Hrvatski Jezik 4 (1. Provjera)

33 Pitanja | Total Attempts: 3238

SettingsSettingsSettings
Hrvatski Jezik 4 (1. Provjera) - Quiz

Uvod u leksikologiju; jednoznačnost i višeznačnost; sinonimija, antonimija, homonimija


Questions and Answers
 • 1. 
  Jezična disciplina koja proučava lekseme zove se:
  • A. 

   Semiologija

  • B. 

   Semantika

  • C. 

   Leksikologija

  • D. 

   Leksikografija

 • 2. 
  Leksem je isto što i riječ:
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 3. 
  Svaki jezični znak uvijek je jedna riječ:
  • A. 

   Netočno

  • B. 

   Točno

 • 4. 
  Materijalna strana jezičnog znaka jest:
  • A. 

   Izraz

  • B. 

   Sadržaj

 • 5. 
  Označi točnu tvrdnju:
  • A. 

   Izvanjezična zbilja dio je jezičnog znaka.

  • B. 

   Nejezične kodove kao sustave znakova proučava stilistika.

  • C. 

   Izraz i sadržaj jezičnog znaka nisu podložni promjenama.

  • D. 

   Jezik je sustav znakova.

 • 6. 
  Označi riječ koja nema izvedenih značenja:
  • A. 

   Nebo

  • B. 

   Na

  • C. 

   Krov

  • D. 

   Cvijet

 • 7. 
  Označi rečenicu u kojoj je leksikalizirana metafora:
  • A. 

   Bio je lav u borbi.

  • B. 

   Ona je prava mimoza.

  • C. 

   Na stolcu je pukla noga.

 • 8. 
  Koja riječ ne pripada nizu:
  • A. 

   Nedovoljan

  • B. 

   Jedinac

  • C. 

   Jedinica

  • D. 

   Kolac

 • 9. 
  Odredi bliskoznačnicu:
  • A. 

   Hiža-kuća

  • B. 

   Epruveta-kušalica

  • C. 

   Centar-središte

  • D. 

   Množina-plural

 • 10. 
  Koji niz riječi nije sinonimski niz:
  • A. 

   Plav-modar-zelen

  • B. 

   Umrijeti-izdahnuti-preminuti

 • 11. 
  Dvije riječi su u sinonimijskom odnosu kad imaju:
  • A. 

   Isti izraz i isti sadržaj

  • B. 

   Različit izraz i sličan (isti) sadržaj

  • C. 

   Različit izraz i različit sadržaj

 • 12. 
  Zaokruži par riječi koji nije antonimski:
  • A. 

   Bez-s(a)

  • B. 

   Prema-od

  • C. 

   Kod-pri

 • 13. 
  Koja od ovih riječi ne može imati antonim:
  • A. 

   Lijep

  • B. 

   Ana

  • C. 

   Sreća

  • D. 

   Dolaziti

 • 14. 
  Prepoznaj stilsku figuru u sintagmi LUDA PAMET:
  • A. 

   Metafora

  • B. 

   Metonimija

  • C. 

   Oksimoron

  • D. 

   Litota

 • 15. 
  Odredi vrstu antonima prema podrijetlu u primjeru BLIZU-DALEKO:
  • A. 

   Istofonemski

  • B. 

   Istokorijenski

  • C. 

   Istomorfemski

  • D. 

   Raznokorijenski

 • 16. 
  Odredi vrsu antonima prema podrijetlu u primjeru RATNI-ANTIRATNI:
  • A. 

   Raznokorijenski

  • B. 

   Istoznačni

  • C. 

   Pisani

  • D. 

   Istokorijenski

 • 17. 
  Homonimija je pojava kad dvije riječi imaju:
  • A. 

   Iste izraze i iste sadržaje

  • B. 

   Iste izraze i različite sadržaje

  • C. 

   Različite izraze i iste sadržaje

  • D. 

   Različite izraze i različite sadržaje

 • 18. 
  Označi homografe:
  • A. 

   Kupiti (skupljati)-kupiti (novcem platiti)

  • B. 

   Grad (tuča)-grad (mjesto)

  • C. 

   Višnja-Višnja

 • 19. 
  Označi homofone:
  • A. 

   Rijeka-rijeka

  • B. 

   Dunja-dunja

  • C. 

   Luk (povrće)-luk (oružje)

 • 20. 
  Homonimi istupiti (učiniti tupim) i istupiti (izaći) nastali su:
  • A. 

   Tvorbom riječi

  • B. 

   Posuđivanjem

  • C. 

   Značenjskim udaljavanjem

 • 21. 
  Podudarnost u sadržajima prisutna je u:
  • A. 

   Homonimiji

  • B. 

   Sinonimiji

  • C. 

   Antonimiji

 • 22. 
  Odredi polisemiju u primjerima:
  • A. 

   Put (staza)-put (boja kože)

  • B. 

   Draga (uvala)-draga (voljena osoba)

  • C. 

   Drama (književni rod)-drama (uzbudljiv događaj)

  • D. 

   Gol (nag)-gol (vrata u nogometu)

 • 23. 
  Semiologija proučava:
  • A. 

   Sustave riječi

  • B. 

   Nejezične sustave znakova

  • C. 

   Semantiku

  • D. 

   Lekseme

 • 24. 
  Semantika proučava:
  • A. 

   Riječi

  • B. 

   Semiologiju

  • C. 

   Leksikologiju

  • D. 

   Značenja riječi

 • 25. 
  Dopuni rečenicu kao što je to učinjeno u prvom primjeru. Luk i luk su homografi. Komjutor i računalo su__________________.
Back to Top Back to top