Η οργάνωση της ζωής - Βιολογία Α' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 142,728
: 101 | Attempts: 11,725

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
  -

Βιολογία Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1ο


Questions and Answers
 • 1. 

  Αποκλειστικό χαρακτηριστικό των ζωντανών οργανισμών είναι η κίνηση.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 18

  Rate this question:

 • 2. 

  Τα φυτά δεν μετακινούνται και άρα δεν είναι ζωντανοί οργανισμοί.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 18

  Rate this question:

 • 3. 

  Οι ζωντανοί οργανισμοί:

  • A.

   τρέφονται.

  • B.

   αναπνέουν.

  • C.

   κινούνται.

  • D.

   είναι άφθαρτοι.

  • E.

   πεθαίνουν.

  Correct Answer(s)
  A. τρέφονται.
  B. αναπνέουν.
  C. κινούνται.
  E. πεθαίνουν.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 19

  Rate this question:

 • 4. 

  Τα φυτά εξασφαλίζουν την τροφή τους με την βοήθεια της φωτοσύνθεσης.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 18

  Rate this question:

 • 5. 

  Το οξυγόνο είναι αλληλένδετο με την παραγωγή ενέργειας στον οργανισμό.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 19

  Rate this question:

 • 6. 

  Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν την τροφή τους με την διαδικασία της:

  • A.

   θρέψης.

  • B.

   αναπνοής.

  • C.

   κίνησης (κατά την διάρκεια του κυνηγιού).

  • D.

   φωτοσύνθεσης.

  Correct Answer(s)
  A. θρέψης.
  D. φωτοσύνθεσης.
  Explanation
  Τα ζώα καταναλώνουν τροφή και τα φυτά έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν εκμεταλλευόμενα την ηλιακή ενέργεια.

  Rate this question:

 • 7. 

  Το κάθε είδος ζώου, παρουσιάζει εξειδίκευση ως προς την τροφή που καταναλώνει.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 18

  Rate this question:

 • 8. 

  Η τροφή παρέχει στους οργανισμούς την απαραίτητη ενέργεια για τις λειτουργίες τους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 18

  Rate this question:

 • 9. 

  Από την τροφή τους οι οργανισμοί, αφού την επεξεργαστούν, παράγουν μόνο χρήσιμες ουσίες.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Παράγονται και άχρηστες ουσίες, οι οποίες αποβάλλονται από τον οργανισμό με την διαδικασία της απέκκρισης.

  Rate this question:

 • 10. 

  Τα φυτά δεν μπορούν να απεκκρίνουν τις άχρηστες γι’ αυτά ουσίες με την βοήθεια της απέκκρισης.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τις αποθηκεύουν στα φύλλα τους και αυτά με τη σειρά τους ξεραίνονται και πέφτουν.

  Rate this question:

 • 11. 

  Κατά την απέκκριση οι άχρηστες ουσίες αποβάλλονται με:

  • A.

   βλέννα.

  • B.

   αίμα.

  • C.

   ιδρώτα

  • D.

   χλωρά φύλλα.

  • E.

   ούρα.

  Correct Answer(s)
  C. ιδρώτα
  E. ούρα.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 19

  Rate this question:

 • 12. 

  Τα φυτά αναπτύσσονται αυξάνοντας το ύψος τους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Εκτός από το ύψους τους, αυξάνουν το πάχος του βλαστού τους, δημιουργώντας νέα φύλλα και βλαστούς.

  Rate this question:

 • 13. 

  Οι οργανισμοί αναπτύσσονται:

  • A.

   σε μάζα και όγκο.

  • B.

   σε ύψος και πάχος βλαστού.

  • C.

   απεριόριστα.

  • D.

   όλα τα παραπάνω.

  Correct Answer(s)
  A. σε μάζα και όγκο.
  B. σε ύψος και πάχος βλαστού.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ 19

  Rate this question:

 • 14. 

  Οι οργανισμοί κατά την ανάπτυξή τους έχουν ένα τελικό μέγεθος που είναι το ίδιο για όλους ανεξαιρέτως.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 19

  Rate this question:

 • 15. 

  Οι οργανισμοί δεν αντιδρούν στις μεταβολές τους περιβάλλοντος.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Οι οργανισμοί εμφανίζουν ερεθιστικότητα και με τη βοήθεια των αισθήσεων τους αντιδρούν στις μεταβολές του περιβάλλοντος.

  Rate this question:

 • 16. 

  Οι συνθήκες του περιβάλλοντος είναι πάντα ευνοϊκές για την επιβίωση των οργανισμών.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Οι συνθήκες του περιβάλλοντος είναι ευμετάβολες και συνεπώς όχι πάντα ευνοϊκές ως προς την επιβίωση των οργανισμών γι’ αυτό και οι οργανισμοί πρέπει να αντιδρούν στα ερεθίσματα που λαμβάνουν από το περιβάλλον τους.

  Rate this question:

 • 17. 

