ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของเล่นวิทยาศาสตร์หลากหลาย

10 | Attempts: 1675
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 2 2555 - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบ ดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  กิจกรรมทอดไข่บนใบตองนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้าง
  • A. 

   ใบตอง,กระทะ,ไข่ไก่,น้ำมัน,เตาถ่าน

  • B. 

   น้ำเปล่า,เตาแก๊ส,กระทะ,ไข่ไก่,ใบตอง

  • C. 

   ไข่เป็ด,น้ำมันพืช,กระทะทองแดง,ใบตอง,น้ำเชื่อม

  • D. 

   ไข่ไก่,ใบตอง,น้ำมัน,เตาไฟฟ้า,ใบกระวาน

 • 2. 
  จากกิจกรรมตัดขวดด้วยเชือก  ขวดแตกตามรอยเชือกเพราะเหตุใด
  • A. 

   การขยายตัวของความร้อน เกิดการหดตัวแล้วทำให้แตก

  • B. 

   ใช้เชือกตัดขวดได้เลย

  • C. 

   ความร้อนจากไฟมาหลอมก่อนตัดขวด

  • D. 

   เอาเชือกที่ติดไฟ มาตัด

 • 3. 
  ของเล่นนี้มีชื่อว่าอะไร
  • A. 

   ลูกข่างโดเรมอน

  • B. 

   ลูกข่างโว้

  • C. 

   ลูกข่างโบราณ

  • D. 

   ลูกข่างมหัศจรรย์

 • 4. 
  จากข้อ 3 ลูกข่างนั้นใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่องอะไร
  • A. 

   คาน

  • B. 

   รอก

  • C. 

   ล้อและเพลา

  • D. 

   โมเมนตัม

 • 5. 
  การประดิษฐ์เรือพลังยางประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง
  • A. 

   ปากกา กาว ยางลบ

  • B. 

   กระดาษแข็ง ก้อนหิน ปลอกปากกา

  • C. 

   ไม้ หนังยาง กาว

  • D. 

   สายทองแดง หนังยาง ไม้บรรทัด

 • 6. 
  ภาพเหล่านี้เรียกว่าภาพอะไร
  • A. 

   ภาพประดิษฐ์

  • B. 

   ภาพขาวดำ

  • C. 

   ภาพมหัศจรรย์

  • D. 

   ภาพลวงตา

 • 7. 
   ข้อใดไม่ใช้วัสดุอุปกรณ์การทำกังหันบินจากไม้ไอศกรีม
  • A. 

   ไม้ไอศกรีม

  • B. 

   ไม้เสียบปลาดุก

  • C. 

   ยาง

  • D. 

   กระดาษแข็ง

 • 8. 
  ข้อใดคือกิจกรรมเหล็กลอยได้
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 9. 
   ข้อใดคือกิจกรรมที่ใช้หลักการการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นตรง
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 10. 
  ข้อใดคือกิจกรรมขวดน้ำทอร์นาโด
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.