Kpss Olcme Ve Degerlendirme Tarama Test 3

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kartalkethuda
K
Kartalkethuda
Community Contributor
Quizzes Created: 6 | Total Attempts: 30,589
Sorular: 5 | Attempts: 2,119

SettingsSettingsSettings
Kpss Olcme Ve Degerlendirme Tarama Test 3 - Quiz

Öğrenci Başarısının Ölçülmesinde Kullanılan Başlıca Ölçme Araçları


Questions and Answers
 • 1. 

  Yazılı yoklamalardaki sorularda, öğrencilerin cevaplarını düşünerek bulmaları ve buldukları bilgileri organize ederek yazmaları gerekir. Bu tür sorularla üst düzeydeki zihinsel beceriler ölçülebilir. Aşağıdaki sorulardan hangisi, yazılı yoklamaların bu avantajlarını ortaya koyan uygun bir örnek değildir? (KPSS 2007)

  • A.

   Enflasyonu düşürmek için ne tür önlemler alınabilir? Örnek vererek irdeleyiniz.

  • B.

   Avrupa Birliği'ne katılma konusundaki görüşleriniz nelerdir? Bu şekilde düşünmenizin nedenlerini açıklayınız.

  • C.

   İzlediğiniz en iyi sinema filmi hangisidir? Bu filmi neden beğendiğinizi gerekçeleriyle açıklayınız.

  • D.

   Başarı ile yetenek arasındaki ilişkiyi bir örnekle açıklayınız. Sizce insan yaşamında hangisi daha ön plandadır?

  • E.

   Ölçme nasıl tanımlanır? Eğitimde yapılan ölçmeler kaç gruba ayrılır?

  Correct Answer
  E. Ölçme nasıl tanımlanır? Eğitimde yapılan ölçmeler kaç gruba ayrılır?
  Explanation
  The question is asking for an example that does not demonstrate the advantages of written examinations in terms of measuring higher-level cognitive skills. The correct answer is "Ölçme nasıl tanımlanır? Eğitimde yapılan ölçmeler kaç gruba ayrılır?" This question is not related to the advantages of written examinations or the measurement of higher-level cognitive skills. It is asking for the definition of measurement and the classification of measurements in education. Therefore, it does not provide an example that demonstrates the advantages mentioned in the prompt.

  Rate this question:

 • 2. 

  Okul öğrenmelerinin ölçülmesinde öğretmenler "tamamlama" veya "boşluk doldurma" tipi sorular hazırlarken genellikle, kitaptaki bir ifadeyi aynen almakta, bu ifadenin içinden bir sözcüğü ya da sözcük gurubunu bulmasını istemektedir.Bu tür soruları kullanmanın en temel dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2003)

  • A.

   Puanlamanın çok zaman alması

  • B.

   Kesin bir yanıt bulmanın zor olması

  • C.

   Kopya çekmeyi kolaylaştırması

  • D.

   Öğrencileri ezbere yöneltmesi

  • E.

   Öğrenme farklarını gösterme gücünün az olması

  Correct Answer
  D. Öğrencileri ezbere yöneltmesi
  Explanation
  The use of "tamamlama" or "boşluk doldurma" type questions in measuring school learning often involves asking students to find a word or phrase from a statement in the book. The main disadvantage of using this type of question is that it directs students towards memorization rather than understanding the material.

  Rate this question:

 • 3. 

  Çoktan seçmeli bir testteki sorularda, çeldiricilerin doğru cevaba anlamca yaklaştırılması bu testin hangi özelliğini doğrudan etkiler? (KPSS 2007)

  • A.

   Güvenirliğini

  • B.

   Geçerliğini

  • C.

   Güçlüğünü

  • D.

   Kullanışlılığını

  • E.

   Objektifliğini

  Correct Answer
  C. Güçlüğünü
  Explanation
  The inclusion of distractors that are semantically close to the correct answer increases the difficulty of the test. This means that test-takers are more likely to be challenged and have to think critically in order to select the correct answer. Therefore, the difficulty of the test is directly influenced by the inclusion of distractors that are semantically close to the correct answer.

  Rate this question:

 • 4. 

  Sosyal bilgiler sınavında sorulan bir soru şöyledir:Türkiyenin pek çok sınır komşusu vardır. En uzun sınırı paylaştığımız sınır komşumuz aşağıdakilerden hangisidir?A) Bulgaristan’la sınırımız en uzundur.B) Irak’la sınırımız en uzundur.C) İran’la sınırımız en uzundur.D) Suriye’yle sınırımız en uzundur.E) Yunanistan’la sınırımız en uzundur.Yukarıdaki sorunun kusurları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  • A.

   Kökte yazım hatasının olması

  • B.

   Kökte gereksiz sözcük kullanılması

  • C.

   Kök ile seçenekler arasında ifade uyumsuzluğu olması

  • D.

   Seçeneklerde aynı sözcüklerin tekrarlanması

  • E.

   Seçeneklerin uygun olmayan bir sırada verilmesi

  Correct Answer
  E. Seçeneklerin uygun olmayan bir sırada verilmesi
  Explanation
  The explanation for the given correct answer is that the question is asking for the country that shares the longest border with Turkey. The correct answer is option D) Suriye’yle sınırımız en uzundur (Our longest border is with Syria). The other options are not correct because they mention countries that do not share the longest border with Turkey. The options are not in a suitable order because the correct answer is not placed in the last position, as it should be.

  Rate this question:

 • 5. 

  Öğrencilerinin öğretim süreci boyunca gelişimlerini görmek ve değerlendirmeye katılımlarını sağlamak isteyen bir öğretmen için en uygun ölçme ve değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

  • A.

   Performans değerlendirme

  • B.

   Akran değerlendirme

  • C.

   Mutlak değerlendirme

  • D.

   Tümel (portfolyo) değerlendirme

  • E.

   Bağıl değerlendirme

  Correct Answer
  D. Tümel (portfolyo) değerlendirme
  Explanation
  The most suitable measurement and evaluation approach for a teacher who wants to see the development of their students throughout the instructional process and ensure their participation is holistic (portfolio) evaluation. This approach allows the teacher to gather a comprehensive collection of the students' work and assess their progress over time. It provides a more complete picture of the students' abilities and growth compared to other evaluation methods such as performance evaluation, peer evaluation, absolute evaluation, or relative evaluation.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2022
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Oct 02, 2009
  Quiz Created by
  Kartalkethuda
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.