Στήριξη και κίνηση - Βιολογία Α' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 138,536
: 100 | Attempts: 10,042

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
  -

Βιολογία Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 5ο


Questions and Answers
 • 1. 

  Ενώ υπάρχουν διαφορές μεταξύ ζωικού και φυτικού κυττάρου, δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ ζωικών και φυτικών οργανισμών.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Υπάρχουν διαφορές μεταξύ του ζωικού και του φυτικού κυττάρου αλλά και φυσικά μεταξύ ζωικών και φυτικών οργανισμών.

  Rate this question:

 • 2. 

  Η πιο χαρακτηριστική διαφορά μεταξύ ζωικών και φυτικών οργανισμών είναι η θρέψη.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η πλέον χαρακτηριστική διαφορά μεταξύ ζωικών και φυτικών οργανισμών είναι η κίνηση.

  Rate this question:

 • 3. 

  Τα φυτά μπορούν να κινούνται και να μετακινούνται.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η κίνηση δεν είναι εύκολη να παρατηρηθεί στα φυτά.

  Rate this question:

 • 4. 

  Η μετακίνηση χρησιμεύει στους ζωικούς οργανισμούς για:

  • A.

   εύρεση τροφής.

  • B.

   αναπαραγωγή.

  • C.

   προστασία από εχθρούς.

  • D.

   όλα τα παραπάνω.

  Correct Answer
  D. όλα τα παραπάνω.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 98

  Rate this question:

 • 5. 

  Όλοι οι ζωικοί οργανισμοί μπορούν να μετακινηθούν.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Υπάρχουν και ζωικοί οργανισμοί που δεν μπορούν να μετακινηθούν, όπως η ύδρα.

  Rate this question:

 • 6. 

  Οι σπόγγοι και τα κοράλλια είναι φυτά.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Οι σπόγγοι και τα κοράλλια ανήκουν στους ζωικούς οργανισμούς.

  Rate this question:

 • 7. 

  Κάποιοι μονοκύτταροι οργανισμοί διαθέτουν κυτταρικό τοίχωμα ακριβώς ίδιας σύστασης με των φυτικών κυττάρων.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το κυτταρικό τοίχωμα των μονοκύτταρων οργανισμών διαφέρει σε σύσταση από αυτό των φυτικών κυττάρων.

  Rate this question:

 • 8. 

  Το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων και των μυκήτων βοηθά στην στήριξη.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Το κυτταρικό τοίχωμα των μυκήτων και των φυτών έχει διαφορετική σύσταση αλλά εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό.

  Rate this question:

 • 9. 

  Οι μονοκύτταροι οργανισμοί μετακινούνται με τη βοήθεια των:

  • A.

   μαστιγίων.

  • B.

   ψευδοποδιών.

  • C.

   βλεφαρίδων.

  • D.

   όλων των παραπάνω.

  Correct Answer
  D. όλων των παραπάνω.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 98

  Rate this question:

 • 10. 

  Το παραμήκιο μετακινείται με μαστίγιο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Μετακινείται με τη βοήθεια βλεφαρίδων.

  Rate this question:

 • 11. 

  Η ευγλήνη μετακινείται με τη βοήθεια του μαστιγίου.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 98

  Rate this question:

 • 12. 

  Η μετακίνηση της αμοιβάδας γίνεται με ψευδοπόδια με αμοιβαδοειδή κίνηση.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 98

  Rate this question:

 • 13. 

  Βασική λειτουργία των φυτών είναι:

  • A.

   η προσφορά οξυγόνου.

  • B.

   η φωτοσύνθεση.

  • C.

   η κυτταρική αναπνοή.

  • D.

   τίποτα από τα παραπάνω.

  Correct Answer
  B. η φωτοσύνθεση.
  Explanation
  Η λειτουργία που χαρακτηρίζει τα φυτά και είναι υπεύθυνη για την επιβίωσή τους είναι αυτή της φωτοσύνθεσης.

