แบบทดสอบนาฏศิลป์ ป.5

10 | Attempts: 1734
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบนาฏศิลป์ ป.5 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  1. การแสดงชุดใดเป็นการแสดงของภาคเหนือทั้งหมด
  • A. 

   ฟ้อนมาลัย ฟ้อนภูไท

  • B. 

   ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน

  • C. 

   ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนลาวดวงเดือน

  • D. 

   ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนม่านมงคล

 • 2. 
  2. เครื่องดนตรีชนิดใดเป็นเครื่องดนตรีประจำภาคอืสาน
  • A. 

   แคน

  • B. 

   สะล้อ

  • C. 

   ขิง

  • D. 

   กลองยาว

 • 3. 
  3. ข้อใดจัดว่าเป็นการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูง
  • A. 

   ระบำดอกบัว

  • B. 

   ฟ้อนมาลัย

  • C. 

   โขนหลวง

  • D. 

   เซิ้งอีสานม่วนหลาย

 • 4. 
  4. ข้อใดเป็นการแสดงของภาคใต้
  • A. 

   รองเง็ง

  • B. 

   โนรา

  • C. 

   หนังตะลุง

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 5. 
  5. ข้อใดเป็นการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคกลาง
  • A. 

   เซิ้งแหย่ไข่มดแดง

  • B. 

   รำกลองยาว

  • C. 

   ระบำสุโขทัย

  • D. 

   ฟ้อนเทียน

 • 6. 
  6. ข้อใดเป็นเพลงพื้นเมือง
  • A. 

   เพลงเกี่ยวข้าว

  • B. 

   เพลงพรปีใหม่

  • C. 

   เพลงบูมเมอแรง

  • D. 

   เพลงลาวเดินดง

 • 7. 
  7. เพลงกันตรึม เป็นเพลงพื้นบ้านของท้องถิ่นใด
  • A. 

   ภาคเหนือ

  • B. 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • C. 

   ภาคกลาง

  • D. 

   ภาคใต้

 • 8. 
  8. เพลงบอก เป็นเพลงพื้นบ้านของท้องถิ่นใด
  • A. 

   ภาคเหนือ

  • B. 

   ภาคกลาง

  • C. 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • D. 

   ภาคใต้

 • 9. 
  9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเพลงพื้นบ้าน
  • A. 

   ใช้ดนตรีทันสมัย

  • B. 

   ใช้ภาษาเรียบง่าย

  • C. 

   มีความสนุกสนาน

  • D. 

   สอดแทรกวิถีชีวิตชาวบ้าน

 • 10. 
  10. การแสดงพื้นบ้านข้อใดเกี่ยวข้องกับประเพณีท้องถิ่น
  • A. 

   มโนราห์

  • B. 

   เซิ้งบั้งไฟ

  • C. 

   ฟ้อนเงี้ยว

  • D. 

   รำกลองยาว

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.