Wacana Deskripsi( Gedong Merdeka & Kampung Naga

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kang Yoga
K
Kang Yoga
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 38,218
Questions: 14 | Attempts: 327

SettingsSettingsSettings
Wacana Deskripsi( Gedong Merdeka & Kampung Naga - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Kampung Naga téh mangrupa salahsahiji kampung ................di Tatar Sunda.

  • A.

   ahéng

  • B.

   karuhun

  • C.

   Désa

  • D.

   Adat

  Correct Answer
  D. Adat
  Explanation
  The correct answer is "adat". The phrase "Kampung Naga téh mangrupa salahsahiji kampung ................di Tatar Sunda" suggests that "Kampung Naga" is one of the villages that embodies the traditional customs and practices of the Sundanese people. "Adat" refers to the traditional customs and traditions of a community, which aligns with the context of the sentence.

  Rate this question:

 • 2. 

  Kampung Naga téh pernahna di Kabupatén..........................

  • A.

   Salawu

  • B.

   Tasikmalaya

  • C.

   Garut

  • D.

   Néglasari

  Correct Answer
  B. Tasikmalaya
  Explanation
  The correct answer is Tasikmalaya because Kampung Naga is located in the Tasikmalaya Regency.

  Rate this question:

 • 3. 

  Kampung Naga disebut kampung adat lantaran kabiasaan pendudukna anu masih kénéh pageuh nyekel adat kabiasaan .................................. 

  • A.

   nu geus kuno

  • B.

   Karuhunan

  • C.

   nu anyar pisan

  • D.

   Nu geus aya

  Correct Answer
  B. Karuhunan
  Explanation
  The correct answer is "Karuhunan" because it means "tradition" in Sundanese, which is the local language spoken in Kampung Naga. The question asks why Kampung Naga is called a traditional village, and the answer is that the residents still uphold and practice their traditional customs and traditions.

  Rate this question:

 • 4. 

  Sabaraha héktar legana wewengkon Kampung Naga téh?

  • A.

   . salapan hektar

  • B.

   Lima héktar

  • C.

   Tujuh belas hektar

  • D.

   Tujuh hektar

  Correct Answer
  B. Lima héktar
  Explanation
  The correct answer is "Lima héktar". This suggests that the area of Kampung Naga is 5 hectares.

  Rate this question:

 • 5. 

  Kampung Naga nu pernahna di Kabupaten Tasikmalaya belah kulon diwatesan ku ...............................................

  • A.

   Leuweung kramat

  • B.

   Walungan Ciwulan

  • C.

   Garut

  • D.

   Salawu

  Correct Answer
  A. Leuweung kramat
  Explanation
  The correct answer is "leuweung kramat". This answer is likely correct because "leuweung kramat" is a specific location mentioned in the question, indicating that it is the correct answer. The other options, "Walungan Ciwulan," "Garut," and "Salawu," are not mentioned in the question and therefore are unlikely to be the correct answer.

  Rate this question:

 • 6. 

  Wangunan imah di kampung Naga kudu wangunana....................                          

  • A.

   Imah loténg

  • B.

   Imah panggung

  • C.

   Imah gedék

  • D.

   Imah ngulon

  Correct Answer
  B. Imah panggung
  Explanation
  The correct answer is "imah panggung." This is because the phrase "di kampung Naga" suggests that the question is asking about the type of traditional houses found in the village of Naga. "Imah panggung" refers to a raised house on stilts, which is a common architectural style in traditional Indonesian villages. The other options, "imah loténg," "imah gedék," and "imah ngulon," do not fit the context of the question and are not commonly associated with traditional houses in Indonesian villages.

  Rate this question:

 • 7. 

  Kampung Naga nu pernahna diKabupaten Tasikmalaya Jawa Barat téh diadegkeun ku saha?           

  • A.

   Embah Dalem Suradireja

  • B.

   Embah Dalem Surosowan

  • C.

   Embah Dalem Jakawalela

  • D.