  Rate this question:

 • 14. 

  Χωρίς ηλιακή ακτινοβολία δεν υφίσταται φωτοσύνθεση.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 99

  Rate this question:

 • 15. 

  Τα φύλλα των φυτών χρειάζεται να είναι εκτεθειμένα στον ήλιο μόνο περιστασιακά.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Χρειάζεται να είναι εκτεθειμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της ηλιοφάνειας.

  Rate this question:

 • 16. 

  Τα φύλλα και οι λειτουργίες των φυτών λειτουργούν ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα τμήματά τους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Λειτουργούν σε απόλυτη συνεργασία και συντονισμό.

  Rate this question:

 • 17. 

  Ο βλαστός είναι υπεύθυνος για την στήριξη του φυτού.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 99

  Rate this question:

 • 18. 

  Η ρίζα βοηθάει στο να συγκρατεί το φυτό σταθερό στο έδαφος.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 99

  Rate this question:

 • 19. 

  Το ξύλωμα έχει αγωγούς με τοιχώματα σκληρά και αδιάβροχα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 99

  Rate this question:

 • 20. 

  Στα δέντρα οι αγωγοί του ξυλώματος είναι το κύριο συστατικό του ξύλου. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 99

  Rate this question:

 • 21. 

  Τα κύτταρα του ξυλώματος στον κορμό των δέντρων είναι νεκρά.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 99

  Rate this question:

 • 22. 

  Στην κίνηση τα συστήματα που μας βοηθούν είναι:

  • A.

   τα άκρα.

  • B.

   το μυϊκό.

  • C.

   το οστικό.

  • D.

   όλα τα παραπάνω.

  Correct Answer(s)
  B. το μυϊκό.
  C. το οστικό.
  Explanation
  Τα συστήματα που παίζουν ρόλο στην κίνηση είναι το μυϊκό, το οποίο κινεί στον οργανισμό με τη βοήθεια του οστικού που συμβάλει στην στήριξη.

  Rate this question:

 • 23. 

  Ο σκελετός μπορεί να είναι εσωτερικός και εξωτερικός.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Λέγεται ενδοσκελετός και εξωσκελετός αντίστοιχα.

  Rate this question:

 • 24. 

  Ο σκελετός που βρίσκεται στο εσωτερικό του οργανισμού λέγεται εξωσκελετός.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ο σκελετός που βρίσκεται στο εσωτερικό του οργανισμού λέγεται ενδοσκελετός.

  Rate this question:

 • 25. 

  Εξωσκελετός είναι ο σκελετός που περιβάλλει τον οργανισμό.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 99

  Rate this question:

 • 26. 

  Η μέδουσα διαθέτει εξωσκελετό.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Διαθέτει ένα σύστημα υδροστατικού σκελετού.

  Rate this question:

 • 27. 

  Ο σκελετός είναι υπεύθυνος μόνο για την κίνηση των οργανισμών.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ο σκελετός σε συνεργασία με τους μυς είναι υπεύθυνος για την κίνηση των οργανισμών.

  Rate this question:

 • 28. 

  Ο ενδοσκελετός:

  • A.

   προστατεύει.

  • B.

   βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας του σώματος.

  • C.

   υποστηρίζει.

  • D.

   διατηρεί τη δομή του σώματος των οργανισμών.

  Correct Answer(s)
  A. προστατεύει.
  C. υποστηρίζει.
  D. διατηρεί τη δομή του σώματος των οργανισμών.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 99

  Rate this question:

 • 29. 

  Τα αρθρόποδα παρόλο που έχουν εξωσκελετό μπορούν και κινούνται με άνεση.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Καθώς ο εξωσκελετός είναι αρθρωτός.

  Rate this question:

 • 30. 

  Καθώς το ζώο μεγαλώνει χρειάζεται να ανανεώνει τον εξωσκελετό με την διαδικασία της έκδυσης.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 99

  Rate this question:

 • 31. 

