แบบทดสอบ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง

7 | Total Attempts: 9478

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
  - Quiz

คำชี้แจง จงเลือกข้อที่ถูกที่สุดเ ียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  " ศิลปะการแสดง มีความนุ่มนวลอ่อนช้อยสวยงาม" เป็นลักษณะการแสดงของภาคใด
  • A. 

   ภาคเหนือ

  • B. 

   ภาคกลาง

  • C. 

   ภาคอีสาน

  • D. 

   ภาคใต้

 • 2. 
  " การแสดงต้อนรับแขกต่างเมือง หรือในเทศกาลสงกรานต์ " ของภาคเหนือนิยมใช้ชุดการแสดงใด
  • A. 

   รำกลองยาว

  • B. 

   รำโนรา

  • C. 

   ฟ้อน

  • D. 

   เซิ้ง

 • 3. 
  " ศิลปะการแสดงที่แสดงถึงความสนุกสนาน ร่าเริง " เป็นลักษณะการแสดงของภาคใด
  • A. 

   ภาคเหนือ

  • B. 

   ภาคกลาง

  • C. 

   ภาคอีสาน

  • D. 

   ภาคใต้

 • 4. 
  " หมอลำ " เป็นการแสดงของภาคใด
  • A. 

   ภาคเหนือ

  • B. 

   ภาคกลาง

  • C. 

   ภาคอีสาน

  • D. 

   ภาคใต้

 • 5. 
  " ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ ที่ถ่ายทอดให้ถึงวัฒนธรรมปรเพณีมีความสนุกสนาน ร่าเริง เมื่อเสร็จจากการประกอบอาชีพทำไร่ทำนา " เป็นลักษณะการแสดงของภาคใด
  • A. 

   ภาคเหนือ

  • B. 

   ภาคกลาง

  • C. 

   ภาคอีสาน

  • D. 

   ภาคใต้

 • 6. 
  การแสดงนาฏศิลป์ที่ใช้กลองยาวประกอบการแสดง เรียกว่า
  • A. 

   รำเถิดเทิง

  • B. 

   รำโปงลาง

  • C. 

   รำกลองยาว

  • D. 

   ข้อ A และ C

 • 7. 
  " ศิลปะการแสดงที่เน้นประเพณี วัฒนะธรรม การแต่งกาย รวมทั้ง การแสดงที่ผสมผสาน กับเพื่อนบ้านมาลายู " เป็นลักษณะการแสดงของภาคใด
  • A. 

   ภาคเหนือ

  • B. 

   ภาคกลาง

  • C. 

   ภาคอีสาน

  • D. 

   ภาคใต้

Back to Top Back to top