Pinoy Ka Ba? Sagutan Mo Nga Ito

7 | Attempts: 454
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Pinoy Ka Ba? Sagutan Mo Nga Ito - Quiz

PARA SA RABIS FREESTYLERS/RAPPERS: Balik tanawin ang nakaraan at alalahanin ang natutunan sa eskwelahan!  Ito ay pagsusulit tungkol sa mga bagay o pangyayari na may kaugnayan sa "Araw ng Kalayaan" Sagutan!  :D


Questions and Answers
 • 1. 
  Kailan idineklara ang "ARAW NG KALAYAAN"?
  • A. 

   Ika-12 ng Hunyo, 1989

  • B. 

   Ika-12 ng Hunyo, 1898

  • C. 

   Ika-12 ng Hunyo, 1998

 • 2. 
  Sino at saan idineklara ito?
  • A. 

   Andres Bonifacio / Kawit, Cavite

  • B. 

   Emilio Jacinto / Kawit Cavite

  • C. 

   Emilio Aguinaldo / Kawit, Cavite

 • 3. 
  Maraming mamamayang Pilipino ang dumalo sa makasaysayang pagdiriwang na ito sapagkat nuon ay unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas na ginawa nina:
  • A. 

   Lorenza Agoncillo, Melchora Aquino, Delfina Herboza

  • B. 

   Delfina Herboza, Lorenza Agoncillo, Marcela Agoncillo

  • C. 

   None of the above.

 • 4. 
  Noong Araw ng Kalayaan, wala pang liriko ang "Lupang Hinirang" na ginawa ni?
  • A. 

   Julian Felipe

  • B. 

   Jose Palma

  • C. 

   Juan Luna

 • 5. 
  PANATANG MAKABAYAN --- (old version)Iniibig ko ang Pilipinas.Ito ang aking lupang sinilangan.Ito ang tahanan ng aking lahi.Ako’y kanyang kinukupkop at tinutulungan,Upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang.Bilang ganti ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang.Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan.Tutuparin ko ang tungkulin ng isang ____________ makabayan at masunurin sa batas.Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at nang buong katapatan.Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino,sa isip, sa salita at sa gawa.
 • 6. 
  "LUPANG HINIRANG"Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting Sa manlulupig, di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw ________ kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw, ng lualhati't pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mang-aapi, ang mamatay ng dahil sa iyo.
 • 7. 
  BONUS QUESTION!! Sino ang gumawa ng "WAZZUP PILIPINAS"?? _______________________
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.