Základy První Pomoci

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Off
O
Off
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 107,319
ot�zek: 30 | Attempts: 47,676

SettingsSettingsSettings
Základy První Pomoci - Quiz

DîLEýITÃï ¿½ INFORMACE: ****************************** Správná je vþdy právÃ� jedna odpovÃ�Ã� . Vyhodnocení kaþdé odpovÃ�di se zobrazuje hned u následujícÃ&Aci rc;­ otázky. Kliknutím na "Correct answer" si mïþete znova zobrazit znÃ�ní pÃ�edcházej&Atil de;­cí otázky spolu s vyznaÃ�ením správné odpovÃ�di a se struÃ�ným vysvÃ�tlením. Pokud dosáhnete úspÃ�Ã& Acirc;¡nosti alespoÃ� 75%, budete si moci na konci testu vytisknout certifikát se jménem, které uvedete na zaÃ�átku (není povinné). Na vyplnÃ�ní testu (30 otázek) je max. 30 minut, zaÃ�átek = stisknutí tlaÃ�ítka START QUIZ. KlíÃ�ovà ¡ slova: Test první pomoci - první pomoc - resuscitace. HodnÃ� átÃ�stà ­ :-)  


Questions and Answers
 • 1. 

  Postižený náhle zkolaboval, leží, nehýbe se, asi 1x za dvacet sekund se zhluboka nadechne. Je potřeba přivolat pomoc a ihned:

  • A.

   Zahájit dýchání z plic do plic, protože tato frekvence je příliš nízká.

  • B.

   Otočit postiženého do „stabilizované“ polohy, protože hrozí riziko vdechnutí zvratků

  • C.

   Zahájit resuscitaci – nepřímou masáž srdce a případně dýchání z plic do plic

  Correct Answer
  C. Zahájit resuscitaci – nepřímou masáž srdce a případně dýchání z plic do plic
  Explanation
  Jde o typický obraz prvních desítek sekund po vzniku náhlé zástavy oběhu. Nenechte se zmást ojedinělými nádechy - jde o nedostečné "lapavé dechy", které jsou zcela typické pro první desítky sekund po zástavě srdce. Hrubou chybou je záměna za "normální dýchání" a otočení do stabilizované polohy - nejenže není zahájena ressucitace HNED (což výrazně zvyšuje naději postiženého), ale navíc tato poloha významně znesnadňuje rozpoznání toho, že pacient "dodýchal" úplně a resuscitace není zahájena ani pak.

  Rate this question:

 • 2. 

  Postižený zkolaboval, má křeče (záškuby) celého těla či končetin, nedýchá, modrá. Postiženého:

  • A.

   Otočíme na záda, zakloníme hlavu a (pokud je to nutné i násilím pomocí vhodného nástroje) otevřeme ústa a vytáhneme jazyk, aby se nedusil. Pokud se dýchání neobnoví, voláme záchrannou službu.

  • B.

   Ponecháme v poloze jaké je, zajistíme jeho bezpečnost, aby se během křečí o něco nezranil, voláme záchrannou službu a s dalšími kroky vyčkáme, až křeče odezní.

  • C.

   Otočíme jej do „stabilizované“ polohy, přiměřenou silou bráníme křečím a počkáme cca 5-10 minut až křeče odezní a stav se upraví. Pokud se stav do té doby nezlepší, voláme záchrannou službu.

  Correct Answer
  B. Ponecháme v poloze jaké je, zajistíme jeho bezpečnost, aby se během křečí o něco nezranil, voláme záchrannou službu a s dalšími kroky vyčkáme, až křeče odezní.
  Explanation
  Pokud postižený má křeče celého těla, v žádném případě nic nepodnikáme NÁSILÍM. Křeče mohou být příznakem nejrůznějších závažných i méně závažných chorob. V každém případě nemá cenu se s postiženým v křeči "prát" - vyčkáme, až křeče odezní, a podle dalšího vývoje se rozhodneme, co dál. Pokud šlo o epilepticý záchvat, postižený začne postupně dýchat a stav se začne velmi rychle vylepšovat. Pokud naopak bezvědomí a porucha dechu přetrvává i poté, co křeče ustanou, zahájíme neodkladnou resuscitaci. NIKDY, opakuji NIKDY nepoužíváme násilí, nesnažíme se např. nástrojem otevřít ústa a "tahat" jazyk - je to zcela zbytečné a jen to způsobí poranění zubů či sliznic s krvácením a rizikem vdechnutí krve.

