Unang Buwanang Pagsusulit Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Edenel Cantuba
E
Edenel Cantuba
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 794
Questions: 30 | Attempts: 588

SettingsSettingsSettings
Unang Buwanang Pagsusulit Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  May gagawing pagsasanay sa pagbigkas ng tula sa inyong klase. Ano ang dapat mong gawin kung gusto mong matuto sa pagtula?

  • A.

   Uuwi na lang ako at matutulog.

  • B.

   Lalahok ako sa pagsasanay.

  • C.

   Maglalaro na lang ako sa mga kaibigan ko.

  • D.

   Babalewalain ko na lang.

  Correct Answer
  B. Lalahok ako sa pagsasanay.
  Explanation
  To learn how to recite poetry, one should participate in the practice session.

  Rate this question:

 • 2. 

  Magaling ka sa paglalaro ng volleyball. Naghahanap ang iyong guro na puwedeng ilaban sa intramurals, ano ang gagawin mo?

  • A.

   Sasabihan ko ang aking guro na interesado akong magsanay para makasali ako sa paligsahan sa volleyball.

  • B.

   Hindi ko papansinin ang aking guro.

  • C.

   Magtatago ako para hindi ako makita.

  • D.

   Uuwi na lang ako.

  Correct Answer
  A. Sasabihan ko ang aking guro na interesado akong magsanay para makasali ako sa paligsahan sa volleyball.
  Explanation
  I will tell my teacher that I am interested in practicing to participate in the volleyball competition.

  Rate this question:

 • 3. 

  Magkakaroon ng paligsahan sa pag-awit at nagkataon na magaling kang umawit. Ano ang gagawin mo?

  • A.

   Huwag ipakita ang kakayahan.

  • B.

   Huwag sumali sa paligsahan.

  • C.

   Sumali ng buong husay.

  • D.

   Huwag na lang pansinin.

  Correct Answer
  C. Sumali ng buong husay.
  Explanation
  Since the question states that there will be a singing competition and you happen to be good at singing, the best course of action would be to join the competition and give your best performance. "Sumali ng buong husay" translates to "Join with full ability" which aligns with the idea of showcasing your talent and participating in the competition.

  Rate this question:

 • 4. 

  Si Mark ay batang pilay, subalit napakahusay niyang gumuhit. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, sasali ka ba sa paligsahan sa pagguhit?

  • A.

   Hindi, dahil nahihiya ako.

  • B.

   Opo, dahil may talento akong dapat ipakita.

  • C.

   Opo, dahil takot ako sa guro.

  • D.

   Hindi, dahil baka matalo ako.

  Correct Answer
  B. Opo, dahil may talento akong dapat ipakita.
  Explanation
  The correct answer is "Opo, dahil may talento akong dapat ipakita." This answer suggests that the person would join the drawing competition because they have a talent that they want to showcase.

  Rate this question:

 • 5. 

  Magkakaroon ng paligsahan sa pagsayaw sa inyong paaralan, alam mong magaling ka dito. Ano ang gagawin mo?

  • A.

   Mananahimik lang ako.

  • B.

   Sasali ako sa paligsahan dahil may tiwala ako sa kakayahan ko.

  • C.

   Hikayatin ang kamag-aral na siya na lang ang sumali.

  • D.

   Magtatago sa loob ng silid-aralan.

  Correct Answer
  B. Sasali ako sa paligsahan dahil may tiwala ako sa kakayahan ko.
  Explanation
  The correct answer is "Sasali ako sa paligsahan dahil may tiwala ako sa kakayahan ko." This answer shows confidence and belief in one's abilities. It demonstrates a willingness to take on challenges and showcase one's talent in dancing. By participating in the competition, the individual can also learn and grow from the experience, regardless of the outcome.

  Rate this question:

 • 6. 

  Tinuturuan mo ang kaklase mo sa pagbibigkas ng tula dahil may kakayahan ka dito.

  • A.

   Tama

  • B.

   Mali

  Correct Answer
  A. Tama
  Explanation
  The statement "Tinuturuan mo ang kaklase mo sa pagbibigkas ng tula dahil may kakayahan ka dito" translates to "You are teaching your classmate how to recite a poem because you have the ability to do so." The correct answer is "Tama" which means "True" in English. This implies that the statement is correct, and the person indeed has the capability to teach their classmate how to recite a poem.

  Rate this question:

 • 7. 

  Magaling kang gumuhit kaya ibinabahagi mo ito sa iba sa pamamagitan ng pagsali sa iba’t-ibang paligsahan.

  • A.

   Tama

  • B.

   Mali

  Correct Answer
  A. Tama
  Explanation
  Since the given statement says "Magaling kang gumuhit kaya ibinabahagi mo ito sa iba sa pamamagitan ng pagsali sa iba't-ibang paligsahan," which translates to "You are good at drawing, so you share it with others by participating in various competitions," the correct answer is "Tama" or "True." This implies that the person is indeed sharing their drawing skills by joining different competitions.

