   το μυϊκό.

  • C. 

   το οστικό.

  • D. 

   όλα τα παραπάνω.

 • 23. 
  Ο σκελετός μπορεί να είναι εσωτερικός και εξωτερικός.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 24. 
  Ο σκελετός που βρίσκεται στο εσωτερικό του οργανισμού λέγεται εξωσκελετός.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 25. 
  Εξωσκελετός είναι ο σκελετός που περιβάλλει τον οργανισμό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top