  Rate this question:

 • 3. 

  Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech:

  • A.

   Na hrudníku dva prsty vlevo od hrudní kosti v místě srdečního hrotu.

  • B.

   Na hrudní kosti asi uprostřed hrudníku.

  • C.

   Na hrudní kosti při jejím spodním okraji.

  Correct Answer
  B. Na hrudní kosti asi uprostřed hrudníku.
  Explanation
  Uprostřed hrudníku na hrudní kosti. Žádné prsty, žádné centimetry.

  Rate this question:

 • 4. 

  Aniž došlo k obnovení životních funkcí, provádíme resuscitaci:

  • A.

   Maximálně 20 minut.

  • B.

   Do převzetí resuscitace záchrannou službou nebo do úplného vyčerpání zachránců.

  • C.

   Pouze pokud během resuscitace projevuje postižený alespoň částečné známky života, jinak je resuscitace zbytečná.

  Correct Answer
  B. Do převzetí resuscitace záchrannou službou nebo do úplného vyčerpání zachránců.
  Explanation
  Laik by neměl rozhodovat o ukončení resuscitace. Jediným "legálním" důvodem je úplné vyčerpání zachránců.

  Rate this question:

 • 5. 

  Spolehlivou známkou obnovení životních funkcí při resuscitaci je:

  • A.

   Když se nedýchající postižený nadechne.

  • B.

   Když je při masáži cítit puls na krční tepně.

  • C.

   Když se potižený začně hýbat (např. pohyb víček, paží).

  Correct Answer
  C. Když se potižený začně hýbat (např. pohyb víček, paží).
  Explanation
  Ojedinělé nádechy mohou znamenat jen obnovení lapavých dechů, po pulsu vůbec nematáme (to je jeden z největších omylů první pomoci - není to spolehlivé!). Resuscitaci ukončíme jen tehdy, pokud postižený začne jakkoliv aktivně regovat - mrkat očuma, hýbat rukama apod.

  Rate this question:

 • 6. 

  Pro kvalitu resuscitace má největší význam:

  • A.

   Co nejméně přerušovaná nepřímá masáž srdce, prováděná správnou frekvencí a dostatečně hluboko.

  • B.

   Správný poměr mezi masáží srdce a vdechy z plic do plic s náležitými pauzami.

  • C.

   Účinné vdechy z plic do plic co největším objemem doplněné v pauzách srdeční masáží s nepříliš vysokou frekvencí.

  Correct Answer
  A. Co nejméně přerušovaná nepřímá masáž srdce, prováděná správnou frekvencí a dostatečně hluboko.
  Explanation
  Podle moderních poznatků má klíčovou úlohu v resusictaci nepřímá masáž srdce. Musí být ovšem prováděna technicky správně a hlavně NEPŘERUŠOVANĚ. Dýchání je až sekundární, má omezený význam v některých specifických situacích (např. u tonoucích, intoxikovaných, často u dětí apod.)

  Rate this question:

 • 7. 

  Nejlepší poloha pro postiženého, který je při vědomí, ale udává, že se mu špatně dýchá, je:

  • A.

   Vleže na zádech se zakloněnou hlavou.

  • B.

   „Stabilizovaná“ poloha vleže na boku.

  • C.

   Vsedě nebo polosedě s možností zapřít ruce o židli nebo podložku.

  Correct Answer
  C. Vsedě nebo polosedě s možností zapřít ruce o židli nebo podložku.
  Explanation
  Postižený s potížemi s dýcháním by měl sedět - měl by mít možnost zapojit tzv. pomocné dýchací svaly - zejména svaly, které vedou od horních žeber ke krku a klíční kosti. Proto je výhodné, pokud může zafixovat pletenec pažní o vhodnou podložku - např. okraj židl nebo postele. Současně v této poloze útroby klesnou směrem dolů a netlačí na bránici (což je další sval, podstatný pro dýchání). Pokud ovšem dojde kromě poruchy dechu ke vzniku bezvědomí, nezbývá, než postiženého uložit na záda na zem a případně zahájit resuscitaci.

