Kasarian Ng Pangngalan

10 Questions | Attempts: 1047

SettingsSettingsSettings
Kasarian Ng Pangngalan - Quiz

Lagyan ng √ ang tamang kasarian ng salitang nakasalungguhit


Questions and Answers
 • 1. 
  Lagyan ng √  ang tamang kasarian ng salitang lola.
  • A. 

   Panlalaki

  • B. 

   Pambabae

  • C. 

   Di-tiyak

  • D. 

   Walang kasarian

 • 2. 
  Lagyan ng √  ang tamang kasarian ng salitang aso.
  • A. 

   Panlalaki

  • B. 

   Pambabae

  • C. 

   Di-tiyak

  • D. 

   Walang kasarian

 • 3. 
  Lagyan ng √  ang tamang kasarian ng salitang puno.
  • A. 

   Panlalaki

  • B. 

   Pambabae

  • C. 

   Di-tiyak

  • D. 

   Walang kasarian

 • 4. 
  Lagyan ng √  ang tamang kasarian ng salitang tubig.
  • A. 

   Panlalaki

  • B. 

   Pambabae

  • C. 

   Di-tiyak

  • D. 

   Walang kasarian

 • 5. 
  Lagyan ng √  ang tamang kasarian ng salitang ninong.
  • A. 

   Panlalaki

  • B. 

   Pambabae

  • C. 

   Di-tiyak

  • D. 

   Walang kasarian

 • 6. 
  Lagyan ng √  ang tamang kasarian ng salitang binibini.
  • A. 

   Panlalaki

  • B. 

   Pambabae

  • C. 

   Di-tiyak

  • D. 

   Walang kasarian

 • 7. 
  Lagyan ng √  ang tamang kasarian ng salitang mag-aaral.
  • A. 

   Panlalaki

  • B. 

   Pambabae

  • C. 

   Di-tiyak

  • D. 

   Walang kasarian

 • 8. 
  Lagyan ng √  ang tamang kasarian ng salitang bahay.
  • A. 

   Panlalaki

  • B. 

   Pambabae

  • C. 

   Di-tiyak

  • D. 

   Walang kasarian

 • 9. 
  Lagyan ng √  ang tamang kasarian ng salitang kaibigan.
  • A. 

   Panlalaki

  • B. 

   Pambabae

  • C. 

   Di-tiyak

  • D. 

   Walang kasarian

 • 10. 
  Lagyan ng √  ang tamang kasarian ng salitang binata.
  • A. 

   Panlalaki

  • B. 

   Pambabae

  • C. 

   Di-tiyak

  • D. 

   Walang kasarian

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.