Thai Quiz

7 Questions | Total Attempts: 574

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Thai Quiz

รอบรู้ ชุด 136 ตราสัญลักษณ์ในหลวงครองร ชย์ 70 ปี ราชินีครบ 84 พรรษา  โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 1,000 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ในตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี สีใด
  • A. 

   สีเหลือง

  • B. 

   สีเหลืองนวลเงิน

  • C. 

   สีเหลืองนวลทอง

  • D. 

   สีเหลืองลายไทย

 • 2. 
  แพรแถบสีหงชาด (ชมพู) ขลิบทอง เขียนอักษรสีทอง ความว่าอย่างไรในตราสัญลักษณ์ในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี 
  • A. 

   พ.ศ. ๒๔๘๙ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

  • B. 

   พ.ศ. 2489 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พ.ศ. 2559

  • C. 

   พ.ศ. ๒๔๘๙ ฉลองครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

  • D. 

   พ.ศ. 2498 ฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พ.ศ. 2559

 • 3. 
  ในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปีในวันใด
  • A. 

   7 มิถุนายน 2559

  • B. 

   9 มิถุนายน 2559

  • C. 

   4 ธันวาคม 2559

  • D. 

   5 ธันวาคม 2559

 • 4. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
  • A. 

   84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559

  • B. 

   เถาไม้ทิพย์ชื่อ ทิพลดา ตามตำราว่าเป็นเครือเถาไม้ทิพย์มีอยู่ในจิตรลดาวัน พระราชอุทยาน ๑ ใน ๔ แห่งของพระอินทร์

  • C. 

   อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อักษร ส. ถมสีครามเข้ม สีแห่งวันพระราชสมภพอักษร ก. ถมสีขาว เป็นสีเดชแห่งวันพระราชสมภพ

  • D. 

   พระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายในกรอบวัชรรัตน์ ๗ ดวง

 • 5. 
  สีประจำพระองค์สมเด็จพระราชินีคือสีของวันใด
  • A. 

   จันทร์

  • B. 

   อังคาร

  • C. 

   พุธ

  • D. 

   ศุกร์

 • 6. 
  การขออนุญาตใช้ทั้งตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในคราวเดียวกัน ให้แจ้งขออนุญาตไปที่ใด
  • A. 

   ไม่ต้องขอใช้ได้เลย

  • B. 

   สำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง

  • C. 

   สำนักราชเลขาธิการ ในสวนอัมพร

  • D. 

   กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา

 • 7. 
  แถบแพร ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีว่าอย่างไร
  • A. 

   พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๕๙

  • B. 

   พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา ๒๕๕๙

  • C. 

   พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

  • D. 

   พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