Στήριξη και κίνηση - Βιολογία Α' Γυμνασίου

10 | Total Attempts: 1803

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Στήριξη και κίνηση - Βιολογία Α

Βιολογία Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 5ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Ενώ υπάρχουν διαφορές μεταξύ ζωικού και φυτικού κυττάρου, δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ ζωικών και φυτικών οργανισμών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η πιο χαρακτηριστική διαφορά μεταξύ ζωικών και φυτικών οργανισμών είναι η θρέψη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Τα φυτά μπορούν να κινούνται και να μετακινούνται.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Η μετακίνηση χρησιμεύει στους ζωικούς οργανισμούς για:
  • A. 

   εύρεση τροφής.

  • B. 

   αναπαραγωγή.

  • C. 

   προστασία από εχθρούς.

  • D. 

   όλα τα παραπάνω.

 • 5. 
  Όλοι οι ζωικοί οργανισμοί μπορούν να μετακινηθούν.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Οι σπόγγοι και τα κοράλλια είναι φυτά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Κάποιοι μονοκύτταροι οργανισμοί διαθέτουν κυτταρικό τοίχωμα ακριβώς ίδιας σύστασης με των φυτικών κυττάρων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων και των μυκήτων βοηθά στην στήριξη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Οι μονοκύτταροι οργανισμοί μετακινούνται με τη βοήθεια των:
  • A. 

   μαστιγίων.

  • B. 

   ψευδοποδιών.

  • C. 

   βλεφαρίδων.

  • D. 

   όλων των παραπάνω.

 • 10. 
  Το παραμήκιο μετακινείται με μαστίγιο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top