  Rate this question:

 • 8. 

  Postižený nešťastnou náhodou upadl na ostrý předmět a způsobil si hlubokou řeznou ránu na ruce. Z rány v pravidelných intervalech vystřikuje proud krve. V rámci první pomoci:

  • A.

   Ránu ihned stlačíme prsty, přiložíme tlakový obvaz, a pokud krvácení stále trvá, zaškrtíme končetinu v oblasti mezi loktem a ramenem.

  • B.

   Zaškrtíme končetinu těsně nad ránou (v zápěstí), a pokud krvácení stále trvá, přiložíme ještě tlakový obvaz přímo na ránu.

  • C.

   Zaškrtíme končetinu těsně nad ránou (v zápěstí), a pokud krvácení stále trvá, přiložíme další škrtidlo o něco blíže k trupu – na předloktí.

  Correct Answer
  A. Ránu ihned stlačíme prsty, přiložíme tlakový obvaz, a pokud krvácení stále trvá, zaškrtíme končetinu v oblasti mezi loktem a ramenem.
  Explanation
  Vystřikující krev je zánámkou tepenného krvácení a je tedy třeba jednat energicky - stlačit ránu a přiložit na ni tlakový obvaz (případně i ve více vrstvách). Pokud použijeme škrtidlo (velmi výjimečně, to už musí být!), přikládáme je VŽDY tam, kde je jen jedna kost a tepna vede podle ní - tj. v paži nebo ve stehně. Pokus o zaškrcení v předloktí nebo v bérci se nemůže podařit - zde jsou dvě kosti vedle sebe, tepny vedou mezi nimi a jsou jimi chráněné. Zaškrcením stlačíme pouze žíly a paradoxně ještě zhoršíme krvácení.

  Rate this question:

 • 9. 

  Předloktí popálené vroucí vodou je před příjezdem záchranné služby nejlépe ošetřit:

  • A.

   Potřením jakoukoliv mastí, v nouzi i zubní pastou

  • B.

   Několikaminutovým chlazením čistou vodou.

  • C.

   Protišokovými opatřeními, zejména udržením postiženého místa v teple.

  Correct Answer
  B. Několikaminutovým chlazením čistou vodou.
  Explanation
  Chladit, chladit, chladit, nic dalšího. Pozor ale na riziko podchlazení, zejména u dětí - chladit je potřeba jen postiženou plochu, ne celé tělo! Pokud je postižená plocha rozsáhlá, je potřeba chladit zejména krk a obličej,případně oblast genitálu.

  Rate this question:

 • 10. 

  Postiženého těžkým prochladnutím s necitlivými, bílými prsty u nohou a rukou, ještě před příjezdem záchranné služby:

  • A.

   Co nejrychleji zahřejeme, nejlépe ponořením do horké vany.

  • B.

   Uložíme do místnosti s pokojovou teplotou, teple přikryjeme, podáme teplé nápoje.

  • C.

   Ponecháme v mírnějším chladu (např. v zádveří) a sněhem nebo ledem třeme postižené končetiny, až se opět prokrví, pak je možné jej opatrně přemístit do místnosti s pokojovou teplotou.

  Correct Answer
  B. Uložíme do místnosti s pokojovou teplotou, teple přikryjeme, podáme teplé nápoje.
  Explanation
  Ideální je ohřívání přiměřenou rychlostí, nejúčinnější pro ohřátí tělesného jádra jsou teplé nápoje. V žádném případě netřít sněhem, můžete jen poškodit pokožku, třením sněhem žádné teplo rozhodně nevznikne, naopak.

  Rate this question:

 • 11. 

  Postižený trochu „přebral“, obtížně drží stabilitu a „podlamují“ se mu nohy. V rámci první pomoci by měl být pokud možno uložen:

  • A.

   Do polohy na zádech, aby bylo možné dobře sledovat stav dýchání.

  • B.

   Do polohy vsedě (např. do kouta místnosti), protože v této poloze se bude postiženému nejlépe dýchat.

  • C.

   Do polohy na boku s hlavou otočenou k podložce („stabilizovaná“ poloha), protože tato poloha omezuje riziko vdechnutí zvratků, které je zde vysoké.

