Uri Ng Pangungusap

15 Questions | Total Attempts: 1371

SettingsSettingsSettings
Uri Ng Pangungusap - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Mag-aral kayo nang mabuti para sa pagsusulit.
  • A. 

   Pasalaysay

  • B. 

   Patanong

  • C. 

   Pautos

  • D. 

   Pakiusap

  • E. 

   Padamdam

 • 2. 
  Pakiayos ang mga upuan sa silid-aralan.
  • A. 

   Pasalaysay

  • B. 

   Patanong

  • C. 

   Pautos

  • D. 

   Pakiusap

  • E. 

   Padamdam

 • 3. 
  Huwag kang umalis na hindi nagpapaalam.
  • A. 

   Pasalaysay

  • B. 

   Patanong

  • C. 

   Pautos

  • D. 

   Pakiusap

  • E. 

   Padamdam

 • 4. 
  Pakiabot po ang bayad ko sa drayber.
  • A. 

   Pasalaysay

  • B. 

   Patanong

  • C. 

   Pautos

  • D. 

   Pakiusap

  • E. 

   Padamdam

 • 5. 
  Ang Pilipinas ay isang bansa sa asya.
  • A. 

   Pasalaysay

  • B. 

   Patanong

  • C. 

   Pautos

  • D. 

   Pakiusap

  • E. 

   Padamdam

 • 6. 
  Pakiabot po ang bayad ko sa drayber.
  • A. 

   Pasalaysay

  • B. 

   Patanong

  • C. 

   Pautos

  • D. 

   Pakiusap

  • E. 

   Padamdam

 • 7. 
  Mag-aral kayo nang mabuti para sa pagsusulit.
  • A. 

   Pasalaysay

  • B. 

   Patanong

  • C. 

   Pautos

  • D. 

   Pakiusap

  • E. 

   Padamdam

 • 8. 
  Malakas ang ulan kahapon.
  • A. 

   Pasalaysay

  • B. 

   Patanong

  • C. 

   Pautos

  • D. 

   Pakiusap

  • E. 

   Padamdam

 • 9. 
  Pakiayos ang mga upuan sa silid-aralan.
  • A. 

   Pasalaysay

  • B. 

   Patanong

  • C. 

   Pautos

  • D. 

   Pakiusap

  • E. 

   Padamdam

 • 10. 
  Nakatulog si Rafa habang nagbabasa ng aklat.
  • A. 

   Pasalaysay

  • B. 

   Patanong

  • C. 

   Pautos

  • D. 

   Pakiusap

  • E. 

   Padamdam

 • 11. 
  Yehey! Darating na si Daddy.
  • A. 

   Pasalaysay

  • B. 

   Patanong

  • C. 

   Pautos

  • D. 

   Pakiusap

  • E. 

   Padamdam

 • 12. 
  Aray! natapakan mo ako.
  • A. 

   Pasalaysay

  • B. 

   Patanong

  • C. 

   Pautos

  • D. 

   Pakiusap

  • E. 

   Padamdam

 • 13. 
  Sino ang taong hinahangaan mo?
  • A. 

   Pasalaysay

  • B. 

   Patanong

  • C. 

   Pautos

  • D. 

   Pakiusap

  • E. 

   Padamdam

 • 14. 
  Ano ang paborito mong aklat?
  • A. 

   Pasalaysay

  • B. 

   Patanong

  • C. 

   Pautos

  • D. 

   Pakiusap

  • E. 

   Padamdam

 • 15. 
  Diligan mo ang mga halaman sa bakuran.
  • A. 

   Pasalaysay

  • B. 

   Patanong

  • C. 

   Pautos

  • D. 

   Pakiusap

  • E. 

   Padamdam

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.