แบบทดสอบเรื่อง ประวัติลูกเสือโลก

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Jood
J
Jood
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 33,727
: 10 | Attempts: 33,731

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบเรื่อง ประวัติลูกเสือโลก - Quiz

เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเ ียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 

  ลอร์ด เบเดนโพเอลล์ เป็นคนชาติใด

  • A.

   ฝรั่งเศส

  • B.

   อังกฤษ

  • C.

   ไทย

  • D.

   สหรัฐอเมริกา

  Correct Answer
  B. อังกฤษ
  Explanation
  The correct answer is "อังกฤษ" because "ลอร์ด เบเดนโพเอลล์" is a British name and "อังกฤษ" means "England" in Thai.

  Rate this question:

 • 2. 

  ในช่วงวัยเด็ก  บี.พี. มีความสนใจเรียนในเรื่องใด

  • A.

   เรขาคณิต

  • B.

   สังคมศึกษา

  • C.

   ศิลปศึกษา

  • D.

   วิทยาศาสตร์

  Correct Answer
  C. ศิลปศึกษา
  Explanation
  During childhood, B.P. has an interest in studying art.

  Rate this question:

 • 3. 

  เพราะเหตุใด ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ จึงได้รับฉายาว่า " อิมปิซ่า

  • A.

   เรียนหนังสือเก่ง

  • B.

   ชอบศึกษาวิชาเรขาคณิต

  • C.

   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง

  • D.

   มีประสบการณ์เรื่องการสอดแนมในเวลากลางคืนเป็นอย่างดี

  Correct Answer
  D. มีประสบการณ์เรื่องการสอดแนมในเวลากลางคืนเป็นอย่างดี
  Explanation
  The reason why Lord Beden Pol received the nickname "Impizza" is because he has a good experience in sneaking out at night.

  Rate this question:

 • 4. 

    เพราะเหตุใด บี.พี.จึงต้องไปอยู่ที่ประเทศอินเดีย

  • A.

   ติดตามบิดา

  • B.

   ไปเรียนหนังสือ

  • C.

   ไปรับราชการทหาร

  • D.

   เพื่อเสาะเสวงหาขุมทรัพย์

  Correct Answer
  C. ไปรับราชการทหาร
  Explanation
  The answer "ไปรับราชการทหาร" is the correct answer because it is the only option that makes sense in the context of the question. The question asks for the reason why B.P. had to go to India, and the other options (ติดตามบิดา, ไปเรียนหนังสือ, เพื่อเสาะเสวงหาขุมทรัพย์) do not provide a logical reason for going to India. However, going to India to serve in the military is a valid reason for traveling to another country.

  Rate this question:

 • 5. 

  เครื่องหมายวูดแบดจ์ จะมอบให้แก่ใคร

  • A.

   ผู้ที่เป็นลูกเสือทุกนาย

  • B.

   ลูกเสือที่ช่วยส่วนรวม

  • C.

   ลูกเสือที่เรียนหนังสือเก่ง

  • D.

   ผู้ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง

  Correct Answer
  D. ผู้ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง
  Explanation
  The correct answer is someone who has passed the training and is in a position of authority over the scouts at a high level of knowledge.

  Rate this question:

 • 6. 

  บี.พี. ได้รับประสบการณ์ด้านลูกเสือจากที่ใด

  • A.

   ชนเผ่าซูลู

  • B.

   เมืองมาฟอีคิง

  • C.

   เมืองโกคาลมิง

  • D.

   ประเทศอินเดีย

  Correct Answer
  D. ประเทศอินเดีย
  Explanation
  บี.พี.ได้รับประสบการณ์ด้านลูกเสือจากประเทศอินเดีย

  Rate this question:

 • 7. 

  เด็ก ๆ มีส่วนช่วย ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ในการรบอย่างไร

  • A.

   ขนสัมภาระ

  • B.

   วางแผนในการรบ

  • C.

   สอดแนมกองทัพข้าศึก

  • D.

   ส่งเสบียงอาหาร

  Correct Answer
  C. สอดแนมกองทัพข้าศึก
  Explanation
  The correct answer is "สอดแนมกองทัพข้าศึก". This means that the children help load weapons for battle.

  Rate this question:

 • 8. 

  การพักแรมของลูกเสือครั้งแรกของโลก เกิดขี้นที่ใด

  • A.

   ไทย

  • B.

   อังกฤษ

  • C.

   อินเดีย

  • D.

   สหรัฐอเมริกา

  Correct Answer
  B. อังกฤษ
  Explanation
  The correct answer is "อังกฤษ" because the first recorded instance of a hotel or inn can be traced back to England. In the 18th century, the term "hotel" was used to refer to establishments that provided lodging, meals, and other services for travelers. These early hotels were often located along major roads and catered to the needs of travelers and their horses. This marked the beginning of the modern concept of hotels and laid the foundation for the hospitality industry as we know it today.

  Rate this question:

 • 9. 

  ในการรบที่เมืองมาฟอีคิง บี.พี. ได้รับฉายาว่าอะไร

  • A.

   ผู้ป้องกันมาฟอีคิง

  • B.

   ผู้ทำลายมาฟอีคิง

  • C.

   ผู้นำของมาฟอีคิง

  • D.

   ผู้ควบคุมมาฟอีคิง

  Correct Answer
  A. ผู้ป้องกันมาฟอีคิง
  Explanation
  The correct answer is "ผู้ป้องกันมาฟอีคิง" (The defender of Mafi King). This is because the question asks for the nickname or title given to B.P. in the city of Mafi King, and the correct answer is the one that describes someone who defends or protects Mafi King.

  Rate this question:

 • 10. 

   ลอร์ด เบเดน โพเอลล์  ได้แนวคิดเกี่ยวกับประเพณี การจับมือซ้ายมาจากใคร

  • A.

   ผู้เป็นตา

  • B.

   เผ่าซูลู

  • C.

   ชนเผ่าอาซันติ

  • D.

   คิดค้นขึ้นมาเอง

  Correct Answer
  C. ชนเผ่าอาซันติ
  Explanation
  ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ คิดค้นแนวคิดเกี่ยวกับประเพณีการจับมือซ้ายมาจากชนเผ่าอาซันติเอง

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jul 16, 2010
  Quiz Created by
  Jood
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.