  Correct Answer
  C. Do polohy na boku s hlavou otočenou k podložce („stabilizovaná“ poloha), protože tato poloha omezuje riziko vdechnutí zvratků, které je zde vysoké.
  Explanation
  Bezpečné uložení opilého je jedna z mála situací, kdy je stabilizovaná poloha vhodná - pro velké riziko zvracení.

  Rate this question:

 • 12. 

  Národní přímé tísňové číslo záchranné služby v České republice je:

  • A.

   112

  • B.

   158

  • C.

   155

  Correct Answer
  C. 155
  Explanation
  155 je správně. 112 obsluhují hasiči (a případně vás stejně spojí na 155ku), 158 je policie.

  Rate this question:

 • 13. 

  Doporučená frekvence stlačování hrudníku při nepřímé masáži srdce je asi:

  • A.

   30x za minutu

  • B.

   100 x za minutu

  • C.

   60 x za minutu

  Correct Answer
  B. 100 x za minutu
  Explanation
  100 x za minutu, nebo, chcete-li - "skoro 2x za sekundu"

  Rate this question:

 • 14. 

  Postižený při trhání třešní spadl ze stromu, nyní leží, hlasitě naříká, je bledý, stěžuje si na silnou bolest zad, pravá noha je v bérci zjevně zlomená. Přivoláme záchranáře a než dorazí, postiženého:

  • A.

   Ponecháme v poloze jaké je, přikryjeme bundou.

  • B.

   Opatrně uložíme do stabilizované polohy pokud možno na rovné místo v terénu, k bérci přiložíme improvizovanou dlahu např. z větve.

  • C.

   Otočíme jej na záda a uložíme do protišokové polohy (na zádech s podepřenýma nohama např. židlí, batohem apod.

  Correct Answer
  A. Ponecháme v poloze jaké je, přikryjeme bundou.
  Explanation
  Záchranáři jsou na cestě, postižený je při vědomí a v daném místě mu nehrozí žádné další nebezpečí -> je zbytečné s ním nějak hýbat nebo se pokoušet "rovnat" zlomenou nohu. Klíčový výkon první pomoci je ten nejjednodušší - přikrytí. Jde o významnou prevenci rozvoje šoku.

  Rate this question:

 • 15. 

  Motocyklista po nehodě leží v bezvědomí, promodralý, obličejem k zemi, není zřetelně patrné dýchání. Záchranáři jsou již na cestě. Náš postup:

  • A.

   Ponecháme postiženého v poloze, v jaké je, po nehodě pravděpodobný úraz páteře a jakákoliv manipulace by mohla situaci ještě zhoršit a vést k ochrnutí.

  • B.

   Postiženého otočíma na záda na pokud možno rovnou plochu poblíž, opatrněně, tahem v dlouhé ose těla, sejmeme přilbu, mírně zakloníme hlavu a pokud nedojde k obnovení dýchání, zahájíme resuscitaci.

  • C.

   Postiženého uložíme na bok se zakloněnou hlavou, vyčistíme dutinu ústní a přikryjeme teplou bundou. Přilbu zásadně nesnímáme před příjezdem záchranářů.

  Correct Answer
  B. Postiženého otočíma na záda na pokud možno rovnou plochu poblíž, opatrněně, tahem v dlouhé ose těla, sejmeme přilbu, mírně zakloníme hlavu a pokud nedojde k obnovení dýchání, zahájíme resuscitaci.
  Explanation
  Není-li zřetelne patrné dýchání, má prioritu obnova této životní fukce. Prioritu přede vším, a to i za cenu rizika spojeného s manipuací s pacientem - udušený pacient s "naprosto zdravou páteří" není dobrý výsledek...

  Rate this question:

 • 16. 

  Lyžař vylétl ze sjezdovky do lesa, sedí na zemi ve sněhu opřený o strom, je při vědomí, komunikuje, otřesený, bledý, stěžuje si na prudkou bolest v noze, má bolestivě naražená žebra a zjevně zlomenou ruku v lokti. Odborná pomoc je již na cestě. Prioritou první pomoci bude:

  • A.

   Fixace zlomenin jako prevence dalších poranění tkání od úlomků kostí.

  • B.

   Zabalení do teplého jako prevence rozvoje šokového stavu

  • C.