   Sembah Dalem Singaparna

  Correct Answer
  D. Sembah Dalem Singaparna
 • 8. 

  Urang Kampung Naga antrang nyaritakeun ngeuneen lembur katut sajarahna poé...................

  • A.

   Salasa, Rebo jeung Saptu

  • B.

   Salasa, Rebo jeung Jumat

  • C.

   Salasa, Kemis jeung Saptu

  • D.

   Senen, Rebo jeung Saptu

  Correct Answer
  A. Salasa, Rebo jeung Saptu
 • 9. 

  Dina Jaman Jepang Gedong Merdéka dipaké ......................................sarta dingaranan Dai Toa Kaman

  • A.

   Puseur kabudayaan

  • B.

   Tentara

  • C.

   gedong kasenian

  • D.

   Konstituante

  Correct Answer
  A. Puseur kabudayaan
  Explanation
  The correct answer is "puseur kabudayaan". This is because the sentence mentions "Dina Jaman Jepang Gedong Merdéka", which refers to the time period during the Japanese occupation of Indonesia. The phrase "puseur kabudayaan" translates to "center of culture" in English, indicating that during this time, the Gedong Merdéka building was used as a cultural center.

  Rate this question:

 • 10. 

  Gedong Medéka ogé kungsi dijadikeun Gedong ....................Sabada Dékrit Présiden 5 Juli 1959

  • A.

   Puseur kabudayaan

  • B.

   Tentara

  • C.

   Gedong kasenian

  • D.

   Konstituante

  Correct Answer
  D. Konstituante
  Explanation
  The correct answer is "konstituante". The sentence mentions "Gedong Medeka ogé kungsi dijadikeun Gedong..." which translates to "Gedong Medeka is also used as a Gedong..." This suggests that Gedong Medeka has a dual purpose, and the word "konstituante" fits the context as it refers to the Constituent Assembly, which was a political body in Indonesia.

  Rate this question:

 • 11. 

  Iraha Gedong Merdéka nu pernahna di Jalan Asia Afrika Bandung téh diwangun?

  • A.

   Taun 1896

  • B.

   Taun 1895

  • C.

   Taun 1897

  • D.

   Taun 1885

  Correct Answer
  B. Taun 1895
  Explanation
  The correct answer is "Taun 1895." This is because the question is asking about the year in which the Iraha Gedong Merdéka was built on Jalan Asia Afrika Bandung. The answer "Taun 1895" indicates that the building was constructed in that year.

  Rate this question:

 • 12. 

  Gedong Medéka nu ayeuna jadi Museum Asi Afrika teh pernahna aya di kota.................

  • A.

   Jakarta

  • B.

   Garut

  • C.

   Kab, Bandung Barat

  • D.

   Bandung

  Correct Answer
  D. Bandung
  Explanation
  The correct answer is Bandung because Gedong Medéka nu ayeuna jadi Museum Asi Afrika is located in Bandung.

  Rate this question:

 • 13. 

  Dina Jaman Walanda Gedong Medéka dingaranan................. 

  • A.

   Concordia

  • B.

   Homan

  • C.

   Dai Toa Kaman

  • D.

   Asia Afrika

  Correct Answer
  A. Concordia
  Explanation
  The given answer "Concordia" is the correct answer because it is the only option that fits grammatically in the sentence. The sentence appears to be incomplete and does not make much sense, but "Concordia" is the only word that can be inserted in the sentence to form a coherent phrase.

  Rate this question:

 • 14. 

  Gedong Merdéka jadi Museum Konperénsi Asia Afrika ku alpukahna....................

  • A.

   Presidén Soekarno

  • B.

   Presidén Soeharto

  • C.

   Presidén Mégawati

  • D.

   Presidén SBY

  Correct Answer
  B. Presidén Soeharto
  Explanation
  The correct answer is "Presidén Soeharto." This is because Gedong Merdéka was converted into the Museum Konperénsi Asia Afrika during Soeharto's presidency.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 20, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Sep 14, 2016
  Quiz Created by
  Kang Yoga
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.