  Η ύδρα όπως όλα τα ζώα μπορεί και μετακινείται.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Αν και ανήκει στο ζωικό βασίλειο, η ύδρα δεν μπορεί να μετακινείται.

  Rate this question:

 • 32. 

  Ο γεωσκώληκας διαθέτει ενδοσκελετό. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Διαθέτει υδροστατικό σκελετό.

  Rate this question:

 • 33. 

  Την ύδρα τη βοηθούν στην κίνηση τριχίδια και μύες.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η ύδρα κινεί μόνο της κεραίες της για να μπορέσει να τραφεί.

  Rate this question:

 • 34. 

  Τα δίθυρα ζουν προσκολλημένα στους βράχους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 100

  Rate this question:

 • 35. 

  Το πόδι βοηθά στην κίνηση των δίθυρων.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Βοηθά στην στήριξη τους στον βράχο.

  Rate this question:

 • 36. 

  Το κέλυφος του σαλιγκαριού είναι ένας εξωσκελετός που το βοηθά να ζει μέσα σε αυτό και να προφυλάσσεται. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 100.

  Rate this question:

 • 37. 

  Η μέλισσα και όλα τα έντομα έχουν τρία ζεύγη αρθρωτών ποδιών για την μετακίνηση τους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 100.

  Rate this question:

 • 38. 

  Ο καρχαρίας έχει οστέινο σκελετό όπως όλα τα ψάρια.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ο καρχαρίας έχει χόνδρινο σκελετό σε αντίθεση με τα περισσότερα ψάρια που είναι οστέινος.

  Rate this question:

 • 39. 

  Τα πτερύγια των ψαριών δεν έχουν καθόλου οστά.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τα πτερύγια των ψαριών αποτελούνται και από οστά.

  Rate this question:

 • 40. 

  Τα μπροστινά πόδια του βατράχου έχουν τέσσερα δάχτυλα και τα πίσω πέντε.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 101

  Rate this question:

 • 41. 

  Τα άκρα του βατράχου τον βοηθούν μόνο στην μετακίνηση του στο νερό.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τον βοηθούν επίσης κατά τα άλματα του στην ξηρά.

  Rate this question:

 • 42. 

  Οι μεμβράνες που έχουν οι βάτραχοι στα άκρα τους βοηθάνε στην κολύμβηση. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 101

  Rate this question:

 • 43. 

  Ο βάτραχος καταφέρνει να κάνει άλματα καθώς τα πίσω πόδια είναι μεγαλύτερα από τα μπροστινά.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 101

  Rate this question:

 • 44. 

  Οι πλευρικοί κυματισμοί του σώματος βοηθούν τα φίδια στην κίνηση.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 101

  Rate this question:

 • 45. 

  Η σπονδυλική στήλη των φιδιών έχει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό σπονδύλων συγκριτικά με αυτό των υπόλοιπων σπονδυλωτών.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 101

  Rate this question:

 • 46. 

  Τα πτηνά έχουν τέσσερα άκρα, τα μπροστινά είναι πτέρυγες και τα πίσω πόδια.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 101

  Rate this question:

 • 47. 

  Τα περισσότερα οστά των πτηνών είναι κούφια για να διευκολύνεται η πτήση.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Ναι, είναι κούφια για να είναι πιο ελαφριά.

  Rate this question:

 • 48. 

  Το στέρνο των πτηνών τα βοηθάει στην πτήση καθώς σε αυτό προσφύονται ισχυροί μύες.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 101

  Rate this question:

 • 49. 

  Ο σκελετός των θηλαστικών είναι χόνδρινος.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Οστέινος είναι των θηλαστικών όπως και άλλων σπονδυλωτών.

  Rate this question:

 • 50. 

  Οι μύες των θηλαστικών μπορούν να χαλαρώνουν και να συστέλλονται μεταβάλλοντας το μήκος τους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Αυτός είναι και ο μηχανισμός που εξυπηρετεί την κίνηση.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.