Οι ασθένειες και οι παράγοντες εμφάνισής τους - Βιολογία Β' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 129,780
: 75 | Attempts: 3,097

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Οι ασθένειες και οι παράγοντες εμφάνισής τους - Βιολογία Β

Βιολογία Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4ο


Questions and Answers
 • 1. 

  Τα κύτταρα μπορούν και φαγοκυτταρώνουν.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Δεν έχουν όλα τα κύτταρα την ικανότητα της φαγοκυττάρωσης αλλά ορισμένα μόνο εξειδικευμένα για τη συγκεκριμένη λειτουργία.

  Rate this question:

 • 2. 

  Το αίμα αποτελείται από:

  • A.

   πλάσμα και ερυθροκύτταρα.

  • B.

   λευκοκύτταρα και αιμοπετάλια.

  • C.

   όλα τα παραπάνω.

  Correct Answer
  C. όλα τα παραπάνω.
  Explanation
  Σελ. 72

  Rate this question:

 • 3. 

  Οι ζωντανοί οργανισμοί καταφέρνουν να διατηρούν το εσωτερικό τους περιβάλλον ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες σταθερό.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 74

  Rate this question:

 • 4. 

  Το εσωτερικό περιβάλλον που πρέπει να διατηρείται σταθερό έχει να κάνει με:

  • A.

   τη θερμοκρασία.

  • B.

   τη σύσταση και ποσότητα υγρών.

  • C.

   το pH.

  • D.

   όλα τα παραπάνω.

  Correct Answer
  D. όλα τα παραπάνω.
  Explanation
  Σελ. 74

  Rate this question:

 • 5. 

  Η ομοιόσταση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ενέργεια.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 74

  Rate this question:

 • 6. 

  Με τους ομοιοστατικούς μηχανισμούς ρυθμίζεται:

  • A.

   η θερμοκρασία.

  • B.

   το pH του αίματος.

  • C.

   η συγκέντρωση των αλάτων.

  • D.

   τίποτα από τα παραπάνω.

  Correct Answer(s)
  A. η θερμοκρασία.
  B. το pH του αίματος.
  C. η συγκέντρωση των αλάτων.
  Explanation
  Σελ. 75

  Rate this question:

 • 7. 

  Το όργανο που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της ομοιόστασης του οργανισμού είναι:

  • A.

   ο εγκέφαλος.

  • B.

   η καρδιά.

  • C.

   τα νεφρά.

  • D.

   το πάγκρεας.

  Correct Answer
  A. ο εγκέφαλος.
  Explanation
  Σελ. 75

  Rate this question:

 • 8. 

  Για τον έλεγχο όλων των λειτουργιών του οργανισμού συνεργάζονται:

  • A.

   το νευρικό με το αναπνευστικό σύστημα.

  • B.

   το νευρικό με το ενδοκρινικό σύστημα.

  • C.

   το ενδοκρινικό με το κυκλοφορικό σύστημα.

  • D.

   το νευρικό με το αναπαραγωγικό σύστημα.

  Correct Answer
  B. το νευρικό με το ενδοκρινικό σύστημα.
  Explanation
  Σελ 75

  Rate this question:

 • 9. 

  Αποτέλεσμα ομοιοστατικού μηχανισμού στον άνθρωπο είναι η θερμοκρασία σώματός του στους:

  • A.

   40 οC.

  • B.

   35 οC.

  • C.

   36,6 οC.

  Correct Answer
  C. 36,6 οC.
  Explanation
  Είναι η σταθερή θερμοκρασία που έχει σε φυσιολογικές υγιείς συνθήκες ο ανθρώπινος οργανισμός.

  Rate this question:

 • 10. 

  Το νευρικό, το μυϊκό και το κυκλοφορικό σύστημα είναι αυτά που εμπλέκονται κυρίως στη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 76

  Rate this question:

 • 11. 

  Τόσο οι νεκροί όσο και οι ζωντανοί οργανισμοί διαθέτουν ομοιοστατικούς μηχανισμούς.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ο μηχανισμός που διατηρεί το περιβάλλον ενός οργανισμού σχετικά σταθερό είναι και αυτό που διαφοροποιεί τους νεκρούς οργανισμούς από τους ζωντανούς.