  Τα φυτά προσπαθούν να ευνοηθούν από τον ήλιο για την διαδικασία της φωτοσύνθεσης αλλά είναι δύσκολο καθώς το φως του μετακινείται και μεταβάλλεται κατά την διάρκεια της μέρας και τα ίδια είναι διαρκώς στάσιμα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Δεν είναι διαρκώς στάσιμα αλλά μπορούν να στρέφουν τα φύλλα τους προς το φως όσο αυτό αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας.

  Rate this question:

 • 18. 

  Οι ζωντανοί οργανισμοί συνεχίζουν να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών και όταν είναι νεκροί.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 20

  Rate this question:

 • 19. 

  Όλοι οι οργανισμοί για να επιβιώσουν τρέφονται με άλλους ζωντανούς οργανισμούς.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τα φυτά τρέφονται με την βοήθεια της φωτοσύνθεσης και δε χρειάζεται να τραφούν από άλλους οργανισμούς.

  Rate this question:

 • 20. 

  Το μαλλί από το οποίο είναι φτιαγμένα τα ρούχα που φοράμε εμφανίζει τα χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 20

  Rate this question:

 • 21. 

  Πάντα ήταν πιθανή η εκτίμηση του μεγέθους ενός μικροοργανισμού.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η εκτίμηση του μεγέθους επιτεύχθηκε από την ανακάλυψη του μικροσκοπίου και μετά.

  Rate this question:

 • 22. 

  Η μικρότερη μονάδα ζωής που μπορεί να υπάρξει είναι:

  • A.

   το άτομο.

  • B.

   το μόριο.

  • C.

   το κύτταρο.

  • D.

   ο πυρήνας.

  Correct Answer
  C. το κύτταρο.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 21

  Rate this question:

 • 23. 

  Το κύτταρο μπορεί να εμφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 21

  Rate this question:

 • 24. 

  Πολυκύτταροι οργανισμοί είναι:

  • A.

   η τριανταφυλλιά.

  • B.

   η αλεπού.

  • C.

   η αμοιβάδα.

  • D.

   το κουνούπι.

  Correct Answer(s)
  A. η τριανταφυλλιά.
  B. η αλεπού.
  D. το κουνούπι.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 21

  Rate this question:

 • 25. 

  Οι μονοκύτταροι οργανισμοί:

  • A.

   αποτελούνται μόνο από ένα κύτταρο.

  • B.

   μπορούν να γίνουν ορατοί με γυμνό μάτι.

  • C.

   δεν μπορούν να επιβιώνουν και να επιτελούν όλες τις λειτουργίες τους.

  • D.

   τίποτα από τα παραπάνω.

  Correct Answer
  A. αποτελούνται μόνο από ένα κύτταρο.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 21

  Rate this question:

 • 26. 

  Σε έναν πολυκύτταρο οργανισμό υπάρχει σύγχυση στο συντονισμό μεταξύ των αναρίθμητων κυττάρων του.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 22

  Rate this question:

 • 27. 

  Όλα τα κύτταρα ενός οργανισμού είναι πανομοιότυπα μεταξύ τους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Στη περίπτωση ενός πολυκύτταρου οργανισμού τα κύτταρα του παρουσιάζουν εξειδίκευση τόσο στη δομή, τόσο και στη λειτουργία τους γι’ αυτό και μπορούν και επιτελούν όλες τις διαφορετικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την επιβίωση του.

  Rate this question:

 • 28. 

  Οι λειτουργίες των κυττάρων του ίδιου οργανισμού παρουσιάζουν ορισμένες ομοιότητες στις λειτουργίες τους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 22

  Rate this question:

 • 29. 

  Τα κύτταρα περιβάλλονται από:

  • A.

   την πλαστική μεμβράνη.

  • B.

   την πλασματική μεμβράνη.

  • C.

   την ελασματική μεμβράνη.

  Correct Answer
  B. την πλασματική μεμβράνη.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 22

  Rate this question:

 • 30. 

  Τα ευκαρυωτικά κύτταρα που διαθέτουν πυρήνα είναι:

  • A.

   μόνο τα φυτικά.

  • B.

   μόνο τα ζωικά.

  • C.

   η αμοιβάδα.

  • D.

   όλα τα παραπάνω.

  Correct Answer
  D. όλα τα παραπάνω.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 22

  Rate this question:

 • 31. 

  Οι χλωροπλάστες είναι ιδιαίτερης σημασίας για το κύτταρο γιατί σχετίζονται με την διαδικασία της αναπνοής και την εξασφάλιση ενέργειας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Για τις συγκεκριμένες διαδικασίες σε όλους τους ευκαρυωτικούς οργανισμούς είναι υπεύθυνα τα μιτοχόνδρια.

  Rate this question:

 • 32. 

  Τα επιπλέον χαρακτηριστικά των φυτικών κυττάρων είναι:

  • A.

   η πλασματική μεμβράνη.

  • B.

   η κυτταρική μεμβράνη.

  • C.

   οι χλωροπλάστες.

  • D.

   το χυμοτόπιο.

  Correct Answer(s)
  C. οι χλωροπλάστες.
  D. το χυμοτόπιο.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 22

  Rate this question:

 • 33. 

  Το κυτταρικό τοίχωμα:

  • A.

   περιβάλλει το ευκαρυωτικό κύτταρο.

  • B.

