แบบทดสอบเรื่อง ดวงจันทร์

30 | Total Attempts: 11172

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  ถ้าในคืนวันอังคารดวงจันทร์ขึ้นเวลา 17.20 น.คืนวันพฤหัสบดีดวงจันทร์จะขึ้นกี่นาฬิกา  
  • A. 

   17.20 น.

  • B. 

   17.50 น.

  • C. 

   18.50 น.

  • D. 

   19.00 น.

 • 2. 
  ถ้าขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ด้านที่หันเข้าหาโลกในคืนที่คนบนโลกเห็นเป็นวันเดือนมืดแรม 15 ค่ำ เราจะเห็นโลกอย่างไร
  • A. 

   สว่างเต็มดวง

  • B. 

   สว่างครึ่งซีก

  • C. 

   สว่างเป็นเสี้ยว

  • D. 

   มืดหมดดวง

 • 3. 
  มนุษย์ไม่สามารถไปตั้งรกรากอยู่บนดวงจันทร์ได้ เพราะเหตุใด
  • A. 

   ไม่มีน้ำ

  • B. 

   ไม่มีบรรยากาศ

  • C. 

   ไม่มีแม่เหล็ก

  • D. 

   ไม่มีสนามไฟฟ้า

 • 4. 
  ถ้าเรายืนอยู่บนด้านมืดของดวงจันทร์ในคืนเดือนเพ็ญและคืนเดือนมืดจะเห็นอย่างไร
  • A. 

   โลกสว่างเต็มดวงและมืดตามลำดับ

  • B. 

   โลกมืดและสว่างตามลำดับ

  • C. 

   โลกสว่างและเป็นเสี้ยวตามลำดับ

  • D. 

   โลกเสี้ยวและสว่างตามลำดับ

 • 5. 
  ในรอบหนึ่ง ๆ ที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเราอาจเห็นอย่างไร
  • A. 

   ดวงจันทร์ขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ตกในวันข้างแรม

  • B. 

   ดวงจันทร์ขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ตกในวันข้างขึ้น

  • C. 

   ดวงจันทร์ตกก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นในวันข้างแรม

  • D. 

   ดวงจันทร์ขึ้น ตกในคืนหนึ่ง ๆ จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก

 • 6. 
  ในวันหนึ่ง ตื่นเช้าเวลา 6.00 น.เห็นดวงจันทร์ตรงศีรษะพอดี(มุมเงยประมาณ 90o)ในวันนั้น  ควรเป็นวันขึ้นหรือแรมกี่ค่ำ
  • A. 

   ขึ้น 8 ค่ำ

  • B. 

   ขึ้น 15 ค่ำ

  • C. 

   แรม 8 ค่ำ

  • D. 

   แรม 15 ค่ำ

 • 7. 
  เด็กชายณรงค์สังเกตดวงจันทร์ในวันขึ้น15ค่ำเห็นรอยดำ-ด่างเป็นรูปกระต่ายแล้วสังเกตอีกหลาย ๆ    ครั้งก็เหมือนเดิมทั้งนี้ เพราะเหตุใด
  • A. 

   ดวงจันทร์หันทุกด้านเข้าหาโลก

  • B. 

   ดวงจันทร์หันด้านเดียวเข้าหาโลก

  • C. 

   ดวงจันทร์สะท้อนแสงได้เพียงด้านเดียว

  • D. 

   ดวงจันทร์ไม่หมุนรอบตัวเองเลยขณะโคจรรอบโลก

 • 8. 
  ในคืนหนึ่งถ้านักเรียนเห็นดวงจันทร์อยู่ตรงจุดเหนือศีรษะพอดีเมื่อเวลาผ่านไปจะสังเกตการเคลื่อนที่ปรากฎอย่างไร       
  • A. 

   เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก ค่ามุมเงยลดลงเรื่อย ๆ

  • B. 

   เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออก ค่ามุมเงยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

  • C. 

   เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออก ค่ามุมเงยลดลงเรื่อย ๆ

  • D. 

   เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก ค่ามุมเงยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

 • 9. 
  ถ้าคืนแรกดวงจันทร์อยู่ที่ขอบฟ้าทิศตะวันออก  ในเวลาเดียวกันของคืนต่อมาดวงจันทร์จะอยู่ที่ตำแหน่งใด
  • A. 

