8 клас. Тест 1. Средновековие - І срок

20 | Attempts: 5996
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
8 . 1. -  - Quiz

Тестът е за ученици от 8. клас


Questions and Answers
 • 1. 
  Християнството възникнало:
  • A. 

   през II век в Рим

  • B. 

   през II век пр.н. ера в Палестина

  • C. 

   през I век в Палестина

  • D. 

   през I век в Египет

 • 2. 
  Посочете причината за построяване на „Новият Рим":
  • A. 

   Римската империя имала нужда от нов политически център

  • B. 

   на мястото на опожарената стара столица

  • C. 

   по заповед на император Диоклециан

  • D. 

   за да се отдели гражданската от военната власт

 • 3. 
  Във Великото преселение на народите участват народите:
  • A. 

   араби, перси, гърци

  • B. 

   хуни, византийци, славяни

  • C. 

   хуни, славяни, германци

  • D. 

   славяни, перси, келти

 • 4. 
  Миланският едикт е свързан с:
  • A. 

   признаване на християнството за равноправна религия в Римската империя

  • B. 

   превръщане на християнството в официална религия

  • C. 

   осъждане на арианската ерес

  • D. 

   разделяне на християнската църква

 • 5. 
  Първата „варварска" държава, създадена в земите на Римската империя била:
  • A. 

   българската държава

  • B. 

   византийската държава

  • C. 

   държавата на вестготите

  • D. 

   държавата на остготите

 • 6. 
  Кое твърдение, свързано с Великото преселение на народите, НЕ е вярно:
  • A. 

   придвижват се многобройни нови племена в търсене на земи за заселване

  • B. 

   променя се политическата карта на Европа

  • C. 

   повечето номадски народи създават свои трайни държави в Европа

  • D. 

   унищожена е Западната римска империя

 • 7. 
  За начало на мюсюлманското летоброене се счита годината:
  • A. 

   612

  • B. 

   662

  • C. 

   632

  • D. 

   622

 • 8. 
  Какъв бил резултатът от битката при Онгъла:
  • A. 

   създаване на държавата Волжска България

  • B. 

   създаване на славяно-българската държава

  • C. 

   обсада на Константинопол

  • D. 

   образуване на съюз на Седемте славянски племена

 • 9. 
  Дунавска България е създадена през:
  • A. 

   632 г.

  • B. 

   668 г.

  • C. 

   680/1 г.

  • D. 

   701 г.

 • 10. 
  Франкската държава се превърнала в империя при управлениието на:
  • A. 

   Хлодвиг

  • B. 

   Хилдерих

  • C. 

   Карл Велики

  • D. 

   Карл Мартел

 • 11. 
  Франкската империя се различавала от Византия по:
  • A. 

   Силно централизираната си императорска власт

  • B. 

   Обширността на завладените земи

  • C. 

   Строежа на много черкви и манастири

  • D. 

   Слабо централизираната си императорска власт

 • 12. 
  В края на IX век в Панония се заселват:
  • A. 

   хуните

  • B. 

   маджарите

  • C. 

   славяните

  • D. 

   аварите

 • 13. 
  Кое твърдение НЕ е вярно:
  • A. 

   Иконоборците са против почитането на изображенията на Иисус Христос, Дева Мария и светците

  • B. 

   Ислямът разрешава почитането на изображения на Бога

  • C. 

   Еретиците павликяни отхвърлят култа към иконите

  • D. 

   През иконоборческия период във Византия се разграбват манастири и се унищожават икони, а монасите са заставяни насила да се женят

 • 14. 
  Арабите не успели да завоюват:
  • A. 

   Персия

  • B. 

   Северна Африка

  • C. 

   Франкската държава

  • D. 

   Иберийския полуостров

 • 15. 
  Възпирането на арабското проникване в Европа се свързва с имената на владетелите:
  • A. 

   Тервел и Карл Мартел

  • B. 

   Карл Велики и Крум

  • C. 

   Фридрих II Барбароса и Ричард Лъвското Сърце

  • D. 

   Калоян и Балдуин Фландърски

 • 16. 
  Кое от изброените е предпоставка за преодоляване на различията между славяни и прабългари:
  • A. 

   законодателството на хан Крум

  • B. 

   опожаряването на Плиска от Никифор I Геник

  • C. 

   обсадата на Константинопол

  • D. 

   разпадането на Аварския хаганат в Панония

 • 17. 
  Кое представлява първостепенен фактор за засилване на външнополитическата роля на България през първата половина на IX век:
  • A. 

   установяването на дипломатически контакти с Франкската империя

  • B. 

   укрепването на езическата религия

  • C. 

   разширяването на държавата чрез присъединяване на балкански славянски племена

  • D. 

   сплотяването на славяни и прабългари под влияние на навлизащото християнство

 • 18. 
  Кое произведение е написано от Йоан Екзарх:
  • A. 

   „За буквите"

  • B. 

   „Златоструй"

  • C. 

   „Азбучна молитва"

  • D. 

   „Шестоднев"

 • 19. 
  Кой български владетел сключва 30 годишен мир с Византия, скрепен с династичен брак с византийска принцеса, при което официално му е призната титлата „цар"?
  • A. 

   Крум

  • B. 

   Борис-Михаил

  • C. 

   А. Крум Б. Борис-Михаил В. Симеон Велики

  • D. 

   Петър І

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.