Vir - 1.Zh

35 Questions | Attempts: 327
Share

SettingsSettingsSettings
Vir - 1.Zh - Quiz

2015/2016/2


Questions and Answers
 • 1. 
  Az alábbi stratégiák közül melyiket alkalmazzuk a vevőtörzsbeli duplikáció elkerülésére?
  • A. 

   A felhasználó a vevő és címe alapján dönt

  • B. 

   A rendszer a név és cím ellenőrzést végez, és egyezőség esetén automatikusan letiltja a vevő adatainak felvitelét vagy módosítását

  • C. 

   A vevő egyértelmű azonosítója (adószám, bankszámlaszám) alapján, a rendszer ellenőrzést végez, és egyezőség esetén automatikusan letiltja a vevő adatainak felvitelét, vagy módosítását

  • D. 

   A rendszer a rendelkezésre álló adatok alapján ellenőrzést végez, és kérdéses esetben a felhasználó dönt

 • 2. 
  Melyik állítás írja le helyesen a vagyonváltozást beszerzéskor?
  • A. 

   Beszerzéskor a vagyon változik, mert a pénzvagyon csökken a beszerzett áru értékével

  • B. 

   A beszerzéskor a vagyon nem változik, mert a beszerzett áru értékével csökken a pénzvagyon, de ugyanannyival nő az anyagi készlet értéke

  • C. 

   A beszerzéskor a vagyon változik, mert a pénzvagyon csökken a beszerzett áru értékével, de nő ugyanezen áru eladási áron számított értékével

 • 3. 
  Az alábbi listák közül melyik tartalmaz kizárólag a szállítótörzs adattábláiban tárolt adatokat?
  • A. 

   A szállító neve, címei, bankszámlaszáma és adószáma

  • B. 

   A szállító neve, címei, adószáma és fizetőképessége

  • C. 

   A szállító neve, címei, adószáma és szállított cikkei

  • D. 

   A szállító neve, címei, bankszámlaszáma, és a cikkeit vásárló vevők vevőkódjai

 • 4. 
  A raktáron lévő készlet értékének kiszámításához a nyilvántartási egységárat alkalmazzuk, melyet karban kelltartanunk, ha:
  • A. 

   úgy ítéljük meg, hogy az adott cikk régi nyilvántartási egységára elavult

  • B. 

   Ha tudomásunkra jut, hogy a szállító adott cikk eladási egységárát megváltoztatta

  • C. 

   Ha az új beszerzés új egységáron történt

 • 5. 
  Adott cikk készleten lévő mennyiségéről foglalt készletet is célszerű nyilvántartani, mert
  • A. 

   A raktárban bizonyos cikkekből mindig kell egy minimális mennyiségnek lennie

  • B. 

   A foglalt készlet mennyiség felhasználási célját már korábban meghatároztuk

  • C. 

   A foglalt készletből csak a fontos vevők szolgálhatók ki

 • 6. 
  Változás esetén a vevői adatok közül?
  • A. 

   Minden adatot kellő ellenőrzés után mindenki módosíthat

  • B. 

   A vevői adatok módosítása nem célszerű, a vevőt töröljük a nyilvántartásból, és adatait újra felvisszük

  • C. 

   Egyes adatok megfelelő jogosultsággal módosíthatók, más adatok csak a rendszer automatizmusa módosíthat

 • 7. 
  A készletmozgatások adatait
  • A. 

   Elegendő eltárolni

  • B. 

   Elegendő nyomtatott bizonylaton kiadni

  • C. 

   Eltároljuk a későbbi ellenőrzés-, bizonylatra nyomtatjuk a mozgás pillanatában végrehajtandó ellenőrzés céljából

 • 8. 
  Az igazoltan korrekt, gyors készlet-információ szolgáltatásához
  • A. 

   Elegendő az aktuális készlet adatot tárolni

  • B. 

   Az aktuális készlet adatot szabad készlet/foglalt készlet bontásban is tárolni kell

  • C. 

   Elegendő a mozgás adatokat tárolni

  • D. 

   Az aktuális szabad- és foglalt készlet adatokon kívül a mozgás- és nyitó adatokat is tárolni kell

 • 9. 
  Írja időrendi sorrendbe a vevői rendelések kezelés során eltárolandó alábbi tevékenységeket: elbírálás,szállítási értesítés, rögzítés, visszaigazolás!
  • A. 

