Pinoy Ka Ba? Sagutan Mo Nga Ito

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Xenolist_18
X
Xenolist_18
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 506
: 7 | Attempts: 506

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Pinoy Ka Ba? Sagutan Mo Nga Ito - Quiz

PARA SA RABIS FREESTYLERS/RAPPERS: Balik tanawin ang nakaraan at alalahanin ang natutunan sa eskwelahan!  Ito ay pagsusulit tungkol sa mga bagay o pangyayari na may kaugnayan sa "Araw ng Kalayaan" Sagutan!  :D


Questions and Answers
 • 1. 

  Kailan idineklara ang "ARAW NG KALAYAAN"?

  • A.

   Ika-12 ng Hunyo, 1989

  • B.

   Ika-12 ng Hunyo, 1898

  • C.

   Ika-12 ng Hunyo, 1998

  Correct Answer
  B. Ika-12 ng Hunyo, 1898
  Explanation
  On June 12, 1898, the "ARAW NG KALAYAAN" (Independence Day) was declared. This date marks the day when the Philippines proclaimed its independence from Spanish colonial rule. It is a significant event in Philippine history and is celebrated annually as a national holiday to commemorate the country's freedom.

  Rate this question:

 • 2. 

  Sino at saan idineklara ito?

  • A.

   Andres Bonifacio / Kawit, Cavite

  • B.

   Emilio Jacinto / Kawit Cavite

  • C.

   Emilio Aguinaldo / Kawit, Cavite

  Correct Answer
  C. Emilio Aguinaldo / Kawit, Cavite
  Explanation
  Emilio Aguinaldo declared the independence of the Philippines in Kawit, Cavite.

  Rate this question:

 • 3. 

  Maraming mamamayang Pilipino ang dumalo sa makasaysayang pagdiriwang na ito sapagkat nuon ay unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas na ginawa nina:

  • A.

   Lorenza Agoncillo, Melchora Aquino, Delfina Herboza

  • B.

   Delfina Herboza, Lorenza Agoncillo, Marcela Agoncillo

  • C.

   None of the above.

  Correct Answer
  B. Delfina Herboza, Lorenza Agoncillo, Marcela Agoncillo
  Explanation
  The correct answer is Delfina Herboza, Lorenza Agoncillo, Marcela Agoncillo. These three women were involved in creating the first Philippine flag, which was waved for the first time during a historic celebration. Their contribution to the creation of the flag is why many Filipino citizens attended this significant event.

  Rate this question:

 • 4. 

  Noong Araw ng Kalayaan, wala pang liriko ang "Lupang Hinirang" na ginawa ni?

  • A.

   Julian Felipe

  • B.

   Jose Palma

  • C.

   Juan Luna

  Correct Answer
  B. Jose Palma
  Explanation
  Jose Palma is the correct answer because he wrote the lyrics of "Lupang Hinirang". The national anthem of the Philippines was originally a poem written by Palma in 1899 during the Philippine Revolution. The music for the anthem was composed by Julian Felipe. Juan Luna, on the other hand, was a renowned Filipino painter and not involved in the creation of the national anthem.

  Rate this question:

 • 5. 

  PANATANG MAKABAYAN --- (old version)Iniibig ko ang Pilipinas.Ito ang aking lupang sinilangan.Ito ang tahanan ng aking lahi.Ako’y kanyang kinukupkop at tinutulungan,Upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang.Bilang ganti ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang.Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan.Tutuparin ko ang tungkulin ng isang ____________ makabayan at masunurin sa batas.Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at nang buong katapatan.Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino,sa isip, sa salita at sa gawa.

  Correct Answer
  mamamayang
  mamamayan
  Explanation
  The correct answer is "mamamayang, mamamayan" because these words are the correct forms of the Filipino word for "citizen" in singular and plural form respectively. The passage is about the Panatang Makabayan, which is the Filipino pledge of allegiance, and it emphasizes the duty and responsibility of every Filipino citizen to love and serve their country. Therefore, the word "mamamayang" refers to an individual citizen, while "mamamayan" refers to citizens as a collective group.

  Rate this question:

 • 6. 

  "LUPANG HINIRANG"Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting Sa manlulupig, di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw ________ kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw, ng lualhati't pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mang-aapi, ang mamatay ng dahil sa iyo.

  Correct Answer
  niya
 • 7. 

  BONUS QUESTION!! Sino ang gumawa ng "WAZZUP PILIPINAS"?? _______________________

  Correct Answer
  YAN-E.
  YAN-E
  kuya yan-e
  yan-e
  Master Yan-E.

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jun 07, 2010
  Quiz Created by
  Xenolist_18
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.