Viktigaste Repetionsfrågorna Från år 7 I Biologi

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Eva_bjerding
E
Eva_bjerding
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 3,855
Questions: 12 | Attempts: 442

SettingsSettingsSettings
Viktigaste Repetionsfr�gorna Fr�n �r 7 I Biologi - Quiz

Type description here.


Questions and Answers
 • 1. 

  Vad är Carl von Linné känd för?

  • A.

   Han upptäckte cellen

  • B.

   Han har gett varje djur/växt tvådelade namn

  • C.

   Han upptäckte DNA

  • D.

   Han var en känd kunglighet som var mycket intresserad av naturen

  Correct Answer
  B. Han har gett varje djur/växt tvådelade namn
  Explanation
  Linné skapade reglerna för namngivning inom biologi och att varje levande väsen skulle ha ett namn på latin som var känt i hela världen. På så sätt kunde alla forskare oavsett språk tala om samma växt eller djur och ändå förstå vad som menades. Han lade också grunden för hur man delar upp växter och djur i olika grupper enligt speciella system. Många menar också att han var den förste ekologen – en forskare som studerar hur allt levande i naturen förhåller sig till varandra. Linné var också en äventyrlig resenär och kunde tala flera språk. Mest känd är han nog för sin kärlek till växter och blommor.
  Citat från http://www.ungafakta.se/pyssel/linne/

  Rate this question:

 • 2. 

  Vad har en växtcell och en djurcell gemensamt? Kryssa för allt som finns i både en djur och en växtcell.

  • A.

   Cellkärna

  • B.

   Mitokondrie

  • C.

   Kloroplast

  • D.

   Cellvägg utanför cellmembranet

  • E.

   Vakuol

  • F.

   Cytoplasma

  Correct Answer(s)
  A. Cellkärna
  B. Mitokondrie
  F. Cytoplasma
  Explanation
  En av de mest uppenbara skillnaderna mellan växtcellen och djurcellen är växtcellens cellvägg utanför cellmembranet. Det är delvis den som ger växtcellen dess stadga. Vidare finns i växtcellen ett stort vätskefylld vakuol , som fungerar som ett slags vattenskelett, det är det som spänner ut cellen och ger den dess form. Vid vattenbrist går vatten ur vakuolen och cellen sjunker ihop. I växtcellen finns även kloroplaster, var fotosyntesen sker, varvid koldioxid och vatten omvandlas till kolhydrater med solenergins hjälp.Det som bland annat finns i både växt- och djurcell är en cellkärna (chefen som styr allt i cellen), Mitokondrier (fungerar som cellens kärnkraftverk), cellmembran (cellens hud –bestämmer vad som får komma in och ut ur cellen). 

  Rate this question:

 • 3. 

  Vad menas med en art?

  • A.

   Det är bara arter som har DNA inuti sina cellkärnor

  • B.

   Om man tillhör samma art så är man förutbestämd att bli exakt lika långa

  • C.

   Alla som tillhör samma art kan få barn ihop och dess barn i sin tur kan också få barn.

  • D.

   Art är ett annat ord för djur

  Correct Answer
  C. Alla som tillhör samma art kan få barn ihop och dess barn i sin tur kan också få barn.
  Explanation
  The correct answer states that individuals belonging to the same species can reproduce with each other and their offspring can also reproduce. This is a fundamental characteristic of a species, as individuals within a species share common genetic traits and can produce fertile offspring. This is the defining criterion for categorizing organisms into different species.

  Rate this question:

 • 4. 

  Vilken nytta har växter och djur av varandra? Vilka (flera kan vara rätt) av påståendena nedan stämmer?

  • A.

   Växterna tillverkar syre som djuren behöver för att andas

  • B.

   Djuren tillverkar syre som växterna behöver för att andas

  • C.

   Växterna tar upp koldioxid ur luften

  • D.

   Djuren tar upp koldioxid ur luften

  • E.

   Djuren tillverkar socker med hjälp av solljuset

  • F.

   Växterna tillverkar socker med hjälp av solljuset

  • G.

   Fotosyntesen sker inuti djuren cellkärna

  • H.

   Fotosyntesen sker inuti växternas kloroplaster

  Correct Answer(s)
  A. Växterna tillverkar syre som djuren behöver för att andas
  C. Växterna tar upp koldioxid ur luften
  F. Växterna tillverkar socker med hjälp av solljuset
  H. Fotosyntesen sker inuti växternas kloroplaster
  Explanation
  Växter tar upp koldioxid (CO2) ur luften och vatten (H2O) via rötterna och bildar med hjälp av energin från sollljuset socker (en form av kolhydrater) och syre(O2) i processen som kallas fotosyntes. Sockret används sedan av växten för att växa. Sockret byggs om till fett och andra ämnen som kan behövas

  Djuren använder sedan ex kolhydraterna /fettet och andas in syre. Sedan andas de ut koldioxid.