   Elbírálás, rögzítés, visszaigazolás, szállítási értesítés

  • B. 

   Elbírálás, szállítási értesítés, rögzítés, visszaigazolás

  • C. 

   Rögzítés, visszaigazolás, elbírálás, szállítási értesítés

  • D. 

   Rögzítés, elbírálás, visszaigazolás, szállítási értesítés

 • 10. 
  A már régen nem vásárló vevők adatainak törlése a legjobb rendszerbe épített stratégia
  • A. 

   A rendszerből egyáltalán nem törlünk vevőt

  • B. 

   A rendszerből a vevőt fizikailag töröljük, miután ellenőriztük, hogy más adattáblákban nincs hivatkozás a vevőre

  • C. 

   A rendszerből a vevőt logikailag töröljük, miután ellenőriztük, hogy más adattáblákban nincs hivatkozás a vevőre.

 • 11. 
  A vevők kiszolgálásnak lehetséges tevékenységei közül mindig megvalósul
  • A. 

   Az ajánlatkérés, az ajánlati válasz és a szállítólevél készítés

  • B. 

   Az ajánlati válasz, a megrendelés visszaigazolás és a számlázás

  • C. 

   A megrendelés, a szállítólevél készítés és a számlázás

  • D. 

   A számlázás

 • 12. 
  A vevői megrendelés tételéhez rendelt készleten lévő mennyiség közötti adatkapcsolatot a legrugalmasabbanúgy teremthetjük meg, hogy:
  • A. 

   A rendelt mennyiséget szabad készleten tartjuk nyilván, nem foglaljuk le

  • B. 

   A rendelt mennyiséget egy raktárban szabad készletről foglalt készletre mozgatjuk

  • C. 

   A rendelt mennyiség erejéig szükség esetén több raktárban is szabad készletről foglalt készletre mozgatjuk, és a foglalásokat naplózzuk

 • 13. 
  Készlet bevételezésekor naplózandó a cikkszám, a bevételezett mennyiség, a beszerzési egységár, araktárkód, a felelős kódja.
  • A. 

   Az alábbi adatok naplózása tökéletesen elegendő

  • B. 

   Az alábbi adatok hiányosak, mert hiányzik pl.:…….……………………….(1 példa adat), pl.:Bevét dátum

  • C. 

   Az alábbi adatok között felesleges adat is van, pl.:……………………….(1 példa adat).

 • 14. 
  A „compliance” (megfelelés) követelmény azt jelenti, hogy:
  • A. 

   A rendszer megfelelő időben a megfelelő információt szolgáltassa

  • B. 

   A rendszer a felhasználói igényeknek megfelelő időpontban mindig rendelkezésre álljon

  • C. 

   A rendszer elvárásai megfeleljenek mind a törvényi előírásoknak, mind a külső- és belső szabályozásoknak

 • 15. 
  A vevői folyószámla nyilvántartás:
  • A. 

   A vevő bankjánál vezetett folyószámlán szereplő pénzügyi adatok összessége

  • B. 

   Az információs rendszerünkben vezetett nyilvántartás, mely tartalmazza az átutalásos vevői számlák adatait, és valamennyi az átutalásos vevői számlával kapcsolatos pénzforgalmat

  • C. 

   Az információs rendszerünkben vezetett nyilvántartás, mely tartalmazza a vevőkódot, és az aktuális vevői tartozás összegét

 • 16. 
  Az elkészült számlák táblákban tárolt legfontosabb adatai: vevőkód, vevőnév, számla sorszám, számladátuma, teljesítés dátuma, fizetési határidő, cikkszám, mennyiség, mennyiségegység, eladási egységár.
  • A. 

   A fenti adatok naplózása tökéletesen elegendő

  • B. 

   A fenti adatok hiányosak, hiányzik pl.:…….……………………….(1 példa adat)

  • C. 

   A fenti adatok között redundáns adatok is vannak, és hiányosak is, redundáns pl.:……………….(1 példa adat). pl.: vevőnév

 • 17. 
  A számlakészítés modul napi zárás funkciójának feladata:
  • A. 

   Ellenőrzési célú listakészítés a napi számlákról, visszáru számlákról és azok összegeiröl, valamint a készpénz bevételekről

  • B. 

   Ellenőrzési célú lista készítése az A. szerinti tartalommal, továbbá a napi készletváltozások átvezetése az adattáblákban

  • C. 

