แบบทดสอบเรื่อง พืชรอบตัวเรา ชั้น ป.4

10 | Attempts: 4488
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบเรื่อง พืชรอบตัวเรา ชั้น ป.4 - Quiz

เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเ ียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของพืช
  • A. 

   ต้องการอาหาร

  • B. 

   หายใจ

  • C. 

   มีกิจกรรมของเซลล์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  เพราะเหตุใดจึงเปรียบเทียบใบไม้เป็นเสมือนกับห้องครัว
  • A. 

   เพราะบริเวณใบมีอาหารสะสมอยู่มาก

  • B. 

   เพราะใบทำหน้าที่สร้างอาหาร

  • C. 

   เพราะใบพืชมีอุปกรณ์ในการสร้างอาหาร

  • D. 

   เพราะใบพืชเป็นบริเวณเดียวที่มีการสะสมอาหาร

 • 3. 
  การสร้างอาหารของพืชเกิดขึ้นเวลาใด
  • A. 

   กลางวัน

  • B. 

   กลางคืน

  • C. 

   ตลอดเวลา

  • D. 

   สรุปไม่ได้

 • 4. 
  อาหารที่พืชสร้างได้ในครั้งแรกอยู่ในรูปใด
  • A. 

   แป้ง

  • B. 

   น้ำตาล

  • C. 

   โปรตีน

  • D. 

   ไขมัน

 • 5. 
  การสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณใด
  • A. 

   ราก

  • B. 

   ลำต้น

  • C. 

   ใบ

  • D. 

   ดอก

 • 6. 
  “ต้นไม้คือเพื่อนชีวิต เจ้าดูดอากาศพิษแทนข้า” จากข้อความนี้ คำว่า อากาศพิษ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  • B. 

   ก๊าซออกซิเจน

  • C. 

   ก๊าซไฮโดรเจน

  • D. 

   ก๊าซฮีเลียม

 • 7. 
  ต้นไม้นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ไปใช้ในกระบวนการใด
  • A. 

   หายใจ

  • B. 

   คายน้ำ

  • C. 

   ดูดแร่ธาตุ

  • D. 

   สังเคราะห์ด้วยแสง

 • 8. 
  ใบของต้นกระบองเพชรเปลี่ยนเป็นหนามเพราะอะไร
  • A. 

   ใช้ในการดักจับแมลง

  • B. 

   ลดอัตราการคายน้ำ

  • C. 

   ให้แลดูสวยงาม

  • D. 

   ให้ลำต้นรับแสงได้เต็มที่

 • 9. 
  พืชในข้อใดไม่มีการตอบสนองต่อสัมผัส
  • A. 

   ผักกระเฉด

  • B. 

   ไมยราบ

  • C. 

   สังกรณี

  • D. 

   กาบหอยแครง

 • 10. 
  ตอนกลางวัน เรานั่งใต้ต้นไม้แล้วรู้สึกอากาศสดชื่น เป็นเพราะเหตุใด
  • A. 

   มีลมพัดเย็นสบาย

  • B. 

   ได้อาศัยร่มเงาต้นไม้ช่วยคลายร้อน

  • C. 

   ได้รับละอองน้ำที่พืชคายออกมา

  • D. 

   ได้รับก๊าซออกซิเจนที่พืชคายออกมา

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.