  Rate this question:

 • 12. 

  Η εναπόθεση λίπους στον άνθρωπο αποτελεί μηχανισμό θερμορύθμισης.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το ότι χρησιμεύει σαν μόνωση του μηχανισμού η εναπόθεση λίπους δεν σημαίνει ότι αποτελεί και μηχανισμό θερμορύθμισης.

  Rate this question:

 • 13. 

  Στη περίπτωση που διαταραχθεί η ομοιόσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα:

  • A.

   ο οργανισμός παραμένει φυσιολογικός.

  • B.

   ο οργανισμός ασθενεί.

  • C.

   ο οργανισμός μπορεί να πεθάνει.

  • D.

   ο οργανισμός ασθενεί και μπορεί να πεθάνει.

  Correct Answer
  D. ο οργανισμός ασθενεί και μπορεί να πεθάνει.
  Explanation
  Σελ. 78

  Rate this question:

 • 14. 

  Η ομοιόσταση μπορεί να διαταραχθεί από:

  • A.

   περιβαλλοντικούς παράγοντες.

  • B.

   ψυχολογικές διαταραχές.

  • C.

   τρόπο ζωής.

  • D.

   παθογόνους μικροοργανισμούς.

  • E.

   όλα τα παραπάνω.

  Correct Answer
  E. όλα τα παραπάνω.
  Explanation
  Σελ. 78

  Rate this question:

 • 15. 

  Όλοι οι μικροοργανισμοί είναι παθογόνοι.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το ότι πολλοί μικροοργανισμοί είναι αιτία πολλών ασθενειών δεν σημαίνει ότι όλοι οι μικροοργανισμοί είναι παθογόνοι.

  Rate this question:

 • 16. 

  Ο οργανισμός που προκαλεί ασθένεια στον άνθρωπο λέγεται παθογόνος.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 79

  Rate this question:

 • 17. 

  Όταν η ομοιόσταση του οργανισμού διαταραχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε αυτός εμφανίζει συμπτώματα της ασθένειας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ.79

  Rate this question:

 • 18. 

  Από τη στιγμή της μόλυνσης ενός οργανισμού τα συμπτώματα της ασθένειας εμφανίζονται σχεδόν αμέσως.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Αυτό έχει να κάνει με τον χρόνο επώασης του κάθε μικροοργανισμού. Οπότε μπορεί να περάσουν από ώρες, μέρες ή ίσως και μήνες μέχρι να εμφανιστούν τα συμπτώματα της ασθένειας.

  Rate this question:

 • 19. 

  Τα χρήσιμα μικρόβια έχουν εφαρμογές:

  • A.

   στη παραγωγή αλκοολούχων ποτών.

  • B.

   στους βιολογικούς καθαρισμούς.

  • C.

   στα καλλυντικά.

  • D.

   στη φαρμακοβιομηχανία.

  Correct Answer(s)
  A. στη παραγωγή αλκοολούχων ποτών.
  B. στους βιολογικούς καθαρισμούς.
  D. στη φαρμακοβιομηχανία.
  Explanation
  Σελ. 79

  Rate this question:

 • 20. 

  Μια ασθένεια μεταδίδεται με:

  • A.

   σταγονίδια.

  • B.

   σκόνη.

  • C.

   επαφή με μολυσμένα αντικείμενα.

  • D.

   κόπρανα.

  • E.

   αίμα.

  • F.

   σεξουαλική επαφή.

  • G.

   όλα τα παραπάνω.

  Correct Answer
  G. όλα τα παραπάνω.
  Explanation
  Σελ. 80

  Rate this question:

 • 21. 

  Οι μύγες και τα έντομα μπορούν να είναι υπεύθυνα για ασθένειες καθώς μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 80

  Rate this question:

 • 22. 

  Οι μεταγγίσεις δεν είναι επικίνδυνες για την μεταφορά ασθενειών.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Σελ. 80

  Rate this question:

 • 23. 

  Οι καλά μελετημένοι παθογόνοι μικροοργανισμοί μας βοηθούν να οδηγηθούμε:

  • A.