   Ellenőrzési lista készítése az A. szerinti tartalommal, továbbá összesített forgalmi információk előállítása a vezetés számára

 • 18. 
  Melyik politika biztosítja jobban az adatok konzisztenciáját:
  • A. 

   Biztosítsuk, hogy csak jogosult személy férjen hozzá az adatokhoz

  • B. 

   Az adatok bevitelekor minden rendelkezésre álló eszközzel kiszűrjük a hibás adatokat

  • C. 

   Az A. és B. alatti ellenőrzéseken túlmenően a rendszerbe épített kontroll funkciókkal rendszeresen ellenőrizzük az adatok közötti összefüggések épségét

 • 19. 
  Az alábbi tulajdonságokkal rendelkező rendszerek közül melyik lehet integrált vállalatirányítási rendszer:
  • A. 

   A vevői megrendelés adattáblája alapján az értékesítés a rendelési tételekből számlázás során automatikusan számla tételeket képezhet

  • B. 

   A pénzügyi csoport a szállítói számlák rögzítése előtt tartalmi ellenőrzés céljából átküldi azokat a készletgazdálkodásnak, ahol a számítógépes rendszer bevét naplója alapján ellenőrzik a számlát

  • C. 

   és értékesítés által kiállított átutalásos számlákat floppyn továbbítják a pénzügyre, ahol felvezetik azokat a vevői folyószámlára

 • 20. 
  Az „availability” (rendelkezésre állás) követelmény azt jelenti, hogy:
  • A. 

   A rendszer szolgáltatásai a törvényi előírásoknak, és a külső- és belső szabályozásoknak megfelelő módon álljanak rendelkezésre

  • B. 

   A rendszer megfelelő időben a megfelelő információt szolgáltassa

  • C. 

   A rendszer a felhasználói igényeknek megfelelő időpontban mindig rendelkezésre álljon

 • 21. 
  A készletmozgások adatait
  • A. 

   Elegendő eltárolni

  • B. 

   Elegendő nyomtatott bizonylaton kiadni

  • C. 

   Eltároljuk a későbbi ellenőrzés-, bizonylatra nyomtatjuk a mozgás pillanatában végrehajtandó ellenőrzés céljából

 • 22. 
  Melyik politika biztosítja jobban az adatok konzisztenciáját:
  • A. 

   Biztosítsuk, hogy csak jogosult személy férjen hozzá az adatokhoz

  • B. 

   Az adatok bevitelekor minden rendelkezésre álló eszközzel kiszűrjük a hibás adatokat

  • C. 

   Az A. és B. alatti ellenőrzéseken túlmenően a rendszerbe épített kontroll funkciókkal rendszeresen ellenőrizzük az adatok közötti összefüggések épségét

 • 23. 
  Melyik állítás írja le helyesen a vagyonváltozást beszerzéskor?
  • A. 

   Beszerzéskor a vagyon változik, mert a pénzvagyon csökken a beszerzett áru értékével

  • B. 

   A beszerzéskor a vagyon nem változik, mert a beszerzett áru értékével csökken a pénzvagyon, de ugyanannyival nő az anyagi készlet értéke

  • C. 

   A beszerzéskor a vagyon változik, mert a pénzvagyon csökken a beszerzett áru értékével, de nő ugyanezen áru eladási áron számított értékével

 • 24. 
  Adott cikk készleten lévő mennyiségéről foglalt készletet is célszerű nyilvántartani, mert:
  • A. 

   A raktárban bizonyos cikkekből mindig kell egy minimális mennyiségnek lennie

  • B. 

   A foglalt készlet mennyiség felhasználási célját már korábban meghatároztuk

  • C. 

   A foglalt készletből csak a fontos vevők szolgálhatók ki

 • 25. 
  Az adattárolásban alkalmazott redundanciára vonatkozó állítások közül melyik a helyes:
  • A. 

   A redundáns adattárolás kívánatos, mert egy adat többszörös tárolása meghibásodás esetén növeli a biztonságot, és növeli a lekérdezésekre adott válasz sebességét

  • B. 

   Csak a redundancia mentes tárolás lehet helyes, mert gátolja az inkonzisztencia kialakulását

  • C. 

   A kontrollált redundancia biztosítja a redundáns tárolásból fakadó előnyöket és ugyanakkor gátolja az inkonzisztencia kialakulását.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.