   Uložení na pevnou rovnou plochu jako pevence poškození míchy při úrazu páteře.

  Correct Answer
  B. Zabalení do teplého jako prevence rozvoje šokového stavu
  Explanation
  Obdobně zde - komunikuje - tj. žádné extra manipulace, hlavně to teplo...

  Rate this question:

 • 17. 

  Hmatání tepu u postiženého, u kterého je podezření na zástavu oběhu:

  • A.

   Provádíme zásadně na krkavici a resuscitaci zahájíme, pokud tep necítíme.

  • B.

   Provádíme zásadně na zápěstí a resuscitaci zahájíme, pokud tep necítíme, nebo cítíme jen nitkovitý (nevýrazný rychlý) tep.

  • C.

   Je hrubá chyba, nahmatání tepu je nespolehlivé a jen zbytečně zdržuje - bez dalšího zahájíme resuscitaci.

  Correct Answer
  C. Je hrubá chyba, nahmatání tepu je nespolehlivé a jen zbytečně zdržuje - bez dalšího zahájíme resuscitaci.
  Explanation
  Hmatání tepu je hrubá chyba - ve stresu můžeme cítit vlatní tep "bušící do konečků prstů" a tento typ mylně považujeme za tep postiženého. Jde o jeden z "mýtů", který je velmi často k vidění např. v televizi a bohužel často jej různí laičtí autoři opisují z příručky do příručky...

  Rate this question:

 • 18. 

  Použití automatického defibrilátoru („AED“ - přístroje pro obnovení účinné srdeční akce elektrickým výbojem, který bývá umístěný na veřejně dostupných místech) laikem bez příslušného proškolení je v ČR:

  • A.

   Možné bez omezení, u člověka s náhlou zástavou oběhu může jít dokonce o život zachraňující výkon.

  • B.

   Zakázáno (neškolené obsluze hrozí úraz elektrickým proudem, zvláště v prostředí s vysokou vlhkostí – za deště, u bazénu, na lodích apod.).

  • C.

   Možné jen na pokyn dispečera/dispečerky tísňové linky (laik nedokáže posoudit nutnost provedení výboje).

  Correct Answer
  A. Možné bez omezení, u člověka s náhlou zástavou oběhu může jít dokonce o život zachraňující výkon.
  Explanation
  AED může v ČR obsluhovat úplně každý, je to bezpečný přístroj, který nevytvoří výboj, pokud sám neusoudí, že je "ta správná chvíle".

  Rate this question:

 • 19. 

  Tonoucího, který byl vytažen z vody, je v bezvědomí a chrčivě, ale zřetelně a pravidelně dýchá:

  • A.

   Otočíme na bok, uvolníme a vyčistíme dýchací cesty, případně několika "herdami" do za usnadníme odkašlání, pečlivě sledujeme stav dýchání. Pokud dojde k zástavě dýchání, zahájíme resuscitaci a budeme střídat 30 zmačknutí hrudníku s 2 vdechy z plic do plic.

  • B.

   Uložíme do polohy na břiše, pokud možno hlavou dolů, a opakovaným mačkáním hrudníku vytlačíme co nejvíc vody z plic a dýchacích cest.

  • C.

   Neváháme, otočíme postiženého na záda a ihned zahájíme resuscitaci.

  Correct Answer
  A. Otočíme na bok, uvolníme a vyčistíme dýchací cesty, případně několika "herdami" do za usnadníme odkašlání, pečlivě sledujeme stav dýchání. Pokud dojde k zástavě dýchání, zahájíme resuscitaci a budeme střídat 30 zmačknutí hrudníku s 2 vdechy z plic do plic.
  Explanation
  Pokud ještě alespoň nějak dýchá, patří postižený na bok, snažíme se podpožit "vykašlání" případného obsahu dýchacích cest. Pokud se dostane voda až do plic, vstřebá se, s tou se nemusíme zabývat.

  Rate this question:

 • 20. 

  Postižený muž asi 35 let starý během sportování ucítil svíravou, pálivou bolest za hrudní kostí, opotil se, zvracel. Jako svědci příhody:

  • A.

   Ihned voláme záchrannou službu, do jejího příjezdu postiženého pečlivě sledujeme, zda komunikuje a dýchá.

