Test Z První Pomoci Quiz

100 otzek | Total Attempts: 47569

SettingsSettingsSettings
Test Z První Pomoci Quiz - Quiz

Správná je vždy právě jedna odpověď. Vyhodnocení každé odpovědi se zobrazuje hned u následující otázky. Kliknutím na "Correct answer" si můžete znova zobrazit znění předcházející otázky spolu s vyznačením správné odpovědi. Pokud není u otázky uvedeno jinak, jde vždy o laickou první pomoc. Test je generován náhodným výběrem z cca 100 testových otázek - každý test je tedy aspoň trochu jiný :-) Pokud dosáhnete úspěšnosti alespoň 80%, budete si moci na konci testu vytisknout certifikát se jménem, které uvedete na začátku (pro uklidnění - individuální výsledky tohoto testu nejsou veřejně dostupné).


Questions and Answers
 • 1. 
  Resuscitace (oživování) je:
  • A. 

   Postup sloužící pro dočasnou náhradu a případné obnovení životních funkcí (oběhu a dýchání).

  • B. 

   Postup sloužící k omezení následků šoku.

  • C. 

   Latinský ekvivalent termínu „první pomoc“.

 • 2. 
  Základní postup resuscitace dospělého laikem se skládá z těchto kroků:
  • A. 

   Přivolání pomoci, záklonu hlavy, zahájení a provádění nepřímé masáže srdce a případně dýchání z plic do plic.

  • B. 

   Provedení trojitého manévru, vyčištění úst a dvou vdechů z plic do plic. Pokud se postižený nebudí, následuje přivolání záchranné služby a zahájení a provádění nepřímé masáže a dýchání z úst do úst v poměru 30:2.

  • C. 

   Provedení trojitého manévru, uložení do „stabilizované“ polohy a nahmatání pulsu. Pokud není puls hmatný, následuje přivolání záchranné služby a zahájení a provádění dýchání z úst do úst, případně nepřímé masáže srdce.

 • 3. 
  Hlavní odlišností resuscitace dítěte od dospělého (kromě použití přiměřené síly a objemů dechu) je:
  • A. 

   U dětí je podstatný jiný poměr vdechů a kompresí hrudníku.

  • B. 

   Prioritním krokem u dětí je uvolnění dýchacích cest a provedení "vypuzovacích manévrů".

  • C. 

   U dětí nikdy neprovádáme dýchání z plic do plic.

 • 4. 
  Mezi "vypuzovací manévry" NEPATŘÍ
  • A. 

   Gordonův manévr (údery plochou dlaní mezi lopatky).

  • B. 

   Heimlichův manévr (prudké mačkání nadbřišku postiženého).

  • C. 

   Esmarchův manévr (uvedení do stabilizované polohy se záklonem hlavy).

 • 5. 
  Základní laická resuscitace by měla být zahájena tehdy, pokud:
  • A. 

   Postižený nereaguje a nevyvíjí žádnou spontánní aktivitu s výjimkou případných ojedinělých nádechů („lapavých dechů“).

  • B. 

   Postižený nereaguje, je bledý, dýchá nápadně rychle.

  • C. 

   Postižený nereaguje a nemá hmatný puls.

 • 6. 
  Kolaga, se kterým jste sami v kanceláři, náhle zkolaboval, nehýbe se, nedýchá, nereaguje na poplácání po tváři a oslovení.  První, co uděláte, bude:
  • A. 

   Pokus o nahmatání pulsu na krkavici nebo na zápěstí.

  • B. 

   Zahájení dýchání z plic do plic.

  • C. 

   Přivolání pomoci.

 • 7. 
  Spoluhráč při volajbalu náhle zkolaboval, leží, nehýbe se, asi 1x za dvacet sekund se zhluboka lapavě nadechne. Je potřeba přivolat pomoc a ihned:
  • A. 

   Zahájit dýchání z plic do plic, protože tato frekvence je příliš nízká.

  • B. 

   Zahájit nepřímou masáž srdce.

  • C. 

   Otočit postiženého do stabilizované polohy, protože hrozí riziko vdechnutí zvratků.

 • 8. 
  Pro uvolnění dýchacích cest laiky se doporučuje především:
  • A. 

   Provést záklon hlavy.

  • B. 

   Provést „trojitý manévr“ (záklon hlavy, otevření úst a vytažení jazyka).

  • C. 

   Rukou nebo vhodným nástrojem zkusit vytáhnout jazyk z úst.

 • 9. 
  Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech:
  • A. 

   Na hrudní kosti asi uprostřed hrudníku.

  • B. 

   Na hrudníku dva prsty vlevo od hrudní kosti v místě srdečního hrotu.

  • C. 

   Na hrudní kosti při jejím spodním okraji.

 • 10. 
  Při dýchání z plic do plic by měl objem vydechovaného vzduchu odpovídat asi: 
  • A. 

   Polovině normálního nádechu zachránce, ale vždy se provádějí dva vdechy za sebou.

  • B. 

   Hlubokému nádechu zachránce.

  • C. 

   Normálnímu nádechu zachránce.

 • 11. 
  Podle nejnovějších poznatků je v případech, kdy laický svědek příhody přímo zastihl kolaps dospělého postiženého, výhodnější provádět v rámci resuscitace pouze nepřímou srdeční masáž. V ostatních situacích platí doporučený univerzální poměr kompresí hrudníku a dýchání z plic do plic:
  • A. 

   U dospělých 30:2, u dětí 5:2.

  • B. 

   Vždy 30:2 (s výjimkou novorozenců).

  • C. 

   U dětí i dospělých 15:2.

 • 12. 
  Pokus o nahmatání pulsu by měl laik provést:
  • A. 

   Jen tehdy, pokud postižený je v bezvědomí a nedýchá.

  • B. 

