Unit 6 Revision Upbeat 1

10 Questions | Total Attempts: 59

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Unit 6 Revision Upbeat 1

Here's our quiz. Let's have fun! 


Questions and Answers
 • 1. 
  What's the time?
  • A. 

   It' s ten past ten.

  • B. 

   It's two minutes to ten.

  • C. 

   It's ten to two.

 • 2. 
  What time is it?
  • A. 

   It's ten to five.

  • B. 

   It's twenty-five past ten.

  • C. 

   It's half past five.

 • 3. 
  It's three o'clock in the afternoon.
  • A. 

   Yes.

  • B. 

   No.

 • 4. 
  Dokończ pytanie używając podanych wyrazówWhat time ....................?the bus/ leave/ 
 • 5. 
  Dokończ pytanie używając podanych wyrazówWhat time ....................?the shop/ open/
 • 6. 
  Dokończ pytanie używając podanych wyrazówWhat time ....................?the match/ start/
 • 7. 
  Wstaw przysłówek częstotliwości lub wyrażenie przysłówkowe we właściwym miejscu. I go to my bank. (twice a week)
  • A. 

   I go twice a week to my bank.

  • B. 

   I twice a week go to my bank.

  • C. 

   I go to my bank twice a week.

 • 8. 
  Wstaw przysłówek częstotliwości lub wyrażenie przysłówkowe we właściwym miejscu.She gets up before eight o'clock. (never)
  • A. 

   She gets up never before eight o'clock.

  • B. 

   She never gets up before eight o'clock.

  • C. 

   She gets up before eight o'clock never.

 • 9. 
  Który wyraz łączy się z czasownikiemGET?(wybierz wszystkie prawidłowe odpowiedzi)
  • A. 

   Home

  • B. 

   Up

  • C. 

   Music

  • D. 

   To school

  • E. 

   Shower

 • 10. 
  Który wyraz łączy się z czasownikiem PLAY? (wybierz wszystkie prawidłowe odpowiedzi)
  • A. 

   In a football team

  • B. 

   TV

  • C. 

   Computer games

  • D. 

   Breakfast

  • E. 

   Football

Back to Top Back to top