แบบทดสอบบทที่4

10 | Total Attempts: 15730

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบบทที่4 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  นนทกมีภาระหน้าที่ประจำอะไร ที่เชิงเขาไกรลาส
  • A. 

   ล้างเท้าให้เหล่าเทวดา

  • B. 

   ปราบมารผู้มารุกราน

  • C. 

   ปรนนิบัติพระอิศวร

  • D. 

   สอนหนังสือแก่บุตรหลานของเหล่าเทวดา

 • 2. 
  พระอิศวรประทานพรใดแก่นนทก
  • A. 

   ร่างกายที่งดงาม

  • B. 

   นิ้วเพชรที่สามารถสังหารผู้ใดก็ได้

  • C. 

   แก้วแหวนเงินทอง

  • D. 

   พร 3 ประการ

 • 3. 
  ใครคือผู้ที่พระอิศวรขอให้มาลงโทษนนทกที่กำลังมีใจกำเริบ ไม่ยับยั้งชั่งใจ ใช้อำนาจไม่ถูกต้อง
  • A. 

   พระนารายณ์

  • B. 

   พระราม

  • C. 

   หนุมาน

  • D. 

   พระอินทร์

 • 4. 
  นนทกหลงกลอุบายใดของใครจึงทำให้เกิดเหตุร้ายแก่ตนเอง
  • A. 

   เหล่าเทวดา หลอกให้วิ่งจนตกเขา

  • B. 

   พระนารายณ์ที่แปลงกายเป็นหญิง ร่ายรำท่าทางจนนทกพลาดชี้ขาตัวเองทำให้ขาหัก

  • C. 

   พระอิศวรหลอกให้ร่ายรำจนนนทกพลาดชี้ตาตนเองบอด

  • D. 

   พระอินทร์หลอกให้นนทกวิ่งจนตกเขา

 • 5. 
  เมื่อนนทกถูกฆ่าแล้วได้มาเกิดใหม่เป็นใคร
  • A. 

   พระราม

  • B. 

   ทศกัณฐ์

  • C. 

   หนุมาน

  • D. 

   พระลักษมณ์

 • 6. 
  ข้อใดคือหลักสังเกตกลอนบทละครแตกต่างจากกลอนทั่วไปชัดเจนที่สุด
  • A. 

   จุดประสงค์การแต่ง

  • B. 

   จำนวนคำในวรรค

  • C. 

   คำขึ้นต้นบท

  • D. 

   เสียงพยัญชนะ

 • 7. 
  รามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทกได้รับการยกย่องว่าเป็นตอนที่มีความงามยิ่งด้านใด
  • A. 

   คีตศิลป์

  • B. 

   นาฎศิลป์

  • C. 

   วรรณศิลป์

  • D. 

   ถูกทั้งข้อ ข และ ค

 • 8. 
  ข้อใดใช้ภาษาได้เกิดภาพชัดเจนที่สุด
  • A. 

   จนผมโกร๋นโล้นเกลี้ยงถึงเพียงหู ดูเงาในน้ำแล้วร้องไห้

  • B. 

   ผู้ใดทำชอบต่อเบื้องบาท ก็ประสาททั้งพรแลยศศักดิ์

  • C. 

   อ้ายนี่ทำชอบมาช้านาน เราจึ่งประทานพรให้

  • D. 

   สิ้นทั้งไตรภพจบโลกา จะเอามาเปรียบไม่เทียบทัน

 • 9. 
  ข้อใดแสดงถึงความงามของนารายณ์แปลงกายจนนนทกหลงใหล
  • A. 

   เมื่อนั้น พระนารายณ์ทรงสวัสดิ์รัศมี

  • B. 

   เมื่อนั้น นางนารายณ์เยาวลักษณ์เสน่หา

  • C. 

   ถึงโฉมองค์อัครลักษมี พระสุรัสวดีเสน่หา

  • D. 

   เป็นโฉมนางเทพอัปสร อ้อนแอ้นอรชรเฉลิมศรี

 • 10. 
  พฤติกรรมของนนทกตรงกับข้อใด
  • A. 

   ยิ่งว่ายิ่งยุ

  • B. 

   ยิ่งกดยิ่งดัน

  • C. 

   เพชรตัดเพชร

  • D. 

   ขิงก็รา ข่าก็แรง

Back to Top Back to top