   στη θεραπεία ασθενειών.

  • B.

   στην πρόληψη ασθενειών.

  • C.

   στο να διευρύνουμε τις γνώσεις μας.

  • D.

   στη θεραπεία και πρόληψη ασθενειών.

  Correct Answer
  D. στη θεραπεία και πρόληψη ασθενειών.
  Explanation
  Σελ. 81

  Rate this question:

 • 24. 

  Τα περισσότερα βακτήρια είναι βλαβερά για τον οργανισμό μας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τα περισσότερα βακτήρια είναι είτε χρήσιμα είτε αβλαβή για τον οργανισμό μας.

  Rate this question:

 • 25. 

  Στο παχύ μας έντερο υπάρχουν βακτήρια που παράγουν βιταμίνη Κ, υπεύθυνη για την πήξη του αίματος.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Σελ. 81

  Rate this question:

 • 26. 

  Τα βακτήρια μας προσβάλλουν:

  • A.

   καταστρέφοντας τους ιστούς μας.

  • B.

   καταστρέφοντας το ανοσοποιητικό μας.

  • C.

   παράγοντας τοξίνες.

  • D.

   προκαλώντας μας πυρετό.

  Correct Answer(s)
  A. καταστρέφοντας τους ιστούς μας.
  C. παράγοντας τοξίνες.
  Explanation
  Σελ. 81

  Rate this question:

 • 27. 

  Ο τέτανος είναι μια ασθένεια που προκαλείται από:

  • A.

   ιούς.

  • B.

   βακτήρια.

  • C.

   μικροοργανισμούς.

  • D.

   τίποτα από τα παραπάνω.

  Correct Answer
  B. βακτήρια.
  Explanation
  Σελ. 81

  Rate this question:

 • 28. 

  Οι ιοί μπορούμε να πούμε ότι είναι ακυτταρικές μορφές ζωής καθώς δεν εκδηλώνουν αυτόνομα τις λειτουργίες της ζωής παρά μόνο όταν παρασιτούν. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 81

  Rate this question:

 • 29. 

  Όταν ο ιός παρασιτεί, ουσιαστικά χρησιμοποιεί υλικά και μηχανισμούς του κυττάρου ξενιστή.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 81

  Rate this question:

 • 30. 

  Όταν ο ιός βρίσκεται μέσα στο κύτταρο, τότε ο οργανισμός εκδηλώνει αμέσως συμπτώματα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ένας ιός μπορεί να βρίσκεται και σε συνθήκες «λανθάνουσας κατάστασης» μες στο κύτταρο οπότε και ο οργανισμός να μην εκδηλώσει κανένα σύμπτωμα.

  Rate this question:

 • 31. 

  Το κοινό κρυολόγημα οφείλεται σε:

  • A.

   βακτήρια.

  • B.

   ιούς.

  • C.

   παθογόνους μικροοργανισμούς.

  • D.

   πρωτόζωα.

  Correct Answer
  B. ιούς.
  Explanation
  Σελ. 81

  Rate this question:

 • 32. 

  Οι δερματικές μυκητιάσεις οφείλονται κυρίως σε πρωτόζωα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Σελ. 82

  Rate this question:

 • 33. 

  Πολλές σοβαρές ασθένειες του ανθρώπου οφείλονται σε πρωτόζωα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Στην πραγματικότητα, λίγα είναι τα πρωτόζωα που προσβάλλουν τον άνθρωπο και προκαλούν σοβαρές ασθένειες. Ένα από αυτά είναι το πλασμώδιο που προκαλεί την ελονοσία.

  Rate this question:

 • 34. 

  Η ασθένεια της ελονοσίας οφείλεται σε:

  • A.

   βακτήρια.

  • B.

   μύκητες.

  • C.

   πρωτόζωα.

  • D.

   ιούς.

  Correct Answer
  C. πρωτόζωα.
  Explanation
  Σελ. 82

  Rate this question:

 • 35. 

  Η σαλμονέλα οφείλεται σε:

  • A.

   ιούς.

  • B.

   βακτήρια.

  • C.

   πρωτόζωα.

  • D.

   μύκητες.