   ที่ขอบฟ้าทิศตะวันตก

  • B. 

   ที่ขอบฟ้าทิศตะวันออก

  • C. 

   สูงจากขอบฟ้าทิศตะวันออก

  • D. 

   ต่ำกว่าขอบฟ้าทิศตะวันออก

 • 10. 
  บทความในวรรณกรรมชิ้นหนึ่งผู้ประพันธ์กล่าวว่า"รูปเสี้ยวของดวงจันทร์ยามข้างขึ้นปรากฎอยู่เหนือขอบฟ้าในเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังจะคล้อยเคลื่อนลับขอบฟ้าไป" ข้อความวิเคราะห์ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  • A. 

   เย็นวันนั้นดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออก

  • B. 

   เย็นวันนั้นเป็นวันข้างขึ้นเพราะดวงจันทร์ขึ้นเวลากลางวัน

  • C. 

   ผู้ประพันธ์ไม่มีความรู้เกี่ยวกับดีถีและการขึ้นตกของดวงจันทร์

  • D. 

   เย็นวันนั้นเป็นวันข้างแรมเพราะดวงจันทร์หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันตก

 • 11. 
  ถ้าดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นจะเกิดการเปลี่ยน แปลงอย่างไร
  • A. 

   จำนวนวันใน 1 เดือนเปลี่ยนไป

  • B. 

   จะเห็นด้านต่าง ๆ ของดวงจันทร์มากขึ้น

  • C. 

   ช่วงเวลาที่เห็นแสงจันทร์ในแต่ละคืนจะน้อยลง

  • D. 

   ทิศทางการเห็นดวงจันทร์ขึ้นลงเปลี่ยนแปลงไป

 • 12. 
  จากการศึกษาตารางแสดงการขึ้นและตกของดวงจันทร์สรุปได้ว่า  1.เวลาขึ้นและเวลาตกของดวงจันทร์ช้าลงอย่างสม่ำเสมอ  2.เวลาขึ้นและเวลาตกของดวงจันทร์เร็วขึ้นอย่างสม่ำเสมอ  3.ดวงจันทร์ขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ตกวันนั้นเป็นวันข้างขึ้น          4.ดวงจันทร์ขึ้นภายหลังดวงอาทิตย์ตกแล้ววันนั้นเป็นวันข้างแรม      คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด
  • A. 

   1 และ 3

  • B. 

   1 และ 4

  • C. 

   1,2 และ 3

  • D. 

   1,3 และ 4

 • 13. 
  ในวันหนึ่ง ตื่นเช้าเวลา 6.00 น.เห็นดวงจันทร์ตรงศีรษะพอดี(มุมเงยประมาณ 90o)ในวันนั้น ควรเป็นวันขึ้นหรือแรมกี่ค่ำ
  • A. 

   ขึ้น 8 ค่ำ

  • B. 

   ขึ้น 15 ค่ำ

  • C. 

   แรม 8 ค่ำ

  • D. 

   แรม 15 ค่ำ

 • 14. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกและมีวงโคจรรอบโลก

  • B. 

   ดวงจันทร์โคจรรอบโลกจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก

  • C. 

   ดวงจันทร์ใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง 1 รอบเท่ากับโคจรรอบโลก 1 รอบ

  • D. 

   ดวงจันทร์มีลักษณะสัณฐานคล้ายกับโลกแต่มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลก

 • 15. 
  ลักษณะของข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์สัมพันธ์กับทิศอย่างไร   1.วันข้างขึ้นดวงจันทร์หันด้นสว่างไปทางทิศตะวันตก          2.วันข้างขึ้นดวงจันทร์หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก          3.วันข้างแรมดวงจันทร์หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันตก       4.วันข้างแรมดวงจันทร์หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก      คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด
  • A. 

   1 และ 2

  • B. 

   2 และ 4

  • C. 

   3 และ 4

  • D. 

   1 และ 4

 • 16. 
  น้ำขึ้น น้ำลงเกิดจากอิทธิพลจากแรงดึงดูดของดาวดวงใดมากที่สุด
  • A. 