   προσφέρει στήριξη στο φυτικό κύτταρο.

  • C.

   περιέχει DNA.

  • D.

   τίποτα από τα παραπάνω.

  Correct Answer
  B. προσφέρει στήριξη στο φυτικό κύτταρο.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 23

  Rate this question:

 • 34. 

  Το χυμοτόπιο αποθηκεύει:

  • A.

   χυμούς.

  • B.

   νερό.

  • C.

   άλατα.

  • D.

   όλα τα παραπάνω.

  Correct Answer(s)
  B. νερό.
  C. άλατα.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 23

  Rate this question:

 • 35. 

  Ο πυρήνας:

  • A.

   υπάρχει σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα.

  • B.

   περιέχει DNA.

  • C.

   είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο όλων των λειτουργιών του κυττάρου.

  • D.

   όλα τα παραπάνω.

  Correct Answer
  D. όλα τα παραπάνω.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 23

  Rate this question:

 • 36. 

  Το μιτοχόνδριο υπάρχει και στα φυτικά και στα ζωικά ευκαρυωτικά κύτταρα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 23

  Rate this question:

 • 37. 

  Η πλασματική μεμβράνη είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της εισόδου και της εξόδου των ουσιών από και προς το κύτταρο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 23

  Rate this question:

 • 38. 

  Ο χλωροπλάστης περιέχει:

  • A.

   κυτταρίνη.

  • B.

   κυστίνη.

  • C.

   χλωροφύλλη.

  • D.

   τίποτα από τα παραπάνω.

  Correct Answer
  C. χλωροφύλλη.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 23

  Rate this question:

 • 39. 

  Τα ζωικά κύτταρα έχουν μιτοχόνδρια ενώ τα φυτικά έχουν χλωροπλάστες.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Μιτοχόνδρια στο κύτταρο έχουν τόσο τα ζωικά όσο και τα φυτικά κύτταρα. Χλωροπλάστες έχουν μόνο τα φυτικά.

  Rate this question:

 • 40. 

  Η μεμβράνη που περιβάλει όλα τα κύτταρα είναι το κυτταρικό τοίχωμα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η πλασματική μεμβράνη είναι που περιβάλει όλα τα κύτταρα.

  Rate this question:

 • 41. 

  Τα βασικά μέρη του κυττάρου είναι ο πυρήνας, το κυτταρόπλασμα και η πλασματική μεμβράνη.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 23

  Rate this question:

 • 42. 

  Τα όργανα συνεργάζονται και δημιουργούν τους ιστούς.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Οι ιστοί είναι αυτοί που συνεργάζονται και δημιουργούν τα όργανα.

  Rate this question:

 • 43. 

  Τα φύλλα των φυτών είναι όργανα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 25

  Rate this question:

 • 44. 

  Κάθε όργανο αποτελείται από όμοιους ιστούς κυττάρων που συνεργάζονται μεταξύ τους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Διαφορετικοί ιστοί κυττάρων συνεργάζονται μεταξύ τους και συντελούν τα όργανα.

  Rate this question:

 • 45. 

  Η καρδιά αποτελείται από:

  • A.

   επιδερμικό ιστό.

  • B.

   οστίτη ιστό.

  • C.

   νευρικό ιστό.

  • D.

   μυϊκό ιστό.

  Correct Answer(s)
  C. νευρικό ιστό.
  D. μυϊκό ιστό.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 25

  Rate this question:

 • 46. 

  Ένα όργανο είναι αυτόνομο, ανεξάρτητο και ικανό να επιτελέσει μόνο του τις λειτουργίες του.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 25

  Rate this question:

 • 47. 

  Σύστημα οργάνων είναι:

  • A.

   οι διάφοροι ιστοί που συνεργάζονται μεταξύ τους.

  • B.

   διαφορετικά όργανα που συνεργάζονται μεταξύ τους.

  • C.

   τα διάφορα όργανα που συνεργάζονται μεταξύ τους για την επιτέλεση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας του οργανισμού.

  Correct Answer
  C. τα διάφορα όργανα που συνεργάζονται μεταξύ τους για την επιτέλεση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας του οργανισμού.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 25

  Rate this question:

 • 48. 

  Στο κυκλοφορικό σύστημα καθοριστικό ρόλο παίζει η λειτουργία:

  • A.

   του πνεύμονα.

  • B.

   της καρδιάς.

  • C.

   των οστών.

  • D.

   του εγκεφάλου.

  Correct Answer
  B. της καρδιάς.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 25

  Rate this question:

 • 49. 

  Στην κυκλοφορία του αίματος συμβάλουν:

  • A.

   οι μύες.

  • B.

   τα οστά.

  • C.

   η καρδιά.

  • D.

   οι φλέβες.

  • E.

   οι αρτηρίες.

  Correct Answer(s)
  C. η καρδιά.
  D. οι φλέβες.
  E. οι αρτηρίες.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 25

  Rate this question:

 • 50. 

  Σε έναν πολυκύτταρο οργανισμό, τα συστήματα οργάνων λειτουργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα μεταξύ τους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο σελ. 26

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jun 02, 2015
  Quiz Created by
  Ioannis Krokos
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.