แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์

10 | Attempts: 22524
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ - Quiz

สวัสดีครับ นักเรียนที่รัก กรุณาพิมพ์ชื่อในช่องYour name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  1. วิทยาศาสตร์คืออะไร    
  • A. 

   ก. ความรู้ของโลกธรรมชาติ

  • B. 

   ข. ราหูอมจันทร์

  • C. 

   ค. การสัมภาษณ์

  • D. 

   ง. การเล่าต่อกันมา

 • 2. 
  2.เพราะเหตุใดจึงควรตัดใบบางส่วนออกเมื่อต้องการย้ายต้นไม้ไปปลูกในที่ใหม่
  • A. 

   ก. เพื่อลดการคายน้ำ

  • B. 

   ข. เพื่อลดน้ำหนักของต้นไม้

  • C. 

   ค. เพื่อลดการสังเคราะห์ด้วยแสง

  • D. 

   ง. เพื่อกระตุ้นให้พืชสร้างอาหารมากขึ้น

 • 3. 
  3.เมื่อดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ ทำให้คนบนโลกเห็นดวงอาทิตย์มืด เป็นปรากฏการณ์ใด
  • A. 

   ก. สุริยุปราคา

  • B. 

   ข. จันทรุปราคา

  • C. 

   ค. เรือนกระจก

  • D. 

   ง. ผิดทุกข้อที่กล่าวมา

 • 4. 
  4.นักวิทยาศาสตร์คนใดผลิตกล้องโทรทรรศน์
  • A. 

   ก. เซอร์ ไอแซก นิวตัน

  • B. 

   ข. มาดาม มารี คูรี

  • C. 

   ค. กาลิเลโอ

  • D. 

   ง. ทอมัส แอลวา เอดิสัน

 • 5. 
  5. เซอร์ ไอแซก นิวตันค้นพบสิ่งใด
  • A. 

   ก. ธาตุเรเดียม

  • B. 

   ข. โทรศัพท์

  • C. 

   ค. แรงโน้มถ่วงของโลก

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 6. 
  6.ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์
  • A. 

   ก. ช่างสังเกต

  • B. 

   ข. มีความเป็นเหตุผล

  • C. 

   ค. มีความคิดริเริ่ม

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 7. 
  7.พระมหากษัตริย์พระองค์ใดได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
  • A. 

   ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • B. 

   ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • C. 

   ค. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย

  • D. 

   ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • 8. 
  8. วันวิทยาศาสตร์ไทยของทุกปีตรงกับวันใด
  • A. 

   ก. 18 กันยายน

  • B. 

   ข. 18 สิงหาคม

  • C. 

   ค. 18 ตุลาคม

  • D. 

   ง. 18 พฤศจิกายน

 • 9. 
  9. กล้องชนิดใดใช้ส่องดูดวงดาวบนท้องฟ้า
  • A. 

   ก. กล้องส่องทางไกล

  • B. 

   ข. กล้องโทรทรรศน์

  • C. 

   ค. กล้องจุลทรรศน์

  • D. 

   ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

 • 10. 
  10. เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิเรียกว่า
  • A. 

   ก. เทอร์มอมิเตอร์

  • B. 

   ข. ไฮกรอมิเตอร์

  • C. 

   ค.อัลติมิเตอร์

  • D. 

   ง. บารอมิเตอร์

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.