แบบทดสอบวิชาผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ชุดที่ 1

20 | Attempts: 6610
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบวิชาผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ชุดที่ 1 - Quiz

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ านอาชีพ และเทคโนโลยี โรงเรียนตาเบาวิทยา ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดย ครูจำรัส เสียงเพราะ 


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการตกแต่งบ้านมากที่สุด
  • A. 

   พัดกระดาษ

  • B. 

   เครื่องแขวนด้วยใบลาน

  • C. 

   ราวตากผ้า

  • D. 

   แจกันประดิษฐ์จากไม้ไผ่

 • 2. 
  ผลิตภัณฑ์ใดที่ประดิษฐ์จากวัสดุที่มีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น
  • A. 

   ราวตากผ้าจากไม้ไผ่

  • B. 

   ตะกร้าจากกระดาษโทรศัพท์

  • C. 

   เข็มกลัดติดเสี้อจากดอกตะแบก

  • D. 

   ถังขยะจากกระป๋องสี

 • 3. 
  ข้อใดมีความสัมพันธ์กับเมล็ดพืช
  • A. 

   วัสดุเหลือใช้

  • B. 

   วัสดุที่เกิดจากพืช

  • C. 

   วัสดุที่มีอยู่ทั่วไป

  • D. 

   วัสดุที่มีอยู่แต่ละท้องถิ่น

 • 4. 
  สิ่งใดต่อไปนี้มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับผู้ผลิตงานผลิตภัณฑ์
  • A. 

   ทักษะและฝีมือเชิงช่าง

  • B. 

   ทักษะและความรู้ทางศิลปะ

  • C. 

   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  • D. 

   การศึกษาและการฝึกฝน

 • 5. 
  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วไม่ซ้ำแบบใคร ถือเป็นงานที่เกิดจากสิ่งใด
  • A. 

   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  • B. 

   การนำความรู้ทางศิลปะมาใช้

  • C. 

   การนำความรู้มาประยุกต์ใช้

  • D. 

   ประสบการณ์และการฝึกฝน

 • 6. 
  ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • A. 

   ฝึกเลียนแบบมาก่อน

  • B. 

   หมั่นซักถามผู้รู้

  • C. 

   กล้ายอมรับความจริง

  • D. 

   มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย

 • 7. 
  ข้อใดที่จัดเป็นการฝึกฝนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • A. 

   ไม่มุ่งเน้นผลผลิตของชิ้นงานเป็นหลัก

  • B. 

   ไม่นำประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามมาพิจารณา

  • C. 

   ฝึกมองสิ่งของให้อยู่ในลักษณะรูปทรงคงที่

  • D. 

   พิจารณาวิธีการใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม

 • 8. 
  ผลิตภัณฑ์ใดที่เหมาะสำหรับการนำไม้ไผ่มาผลิตมากที่สุด
  • A. 

   เครื่องประดับ

  • B. 

   เครื่องเรือน

  • C. 

   เครื่องมือจับปลา

  • D. 

   เครื่องใช้ในครัว

 • 9. 
  ผลิตภัณฑ์จากกระดาษในข้อใดเหมาะสำหรับการนำมาใช้ประโยชน์มากที่สุด
  • A. 

   ดอกไม้จากกระดาษ

  • B. 

   ตะกร้าจากกระดาษโทรศัพท์

  • C. 

   ร่มจากกระดาษล็อตเตอรี่

  • D. 

   พานพุ่มจากกระดาษห่อทอฟฟี่

 • 10. 
  ผลิตภัณฑ์ใดที่สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์การใช้งาน
  • A. 

   กระถางดินแดง

  • B. 

   หมวกกระดาษ

  • C. 

   ตุ๊กตาเปลือกหอย

  • D. 

   ขวดแก้วเพนท์สี

 • 11. 
  ข้อใดมีความสัมพันธ์กับการออกแบบงานผลิตภัณฑ์ทั่วๆ ไปในท้องตลาดมากที่สุด
  • A. 

   ศิลปนิยม

  • B. 

   ศิลปประยุกต์

  • C. 

   ศิลปศึกษา

  • D. 

   ศิลปหัตถกรรม

 • 12. 
  ข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าด้านการใช้สอยหรือความสวยงามมากหรือน้อย
  • A. 

   การวางแผนผลิต

  • B. 

   ความนิยมของคน

  • C. 

   การออกแบบ

  • D. 

   ความต้องการของผู้ใช้

 • 13. 
  ฝาชี  เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยพื้นฐานจากรูปทรงใด
  • A. 

   ปริซึม

  • B. 

   ปิรามิด

  • C. 

   ทรงวงกลม

  • D. 

   ทรงกรวย

 • 14. 
  ผลิตภัณฑ์ในข้อใดเกิดจากการออกแบบด้วยรูปทรงอิสระ
  • A. 

   ที่นอน โคมไฟ

  • B. 

   แจกัน ภาพฝาผนัง

  • C. 

   เข็มขัด งานถัก

  • D. 

   ไม้แขวนเสื้อ ขวด

 • 15. 
  ข้อใดให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวต่อการมอง
  • A. 

   เส้นโค้ง

  • B. 

   เส้นนอน

  • C. 

   เส้นเฉียง

  • D. 

   เส้นตั้ง

 • 16. 
  ข้อใดเป็นองค์ประกอบของเส้น
  • A. 

   จุด

  • B. 

   รูปทรง

  • C. 

   ช่อง จังหวะ

  • D. 

   ความเคลื่อนไหว

 • 17. 
  ข้อใดเป็นสีวรรณะเดียวกัน
  • A. 

   สีเขียว สีเหลือง

  • B. 

   สีส้ม สีม่วงแดง

  • C. 

   สีน้ำเงิน สีเขียว

  • D. 

   สีแดง สีฟ้า

 • 18. 
  ข้อใดเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยอาศัยพื้นฐานรูปทรงเรขาคณิตทั้งหมด
  • A. 

   แจกัน โคมไฟ กระเป๋า ม้านั่ง

  • B. 

   แจกัน โคมไฟ โต๊ะ ม้านั่ง

  • C. 

   แจกัน โคมไฟ ม้านั่ง กระเป๋า

  • D. 

   แจกัน โคมไฟ งานฉลุ กระเป๋า

 • 19. 
  ข้อใดเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยอาศัยพื้นฐานรูปทรงอิสระทั้งหมด
  • A. 

   เข็มขัด แจกัน ปลอกหมอน งานปัก

  • B. 

   เข็มขัด โคมไฟ กระเป๋า งานปัก

  • C. 

   เข็มขัด ปลอกหมอน งานฉลุ งานปัก

  • D. 

   เข็มขัด กระเป๋าแบน แจกัน งานฉลุ

 • 20. 
  ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของงานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
  • A. 

   งานประดิษฐ์

  • B. 

   งานที่ทำทั่วไป

  • C. 

   งานของท้องถิ่น

  • D. 

   งานที่ต้องใช้ฝีมือ

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.