Η οργάνωση της ζωής - Βιολογία Α' Γυμνασίου

101 | Total Attempts: 7570

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
  -

Βιολογία Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Αποκλειστικό χαρακτηριστικό των ζωντανών οργανισμών είναι η κίνηση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Τα φυτά δεν μετακινούνται και άρα δεν είναι ζωντανοί οργανισμοί.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Οι ζωντανοί οργανισμοί:
  • A. 

   τρέφονται.

  • B. 

   αναπνέουν.

  • C. 

   κινούνται.

  • D. 

   είναι άφθαρτοι.

  • E. 

   πεθαίνουν.

 • 4. 
  Τα φυτά εξασφαλίζουν την τροφή τους με την βοήθεια της φωτοσύνθεσης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Το οξυγόνο είναι αλληλένδετο με την παραγωγή ενέργειας στον οργανισμό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν την τροφή τους με την διαδικασία της:
  • A. 

   θρέψης.

  • B. 

   αναπνοής.

  • C. 

   κίνησης (κατά την διάρκεια του κυνηγιού).

  • D. 

   φωτοσύνθεσης.

 • 7. 
  Το κάθε είδος ζώου, παρουσιάζει εξειδίκευση ως προς την τροφή που καταναλώνει.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Η τροφή παρέχει στους οργανισμούς την απαραίτητη ενέργεια για τις λειτουργίες τους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Από την τροφή τους οι οργανισμοί, αφού την επεξεργαστούν, παράγουν μόνο χρήσιμες ουσίες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Τα φυτά δεν μπορούν να απεκκρίνουν τις άχρηστες γι’ αυτά ουσίες με την βοήθεια της απέκκρισης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 11. 
  Κατά την απέκκριση οι άχρηστες ουσίες αποβάλλονται με:
  • A. 

   βλέννα.

  • B. 

   αίμα.

  • C. 

   ιδρώτα

  • D. 

   χλωρά φύλλα.

  • E. 

   ούρα.

 • 12. 
  Τα φυτά αναπτύσσονται αυξάνοντας το ύψος τους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 13. 
  Οι οργανισμοί αναπτύσσονται:
  • A. 

   σε μάζα και όγκο.

  • B. 

   σε ύψος και πάχος βλαστού.

  • C. 

   απεριόριστα.

  • D. 

   όλα τα παραπάνω.

 • 14. 
  Οι οργανισμοί κατά την ανάπτυξή τους έχουν ένα τελικό μέγεθος που είναι το ίδιο για όλους ανεξαιρέτως.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 15. 
  Οι οργανισμοί δεν αντιδρούν στις μεταβολές τους περιβάλλοντος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 16. 
  Οι συνθήκες του περιβάλλοντος είναι πάντα ευνοϊκές για την επιβίωση των οργανισμών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 17. 
  Τα φυτά προσπαθούν να ευνοηθούν από τον ήλιο για την διαδικασία της φωτοσύνθεσης αλλά είναι δύσκολο καθώς το φως του μετακινείται και μεταβάλλεται κατά την διάρκεια της μέρας και τα ίδια είναι διαρκώς στάσιμα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 18. 
  Οι ζωντανοί οργανισμοί συνεχίζουν να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών και όταν είναι νεκροί.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 19. 
  Όλοι οι οργανισμοί για να επιβιώσουν τρέφονται με άλλους ζωντανούς οργανισμούς.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 20. 
  Το μαλλί από το οποίο είναι φτιαγμένα τα ρούχα που φοράμε εμφανίζει τα χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 21. 
  Πάντα ήταν πιθανή η εκτίμηση του μεγέθους ενός μικροοργανισμού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 22. 
  Η μικρότερη μονάδα ζωής που μπορεί να υπάρξει είναι:
  • A. 

   το άτομο.

  • B. 

   το μόριο.

  • C. 

   το κύτταρο.

  • D. 

   ο πυρήνας.

 • 23. 
  Το κύτταρο μπορεί να εμφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 24. 
  Πολυκύτταροι οργανισμοί είναι:
  • A. 

   η τριανταφυλλιά.

  • B. 

   η αλεπού.

  • C. 

   η αμοιβάδα.

  • D. 

   το κουνούπι.

 • 25. 
  Οι μονοκύτταροι οργανισμοί:
  • A. 

   αποτελούνται μόνο από ένα κύτταρο.

  • B. 

   μπορούν να γίνουν ορατοί με γυμνό μάτι.

  • C. 

   δεν μπορούν να επιβιώνουν και να επιτελούν όλες τις λειτουργίες τους.

  • D. 

   τίποτα από τα παραπάνω.

Back to Top Back to top