  • B.

   Počkáme 30 – 60 minut, a pokud se stav neupraví, odvezeme postiženého k praktickému lékaři.

  • C.

   Zkusíme, zda se při pohybu (např. krátký běh) stav zhorší, a pokud ano, voláme záchrannou službu, jinak ponecháme postiženého v klidu a pokud by potíže trvaly, převezeme jej k praktickému lékaři.

  Correct Answer
  A. Ihned voláme záchrannou službu, do jejího příjezdu postiženého pečlivě sledujeme, zda komunikuje a dýchá.
  Explanation
  Jde o typické příznaky infarktu -> klid, okamžitě volat záchranku a HLÍDAT postiženého. Zástava obvěhu je typickou komplikací v takovém případě, takže pokud by zkolaboval a přestal komunikovat, okamžitě zahájíme resuscitaci.

  Rate this question:

 • 21. 

  Sousedka křičí o pomoc - chvilku nechala roční dítě bez dozoru a nyní je nalezla na zemi s pytlíkem buráků, promodralé, nedýchající. Záchranka už je na cestě. První krok první pomoci bude:

  • A.

   Zahájení nepřímé masáže srdce - dvěma prsty uprostřed hrudníku.

  • B.

   Položíme dítě na předloktí bříškem dolů, dlaní podepřeme hlavu a opakovaně je energicky poplácáme po zádíčkách.

  • C.

   Dítě zabalíme do deky abychom zabránili prochladnutí a utíkáme na ulici v ústrety záchranářům.

  Correct Answer
  B. Položíme dítě na předloktí bříškem dolů, dlaní podepřeme hlavu a opakovaně je energicky poplácáme po zádíčkách.
  Explanation
  V této situaci - ale u dětí vždy - začneme zachrańování pokusem o vypuzení cizího tělese z dýchach cest. Právě ucpání dýchacích cest "vdechnitím" cizího tělesa (buráku, korálku, bonbónu apod.) je totiž nejčastější příčina akutního vzniku kritického stavu u dětí.

  Rate this question:

 • 22. 

  Dítě nešťastnou náhodou požilo doušek saponátu na nádobí. První pomoc bude:

  • A.

   Ponechání v klidu, nic nejíst ani nepít, transport k lékaři nebo přivolání záchranné služby.

  • B.

   Podání cca ¼ litru vlažné vody se solí k vyvolání zvracení, a dále transport k lékaři nebo přivolání záchranné služby.

  • C.

   Podání cca ¼ litru mléka a vyvolání zvracení.

  Correct Answer
  A. Ponechání v klidu, nic nejíst ani nepít, transport k lékaři nebo přivolání záchranné služby.
  Explanation
  Pozor na saponáty - rády pění a vdechnout takovou pěnu je velmi nepříjemé (zničí picní sklípky). Takže žádné zvracení!

  Rate this question:

 • 23. 

  Postižený, řidič po dopravní nehodě, sedí v kabině vozu, zhroucený na volantu, nereaguje, nedýchá. Po přivolání pomoci:

  • A.

   Postiženého opatrně opřeme zpět do sedačky a mírně zakloníme hlavu. Pokud nezačne dýchat, vyprostíme jej ven z kabiny a zahájíme resuscitaci. Při vyprošťování postupujeme co nejšetrněji s ohledem na možnost úrazu páteře a míchy, ale prioritu má obnovení životních funkcí.

  • B.

   Kvůli zachování kriminalistických stop a bezpečnosti okolí zajistíme, aby se další osoby nepřibližovaly k vraku, s postiženým zásadně nemanipulujeme, protože hrozí nebezpečí poškození páteře a míchy.

  • C.

   Postiženého zásadně nevyndaváme z vozidla, pouze provedeme maximální možný záklon hlavy, abychom uvolnili dýchací cesty.

  Correct Answer
  A. Postiženého opatrně opřeme zpět do sedačky a mírně zakloníme hlavu. Pokud nezačne dýchat, vyprostíme jej ven z kabiny a zahájíme resuscitaci. Při vyprošťování postupujeme co nejšetrněji s ohledem na možnost úrazu páteře a míchy, ale prioritu má obnovení životních funkcí.
  Explanation
  Opět úraz - a priorita obnovení životních fukcí. Pokud není zbytí, jednáme - v "prvním kole" zkusíme jednoduchý záklon hlavy přímo v autě, pokud to nepomůže, je potřeba postiženého "za každou cenu" dostat ven a zahájit oživování.

