แบบทดสอบ เรื่อง คำนาม

5 | Attempts: 5933
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบ เรื่อง คำนาม - Quiz

แบบทดสอบเรื่อง คำประสม  แบบปรนัย จำนวน  ๕  ข้อ


Questions and Answers
 • 1. 
   ข้อใดเป็นสามานยนาม
  • A. 

   มังคุด

  • B. 

   ลำไย

  • C. 

   ผลไม้

  • D. 

   เงาะ

 • 2. 
  ข้อใดเป็นวิสามานยนาม
  • A. 

   ขุนช้างขุนแผน

  • B. 

   โรงเรียน

  • C. 

   ดอกไม้

  • D. 

   วรรณคดี

 • 3. 
  ข้อใดเป็นอาการนาม
  • A. 

   ทัศนีย์ทำการบ้าน

  • B. 

   การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

  • C. 

   การเมืองทุกวันนี้วุ่นวาย

  • D. 

   คนไทยเจอหน้ากันต้องมีการไหว้

 • 4. 
  ข้อใดมีการใช้สมุหนาม
  • A. 

   มาลีถือดอกไม้มา ๑ ช่อ

  • B. 

   สมชายเห็นทราย ๑ กอง

  • C. 

   โขลงช้างเดินอยู่ในป่า

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 5. 
  ข้อใดใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้อง
  • A. 

   รัศมีให้เพื่อนยืมร่ม ๑ คัน

  • B. 

   อริยะใส่่แหวน ๑อัน

  • C. 

   หิมะซื้อหนังสืแ ๑ เล่ม

  • D. 

   นาใิการที่บ้านมี ๕ เรือน

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.