Αρχαϊκή εποχή - 10. Η τέχνη - Ιστορία Α' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 129,780
: 11 | Attempts: 2,244

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Αρχαϊκή εποχή - 10. Η τέχνη - Ιστορία Α

Ιστορία Α' Γυμνασίου - 10. Η τέχνη


Questions and Answers
 • 1. 

  Η ελληνική τέχνη της Αρχαϊκής περιόδου επηρέασε την τέχνη της Ανατολής και της Αιγύπτου.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η ελληνική τέχνη της Αρχαϊκής περιόδου επηρεάστηκε από την τέχνη της Ανατολής και της Αιγύπτου.

  Rate this question:

 • 2. 

  Τα αγάλματα που δημιουργήθηκαν την Αρχαϊκή εποχή ήταν λίθινα και είχαν φυσικό και υπερφυσικό μέγεθος.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek. This indicates that the statement or answer provided is accurate or true.

  Rate this question:

 • 3. 

  Οι Μνημειακοί ναοί που χτίζονται την Αρχαϊκή εποχή θυμίζουν μυκηναϊκό ανάκτορο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 4. 

  Η στάση των αρχαϊκών αγαλμάτων απέναντι στον θεατή είναι σε κίνηση.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τα αρχαϊκά αγάλματα στέκουν ακίνητα απέναντι στο θεατή, με σημάδι κίνησης την προβολή του αριστερού ποδιού, ανάλογα με το λύγισμα των χεριών.

  Rate this question:

 • 5. 

  Στην κεραμική της αρχαϊκής περιόδου οι σκηνές που απεικονίζονται είναι επηρεασμένες από την καθημερινή, τη θρησκευτική ζωή και το μύθο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English.

  Rate this question:

 • 6. 

  Πιο αυστηρός, βαρύς και πιο κοντός είναι:

  • A.

   ο ιωνικός ρυθμός

  • B.

   ο δωρικός ρυθμός

  • C.

   ο μνημειακός ναός

  Correct Answer
  B. ο δωρικός ρυθμός
  Explanation
  The correct answer is "ο δωρικός ρυθμός." This answer is correct because the question asks for the correct term for "the Doric rhythm" in Greek. Among the given options, "ο δωρικός ρυθμός" is the only one that translates to "the Doric rhythm."

  Rate this question:

 • 7. 

  Ψηλότερος, κομψότερος και με πλούσια διακόσμηση στο κιονόκρανο είναι:

  • A.

   ο ιωνικός ρυθμός

  • B.

   ο δωρικός ρυθμός

  • C.

   ο μνημειακός ναός

  Correct Answer
  A. ο ιωνικός ρυθμός
  Explanation
  The correct answer is "ο ιωνικός ρυθμός" because it is the only option that matches the given question prompt, which asks for a specific type of rhythm. The other options, "ο δωρικός ρυθμός" and "ο μνημειακός ναός," do not relate to the concept of rhythm and are therefore incorrect.

  Rate this question:

 • 8. 

  Μορφές ορθές, ντυμένες κομψά, με περίτεχνα χτενίσματα και στολισμένες με πλήθος κοσμημάτων είναι:

  • A.

   οι κούροι

  • B.

   οι κόρες

  • C.

   οι άρχοντες

  Correct Answer
  B. οι κόρες
  Explanation
  The correct answer is "οι κόρες" because the given phrase "οι κόρες" translates to "the daughters" in English. The other options "οι κούροι" translates to "the boys" and "οι άρχοντες" translates to "the rulers" which do not match the given phrase.

  Rate this question:

 • 9. 

  Μορφές ορθές, γυμνές με καλογυμνασμένα σώματα και πλούσια κόμη είναι:

  • A.

   οι κούροι

  • B.

   οι κόρες

  • C.

   οι άρχοντες

  Correct Answer
  A. οι κούροι
  Explanation
  The correct answer is "οι κούροι". The question asks for the correct plural form of the word "κούρος" (boy). In Greek, when a word ends in -ος, the plural form is formed by replacing -ος with -οι. Therefore, the correct plural form of "κούρος" is "κούροι".

  Rate this question:

 • 10. 

  Σημαντικό κέντρο παραγωγής κεραμικής τον 7ο αι. ήταν:

  • A.

   η Κρήτη

  • B.

   η Νάξος

  • C.

   η Κόρινθος

  Correct Answer
  C. η Κόρινθος
  Explanation
  The correct answer is "η Κόρινθος" because it is the only option that matches the given criteria of starting with the letter "κ" (kappa) and ending with the letter "ς" (sigma). The other options, "η Κρήτη" and "η Νάξος", do not meet these criteria.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.