  Rate this question:

 • 24. 

  Při broušení zasáhlo postiženého cizí těleso do oka, stěžuje na prudkou bolest. V rámci první pomoci:

  • A.

   Postižené oko zásadně ničím nepřekrýváme, použijeme cibuli a snažíme se přimět postiženého k mrkání, aby se cizí těleso slzením a mrkáním vyplavilo.

  • B.

   postižené oko vypláchneme vodou a překryjeme suchým obvazem a počkáme nejméně 24 hodin, zda se stav nezlepší.

  • C.

   Suchým obvazem lehce překryjeme obě oči a transportujeme postiženého k lékaři.

  Correct Answer
  C. Suchým obvazem lehce překryjeme obě oči a transportujeme postiženého k lékaři.
  Explanation
  Malá "finta" - je potřeba zavázat obě oči - pohybují se totiž "spolu" a pokud bychom nepostižené oko ponechali bez "zaslepení", bude při jeho pohybech postižený hýbat i tím nemocným a zhoršovat si poranění.

  Rate this question:

 • 25. 

  Při krvácení z nosu:

  • A.

   Umístíme postiženého do polohy v sedě s lehce předkloněnou hlavou, na zátylek přikládáme studené obklady, palcem a ukazovákem stiskneme nosní křídla a počkáme několik minut. Pokud se krvácení ani po opakovaných pokusech nezastaví nebo se dokonce zvětšuje, dopravíme postiženého k lékaři.

  • B.

   Umístíme postiženého do polohy na zádech se zvednutýma nohama, přivoláme záchrannou službu.

  • C.

   Umístíme postiženého do polohy vsedě, zakloníme hlavu, podáme větší množství horkých tekutin.

  Correct Answer
  A. Umístíme postiženého do polohy v sedě s lehce předkloněnou hlavou, na zátylek přikládáme studené obklady, palcem a ukazovákem stiskneme nosní křídla a počkáme několik minut. Pokud se krvácení ani po opakovaných pokusech nezastaví nebo se dokonce zvětšuje, dopravíme postiženého k lékaři.
  Explanation
  Osvědčený postup. Poloha vleže zvýší krevní tlak a zhorší krvácení, obdobně teplé tekutiny. Krev je dobře vysmrkat resp. zachytit do kapesníku, buničiny apod., NEPOLYKAT.

  Rate this question:

 • 26. 

  Postižený se napil limonády v níž byla vosa a dostal žihadlo do kořene jazyka. Po zavolání záchranné služby v rámci první pomoci:

  • A.

   Podáme větší množství sedativ (prášků na spaní), postiženého položíme na záda a jako prevenci udušení vytvoříme ostrým nožíkem otvor do dýchacích cest v místě pod štítnou chrupavkou

  • B.

   Podáme jakékoliv protialergické léky, jsou-li k dispozici (1-2 tabletky rozkousat a zapít douškem studené vody), přiložíme chladné obklady na krk, posadíme postiženého do klidu, trvale sledujeme stav vědomí a dýchání.

  • C.

   Vyvoláme zvracení (aby nedošlo ještě k dalšímu bodnutí v žaludku, které bývá smrtelné), podáváme ledově chlazené alkoholické nápoje.

  Correct Answer
  B. Podáme jakékoliv protialergické léky, jsou-li k dispozici (1-2 tabletky rozkousat a zapít douškem studené vody), přiložíme chladné obklady na krk, posadíme postiženého do klidu, trvale sledujeme stav vědomí a dýchání.
  Explanation
  Hlavně klid, pokud možno podat léky proti alergii a chladit a chladit. Tím se dá velmi účinně bojovat s hrozícím otokem tkání až do příjezdu záchranné služby.

  Rate this question:

 • 27. 

  Postižený upadl na hřebík tak nešťastně, že si jej prorazil skrz dlaň. Před transportem postiženého k ošetření:

  • A.

   Je nezbytné co nejdříve hřebík vytáhnout a ránu důkladně desinfikovat.

  • B.

