To2 IPA Kelas VI

20 Questions | Total Attempts: 32

SettingsSettingsSettings
Please wait...
To2 IPA Kelas VI

. WAKTU : 30 MENIT


Questions and Answers
 • 1. 
  Hewan mamalia yang memiliki kemampuan ekolokasi adalah …  
  • A. 

   Unta

  • B. 

   Gajah

  • C. 

   Harimau       

  • D. 

   Kelelawar

 • 2. 
  Hewan berikut yang mempunyai ciri khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan gurun adalah …
  • A. 

   Penguin

  • B. 

   Koala

  • C. 

   Unta

  • D. 

   Kuda

 • 3. 
  Perhatikan gambar dibawah! Ciri khusus yang dimiliki hewan tersebut berfungsi untuk …
  • A. 

   Menarik lawan jenis

  • B. 

   Menyerang musuh

  • C. 

   Berkembang biak

  • D. 

   Melindungi diri

 • 4. 
  Kemampuan kelelawar untuk mengetahui benda-benda yang ada didepannya walaupun dalam keadaan tanpa cahaya disebut....
  • A. 

   Ekosistem

  • B. 

   Ekolokasi

  • C. 

   Adaptasi

  • D. 

   Mimikri

 • 5. 
  Kemampuan bunglon yang dapat merubah warna kulitnya disebut...
  • A. 

   Mimikri

  • B. 

   Ototomi

  • C. 

   Regenerasi

  • D. 

   Fragmentasi

 • 6. 
  Ciri khusus yang dimiliki unta adalah...
  • A. 

   Kaki panjang dan cakar yang kuat

  • B. 

   Kaki panjang dan punuk

  • C. 

   Punuk dan telinga yang lebar

  • D. 

   Belalai dan telinga lebar

 • 7. 
  Fungsi punuk pada unta adalah....
  • A. 

   Untuk hiasan

  • B. 

   Untuk menahan hawa dingin

  • C. 

   Untuk membawa barang bawaan

  • D. 

   Untuk menyimpan cadangan makanan

 • 8. 
  Perhatikan gambar di bawah ini! Berdasarkan bentuk paruhnya burung diatas adalah pemakan...
  • A. 

   Daging

  • B. 

   Biji bijian

  • C. 

   Rumput

  • D. 

   Ikan

 • 9. 
  Perhatikan gambar di bawah! Berdasarkan bentuk paruhnya burung diatas adalah pemakan…
  • A. 

   Biji-bijian

  • B. 

   Rumput

  • C. 

   Daging

  • D. 

   Ikan

 • 10. 
  Burung kolibri mempunyai paruh yang panjang dan runcing, berfungsi untuk...
  • A. 

   Menangkap ikan didalam air

  • B. 

   Mencabik-cabik mangsanya

  • C. 

   Menghisap nektar bunga

  • D. 

   Mematuk biji-bijian

 • 11. 
  Mempunyai mata yang tajam pada malam hari adalah kemampuan yang dimiliki....
  • A. 

   Cicak

  • B. 

   Bunglon

  • C. 

   Burung elang

  • D. 

   Burung hantu

 • 12. 
  Memiliki pendengaran yang sangat baik adalah kemampuan yang dimiliki oleh....
  • A. 

   Burung kolibri

  • B. 

   Kelelawar

  • C. 

   Katak

  • D. 

   Ular

 • 13. 
  Perhatikan gambar di bawah! Berdasarkan gambar diatas, cakar tersebut berfungsi untuk...
  • A. 

   Mencabik-cabik mangsa

  • B. 

   Mengais-ngais tanah

  • C. 

   Berenang

  • D. 

   Berlari

 • 14. 
  Perhatikan gambar berikut! Berdasarkan gambar diatas, kaki tersebut berfungsi untuk....
  • A. 

   Berlari

  • B. 

   Berenang

  • C. 

   Mengoyak mangsa

  • D. 

   Mengais-ngais tanah

 • 15. 
  Hewan yang memiliki lidah panjang untuk menangkap mangsanya adalah...
  • A. 

   Ayam

  • B. 

   Buaya

  • C. 

   Bebek

  • D. 

   Bunglon

 • 16. 
  Berikut ini adalah komponen dari lingkungan abiotik adalah ....
  • A. 

   Hewan dan tumbuhan

  • B. 

   Hewan dan pohon

  • C. 

   Pohon dan batu

  • D. 

   Tanah dan air

 • 17. 
  Pohon, harimau, gajah dan semak-semak adalah contoh ekosistem yang terdapat        di ....
  • A. 

   Laut

  • B. 

   Sawah

  • C. 

   Hutan

  • D. 

   Pantai

 • 18. 
  Berikut ini komponen yang berada di lingkungan sawah adalah ....
  • A. 

   Pohon kelapa, tikus, ular, dan pasir

  • B. 

   Gajah, Macan, ular, dan pepohonan

  • C. 

   Padi, tikus, ular, dan belalang

  • D. 

   Padi, gajah, ular, dan pasir

 • 19. 
  Di dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai ....
  • A. 

   Pengurai

  • B. 

   Produsen

  • C. 

   Konsumen tingkat I

  • D. 

   Konsumen tingkat II

 • 20. 
  Jika dalam ekosistem sawah jumlah ular bertambah banyak, maka ....
  • A. 

   Jumlah gajah bertambah

  • B. 

   Jumlah tikus meningkat

  • C. 

   Jumlah elang berkurang

  • D. 

   Jumlah tikus menurun

Back to Top Back to top