Viktigaste Repetionsfrågorna Från år 7 I Biologi

12 Questions | Attempts: 305
Share

SettingsSettingsSettings
Viktigaste Repetionsfrgorna Frn r 7 I Biologi - Quiz

Type description here.


Questions and Answers
 • 1. 
  Vad är Carl von Linné känd för?
  • A. 

   Han upptäckte cellen

  • B. 

   Han har gett varje djur/växt tvådelade namn

  • C. 

   Han upptäckte DNA

  • D. 

   Han var en känd kunglighet som var mycket intresserad av naturen

 • 2. 
  Vad har en växtcell och en djurcell gemensamt? Kryssa för allt som finns i både en djur och en växtcell.
  • A. 

   Cellkärna

  • B. 

   Mitokondrie

  • C. 

   Kloroplast

  • D. 

   Cellvägg utanför cellmembranet

  • E. 

   Vakuol

  • F. 

   Cytoplasma

 • 3. 
  Vad menas med en art?
  • A. 

   Det är bara arter som har DNA inuti sina cellkärnor

  • B. 

   Om man tillhör samma art så är man förutbestämd att bli exakt lika långa

  • C. 

   Alla som tillhör samma art kan få barn ihop och dess barn i sin tur kan också få barn.

  • D. 

   Art är ett annat ord för djur

 • 4. 
  Vilken nytta har växter och djur av varandra? Vilka (flera kan vara rätt) av påståendena nedan stämmer?
  • A. 

   Växterna tillverkar syre som djuren behöver för att andas

  • B. 

   Djuren tillverkar syre som växterna behöver för att andas

  • C. 

   Växterna tar upp koldioxid ur luften

  • D. 

   Djuren tar upp koldioxid ur luften

  • E. 

   Djuren tillverkar socker med hjälp av solljuset

  • F. 

   Växterna tillverkar socker med hjälp av solljuset

  • G. 

   Fotosyntesen sker inuti djuren cellkärna

  • H. 

   Fotosyntesen sker inuti växternas kloroplaster

 • 5. 
  Hur får alla celler  i ett djur syre och socker?
  • A. 

   Djuret tillverkar det själva efter hur stort behovet är

  • B. 

   Djuret stjäler dt av ett annat djur

  • C. 

   Djuret har ett transportsystem för detta som kallas blodkärlssytemtet

  • D. 

   Djuret har inbygda växter som sköter detta

 • 6. 
  Vad använder djuret syret och druvsockret till? Flera alternativ kan vara rätt......
  • A. 

   Djur använder syre till att föröka sig

  • B. 

   Djur använder syre för att få ut energi ur maten

  • C. 

   Djur använder syre och socker för att bilda koldioxid och vatten

  • D. 

   Djuren använder socker för att växa och bli större

 • 7. 
  Två elever har försökt att rita var sin bild för att visa det viktigaste som sker vid Fotosyntensen...Är den vänstra eller den högra bilden korrekt?
  • A. 

   Den vänstra

  • B. 

   Den högra

 • 8. 
  Hur övervintrar djuren? Flera alternativ kan vara rätt.......
  • A. 

   Äter upp sig innan vintern och uthärdar sedan

  • B. 

   Gå i dvala

  • C. 

   Flytta till varmare klimat

 • 9. 
  Varför är det bra för arten hare att det finns rävar? 
  • A. 

   Annars har inte hararna någon mat

  • B. 

   Rävarna betar av marken bra för haranra

  • C. 

   Rävarna äter upp de svagaste bland hararna

  • D. 

   Rävarna gödslar marken bra

 • 10. 
  Varför dör många arter ut med tiden?
  • A. 

   Ingen vet

  • B. 

   Miljön förändras och därmed förutsättnignarna för att leva

  • C. 

   De konkureras ut av andra arter

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.