  Man kan säga att det är ett kretslopp som går runt

  Rate this question:

 • 5. 

  Hur får alla celler  i ett djur syre och socker?

  • A.

   Djuret tillverkar det själva efter hur stort behovet är

  • B.

   Djuret stjäler dt av ett annat djur

  • C.

   Djuret har ett transportsystem för detta som kallas blodkärlssytemtet

  • D.

   Djuret har inbygda växter som sköter detta

  Correct Answer
  C. Djuret har ett transportsystem för detta som kallas blodkärlssytemtet
  Explanation
  Flercelliga djur har ett transportsystem –blodet för att föra bort avfallsprodukter och näring till alla celler.

  Om djuret bara består av en enda cell (tex Amböba) som behövs inget transportsystem utan syret diffunderar (rör sig sakta genom cellmembranet) till där det behövs.

  Rate this question:

 • 6. 

  Vad använder djuret syret och druvsockret till? Flera alternativ kan vara rätt......

  • A.

   Djur använder syre till att föröka sig

  • B.

   Djur använder syre för att få ut energi ur maten

  • C.

   Djur använder syre och socker för att bilda koldioxid och vatten

  • D.

   Djuren använder socker för att växa och bli större

  Correct Answer(s)
  B. Djur använder syre för att få ut energi ur maten
  C. Djur använder syre och socker för att bilda koldioxid och vatten
  D. Djuren använder socker för att växa och bli större
  Explanation
  Syret används för att få ut energin ur maten. Energin frigörs i cellens mitokondrier.

  Sockret används antingen bara till att överleva (går åt energi att röra sig eller sova) eller så används det till att växa och bli större (du blir längre tex eller omvandlas till fett och lagras i kroppen).

  Man kan förenkla sambandet vad som sker hos djuren:

  Syre + socker-------------(pil) koldioxid + vatten

  Hos växter sker det omvända dvs:

  Koldioxid + vatten ------(pil) syre + socker

  Rate this question:

 • 7. 

  Två elever har försökt att rita var sin bild för att visa det viktigaste som sker vid Fotosyntensen...Är den vänstra eller den högra bilden korrekt?

  • A.

   Den vänstra

  • B.

   Den högra

  Correct Answer
  A. Den vänstra
  Explanation
  Den högra bilden har följande fel:
  -Växterna tar IN koldioxid via bladen
  -Växterna släpper UT syre via bladen
  -Växterna tar inte IN socker via rötterna, utan de tar in vatten via rötterna

  Rate this question:

 • 8. 

  Hur övervintrar djuren? Flera alternativ kan vara rätt.......

  • A.

   Äter upp sig innan vintern och uthärdar sedan

  • B.

   Gå i dvala

  • C.

   Flytta till varmare klimat

  Correct Answer(s)
  A. Äter upp sig innan vintern och uthärdar sedan
  B. Gå i dvala
  C. Flytta till varmare klimat
  Explanation
  Hur en djurart övervintrar beror på om den kan finna föda eller inte under vintern. Växelvarma djur måste gå i dvala. Många djur flyttar till varmare breddgrader andra arter stannar kvar och uthärdar. Ofta måste de äta upp sig innan vintern och lagrar fett.

  Rate this question:

 • 9. 

  Varför är det bra för arten hare att det finns rävar? 

  • A.

   Annars har inte hararna någon mat

  • B.

   Rävarna betar av marken bra för haranra

  • C.

   Rävarna äter upp de svagaste bland hararna

  • D.

   Rävarna gödslar marken bra

  Correct Answer
  C. Rävarna äter upp de svagaste bland hararna
  Explanation
  Rovdjuren tar i första hand svaga och sjuka bytesdjur, vilket medför att dessa individer får svårare att föra sina arvsanlag vidare. Arten harar bygger på sikt på de individer som har de bästa arvslagen. De som är bäst anpassade till miljö kommer att överleva. Men ibland är det slumpen som styr. Om det sker en miljökatastrof och ett djur råkar ramla i en håla och därmed överleva vulkanutbrottet. Så var det slumpen och inte djuret som var snabbast som överlevde och fick föra sina gener vidare till nästa generation.

  Rate this question:

 • 10. 

  Varför dör många arter ut med tiden?

  • A.

   Ingen vet

  • B.

   Miljön förändras och därmed förutsättnignarna för att leva

  • C.

   De konkureras ut av andra arter

  Correct Answer(s)
  B. Miljön förändras och därmed förutsättnignarna för att leva
  C. De konkureras ut av andra arter
  Explanation
  Antingen så beror det på ”survival of the fittest ” (den som är mest anpassade till sin miljö) överlever enligt Darwins teorier eller så beror det på slumpen. Himla otur att just DU råkade vara där vulkanutbrottet bröt ut!:)

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Mar 21, 2015
  Quiz Created by
  Eva_bjerding
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.