  Rate this question:

 • 8. 

  Magkakaroon ng paligsahan sa pagsayaw sa inyong paaralan ngunit nagdalawang-isip kana sumali dito dahil sa iyong palagay mas magagaling ang ibang kalahok.

  • A.

   Tama

  • B.

   Mali

  Correct Answer
  B. Mali
  Explanation
  The given answer is "Mali" because the statement says that the person is having second thoughts about joining a dance competition at their school because they believe that other participants are better. This implies that the person thinks they are not as skilled as the other participants, which is a valid reason for hesitating to join the competition.

  Rate this question:

 • 9. 

  Alam mong mahusay ka sa pag-arte ngunit nahiya kang humarap sa mga tao kaya umatras ka sa isinagawang audition para dito.

  • A.

   Tama

  • B.

   Mali

  Correct Answer
  B. Mali
  Explanation
  The given answer is "Mali" because the statement says that you know you are good at acting, but you were too shy to face people so you backed out of the audition. This implies that you did not participate in the audition, which means it is incorrect to say that you backed out of it.

  Rate this question:

 • 10. 

  Nais mong paligayahin ang iyong pamilya at ang tanging ikaliligaya nila ay maipakita mo ang iyong natatanging talento sa mga tao, kaya sumali ka sa paligsahan nang hindi labag sa iyong kalooban, dahil mayroon ka nang lakas ng loob para ipakita ito.

  • A.

   Tama

  • B.

   Mali

  Correct Answer
  A. Tama
  Explanation
  The given statement suggests that you want to make your family happy and the only way to do that is by showing your unique talent to people. Therefore, you decide to join a competition without going against your will because you already have the courage to showcase your talent.

  Rate this question:

 • 11. 

  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.

  • A.

   A. 

  • B.

   B. 

  Correct Answer
  A. A. 
  Explanation
  The correct answer is a. This is because the statement says to choose the happy face if it shows capability, and the sad face if it doesn't. Since the statement doesn't provide any information about the faces or their characteristics, we can assume that face a is the happy face and face b is the sad face.

  Rate this question:

 • 12. 

  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.

  • A.

   A. 

  • B.

   B. 

  Correct Answer
  A. A. 
  Explanation
  The correct answer is a. This is because the question states that the happy face represents someone who is showing capability, while the sad face represents someone who is not. The letter "a" is the only option provided, so it is the correct answer.

  Rate this question:

 • 13. 

  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.

  • A.

   A. 

  • B.

   B. 

  Correct Answer
  B. B. 
  Explanation
  The correct answer is b. This is because the statement says to choose the happy face if it shows capability and the sad face if it doesn't. Since option b is the sad face, it implies that it represents the lack of capability.

  Rate this question:

 • 14. 

  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.

  • A.

   A. 

  • B.

   B. 

  Correct Answer
  A. A. 
  Explanation
  The correct answer is a. This is because the statement mentions choosing a happy face to represent capability and a sad face to represent incapability.

  Rate this question:

 • 15. 

  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.

  • A.

   A. 

  • B.

   B. 

  Correct Answer
  A. A. 
  Explanation
  The correct answer is a. This answer suggests that the happy face represents someone who is capable, while the sad face represents someone who is not capable.

  Rate this question:

 • 16. 

  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.

  • A.

   A. 

  • B.

   B. 

  Correct Answer
  B. B. 
  Explanation
  The explanation for the correct answer, which is b., is that the statement suggests that the choice should be based on the expression of capability. Since the question states that a happy face indicates capability, it implies that the correct answer would be the sad face, as it represents the opposite of capability.

  Rate this question:

 • 17. 

  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.

  • A.

   A. 

  • B.

   B. 

  Correct Answer
  B. B. 
  Explanation
  The correct answer is b. The explanation for this answer is that the statement says to choose the happy face if it shows ability, and the sad face if it doesn't. Since option b is the only one that represents a sad face, it is the correct answer.

  Rate this question:

 • 18. 

  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.

  • A.

   A. 

  • B.

   B. 

  Correct Answer
  A. A. 
  Explanation
  The correct answer is a. This is because the statement says to choose the happy face if it shows ability, and the sad face if it does not. Since there is no additional information given about the faces or their abilities, we can assume that the happy face represents ability and the sad face represents a lack of ability.

  Rate this question:

 • 19. 

  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.

  • A.

   A. 

  • B.

   B. 

  Correct Answer
  A. A. 
  Explanation
  The correct answer is a. This answer suggests that the happy face represents someone showing their abilities, while the sad face represents someone who is not showing their abilities.

  Rate this question:

 • 20. 

  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.

  • A.

   A. 

  • B.

   B. 

  Correct Answer
  A. A. 
  Explanation
  The correct answer is a. The explanation for this is that the question states to choose the happy face if it shows capability, and the sad face if it does not. Since option a is selected as the correct answer, it implies that option a represents a happy face showing capability.

