แบบทดสอบเรื่อง Occupations

5 | Total Attempts: 814

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบเรื่อง Occupations - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว


Questions and Answers
 • 1. 
  1. วิศวกร ภาษาอังกฤษเขียนว่าอย่างไร
  • A. 

   Engenee

  • B. 

   Engneer

  • C. 

   Engerneer

  • D. 

   Eneers

  • E. 

   Engerneerr

 • 2. 
  2.P_li_ _  ตรงที่ขีดเส้นใต้ต้องเติมพยัญชนะใด
  • A. 

   A, m, e

  • B. 

   C, f, i

  • C. 

   A, e, i

  • D. 

   B, z, q

  • E. 

   O, c, e

 • 3. 
  3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
  • A. 

   University

  • B. 

   Doctor

  • C. 

   Nurse

  • D. 

   Teacher

  • E. 

   Pilot

 • 4. 
  4. ข้อใดต่อไปนี้หมายถึง ผู้พิพากษา
  • A. 

   Newscaster

  • B. 

   Officer

  • C. 

   Clerk

  • D. 

   Judge

  • E. 

   Teller

 • 5. 
  5. government official หมายถึงอาชีพใด
  • A. 

   นางพยาบาล

  • B. 

   ข้าราชการ

  • C. 

   ทัตแพทย์

  • D. 

   วิศวกร

  • E. 

   นักกฎหมาย

Back to Top Back to top