  Correct Answer
  B. βακτήρια.
  Explanation
  Σελ. 82

  Rate this question:

 • 36. 

  Οι άνθρωποι πριν από τον 19ο αιώνα γνώριζαν ότι αρκετές από τις ασθένειες που τους πρόσβαλλαν οφείλονταν σε μικροοργανισμούς.  

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Σελ. 78

  Rate this question:

 • 37. 

  Εάν μια ασθένεια εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, έχουμε επιδημία. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Όταν μια ασθένεια εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, τότε έχουμε μια πανδημία.

  Rate this question:

 • 38. 

  Οι ακτινοβολίες μπορούν να διαταράξουν την ομοιόσταση μας. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 78

  Rate this question:

 • 39. 

  Επώαση λέγεται ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της μόλυνσης και της εμφάνισης των πρώτων συμπτωμάτων μιας ασθένειας. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 78

  Rate this question:

 • 40. 

  Οι αμυντικοί μηχανισμοί του οργανισμού μας χωρίζονται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 84

  Rate this question:

 • 41. 

  Οι εσωτερικοί αμυντικοί μηχανισμοί έχουν σαν στόχο να εμποδίσουν την είσοδο των παθογόνων μικροβίων στον οργανισμό. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ο στόχος αυτός είναι των εξωτερικών αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού μας.

  Rate this question:

 • 42. 

  Όταν οι εισβολείς κατορθώσουν να εισέλθουν στον οργανισμό ενεργοποιούνται οι εσωτερικοί μηχανισμοί άμυνας. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 84

  Rate this question:

 • 43. 

  Οι εσωτερικοί αμυντικοί μηχανισμοί χωρίζονται σε:

  • A.

   γενικούς.

  • B.

   περιφερειακούς.

  • C.

   ειδικούς.

  • D.

   εξειδικευμένους.

  Correct Answer(s)
  A. γενικούς.
  C. ειδικούς.
  Explanation
  Σελ. 85

  Rate this question:

 • 44. 

  Οι ειδικοί εσωτερικοί μηχανισμοί άμυνας χαρακτηρίζονται από δράση κοινή για όλους τους μικροοργανισμούς. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Σελ. 85

  Rate this question:

 • 45. 

  Στους γενικούς εσωτερικούς αμυντικούς μηχανισμούς ανήκουν:

  • A.

   ο πυρετός.

  • B.

   η φαγοκυττάρωση.

  • C.

   η φλεγμονή.

  • D.

   το φτέρνισμα.

  • E.

   οι διάρροιες.

  Correct Answer(s)
  A. ο πυρετός.
  B. η φαγοκυττάρωση.
  C. η φλεγμονή.
  Explanation
  Σελ. 85

  Rate this question:

 • 46. 

  Μετά από καταστροφή των ιστών ενεργοποιείται ο πυρετός. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Μετά την καταστροφή των ιστών ενεργοποιείται η διαδικασία της φλεγμονής.

  Rate this question:

 • 47. 

  Με το που θα αναγνωριστεί το αντιγόνο από τον οργανισμό ενεργοποιείται μια σειρά αντιδράσεων, η ανοσοβιολογική απόκριση. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ο σωστός όρος είναι ανοσολογική απόκριση.

  Rate this question:

 • 48. 

  Τα αντιγόνα παράγονται από ειδικά λευκοκύτταρα που ενεργοποιούνται κατά την είσοδο παθογόνων μικροοργανισμών. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Αυτά που παράγονται από τα ειδικά λευκοκύτταρα είναι τα αντισώματα.

  Rate this question:

 • 49. 

  Τα αντισώματα είναι δομές πρωτεϊνικής φύσης, τα οποία ταιριάζουν ακριβώς με τα αντιγόνα και τα εξουδετερώνουν. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 86

  Rate this question:

 • 50. 

  Ο επαρκής αριθμός των αντισωμάτων παράγεται πολύ σύντομα και εξουδετερώνεται ο εισβολέας. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Μέχρι να φθάσει να γίνει αρκετός ο αριθμός των αντισωμάτων και να εξουδετερωθεί ο εισβολέας, μπορεί να περάσουν κάποιες μέρες.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.