इयत्ता _ नववी विषय - इतिहास-गुण 20 

16 Questions | Attempts: 419

SettingsSettingsSettings
 _  - - 20 - Quiz

सूचना- सदर प्रश्नपत्रिका निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम असून प्रत्येक प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवावा, वेळेची मर्यादा नाही


Questions and Answers
 • 1. 
  प्र१ला ) योग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहा ( १० ) १ ) परम 8000 हा महासंगणक तयार करणारे शास्त्रज्ञ ........
  • A. 

   डॉक्टर विजय भटकर

  • B. 

   भटकर

  • C. 

   डॉक्टर आर एस दहावी

 • 2. 
  २ ) जीवन शिक्षण हे मासिक .... .या संस्थे मार्फत प्रकाशित केले जाते .
  • A. 

   बालभारती 

  • B. 

   विद्या प्राधिकरण

  • C. 

    महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ

 • 3. 
  ३ ) आय आय टी ही शैक्षणिक संस्था पुढे क्षेत्रातील शिक्षण देण्यासाठी प्रसिद्ध आहे ...........
  • A. 

   कृषी 

  • B. 

   वैद्यकीय 

  • C. 

   अभियांत्रिकी

 • 4. 
  ४ ) 1988 मध्ये केंद्र सरकारने प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार व शैक्षणिक दर्जा मध्ये सुधारणा करण्यासाठी ..ः ... ही योजना सुरू केली .
  • A. 

   सर्व शिक्षा अभियान 

  • B. 

   खडू-फळा

  • C. 

   पेन्सिल वही

 • 5. 
  ५ ) ः..ः :यांनी बोडी व कोसबाड येथे शैक्षणिक कार्याला सुरुवात केली .
  • A. 

   ताराबाई मोडक

  • B. 

   अनुताई वाघ 

  • C. 

    मृणाल गोरे

 • 6. 
  ६् भारतात 1948 मध्ये केंद्र सरकारने .ंंंंं यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण आयोगाचे नियुक्ती केली .
  • A. 

   डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन

  • B. 

   महात्मा फुले

  • C. 

   डॉक्टर पंजाबराव देशमुख 

 • 7. 
  ७ ) .ःः ...वयोगटातील विद्यार्थ्यांना जे शिक्षण दिले जाते त्याला प्राथमिक शिक्षण म्हणतात .
  • A. 

   ६ते १४

  • B. 

   ५ते १०

  • C. 

   ६ते८

 • 8. 
  ८ ) ......हा प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले .
  • A. 

   16 

  • B. 

   12 

  • C. 

   14

 • 9. 
  ९ ) मातृभाषा ..ःः . व इंग्रजी भाषांचा शिक्षणाचा समावेश करावा .
  • A. 

   मराठी 

  • B. 

   हिंदी 

  • C. 

   फ्रेंच

 • 10. 
  १० ) 1969 मध्ये आपण स्वदेशी बनावटीचा ........ तयार केला .
  • A. 

   संगणक 

  • B. 

   गाडी 

  • C. 

   कारखाना

 • 11. 
  प्र .२रा . ) पूर्ण रूप चे संक्षिप्त रूप लिहा ( ५ ) १ ) इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी
  • A. 

   I.I.T

  • B. 

   C.I.T

  • C. 

   M.L.T.

 • 12. 
  २ ) इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट
  • A. 

    I. I.M

  • B. 

   L. L.N

  • C. 

    I .P.C

 • 13. 
  3) नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन
  • A. 

   N. I.D

  • B. 

   P. P. M

  • C. 

   N .I.P

 • 14. 
  ४ ) भाभा अॅटोमिक रिसर्च सेंटर
  • A. 

   BARC

  • B. 

   CRPC

  • C. 

   BMPC

 • 15. 
  ५ ) इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस
  • A. 

   AIIMS 

  • B. 

   APRP

  • C. 

   ABSM

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.