หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เอกภพ

30 | Total Attempts: 2414

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เอกภพ - Quiz

หน่วยการเรียนรู้ที่  6 คำสั่ง               ;           &nbs p;        ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถ กต้องที่สุดเพียงคำตอบเด ยว


Questions and Answers
 • 1. 
  ทฤษฎีการกำเนิดของจักรวาลมีหลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีที่อธิบายได้น่าสนใจมาก คือข้อใด
  • A. 

   ทฤษฎีบิกแบง

  • B. 

   ทฤษฎี ภาวะคงที่

  • C. 

   ทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่

  • D. 

   ทฤษฎีบิกแบงและทฤษฎี ภาวะคงที่

 • 2. 
  สิ่งสำคัญที่ทำให้ทฤษฎีบิกแบงหรือทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่เป็นที่ยอมรับมากกว่าทฤษฎีอื่นๆ คือข้อใด
  • A. 

   การค้นพบควอซาร์

  • B. 

   การค้นพบรังสีความร้อน

  • C. 

   หลักฐานการขยายตัวของจักรวาล

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวถึงกาแล็กซีได้อย่างถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ดวงดาวที่อยู่รวมเป็นกลุ่มในเอกภพ

  • B. 

   ดวงดาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของดาวฤกษ์

  • C. 

   ดวงดาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของดาวเคราะห์

  • D. 

   ดวงดาวที่อยู่เป็นกระจุกหรือกระจัดกระจายในเอกภพ

 • 4. 
  กาแล็กซีในเอกภพในข้อใดที่มีลักษณะแบบก้นหอยหรือกังหัน
  • A. 

   กาแล็กซีทางช้างเผือก

  • B. 

   กาแล็กซีแอนโดรเมดา

  • C. 

   กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่

  • D. 

   ข้อ ก และ ข ถูกต้อง

 • 5. 
  ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบสุริยะ             1.    ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง             2.    ระบบสุริยะเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือก             3.    ดวงดาวที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเมื่อยืนอยู่บนโลก ล้วนเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น             4.    ระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ 9 ดวง ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาต และดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบดาวเคราะห์เป็นบริวาร  
  • A. 

   ข้อ 1 และ 2

  • B. 

   ข้อ 2 และ 3

  • C. 

   ข้อ 1, 2 และ 3

  • D. 

   ข้อ 1, 2 และ 4

 • 6. 
  เพราะเหตุใดดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวงในระบบสุริยะจึงต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์
  • A. 

   เพราะดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ

  • B. 

   เพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ มาก

  • C. 

   เพราะดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ

  • D. 

   เพราะดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเอง จึงทำให้ดาวเคราะห์ดวงอื่นโคจรรอบ

 • 7. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะที่สำคัญของดาวเคราะห์
  • A. 

   ดาวเคราะห์มีแสงสว่างในตัวเอง

  • B. 

   ดาวเคราะห์มีแสงกะพริบในตัวเอง

  • C. 

   ดาวเคราะห์มีการเคลื่อนที่ไม่อยู่ในตำแหน่งเดิม

  • D. 

   ดาวเคราะห์มีการเกาะกลุ่มกันอยู่ในตำแหน่งเดิม

 • 8. 
  ดาวเคราะห์ในข้อใดต่อไปนี้ ถูกเรียกว่า "ดาวคู่แฝดของโลก"
  • A. 

   ดาวพุธ

  • B. 

   ดาวศุกร์

  • C. 

   ดาวอังคาร

  • D. 

   ดาวพฤหัสบดี

 • 9. 
  ดาวเคราะห์ในข้อใดต่อไปนี้ เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
  • A. 

   ดาวศุกร์

  • B. 

   ดาวเสาร์

  • C. 

   ดาวอังคาร

  • D. 

   ดาวพฤหัสบดี

 • 10. 
  ดาวเคราะห์ตามข้อใด เป็นดาวเคราะห์วงใน
  • A. 

   ดาวศุกร์และโลก

  • B. 

   ดาวอังคารและโลก

  • C. 

   ดาวพุธและดาวศุกร์

  • D. 

   ดาวอังคารและดาวเคราะห์น้อย

 • 11. 
  ดาวเคราะห์ในข้อใดเป็นดาวเคราะห์ที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้
  • A. 

   ดาวพุธและดาวศุกร์

  • B. 

   ดาวศุกร์และดาวเสาร์

  • C. 

   ดาวยูเรนัสและดาวพลูโต

  • D. 

   ดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี

 • 12. 
  ดาวประกายพรึกหรือดาวประจำเมืองคือดาวตามข้อใด
  • A. 

   ดาวพุธ

  • B. 

   ดาวศุกร์

  • C. 

   ดาวอังคาร

  • D. 