  Rate this question:

 • 21. 

  Nanonood sa telebisyon ng mga programang edukasyonal.

  • A.

   Sang-ayon

  • B.

   Hindi sang-ayon

  Correct Answer
  A. Sang-ayon
  Explanation
  The given statement suggests that the person is watching educational programs on television. The word "Sang-ayon" in Filipino means "Agree" or "In agreement". Therefore, the correct answer "Sang-ayon" indicates that the person agrees with the statement and is watching educational programs on television.

  Rate this question:

 • 22. 

  Regular na gumagawa ng takdang-aralin.

  • A.

   Sang-ayon

  • B.

   Hindi sang-ayon

  Correct Answer
  A. Sang-ayon
  Explanation
  The correct answer is "Sang-ayon." This means "Agree" in English. The given statement states that the person regularly does their homework. Therefore, the appropriate response would be to agree with the statement.

  Rate this question:

 • 23. 

  Nagbabasa sa bahay ng mga kuwentong pambata.

  • A.

   Sang-ayon

  • B.

   Hindi sang-ayon

  Correct Answer
  A. Sang-ayon
  Explanation
  The given statement "Nagbabasa sa bahay ng mga kuwentong pambata" translates to "Reading children's stories at home." The word "Sang-ayon" means "Agree" or "In favor," while "Hindi sang-ayon" means "Disagree" or "Not in favor." Therefore, the correct answer "Sang-ayon" implies that the person agrees with or is in favor of reading children's stories at home.

  Rate this question:

 • 24. 

  Nagsasanay sa pagsusulat.

  • A.

   Sang-ayon

  • B.

   Hindi sang-ayon

  Correct Answer
  A. Sang-ayon
  Explanation
  The correct answer is "Sang-ayon" because it means "agreed" in English. This implies that the practice of writing is being agreed upon or approved.

  Rate this question:

 • 25. 

  Makipag-usap sa ibang bata tungkol sa mga bagay na iyong nais.

  • A.

   Sang-ayon

  • B.

   Hindi sang-ayon

  Correct Answer
  B. Hindi sang-ayon
  Explanation
  The phrase "Makipag-usap sa ibang bata tungkol sa mga bagay na iyong nais" translates to "Talk to other children about things you want." The correct answer "Hindi sang-ayon" means "Disagree." Therefore, the correct answer suggests that one should not disagree with talking to other children about things they want.

  Rate this question:

 • 26. 

  Tumutulong sa mga gawaing-bahay.

  • A.

   Sang-ayon

  • B.

   Hindi sang-ayon

  Correct Answer
  A. Sang-ayon
  Explanation
  The phrase "Tumutulong sa mga gawaing-bahay" translates to "Helps with household chores" in English. The word "Sang-ayon" means "Agree" or "In agreement" in English. Therefore, the correct answer "Sang-ayon" indicates that the person being described helps with household chores.

  Rate this question:

 • 27. 

  Gumuguhit ng mga bagay na nais mo.

  • A.

   Sang-ayon

  • B.

   Hindi sang-ayon

  Correct Answer
  A. Sang-ayon
  Explanation
  The given statement "Gumuguhit ng mga bagay na nais mo" translates to "Drawing things you want" in English. The word "sang-ayon" means "agree" in English. Therefore, the correct answer "Sang-ayon" implies that drawing things you want is something that the person agrees with or approves of.

  Rate this question:

 • 28. 

  Nakikinig sa magagandang awitin.

  • A.

   Sang-ayon

  • B.

   Hindi sang-ayon

  Correct Answer
  B. Hindi sang-ayon
  Explanation
  The phrase "Nakikinig sa magagandang awitin" translates to "Listening to beautiful songs" in English. The phrase "Hindi sang-ayon" means "Disagree" in English. Therefore, the correct answer "Hindi sang-ayon" suggests that the person does not agree with listening to beautiful songs.

  Rate this question:

 • 29. 

  Nagtatanong sa mga nakakatanda sa bagay na nais kong malaman.

  • A.

   Sang-ayon

  • B.

   Hindi sang-ayon

  Correct Answer
  A. Sang-ayon
  Explanation
  The correct answer is "Sang-ayon". This answer is chosen because the question states that the person is asking the older individuals about something they want to know. "Sang-ayon" means "in agreement" or "in accordance", which implies that the older individuals are giving information or confirming the person's understanding.

  Rate this question:

 • 30. 

  Nakikinig sa mga aralin.

  • A.

   Sang-ayon

  • B.

   Hindi sang-ayon

  Correct Answer
  A. Sang-ayon
  Explanation
  The given correct answer is "Sang-ayon". This suggests that the person is listening and agreeing with the lessons being discussed.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Sep 14, 2020
  Quiz Created by
  Edenel Cantuba
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.