แบบทดสอบเรื่อง ประวัติลูกเสือโลก

10 | Attempts: 24350
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบเรื่อง ประวัติลูกเสือโลก - Quiz

เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเ ียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  ลอร์ด เบเดนโพเอลล์ เป็นคนชาติใด
  • A. 

   ฝรั่งเศส

  • B. 

   อังกฤษ

  • C. 

   ไทย

  • D. 

   สหรัฐอเมริกา

 • 2. 
  ในช่วงวัยเด็ก  บี.พี. มีความสนใจเรียนในเรื่องใด
  • A. 

   เรขาคณิต

  • B. 

   สังคมศึกษา

  • C. 

   ศิลปศึกษา

  • D. 

   วิทยาศาสตร์

 • 3. 
  เพราะเหตุใด ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ จึงได้รับฉายาว่า " อิมปิซ่า
  • A. 

   เรียนหนังสือเก่ง

  • B. 

   ชอบศึกษาวิชาเรขาคณิต

  • C. 

   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง

  • D. 

   มีประสบการณ์เรื่องการสอดแนมในเวลากลางคืนเป็นอย่างดี

 • 4. 
    เพราะเหตุใด บี.พี.จึงต้องไปอยู่ที่ประเทศอินเดีย
  • A. 

   ติดตามบิดา

  • B. 

   ไปเรียนหนังสือ

  • C. 

   ไปรับราชการทหาร

  • D. 

   เพื่อเสาะเสวงหาขุมทรัพย์

 • 5. 
  เครื่องหมายวูดแบดจ์ จะมอบให้แก่ใคร
  • A. 

   ผู้ที่เป็นลูกเสือทุกนาย

  • B. 

   ลูกเสือที่ช่วยส่วนรวม

  • C. 

   ลูกเสือที่เรียนหนังสือเก่ง

  • D. 

   ผู้ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง

 • 6. 
  บี.พี. ได้รับประสบการณ์ด้านลูกเสือจากที่ใด
  • A. 

   ชนเผ่าซูลู

  • B. 

   เมืองมาฟอีคิง

  • C. 

   เมืองโกคาลมิง

  • D. 

   ประเทศอินเดีย

 • 7. 
  เด็ก ๆ มีส่วนช่วย ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ในการรบอย่างไร
  • A. 

   ขนสัมภาระ

  • B. 

   วางแผนในการรบ

  • C. 

   สอดแนมกองทัพข้าศึก

  • D. 

   ส่งเสบียงอาหาร

 • 8. 
  การพักแรมของลูกเสือครั้งแรกของโลก เกิดขี้นที่ใด
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   อังกฤษ

  • C. 

   อินเดีย

  • D. 

   สหรัฐอเมริกา

 • 9. 
  ในการรบที่เมืองมาฟอีคิง บี.พี. ได้รับฉายาว่าอะไร
  • A. 

   ผู้ป้องกันมาฟอีคิง

  • B. 

   ผู้ทำลายมาฟอีคิง

  • C. 

   ผู้นำของมาฟอีคิง

  • D. 

   ผู้ควบคุมมาฟอีคิง

 • 10. 
   ลอร์ด เบเดน โพเอลล์  ได้แนวคิดเกี่ยวกับประเพณี การจับมือซ้ายมาจากใคร
  • A. 

   ผู้เป็นตา

  • B. 

   เผ่าซูลู

  • C. 

   ชนเผ่าอาซันติ

  • D. 

   คิดค้นขึ้นมาเอง

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.