Unang Buwanang Pagsusulit Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao

30 Questions | Total Attempts: 367

SettingsSettingsSettings
Unang Buwanang Pagsusulit Sa Edukasyon Sa Pagpapakatao - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  May gagawing pagsasanay sa pagbigkas ng tula sa inyong klase. Ano ang dapat mong gawin kung gusto mong matuto sa pagtula?
  • A. 

   Uuwi na lang ako at matutulog.

  • B. 

   Lalahok ako sa pagsasanay.

  • C. 

   Maglalaro na lang ako sa mga kaibigan ko.

  • D. 

   Babalewalain ko na lang.

 • 2. 
  Magaling ka sa paglalaro ng volleyball. Naghahanap ang iyong guro na puwedeng ilaban sa intramurals, ano ang gagawin mo?
  • A. 

   Sasabihan ko ang aking guro na interesado akong magsanay para makasali ako sa paligsahan sa volleyball.

  • B. 

   Hindi ko papansinin ang aking guro.

  • C. 

   Magtatago ako para hindi ako makita.

  • D. 

   Uuwi na lang ako.

 • 3. 
  Magkakaroon ng paligsahan sa pag-awit at nagkataon na magaling kang umawit. Ano ang gagawin mo?
  • A. 

   Huwag ipakita ang kakayahan.

  • B. 

   Huwag sumali sa paligsahan.

  • C. 

   Sumali ng buong husay.

  • D. 

   Huwag na lang pansinin.

 • 4. 
  Si Mark ay batang pilay, subalit napakahusay niyang gumuhit. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, sasali ka ba sa paligsahan sa pagguhit?
  • A. 

   Hindi, dahil nahihiya ako.

  • B. 

   Opo, dahil may talento akong dapat ipakita.

  • C. 

   Opo, dahil takot ako sa guro.

  • D. 

   Hindi, dahil baka matalo ako.

 • 5. 
  Magkakaroon ng paligsahan sa pagsayaw sa inyong paaralan, alam mong magaling ka dito. Ano ang gagawin mo?
  • A. 

   Mananahimik lang ako.

  • B. 

   Sasali ako sa paligsahan dahil may tiwala ako sa kakayahan ko.

  • C. 

   Hikayatin ang kamag-aral na siya na lang ang sumali.

  • D. 

   Magtatago sa loob ng silid-aralan.

 • 6. 
  Tinuturuan mo ang kaklase mo sa pagbibigkas ng tula dahil may kakayahan ka dito.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 7. 
  Magaling kang gumuhit kaya ibinabahagi mo ito sa iba sa pamamagitan ng pagsali sa iba’t-ibang paligsahan.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 8. 
  Magkakaroon ng paligsahan sa pagsayaw sa inyong paaralan ngunit nagdalawang-isip kana sumali dito dahil sa iyong palagay mas magagaling ang ibang kalahok.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 9. 
  Alam mong mahusay ka sa pag-arte ngunit nahiya kang humarap sa mga tao kaya umatras ka sa isinagawang audition para dito.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 10. 
  Nais mong paligayahin ang iyong pamilya at ang tanging ikaliligaya nila ay maipakita mo ang iyong natatanging talento sa mga tao, kaya sumali ka sa paligsahan nang hindi labag sa iyong kalooban, dahil mayroon ka nang lakas ng loob para ipakita ito.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 11. 
  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 12. 
  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 13. 
  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 14. 
  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 15. 
  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 16. 
  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 17. 
  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 18. 
  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 19. 
  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 20. 
  Piliin ang masayang mukha kung nagpapakita ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi.
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 21. 
  Nanonood sa telebisyon ng mga programang edukasyonal.
  • A. 

   Sang-ayon

  • B. 

   Hindi sang-ayon

 • 22. 
  Regular na gumagawa ng takdang-aralin.
  • A. 

   Sang-ayon

  • B. 

   Hindi sang-ayon

 • 23. 
  Nagbabasa sa bahay ng mga kuwentong pambata.
  • A. 

   Sang-ayon

  • B. 

   Hindi sang-ayon

 • 24. 
  Nagsasanay sa pagsusulat.
  • A. 

   Sang-ayon

  • B. 

   Hindi sang-ayon

 • 25. 
  Makipag-usap sa ibang bata tungkol sa mga bagay na iyong nais.
  • A. 

   Sang-ayon

  • B. 

   Hindi sang-ayon

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.