Kpss Olcme Ve Degerlendirme Tarama Test 3

5 Sorular | Total Attempts: 1347

SettingsSettingsSettings
Kpss Olcme Ve Degerlendirme Tarama Test 3 - Quiz

Öğrenci Başarısının Ölçülmesinde Kullanılan Başlıca Ölçme Araçları


Questions and Answers
 • 1. 
  Yazılı yoklamalardaki sorularda, öğrencilerin cevaplarını düşünerek bulmaları ve buldukları bilgileri organize ederek yazmaları gerekir. Bu tür sorularla üst düzeydeki zihinsel beceriler ölçülebilir. Aşağıdaki sorulardan hangisi, yazılı yoklamaların bu avantajlarını ortaya koyan uygun bir örnek değildir? (KPSS 2007)
  • A. 

   Enflasyonu düşürmek için ne tür önlemler alınabilir? Örnek vererek irdeleyiniz.

  • B. 

   Avrupa Birliği'ne katılma konusundaki görüşleriniz nelerdir? Bu şekilde düşünmenizin nedenlerini açıklayınız.

  • C. 

   İzlediğiniz en iyi sinema filmi hangisidir? Bu filmi neden beğendiğinizi gerekçeleriyle açıklayınız.

  • D. 

   Başarı ile yetenek arasındaki ilişkiyi bir örnekle açıklayınız. Sizce insan yaşamında hangisi daha ön plandadır?

  • E. 

   Ölçme nasıl tanımlanır? Eğitimde yapılan ölçmeler kaç gruba ayrılır?

 • 2. 
  Okul öğrenmelerinin ölçülmesinde öğretmenler "tamamlama" veya "boşluk doldurma" tipi sorular hazırlarken genellikle, kitaptaki bir ifadeyi aynen almakta, bu ifadenin içinden bir sözcüğü ya da sözcük gurubunu bulmasını istemektedir.Bu tür soruları kullanmanın en temel dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2003)
  • A. 

   Puanlamanın çok zaman alması

  • B. 

   Kesin bir yanıt bulmanın zor olması

  • C. 

   Kopya çekmeyi kolaylaştırması

  • D. 

   Öğrencileri ezbere yöneltmesi

  • E. 

   Öğrenme farklarını gösterme gücünün az olması

 • 3. 
  Çoktan seçmeli bir testteki sorularda, çeldiricilerin doğru cevaba anlamca yaklaştırılması bu testin hangi özelliğini doğrudan etkiler? (KPSS 2007)
  • A. 

   Güvenirliğini

  • B. 

   Geçerliğini

  • C. 

   Güçlüğünü

  • D. 

   Kullanışlılığını

  • E. 

   Objektifliğini

 • 4. 
  Sosyal bilgiler sınavında sorulan bir soru şöyledir:Türkiyenin pek çok sınır komşusu vardır. En uzun sınırı paylaştığımız sınır komşumuz aşağıdakilerden hangisidir?A) Bulgaristan’la sınırımız en uzundur.B) Irak’la sınırımız en uzundur.C) İran’la sınırımız en uzundur.D) Suriye’yle sınırımız en uzundur.E) Yunanistan’la sınırımız en uzundur.Yukarıdaki sorunun kusurları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  • A. 

   Kökte yazım hatasının olması

  • B. 

   Kökte gereksiz sözcük kullanılması

  • C. 

   Kök ile seçenekler arasında ifade uyumsuzluğu olması

  • D. 

   Seçeneklerde aynı sözcüklerin tekrarlanması

  • E. 

   Seçeneklerin uygun olmayan bir sırada verilmesi

 • 5. 
  Öğrencilerinin öğretim süreci boyunca gelişimlerini görmek ve değerlendirmeye katılımlarını sağlamak isteyen bir öğretmen için en uygun ölçme ve değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Performans değerlendirme

  • B. 

   Akran değerlendirme

  • C. 

   Mutlak değerlendirme

  • D. 

   Tümel (portfolyo) değerlendirme

  • E. 

   Bağıl değerlendirme

Back to Top Back to top