   ดาวยูเรนัส

 • 13. 
  ดาวลูกไก่คือดาวชนิดใด
  • A. 

   ดาวศุกร์

  • B. 

   ดาวฤกษ์

  • C. 

   ดาวเคราะห์

  • D. 

   ดาวพฤหัสบดี

 • 14. 
  แสงกะพริบที่เกิดจากการส่องสว่างของดาวฤกษ์เป็นผลมาจากสิ่งใด
  • A. 

   บรรยากาศของโลก

  • B. 

   อิทธิพลของแสงอาทิตย์

  • C. 

   เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างดวงดาว

  • D. 

   เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างกลุ่มแก๊สและดาว

 • 15. 
  กลุ่มดาวที่พบเห็นได้ชัดเจนที่สุดในกลุ่มดาวฤดูหนาว คือข้อใด
  • A. 

   กลุ่มดาวสิงโต

  • B. 

   กลุ่มดาวคนคู่

  • C. 

   กลุ่มดาวนายพราน

  • D. 

   กลุ่มดาวนายพราน และกลุ่มดาวคนคู่

 • 16. 
  สมชายเกิดในช่วงเดือนมิถุนายน  สมชายจะเกิดอยู่ในกลุ่มดาวจักรราศีใด
  • A. 

   ปู

  • B. 

   สิงโต

  • C. 

   คนคู่

  • D. 

   วัวตัวผู้

 • 17. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำอธิบายปรากฏการณ์ฝนดาวตกได้ถูกต้อง
  • A. 

   ดวงดาวที่ตกลงมาเหมือนสายฝน

  • B. 

   ดาวตกจำนวนมากที่ตกลงมาบนพื้นโลก

  • C. 

   อุกกาบาตที่ตกลงมายังพื้นโลกเหมือนสายฝน

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 18. 
  การใช้ประโยชน์จากดาวฤกษ์ตามข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ใช้บอกเวลา

  • B. 

   ใช้ในการหาทิศ

  • C. 

   ใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาของคน

  • D. 

   ใช้ในการให้ความเพลิดเพลิน

 • 19. 
  การส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ มีจุดประสงค์เพื่อเหตุใด
  • A. 

   ต้องการหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ

  • B. 

   ต้องการหาแหล่งที่อยู่ใหม่ของสิ่งมีชีวิตบนโลก

  • C. 

   ต้องการเผยแพร่ความรู้และวิทยาศาสตร์ไปสู่โลกอื่น

  • D. 

   ต้องการหาสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่นอกเหนือจากโลกและสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในเอกภพ

 • 20. 
  ยานขนส่งอวกาศที่มีอยู่ในปัจจุบันมีส่วนประกอบอยู่กี่ท่อน
  • A. 

   1 ท่อน

  • B. 

   2 ท่อน

  • C. 

   3 ท่อน

  • D. 

   4 ท่อน

 • 21. 
  ข้อใดต่อไปนี้ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของยานขนส่งอวกาศ
  • A. 

   ยานโคจร

  • B. 

   จรวดขับดันเชื้อเพลิง

  • C. 

   ถังเชื้อเพลิงภายนอก

  • D. 

   ทุกส่วนมีความสำคัญเท่ากันหมด

 • 22. 
  ดาวเทียมในข้อใดต่อไปนี้ เป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกที่รัสเซียได้ส่งขึ้น ู่อวกาศในปี พ.ศ. 2500
  • A. 

   มอ 1

  • B. 

   ปุตนิก 1

  • C. 

   อะพอลโล 1

  • D. 

   อินเทลแซต

 • 23. 
  ในการสร้างยานอวกาศขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   เพื่อเป็นสถานีวิจัย

  • B. 

   เพื่อการศึกษาสภาพบรรยากาศ

  • C. 

   เพื่อการค้นหาทรัพยากรธรรมชาติ

  • D. 

   เพื่อการสำรวจอวกาศที่อยู่ไกลจากโลกมากๆ

 • 24. 
  ลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนววิถีโค้ง ประกอบด้วยความเร็วตามข้อใดเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน
  • A. 

   ความเร็วตามแนวราบและแนวดิ่ง

  • B. 

   ความเร็วหลุดพ้นและความเร็วตามแนวดิ่ง

  • C. 

   ความเร็วหลุดพ้นและความเร็วโคจรรอบโลก

  • D. 

   ความเร็วตามแนวราบและความเร็วหนีศูนย์กลาง

 • 25. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของความเร็วที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งรอบโลกโดยไม่ทำให้วัตถุตกสู่พื้นโลก
  • A. 

   ความเร็วสุดท้าย

  • B. 

   ความเร็วหลุดพ้น

  • C. 

   ความเร็วสัมพันธ์

  • D. 

   ความเร็วโคจรรอบโลก

Back to Top Back to top