   Vždy, pokud postižený upadl do bezvědomí.

  • C. 

   Nikdy – laikům se nedoporučuje hmatat puls pro velkou pravděpodobnost falešného výsledku.

 • 13. 
  Pro laiky je nejlepší hmatat puls:
  • A. 

   Na tepně na zápěstí.

  • B. 

   Nikde – laikům se nedoporučuje hmatat puls pro velkou pravděpodobnost falešného výsledku.

  • C. 

   Na krční tepně.

 • 14. 
  „Lapavé dechy“ – nádechy v nápadně dlouhých intervalech nebo ojedinělé nadechnutí:
  • A. 

   Jsou typickou známkou náhlé zástavy oběhu, kdy je potřeba ihned začít s resuscitací (zejména nepřímou masáží srdce).

  • B. 

   Jsou typickou známkou otravy alkoholem nebo drogami, postiženého je nutné ihned uložit do „stabilizované polohy".

  • C. 

   Jsou pro dýchání sice nedostatečné, ale znamenají, že krevní oběh je v pořádku.

 • 15. 
  Resuscitaci ukončíme: 
  • A. 

   Pokud začne postižený normálně dýchat.

  • B. 

   Jakmile se postižený aspoň jednou zřetelně nadechne.

  • C. 

   Pokud nemůžeme provádět dýchání z plic do plic.

 • 16. 
  Pokud v průběhu resuscitace přetrvávají lapavé dechy (nádechy v nápadně dlouhých intervalech):
  • A. 

   Přerušíme resuscitaci a zkontrolujeme tep na krčení tepně. Pokud není tep hmatný, pokračujeme v resuscitaci.

  • B. 

   Pokračujeme v resuscitaci, dýchání z plic do plic se snažíme provádět synchronuzovaně s lapavými nádechy.

  • C. 

   Pokračujeme v resuscitaci bez dýchání z plic do plic, které je za těchto okolností nevhodné.

 • 17. 
  Během koupání v přehradě najednou kdosi volá o pomoc - ve vodě je člověk v bezvědomí. Po vytažení na břeh nereaguje, nedýchá. Je přivolána záchranka a zahájena neodkladná resucitace. Místo je ale velmi špatně dostupné a příjezd záchranné služby lze očekávat až za několik desítek minut. Kdy je možné ukončit resuscitaci?
  • A. 

   Po bezvýsledném úsilí trvajícím alespoň 20 minut.

  • B. 

   Při úplném vyčerpání zachránců.

  • C. 

   Pokud je postižený prochlazený a nedaří se obnovit tělesnou teplotu.

 • 18. 
  Pro kvalitu resuscitace má největší význam:
  • A. 

   Správný poměr mezi masáží srdce a vdechy z plic do plic.

  • B. 

   Co nejméně přerušovaná nepřímá masáž srdce, prováděná správnou frekvencí a dostatečně hluboko.

  • C. 

   účinné vdechy z úst do úst co největším objemem.

 • 19. 
  Optimální frekvence kompresí při nepřímé masáži srdce je:
  • A. 

   100x za minutu (téměř 2x za vteřinu) u všech postižených.

  • B. 

   60x za minutu u dospělých, 80x za minutu u dětí.

  • C. 

   Libovolná, podstatné je pravidelné střídání s vdechy z plic do plic.

 • 20. 
  Optimální hloubka kompresí při nepřímé masáži srdce u dospělého:
  • A. 

   Je 5-6 cm.

  • B. 

   Je 3-4 cm.

  • C. 

   Není stanovena, platí zásada „čím více, tím lépe“.

 • 21. 
  Pokud z jakéhokoliv důvodu během resuscitace nemůžeme nebo nechceme provádět dýchání z plic do plic:
  • A. 

   Ukončíme resuscitaci - samotná nepřímá masáž srdce je neúčinná a zbytečná.

  • B. 

   Pokračujeme v nepřímé masáži srdce a vždy po 30 kompresích uděláme cca 10 sekund pauzu.

  • C. 

   Pokračujeme v nepřetržité nepřímé masáži srdce.

 • 22. 
  Normální klidová dechová frekvence dospělého je:
  • A. 

   10 – 15 dechů za minutu.

  • B. 

   30 – 40 dechů za minutu.

  • C. 

   4 - 6 dechů za minutu.

 • 23. 
  Pokud není při zástavě oběhu prováděna resuscitace, začínají mozkové buňky nezvratně odumírat cca po:
  • A. 

   3-5 minutách.

  • B. 

   Jedné minutě.

  • C. 

   15 minutách.

 • 24. 
  Pokud si nejsme jisti, zda postižený v bezvědomí dýchá nebo nedýchá:
  • A. 

   Přiložíme k ústům zrcátko nebo brýle a sledujeme, zda se mlží.

  • B. 

   Postupujeme tak, jako kdyby postižený nedýchal, tj. zahájíme resuscitaci.

  • C. 

   Uložíme postiženého do „stabilizované“ polohy a vyčkáme cca 5 minut, zda dojde ke změně barvy rtů nebo obličeje.

 • 25. 
  Použití automatického defibrilátoru („AED“ - přístroje pro obnovení účinné srdeční akce elektrickým výbojem, který bývá umístěný na veřejně dostupných místech) laikem bez příslušného proškolení je v ČR:
  • A. 

   Zakázáno (neškolené obsluze hrozí úraz elektrickým proudem, zvláště v prostředí s vysokou vlhkostí – za deště, u bazénu, na lodích apod.).

  • B. 

   Možné jen na pokyn dispečera/dispečerky tísňové linky (laik nedokáže posoudit nutnost provedení výboje).

  • C. 

   Možné bez omezení, u člověka s náhlou zástavou oběhu může jít o život zachraňující výkon.

Back to Top Back to top