   Pokud to jde zcela hladce a bez rizika poškození tkáně, můžeme hřebík z ruky nebo nohy vytáhnout, ránu obvážeme a postiženého odvezeme k lékaři.

  • C.

   Hřebík ani jiné cizí těleso zásadně z rány nevytahujeme.

  Correct Answer
  B. Pokud to jde zcela hladce a bez rizika poškození tkáně, můžeme hřebík z ruky nebo nohy vytáhnout, ránu obvážeme a postiženého odvezeme k lékaři.
  Explanation
  Cizí těleso charakteru hřebíku nebo střepu lze z dlaně bez problémů vyndat. Případné krvácení nebude velké, a pokud by nastalo, umíme je řešit (obvyzem). Je zbytečné riskovat dalšího poranění při transportu. Pokud ovšem cizí těleso nejde vyndat hladce (třeba rybářský háček), necháme to na doktory, kteří to předem umrtví. NIKDY naopak nevyndaváme cizí teleso zabodnuté do tělní dutiny - břicha, hrudníku apod. Zde je velmi reálné vnitřní zranění a laicky neřešitelné vnitřní krvácení.

  Rate this question:

 • 28. 

  Postiženému, který jedl za chůze, zaskočilo sousto a nyní se dusí. Ani opakovaný úder – „herda“ - mezi lopatky nepomáhá.  Další možností, jak se pokusit vypudit cizí těleso z dýchacích cest, je:

  • A.

   Vypuzovací poloha neboli poloha na zádech s nohama zvednutýma co nejvýše nahoru.

  • B.

   Prekordiální úder, neboli prudký úder pěstí na střed hrudní kosti.

  • C.

   Heimlichův manévr, neboli prudké stisknutí nadbřišku směrem dozadu a nahoru osobou stojící za postiženým.

  Correct Answer
  C. Heimlichův manévr, neboli prudké stisknutí nadbřišku směrem dozadu a nahoru osobou stojící za postiženým.
  Explanation
  Heimlichů manévr je účinnou volbou, v případě kolepsu a vzniku bezvědomí má podobné účinky i nepřímá masáž srdce.

  Rate this question:

 • 29. 

  Jsme svědky nečekaného porodu. Novorozenec je růžový, hlasitě křičí. Nyní je potřeba jej především:

  • A.

   Ihned jakýmkoliv způsobem dopravit k lékaři, neztrácíme čas zbytečným ošetřováním. Pupeční šňůru přestřihneme nebo přeřízneme.

  • B.

   Otřít ručníkem nebo plenou a zabalit do několika vrstev tak, aby neprochladl. Pupeční šňůru pokud možno podvážeme obvazem.

  • C.

   Opláchnout novorozence studenou vodou (teplá voda by mohla novorozenci podráždit pokožku!), předat mamince k pochování. Pupeční šňůru je potřeba přestřihnout a na obou koncích zauzlit.

  Correct Answer
  B. Otřít ručníkem nebo plenou a zabalit do několika vrstev tak, aby neprochladl. Pupeční šňůru pokud možno podvážeme obvazem.
  Explanation
  Zajistěte sucho a hlavně TEPLO. O zbytek se postará příroda a posádka záchranky, která za chvíli dorazí...

  Rate this question:

 • 30. 

  Tzv. "protišoková" poloha (postižený leží na zádech podloženýma nohama) je u pacienta se známkami šoku jakéhokoliv původu:

  • A.

   život zachraňující opatření

  • B.

   Vhodná pouze pokud hrozí šok následkem závažného onemocnění (u úrazu se šokem musíme předpokládat hrozí poškození páteře a tudíž bychom neměli s postiženým zbytečně manipulovat)

  • C.

   Zcela nevhodná, jde o jeden z mýtů první pomoci.

  Correct Answer
  C. Zcela nevhodná, jde o jeden z mýtů první pomoci.
  Explanation
  Jeden z mýtů první pomoci... Zkuste si, jak se vám bude dýchat s nohama nahoře, navíc, pokud ještě máte něco polámaného... Přitom "přesun krve" z končetin do těla je tak malý, že nemá žádný měřitelný vliv na stav oběhu v časovém horizontu delším, než několik desítek sekund.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jan 01, 2010
  Quiz Created by
  Off
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.