   ดวงจันทร์

  • B. 

   ดาวหาง

  • C. 

   โลก

  • D. 

   ดวงอาทิตย์

 • 17. 
  ถ้าเราขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ จะเห็นโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
  • A. 

   เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกแบบเดียวกับที่คนบนโลกเห็นแต่มีกลางวัน-กลางคืนสั้นกว่าบนโลก

  • B. 

   เห็นโลกหันเข้าหาดวงจันทร์เพียงด้านเดียว และโลกขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเหมือนกัน

  • C. 

   เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกแบบเดียวกับที่คนบนโลกเห็น แต่มีกลางวัน-กลางคืนยาวกว่าบนโลก

  • D. 

   เห็นดวงอาทิตย์อยู่คงที่บนท้องฟ้าของดวงจันทร์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 • 18. 
  ข้อใดผิด
  • A. 

   เราเห็นดวงจันทร์ด้านเดียวเสมอ

  • B. 

   โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันออกไปตะวันตก

  • C. 

   แกนของโลกเอียงทำให้เกิดฤดูกาล

  • D. 

   แกนของโลกเอียง 23.5 องศา กับแนวฉากกับระนาบวงโคจร

 • 19. 
  ปรากฏการณ์ใดที่มนุษย์บนดวงจันทร์ไม่สามารถเห็นได้
  • A. 

   โลกขึ้นตก

  • B. 

   โลกขึ้นตก

  • C. 

   โลกปรากฏเป็นเสี้ยว

  • D. 

   โลกหมุนรอบตัวเอง

 • 20. 
  เพราะเหตุใดดวงจันทร์จึงหันด้านเดียวเข้าหาโลก
  • A. 

   หมุนรอบตัวเองในเวลาที่เท่ากับหมุนรอบโลก

  • B. 

   .หมุนรอบโลกในเวลาที่เท่ากับหมุนรอบดวงอาทิตย์

  • C. 

   หมุนรอบตัวเองในเวลาที่เท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง

  • D. 

   หมุนรอบตัวเองในเวลาที่เท่ากับการหมุนรอบดวงอาทิตย์

 • 21. 
  ในวันใดบ้างที่เราจะมองเห็นดวงจันทร์ครึ่งดวง
  • A. 

   วันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ

  • B. 

   วันขึ้น 10 ค่ำ และวันแรม 10 ค่ำ

  • C. 

   วันขึ้น 8 ค่ำ และวันแรม 8 ค่ำ

  • D. 

   วันขึ้น 3 ค่ำ และวันแรม 3 ค่ำ

 • 22. 
  ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ เราจะมองเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เพราะเหตุใด
  • A. 

   ไม่เห็น เพราะดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง

  • B. 

   ไม่เห็น เพราะดวงจันทร์จะหยุดโคจรรอบโลก

  • C. 

   เห็น เพราะดวงจันทร์มีแสงสว่างในตัวเอง

  • D. 

   เห็น เพราะดวงจันทร์ยังโคจรรอบโลกเช่นเดิม

 • 23. 
  ถ้าวันที่ 1 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ อีกกี่วันเราจะมองไม่เห็นดวงจันทร์
  • A. 

   5 วัน

  • B. 

   10 วัน

  • C. 

   14 วัน

  • D. 

   20 วัน

 • 24. 
  การเกิดข้างขึ้นข้างแรมใน1รอบกินเวลานานเท่าใด
  • A. 

   1 วัน

  • B. 

   30 วัน

  • C. 

   90 วัน

  • D. 

   365 วัน

 • 25. 
  ข้อใดกล่าวถึงดวงจันทร์ถูกต้อง
  • A. 

   ดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศห่อหุ้มไม่มี แสงสว่างในตัวเอง

  • B. 

   ดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศห่อหุ้มมีแสง สว่างในตัวเอง

  • C. 

   ดวงจันทร์มีบรรยากาศห่อหุ้มไม่มีแสง สว่างในตัวเอง

  • D. 

   ดวงจันทร์มีบรรยากาศห่อหุ้มมีแสง สว่างในตัวเอง

Back to Top Back to top